Công văn 7778/UBND-SYT Đà Nẵng 2021 cập nhật biện pháp phòng, chống COVID-19 đối với bệnh nhân khỏi bệnh, F1, F2, F liên quan

Thuộc tính Nội dung VB gốc Tiếng Anh Liên quan Hiệu lực Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Kính gửi:

- Các sở, ban, ngành, hội, đoàn thể thành phố;
- Sở Y t
ế;
- Sở Thông tin và Truyền thông;
- Công an thành phố;
- UBND các quận, huyện.

Căn cứ Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ, Quyết định số 4800/QĐ-BYT ngày 12/10/2021 của Bộ Y tế, Quyết định 3638/QĐ-BYT ngày 30/7/2021 của Bộ Y tế về việc ban hành hướng dẫn tạm thời giám sát và phòng, chống COVID-19; căn cứ thực tế tình hình dịch bệnh trên địa bàn thành phố và xét đề nghị của Sở Y tế tại Tờ trình số 5620/TTr-SYT ngày 16/11/2021, Chủ tịch UBND thành phố có ý kiến chỉ đạo như sau:

1. Thống nhất áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 đối với các trường hợp F1, F2, F liên quan và bệnh nhân COVID-19 khỏi bệnh, cụ thể:
a) Đối với F11 (các trường hợp tiếp xúc gần với nguồn lây F0):
- Thực hiện cách ly y tế tại cơ sở cách ly y tế tập trung, tại khách sạn có thu phí (nếu có nhu cầu) hoặc tại nhà/nơi lưu trú (nếu đủ điều kiện theo quy định2).
- Đối với người đã tiêm đủ liều vắc xin phòng COVID-19, liều cuối cùng cách ít nhất 14 ngày kể từ ngày tiếp xúc với F0 hoặc đã được công bố khỏi bệnh COVID-19 trong vòng 06 tháng:
+ Thực hiện cách ly 07 ngày kể từ ngày tiếp xúc cuối cùng với F0; xét nghiệm 02 lần bằng phương pháp RT-PCR vào ngày thứ nhất khi bắt đầu cách ly y tế và ngày thứ 7 kể từ ngày tiếp xúc cuối cùng với F0;
+ Tiếp tục tự theo dõi sức khỏe tại nhà/nơi lưu trú trong 07 ngày tiếp theo và nghiêm túc thực hiện quy định 5K. Nếu có triệu chứng nghi ngờ mắc bệnh COVID-19 (ho, sốt, rát họng, viêm phổi, khó thở, giảm hoặc mất vị giác, khướu giác,...) thì báo ngay cho cơ quan y tế địa phương để được theo dõi, lấy mẫu xét nghiệm, xử trí theo quy định.
- Đối với người chưa tiêm hoặc tiêm chưa đủ liều vắc xin phòng COVID-19:
Thực hiện cách ly 14 ngày kể từ ngày tiếp xúc cuối cùng với F0; xét nghiệm 03 lần vào ngày thứ nhất khi bắt đầu cách ly bằng phương pháp RT-PCR, ngày thứ 7 bằng phương pháp test nhanh kháng nguyên hoặc PCR và ngày thứ 14 kể từ ngày tiếp xúc cuối cùng với F0 bằng phương pháp RT-PCR. Nếu 02 lần lấy mẫu đầu cách nhau dưới 72 giờ thì chỉ lấy mẫu 01 lần, lần thứ 2 vào ngày thứ 14 kể từ ngày tiếp xúc cuối cùng với F0.
- Khi người cách ly có triệu chứng nghi ngờ mắc bệnh COVID-19 trong quá trình cách ly y tế thì lấy mẫu xét nghiệm bằng phương pháp test nhanh kháng nguyên (nếu cần thiết) và RT-PCR.
- Tiếp tục tự theo dõi sức khỏe thêm 14 ngày kể từ ngày hoàn thành cách ly y tế. Khi có triệu chứng nghi ngờ mắc bệnh thì lập tức liên hệ ngay cơ quan y tế địa phương để được tư vấn, lấy mẫu xét nghiệm, can thiệp y tế phù hợp.
b) Đối với F2 (các trường hợp tiếp xúc gần với F1): Cách ly tại nhà chờ kết quả xét nghiệm RT-PCR của F1 (có thể lấy mẫu xét nghiệm RT-PCR đối với trường hợp F2 nếu cần thiết):
- Nếu kết quả âm tính: F2 kết thúc cách ly.
- Nếu kết quả dương tính: F2 chuyển thành F1 và xử lý như đối với F1.
c) Đối với F liên quan (người có tiếp xúc trong vòng 2 mét với F0 trong khoảng thời gian từ 04 đến 05 ngày trước khi khởi phát của F0; người có đến khu vực, địa điểm liên quan đến F0 tại thời điểm có F0 nhưng không rõ có tiếp xúc hay không hoặc không tiếp xúc vòng 2 mét với F0):
Tự theo dõi sức khỏe (không cách ly y tế) trong vòng 14 ngày kể từ ngày tiếp xúc với F0 hoặc đến địa điểm liên quan đến F0. Khi có triệu chứng nghi ngờ mắc bệnh COVID-19 thì lập tức liên hệ ngay với cơ quan y tế địa phương để được tư vấn, lấy mẫu xét nghiệm tại Trạm y tế hoặc Trung tâm y tế và áp dụng các biện pháp can thiệp y tế phù hợp.
d) Đối với bệnh nhân COVID-19 khỏi bệnh đủ điều kiện ra viện3:
Tự theo dõi sức khỏe tại nhà/nơi lưu trú trong 07 ngày kể từ ngày ra viện; đo thân nhiệt 2 lần/ngày. Nếu thân nhiệt cao hơn 38°C ở 02 lần đo liên tiếp hoặc có bất kỳ dấu hiệu lâm sàng bất thường nào thì cần báo cho cơ quan y tế địa phương để thăm khám, xử trí và lấy mẫu xét nghiệm RT-PCR kịp thời. Không thực hiện xét nghiệm cho những trường hợp không có triệu chứng.
2. Đối với những trường hợp F1 (thuộc diện thực hiện cách ly y tế 07 ngày theo Công văn này) đã thực hiện cách ly y tế đủ 07 ngày (cách ly tập trung hoặc cách ly tại nhà) mà ngày lấy mẫu gần nhất đã quá 48 giờ thì thực hiện xét nghiệm SARS-CoV-2 trước khi hoàn thành cách ly y tế; tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 theo quy định tại mục 1 Công văn này.
3. Tổ chức thực hiện
a) Sở Y tế, UBND các quận, huyện và các cơ quan, đơn vị chức năng liên quan:
Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, phạm vi quản lý, phối hợp triển khai thực hiện việc quản lý, giám sát y tế chặt chẽ các trường hợp nêu tại mục 1 Công văn này, đảm bảo hiệu quả công tác phòng, chống dịch trên địa bàn thành phố.
b) Sở Y tế
- Nghiên cứu, đề xuất UBND thành phố chỉ đạo triển khai việc hướng dẫn các trường hợp cách ly y tế tại nhà/nơi lưu trú tự lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 theo lộ trình cụ thể. Chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông sử dụng ứng dụng công nghệ thông tin để phổ biến, hướng dẫn rộng rãi cho người dân tự thực hiện lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 tại nhà.
- Tiếp tục cập nhật các cấp độ dịch của các xã, phường, các khu vực cách ly y tế (phong tỏa) trên cả nước; tùy theo diễn biến dịch bệnh trên cả nước, chủ động tham mưu UBND thành phố chỉ đạo các vấn đề liên quan đến công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn.
c) Sở Thông tin và Truyền thông: Phối hợp với Sở Y tế và các cơ quan, đơn vị liên quan nghiên cứu, đề xuất phương án phổ biến, hướng dẫn rộng rãi cho người dân tự thực hiện lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 tại nhà; nghiên cứu triển khai việc giám sát lấy mẫu xét nghiệm, tin nhắn nhắc lịch xét nghiệm,...bằng phần mềm; tiếp tục hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương phát huy hiệu quả của ứng dụng quản lý cách ly y tế tại nhà.
d) Công an thành phố: Phối hợp với cơ quan y tế, chính quyền địa phương quản lý, giám sát các trường hợp cách ly, theo dõi sức khỏe tại nhà/nơi lưu trú.
đ) UBND các quận, huyện: Chỉ đạo kiểm tra, giám sát, theo dõi, quản lý cách ly y tế tại nhà/nơi lưu trú theo quy định, đảm bảo phòng, chống dịch COVID-19; hướng dẫn, hỗ trợ, kiểm tra, giám sát việc sử dụng ứng dụng quản lý cách ly tại nhà/nơi lưu trú.
Nhận được Công văn này, các cơ quan, đơn vị, địa phương khẩn trương phối hợp triển khai thực hiện; kịp thời báo cáo, đề xuất xử lý các khó khăn, vướng mắc vượt thẩm quyền, đảm bảo hiệu quả công tác phòng, chống dịch./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ Y tế (báo cáo);
- TTTU, TT HĐND TP (báo cáo);
- CT và PCT UBND TP;
- CVP và PCVP VP UBND TP;
- Các cơ quan báo, đài TP;
- Lưu: V
T, SYT.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Ngô Thị Kim Yến

            ------------------------

1 Theo Quyết định 3638/QĐ-BYT ngày 30/7/2021 của Bộ Y tế về hướng dẫn tạm thời giám sát và phòng, chống COVID-19.

2 Theo Công văn số 156/BCĐ-SYT ngày 27/10/2021, Công văn số 162/BCĐ-SYT ngày 10/11/2021 của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 thành phố Đà Nẵng.

3 Quyết định số 4689/QĐ-BYT ngày 06/10/2021 của Bộ Y tế về việc ban hành Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị COVID-19.

Thuộc tính văn bản
Công văn 7778/UBND-SYT của Ủy ban nhân dân Thành phố Đà Nẵng về việc cập nhật biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 đối với các trường hợp bệnh nhân COVID-19 khỏi bệnh, F1, F2, F liên quan
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân TP. Đà Nẵng Số công báo: Đang cập nhật
Số hiệu: 7778/UBND-SYT Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Công văn Người ký: Ngô Thị Kim Yến
Ngày ban hành: 19/11/2021 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe , COVID-19
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nâng cấp gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao.

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản này chưa có Chỉ dẫn thay đổi nên chưa có Nội dung MIX, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi
1900.6192 hoặc gửi câu hỏi tại đây

Tải ứng dụng LuatVietnam Miễn phí trên

Văn bản cùng lĩnh vực