Công văn 8124/BGTVT-CYT 2021 áp dụng phòng, chống dịch với người về từ nơi có dịch

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

_________

Số: 8124/BGTVT-CYT

V/v Áp dụng biện pháp phòng, chống dịch đối với người về từ khu vực có dịch COVID-19

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________

Hà Nội, ngày 09 tháng 08 năm 2021

 

 

Kính gửi:

- Tổng cục Đường bộ Việt Nam;

- Các Cục: Hàng không Việt Nam; Hàng hải Việt Nam; Đường sắt Việt Nam; Đường thủy nội địa Việt Nam; Cục Đăng kiểm Việt Nam; Cục Quản lý xây dựng và Chất lượng công trình GT;

- Các Vụ, Thanh tra Bộ, Văn phòng Bộ;

- Văn phòng Đảng - Đoàn thể;

- Văn phòng Ban Cán sự đảng Bộ;

- Văn phòng Ủy ban ATGT quốc gia;

- Trung tâm Công nghệ thông tin;

- Các Ban Quản lý dự án;

- Báo Giao thông;

- Tạp chí Giao thông vận tải;

- Các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ.

 

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 1063/CĐ-TTg ngày 31 tháng 7 năm 2021 về phòng, chống dịch Covid-19, Công điện số 1068/CĐ-TTg ngày 05 tháng 8 năm 2021 về việc tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 và Công văn số 6386/BYT-MT ngày 06 tháng 8 năm 2021 của Bộ Y tế về việc áp dụng biện pháp phòng, chống dịch đối với người về từ khu vực có dịch COVID-19; để tăng cường kiểm soát công chức, viên chức, người lao động ngành Giao thông vận tải (GTVT) đến, ở, về từ các khu vực có dịch Covid-19 trong cả nước, Bộ GTVT yêu cầu các cơ quan, đơn vị khẩn trương thực hiện một số nhiệm vụ sau:

1. Giám sát, quản lý chặt chẽ người đến/về từ các khu vực có dịch COVID-19 (được cập nhật thường xuyên trên website của Bộ Y tế tại địa chỉ: https://moh.gov.vn/dia-diemcach-ly). Yêu cầu công chức, viên chức và người lao động thuộc quyền quản lý khi trở về từ các khu vực có dịch COVID-19:

a) Đối với những người đã tiêm đủ liều vắc xin phòng COVID-19 (có chứng nhận tiêm chủng trên Sổ sức khỏe điện tử hoặc có giấy chứng nhận tiêm chủng đủ liều của cơ sở tiêm chủng trong đó liều cuối cùng đã được tiêm ít nhất 14 ngày và không quá 12 tháng tính đến thời điểm đến/về địa phương) hoặc đã mắc và khỏi bệnh COVID-19 trong thời gian không quá 6 tháng: Tự theo dõi sức khỏe tại nhà, nơi lưu trú trong 07 ngày kể từ ngày đến/về địa phương, luôn thực hiện Thông điệp 5K và thực hiện xét nghiệm 02 lần vào ngày đầu và ngày thứ 7. Trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 thì thực hiện theo hướng dẫn của y tế địa phương.

b) Những người chưa tiêm hoặc tiêm chưa đủ liều vắc xin phòng COVID-19: Thực hiện cách ly y tế tại nhà, nơi lưu trú 14 ngày kể từ ngày đến/về địa phương, tiếp tục tự theo dõi sức khỏe trong thời gian 14 ngày tiếp theo. Thực hiện xét nghiệm 03 lần vào ngày đầu, ngày thứ 7 và ngày thứ 14 trong thời gian cách ly y tế tại nhà, nơi lưu trú. Trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-COV-2 thì thực hiện theo hướng dẫn của y tế địa phương.

c) Các trường hợp từ các tỉnh, thành phố, địa bàn khác đi qua khu vực có dịch nhưng không dừng, đỗ thì không phải thực hiện các biện pháp cách ly y tế.

2. Đối với những người về từ các tỉnh, thành phố, khu vực đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ:

a) Yêu cầu công chức, viên chức và người lao động thuộc quyền quản lý không di chuyển từ tỉnh, thành phố nơi cư trú đến địa phương khác cho đến khi hết thời gian giãn cách theo Công điện số 1063/CĐ-TTg ngày 31/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ.

b) Đối với các trường hợp đặc biệt được chính quyền địa phương cho phép di chuyển đến địa phương khác: thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định tại mục 1 Công văn này.

3. Đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tham gia các đoàn công tác theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền tại các tỉnh, thành phố, khu vực có dịch hoặc đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ (trừ những người tiếp xúc gần với trường hợp mắc COVID-19 (F1) hoặc người tiếp xúc với người tiếp xúc gần với trường hợp mắc COVID-19 (F2)):

a) Thành viên đoàn công tác từ cấp Thứ trưởng và tương đương trở lên: Tự theo dõi sức khỏe trong 14 ngày. Nếu có dấu hiệu bất thường về sức khỏe như ho, sốt, khó thở, đau rát họng, mất vị giác, ... thì báo cho cơ quan y tế nơi gần nhất để theo dõi và xử lý theo quy định.

b) Những người đã tiêm đủ liều vắc xin phòng COVID-19 hoặc đã khỏi bệnh COVID-19: Tự theo dõi sức khỏe trong 07 ngày. Thực hiện xét nghiệm SARS-COV-2 bằng phương pháp RT-PCR 02 lần vào ngày đầu và ngày thứ 07 kể từ ngày đến/về địa phương. Luôn thực hiện Thông điệp 5K, đặc biệt là đeo khẩu trang, không tụ tập và không đến nơi tập trung đông người.

c) Những người chưa tiêm hoặc tiêm chưa đủ liều vắc xin phòng COVID-19: Thực hiện cách ly y tế tại nhà, nơi lưu trú 03 ngày kể từ ngày đến/về địa phương theo quy định tại Quyết định số 879/QĐ-BYT ngày 20/3/2020 của Bộ Y tế. Tiếp tục tự theo dõi sức khỏe cho đến hết 14 ngày kể từ ngày đến/về địa phương, luôn thực hiện thông điệp 5K (đặc biệt là đeo khẩu trang, không tụ tập và không đến nơi tập trung đông người). Thực hiện xét nghiệm SARS-COV-2 02 lần vào ngày đầu và ngày thứ 03 kể từ ngày cách ly y tế tại nhà, nơi lưu trú. Trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 thì thực hiện theo hướng dẫn của y tế địa phương.

4. Tổng cục Đường bộ Việt Nam: Chỉ đạo Sở GTVT các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương, thông báo tới các doanh nghiệp vận tải: đối với người điều khiển phương tiện vận chuyển hàng hóa ra, vào khu vực có dịch: không phải thực hiện cách ly y tế khi thực hiện đầy đủ các yêu cầu phòng, chống dịch theo hướng dẫn của Bộ Y tế tại Công văn số 898/BYT-MT ngày 07/02/2021 về việc hướng dẫn phòng, chống dịch COVID-19 trong vận chuyển hàng hóa và Công văn số 4351/BYT-MT ngày 28/5/2021 về việc tăng cường phòng, chống dịch COVID-19 trong vận chuyển hàng hóa.

5. Yêu cầu cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành GTVT cảnh giác cao độ, chấp hành nghiêm quy định về giãn cách, tuyệt đối tuân thủ và thực hiện đầy đủ các biện pháp 5K như đeo khẩu trang khi rời khỏi nhà, tại phòng làm việc, phòng họp, các địa điểm công cộng; thường xuyên khai báo y tế; không tụ tập đông người; giữ khoảnh cách khi tiếp xúc, trao đổi công việc; tiêm vắc xin phòng Covid-19 khi được thông báo...

Bộ GTVT yêu cầu các cơ quan, đơn vị khẩn trương thực hiện./.

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19;

- Bộ trưởng (để b/c);

- Văn phòng Bộ;

- Vụ Vận tải;

- Cổng TTĐT Bộ (để đăng tải);

- Lưu: VT, CYT (Thu).

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

 

 

 

 

 

Lê Anh Tuấn

 

thuộc tính Công văn 8124/BGTVT-CYT

Công văn 8124/BGTVT-CYT của Bộ Giao thông Vận tải về việc áp dụng biện pháp phòng, chống dịch đối với người về từ khu vực có dịch COVID-19
Cơ quan ban hành: Bộ Giao thông Vận tảiSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:8124/BGTVT-CYTNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Công vănNgười ký:Lê Anh Tuấn
Ngày ban hành:09/08/2021Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Y tế-Sức khỏe , COVID-19
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nhấp vào nút dưới đây:

*Lưu ý: Chỉ hỗ trợ dịch thuật cho tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi