Công văn 762/BYT-DP 2022 cách ly y tế đối với ca bệnh COVID-19 và các trường hợp tiếp xúc gần

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ Y TẾ

______

Số: 762/BYT-DP
V/v
Cách ly y tế đối với ca bệnh COVID-19 và các trường hợp tiếp xúc gần.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________

Hà Nội, ngày 21 tháng 02 năm 2022

 

 

Kính gửi:

- Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

- Thủ trưởng các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ Y tế.        

 

Thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11 tháng 10 năm 2021 của Chính phủ ban hành Quy định tạm thời "Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19", căn cứ tình hình dịch bệnh hiện nay trên thế giới và tại Việt Nam, tỷ lệ bao phủ vắc xin phòng COVID-19 cao trên phạm vi toàn quốc, nhằm hài hòa giữa việc phát triển kinh tế và kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 tại các cơ quan, xí nghiệp, trường học, địa phương, Bộ Y tế yêu cầu Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Thủ trưởng các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ Y tế tổ chức việc cách ly y tế với các ca bệnh COVID-19 (F0) và những người tiếp xúc gần (F1) phù hợp với điều kiện và nguồn lực của các địa phương, cụ thể như sau:

1. Cách ly đối với các trường hợp tiếp xúc gần với ca bệnh xác định COVID-19 (F1)

1.1. Việc xác định người tiếp xúc gần (F1) được thực hiện theo quy định tại Công văn số 11042/BYT-DP ngày 29/12/2021 về việc điều chỉnh định nghĩa ca bệnh COVID-19 (Phụ lục kèm theo).

1.2. Cách ly đối với các trường hợp tiếp xúc gần với ca bệnh xác định COVID-19 (F1)

a) Những người đã tiêm đủ ít nhất 02 liều vắc xin phòng COVID-19 (được ghi trên giấy xác nhận đã tiêm vắc xin COVID-19, phần mềm ứng dụng Sổ sức khỏe điện tử hoặc PC-Covid) theo quy định, liều cuối cùng tiêm trong thời gian ít nhất 14 ngày hoặc đã khỏi bệnh COVID-19 trong vòng 03 tháng tính đến thời điểm được xác định là đối tượng F1 (có giấy ra viện/giấy xác nhận khỏi bệnh COVID-19):

Thực hiện cách ly y tế 05 ngày tại nhà, nơi lưu trú hoặc các khu vực đủ điều kiện cách ly khác do cơ quan, tổ chức, đơn vị địa phương, trường học bố trí, thiết lập1 kể từ ngày phơi nhiễm cuối cùng; thực hiện xét nghiệm vi rút SARS-CoV-2 bằng phương pháp PCR, kháng nguyên (xét nghiệm nhanh kháng nguyên hoặc bằng máy miễn dịch) vào ngày cách ly thứ 5 do nhân viên y tế thực hiện hoặc người cách ly tự thực hiện dưới sự giám sát của nhân viên y tế bằng ít nhất một trong các hình thức trực tiếp hoặc gián tiếp qua các phương tiện từ xa. Nếu kết quả âm tính thì tiếp tục tự theo dõi sức khoẻ trong 05 ngày tiếp theo và nghiêm túc thực hiện Thông điệp 5K, nếu có dấu hiệu bất thường về sức khỏe (sốt; ho; đau họng; chảy nước mũi, nghẹt mũi; đau người, mệt mỏi, ớn lạnh; giảm hoặc mất vị giác; giảm hoặc mất khứu giác; đau, nhức đầu; tiêu chảy; khó thở; viêm đường hô hấp) thì báo cho quan y tế để theo dõi, xét nghiệm và xử trí theo quy định.

b) Những người chưa tiêm đủ liều vắc xin phòng COVID-19 hoặc chưa tiêm vắc xin phòng COVID-19:

Thực hiện cách ly y tế 07 ngày tại nhà, nơi lưu trú hoặc các khu vực đủ điều kiện cách ly khác do quan, tổ chức, đơn vị địa phương, trường học bố trí, thiết lập kể từ ngày phơi nhiễm cuối cùng; thực hiện xét nghiệm vi rút SARS-CoV-2 bằng phương pháp PCR hoặc kháng nguyên (xét nghiệm nhanh kháng nguyên hoặc bằng máy miễn dịch) vào ngày cách ly thứ 7 do nhân viên y tế thực hiện hoặc người cách ly tự thực hiện dưới sự giám sát của nhân viên y tế bằng ít nhất một trong các hình thức trực tiếp hoặc gián tiếp qua các phương tiện từ xa. Nếu kết quả âm tính thì tiếp tục tự theo dõi sức khoẻ trong 03 ngày tiếp theo và nghiêm túc thực hiện Thông điệp 5K, nếu có dấu hiệu bất thường về sức khỏe (sốt; ho; đau họng; chảy nước mũi, nghẹt mũi; đau người, mệt mỏi, ớn lạnh; giảm hoặc mất vị giác; giảm hoặc mất khứu giác; đau, nhức đầu; tiêu chảy; khó thở; viêm đường hô hấp) thì báo cho quan y tế để theo dõi, xét nghiệm và xử trí theo quy định.

2. Cách ly đối với các ca bệnh COVID-19

Thực hiện theo hướng dẫn tại Quyết định số 250/QĐ-BYT ngày 28/01/2022 của Bộ Y tế về việc ban hành Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị COVID-19.

Việc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 cần phải đảm bảo đồng bộ các biện pháp y tế, hành chính và kinh tế xã hội, được thực hiện nghiêm túc, quyết liệt từ mỗi cá nhân, gia đình đến các cơ quan, tổ chức, xí nghiệp, trường học, địa phương.

Công văn này thay thế Công văn số 10696/BYT-MT ngày 16/12/2021 của Bộ Y tế về việc cách ly y tế cho trường hợp F1 đã tiêm đủ liều vắc xin hoặc đã khỏi bệnh COVID-19.

Đề nghị các đồng chí Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế và các đơn vị có liên quan khẩn trương triển khai thực hiện. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị các đơn vị phản ánh về Bộ Y tế (Cục Y tế dự phòng) để nghiên cứu, cập nhật, bổ sung, sửa đổi./.

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- PTTg. Vũ Đức Đam (để báo cáo);

- Đồng chí Bộ trưởng (để báo cáo);

- Các đồng chí Thứ trưởng;

- Văn phòng Chính phủ;

- UBND các tỉnh, thành phố;

- Trung tâm KSBT các tỉnh, thành phố;

- Lưu: VT, DP.

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

 

 

 

 

 

Nguyễn Trường Sơn

 

_________

1Hình thức cách ly được quy định tại Quyết định số 879/QĐ-BYT ngày 12/3/2020 về việc ban hành “Hướng dẫn cách ly y tế tại nhà, nơi lưu trú phòng chống dịch COVID-19”.

 

 

 

Phụ lục: Định nghĩa người tiếp xúc gần (F1)

(Kèm theo Công văn số: 762/BYT-DP ngày 21 tháng 02 năm 2022 của Bộ Y tế)

 

Người tiếp xúc gần (F1) được hướng dẫn tại Công văn số 11042/BYT-DP ngày 29/12/2021 về việc điều chỉnh định nghĩa ca bệnh COVID-19.

Người tiếp xúc gần (F1) là một trong số các trường hợp sau:

- Người có tiếp xúc cơ thể trực tiếp (bắt tay, ôm, hôn, tiếp xúc trực tiếp với da, cơ thể...) với ca bệnh xác định (F0) trong thời kỳ lây truyền của F0.

- Người đeo khẩu trang có tiếp xúc, giao tiếp trong vòng 2 mét hoặc trong cùng không gian hẹp, kín và tối thiểu trong thời gian 15 phút với (F0) khi đang trong thời kỳ lây truyền của F0.

- Người không đeo khẩu trang có tiếp xúc, giao tiếp gần trong vòng 2 mét hoặc ở trong cùng không gian hẹp, kín với F0 trong thời kỳ lây truyền của F0.

- Người trực tiếp chăm sóc, khám và điều trị ca bệnh xác định (F0) khi đang trong thời kỳ lây truyền của F0 mà không sử dụng đầy đủ các phương tiện phòng hộ cá nhân (PPE).

Thời kỳ lây truyền của ca bệnh xác định (F0) được tính từ 2 ngày trước khi khởi phát (đối với ca bệnh xác định không có triệu chứng thì thời kỳ lây truyền được tính từ 2 ngày trước ngày được lấy mẫu có kết quả xét nghiệm dương tính) cho đến khi kết quả xét nghiệm âm tính hoặc giá trị CT≥30.

 

 

thuộc tính Công văn 762/BYT-DP

Công văn 762/BYT-DP của Bộ Y tế về việc cách ly y tế đối với ca bệnh COVID-19 và các trường hợp tiếp xúc gần
Cơ quan ban hành: Bộ Y tếSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:762/BYT-DPNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Công vănNgười ký:Nguyễn Trường Sơn
Ngày ban hành:21/02/2022Ngày hết hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày hết hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Y tế-Sức khỏe , COVID-19
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)
Tình trạng hiệu lực: Đã biết

THE MINISTRY OF HEALTH

______

No. 762/BYT-DP
Regarding medical isolation for COVID-19 cases and quarantine for close contacts

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

_______________________

Hanoi, February 21, 2022

 

To:

- Directors of Departments of Health of provinces and centrally run cities;

- Heads of units affiliated with the Ministry of Health.

In the implementation of the Government's Resolution No. 128/NQ-CP dated October 11, 2021, promulgating the Interim Regulation on “safe and flexible adaptation and effective control over the COVID-19 pandemic”; on the basis of the pandemic development around the world and in Vietnam, the high rate of COVID-19 vaccination coverage in Vietnam, with the aim of harmony between economic development and effective COVID-19 control at agencies, factories, schools, and localities, the Ministry of Health requests Directors of Departments of Health of provinces and centrally run cities, Heads of units affiliated with the Ministry of Health to organize the medical isolation for COVID-19 cases (F0 cases) and quarantine for close contacts (F1 cases) in accordance with local conditions and force sources. To be specific:

1. Quarantine for persons in close contact with confirmed cases (F1 cases)

1.1. The identification of close contacts (F1 cases) shall comply with the Official Dispatch No. 11042/BYT-DP dated December 29, 2021, on changing COVID-19 case definition (Appendix is enclosed herein).

1.2. Quarantine for persons in close contact with confirmed cases (F1 cases)

a) Regarding persons who have received at least 2 doses of COVID-19 vaccines (as recorded in the COVID-19 vaccination certificate, electronic health record software or PC-COVID application) according to regulations, with the last dose given within 14 days or have recovered from COVID-19 within 3 months up to the time such persons are identified F1 cases (having a hospital discharge paper or a certificate of recovery from COVID-19):

They shall be subject to 5-day quarantine at home, places of residence or other areas eligible for quarantine as arranged or established1 by agencies, organizations, localities or schools from the last date of exposure; be undergone SARS-CoV-2 tests with PCR or antigen method (by rapid antigen test or immunoassay analyzer), carried out by health staff or themselves under the health staff's direct supervision or indirect supervision through remote devices, on the 5th day. If the result is negative, F1 cases shall continue to monitor their health for the next 5 days, and strictly comply with the 5K Message. Any abnormal symptoms related to health (such as fever; cough; sore throat; stuffy or runny nose; myalgia, fatigue, chills; reduction or loss of taste or smell; headache; diarrhoea; dyspnoea; acute respiratory infection) should be reported to the health agencies for monitoring, testing and handling according to regulations.

b) Regarding unvaccinated persons or those who have not received full doses of COVID-19 vaccines:

They shall be subject to 7-day quarantine at home, places of residence or other areas eligible for quarantine as arranged or established by agencies, organizations, localities or schools from the last date of exposure; be undergone SARS-CoV-2 tests with PCR or antigen method (by rapid antigen test or immunoassay analyzer), carried out by health staff or themselves under the health staff's direct supervision or indirect supervision through remote devices, on the 7th day. If the result is negative, F1 cases shall continue to monitor their health for the next 3 days, and strictly comply with the 5K Message. Any abnormal symptoms related to health (such as fever; cough; sore throat; stuffy or runny nose; myalgia, fatigue, chills; reduction or loss of taste or smell; headache; diarrhoea; dyspnoea; acute respiratory infection) should be reported to the health agencies for monitoring, testing and handling according to regulations.

2. Isolation for COVID-19 cases

The guidelines in the Ministry of Health's Decision No. 250/QD-BYT dated January 28, 2022, providing the Guidance on COVID-19 diagnosis and treatment shall be complied with.

COVID-19 prevention and control measures must be taken strictly and drastically by individuals, families, agencies, organizations, factories, schools and localities in line with medical, administrative, socio-economic measures.

This Official Dispatch replaces the Ministry of Health's Official Dispatch No. 10696/BYT-MT dated December 16, 2021, regarding medical quarantine for fully vaccinated F1 cases or those who have recovered from COVID-19.

The Ministry of Health hereby requests Directors of Departments of Health of provinces and centrally run cities, Heads of units affiliated with the Ministry of Health and relevant units to urgently implement this Official Dispatch. Any difficulties arising in the course of implementation should be promptly reported to the Ministry of Health (via the General Department of Preventive Medicine) for studying, updating, amendment and supplementation./.

 

 

FOR THE MINISTER

THE DEPUTY MINISTER

 

 

Nguyen Truong Son

 

_________

1Quarantine and isolation forms are provided in the Decision No. 879/QD-BYT dated March 12, 2020, promulgating the “Guidance on medical isolation at home and places of residence for the prevention and control of the COVID-19 epidemic”.

 

APPENDIX

Close contact (F1 case) definition

(Enclosed with the Ministry of Health's Official Dispatch No. 762/BYT-DP dated February 21, 2022)

 

The identification of close contacts (F1 cases) is provided in the Official Dispatch No. 11042/BYT-DP dated December 29, 2021, on changing COVID-19 case definition.

Close contact (F1 case) means one of the following persons:

- A person who has direct physical contact (including shaking hands, hugging, kissing, having direct skin-to-skin contact, body contact, etc.) with a confirmed case (F0 case) during the F0 case’s transmission period.

- A person who wears a facial mask while having contact, communication within 2 meters or is in the same narrow and closed space for at least 15 minutes as the F0 case during the F0 case’s transmission period.

- A person who wears no facial mask when having close contact or communication within 2 meters or is in the same narrow, closed space as the F0 case during the F0 case’s transmission period.

- A person who directly provides care, medical examination and treatment for an F0 case during the transmission period of F0 case without adequate use of personal protective equipment (PPE).

The transmission period of the confirmed case (F0 case) begins 2 days before the symptom onset (for asymptomatic case, the transmission period begins 2 days before the date on which the sample with positive test result is taken) until the test result is negative or the CT value is ≥30.

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Nâng cao để xem đầy đủ bản dịch.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản đã hết hiệu lực. Quý khách vui lòng tham khảo Văn bản thay thế tại mục Hiệu lực và Lược đồ.
văn bản TIẾNG ANH
Bản dịch LuatVietnam
download Official Dispatch 762/BYT-DP DOC (Word)
Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao để tải file.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

download Official Dispatch 762/BYT-DP PDF
Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao để tải file.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

tin liên quan
văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đợi