Công văn 7020/BYT-MT 2021 về việc cách ly phòng, chống dịch COVID-19 đối với trẻ em

Thuộc tính Nội dung VB gốc Tiếng Anh Liên quan Hiệu lực Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

BỘ Y TẾ
_______

Số: 7020/BYT-MT
V
/v: Cách ly phòng, chống dịch COVID-19 đối với trẻ em.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_________________________

Hà Nội, ngày 25 tháng 08 năm 2021

 

 

 

Kính gửi:

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;

- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

 

Dịch COVID-19 đã xuất hiện tại hầu hết các địa phương trên cả nước, nhiều trẻ em phải cách ly, theo dõi, điều trị do bị nhiễm SARS-COV-2 hoặc tiếp xúc gần với trường hợp mắc COVID-19. Bên cạnh đó, một số trẻ em nhập cảnh Việt Nam cũng thuộc đối tượng phải cách ly phòng, chống dịch COVID-19. Để đảm bảo điều kiện sinh hoạt an toàn, thuận lợi cho trẻ em trong thời gian thực hiện cách ly, theo dõi, điều trị, Bộ Y tế (Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19) hướng dẫn một số nội dung về cách ly phòng, chống dịch COVID-19 đối với trẻ em cụ thể như sau:

1. Cha/mẹ/người chăm sóc trẻ em1 được đi cùng trẻ em đến cơ sở y tế/cơ sở thu dung điều trị COVID-19 (sau đây gọi là cơ sở y tế)/cơ sở cách ly tập trung hoặc được ở cùng với trẻ em tại nơi cách ly tại nhà, nơi lưu trú (sau đây gọi là cách ly tại nhà) để chăm sóc trẻ và phải có cam kết tự nguyện cách ly cùng trẻ em và thực hiện đầy đủ các quy định về phòng, chống dịch COVID-19.

Trường hợp Cha/mẹ/người chăm sóc trẻ em không thể đi cùng, ở cùng để chăm sóc trẻ thì chính quyền địa phương bố trí người chăm sóc cho trẻ, và/hoặc chỉ định cán bộ trong cơ sở y tế/cơ sở cách ly tập trung hoặc người tình nguyện chăm sóc trẻ và người đó phải có kiến thức, kỹ năng trong chăm sóc, hỗ trợ trẻ em và đảm bảo đủ điều kiện theo quy định tại Khoản 2 Điều 63 Luật trẻ em số 102/2016/QH13; đảm bảo trẻ em được duy trì liên lạc thường xuyên với gia đình, người thân để giảm tối đa sự khủng hoảng, căng thẳng, lo âu của trẻ em.

2. Đối với trẻ em dưới 16 tuổi là người Việt Nam, có tiếp xúc gần với trường hợp mắc COVID-19

Thực hiện cách ly tại nhà 14 ngày kể từ ngày tiếp xúc lần cuối với người nghi ngờ nhiễm SARS-CoV-2, tiếp tục theo dõi sức khoẻ trong 14 ngày tiếp theo; Thực hiện lấy mẫu xét nghiệm cho trẻ em và cha/mẹ/người chăm sóc trẻ em theo quy định về cách ly tại nhà. Trường hợp kết quả xét nghiệm dương tính thì xử lý theo quy định.

3. Đối với trường hợp trẻ em dưới 18 tuổi là người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam cùng cha/mẹ/người chăm sóc trẻ em:

a) Đối với trẻ em và cha/mẹ/người chăm sóc trẻ em đã tiêm đủ liều vắc xin phòng COVID-19 hoặc đã khỏi bệnh COVID-19:

- Điều kiện: có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 (bằng phương pháp RT-PCR/RT-LAMP) trong vòng 72 giờ trước khi xuất cảnh và được cơ quan có thẩm quyền của nước thực hiện xét nghiệm cấp chứng nhận, đã tiêm đủ liều vắc xin phòng COVID-19 (liều cuối cùng tiêm trong thời gian ít nhất 14 ngày và không quá 12 tháng tính đến thời điểm nhập cảnh) và có giấy chứng nhận tiêm chủng; Hoặc đã từng bị nhiễm SARS-CoV-2 và đã khỏi bệnh (có giấy chứng nhận xét nghiệm dương tính với SAR-COV-2 bằng phương pháp RT-PCR mẫu đơn không quá 6 tháng tính đến thời điểm nhập cảnh và có giấy xác nhận khỏi bệnh COVID-19 hoặc các giấy tờ tương đương xác nhận đã khỏi bệnh do cơ quan có thẩm quyền tại nước điều trị cấp).

- Trẻ em và cha/mẹ/người chăm sóc trẻ em cùng thực hiện cách ly tập trung 07 ngày kể từ ngày nhập cảnh, tiếp tục theo dõi sức khoẻ tại nhà trong 07 ngày tiếp theo theo quy định tại Công văn số 6288/BYT-MT ngày 04 tháng 8 năm 2021 của Bộ Y tế.

b) Đối với trẻ em chưa tiêm vắc xin hoặc tiêm chưa đủ liều vắc xin phòng COVID-19

- Trường hợp cha/mẹ/người chăm sóc trẻ em đáp ứng đủ các điều kiện nêu tại Công văn số 6288/BYT-MT ngày 04 tháng 8 năm 2021 của Bộ Y tế thì trẻ em cùng cha/mẹ/người chăm sóc trẻ em thực hiện cách ly tập trung 07 ngày kể từ ngày nhập cảnh, tiếp tục thực hiện cách ly tại nhà trong 07 ngày tiếp theo và tiếp tục theo dõi sức khỏe đến hết 28 ngày kể từ ngày nhập cảnh. Thực hiện lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 cho trẻ em và cha/mẹ/người chăm sóc trẻ em vào ngày thứ nhất, ngày thứ 7, ngày thứ 14 kể từ ngày nhập cảnh. Trường hợp kết quả xét nghiệm dương tính thì xử lý theo quy định.

- Trường hợp cha/mẹ/người chăm sóc trẻ em chưa tiêm hoặc tiêm chưa đủ liều vắc xin phòng COVID-19: trẻ em thực hiện cách ly tập trung 14 ngày cùng cha/mẹ/người chăm sóc trẻ em kể từ ngày nhập cảnh; tiếp tục theo dõi sức khỏe tại nhà trong 14 ngày tiếp theo. Thực hiện lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 cho trẻ em và cha/mẹ/người chăm sóc trẻ em vào ngày thứ nhất, ngày thứ 14 kể từ ngày nhập cảnh. Trường hợp kết quả xét nghiệm dương tính thì xử lý theo quy định.

4. Đối với trẻ em dưới 18 tuổi là người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài nhập cảnh nhưng cha/mẹ/người chăm sóc trẻ em đang ở Việt Nam: trẻ em thực hiện cách ly tại nhà, nơi lưu trú cùng cha/mẹ/người chăm sóc trẻ em trong 14 ngày kể từ ngày nhập cảnh. Thực hiện lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 cho trẻ em và cha/mẹ/người chăm sóc trẻ em vào ngày thứ nhất, ngày thứ 14 kể từ ngày trẻ em nhập cảnh. Trường hợp kết quả xét nghiệm dương tính thì xử lý theo quy định.

5. Đối với trường hợp trẻ em được đưa đến cơ sở y tế để cách ly, theo dõi và điều trị COVID-19: cha/mẹ/người chăm sóc trẻ em được đến cơ sở y tế để chăm sóc trẻ em và phải ký cam kết tự nguyện vào chăm sóc trẻ sau khi được giải thích về các nguy cơ lây nhiễm COVID-19 và phải thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch COVID-19 trong cơ sở y tế.

6. Yêu cầu về cách ly tại nhà thực hiện theo quy định tại Công văn số 5599/BYT-MT ngày 14/7/2021 của Bộ Y tế. Trường hợp nhà ở/nơi lưu trú không đáp ứng các điều kiện cách ly tại nhà hoặc trẻ em không có nhà ở/nơi lưu trú thì chính quyền địa phương chịu trách nhiệm bố trí, sắp xếp cách ly phù hợp cho trẻ em.

7. Các cơ sở cách ly tập trung có trách nhiệm theo dõi, hỗ trợ bảo đảm an toàn cho trẻ em tại khu cách ly; thông tin kịp thời đến cá nhân, cơ quan có thẩm quyền bảo vệ trẻ em (Công an, cơ quan lao động- thương binh và xã hội các cấp, Ủy ban nhân dân cấp xã) hoặc Tổng đài điện thoại quốc gia bảo vệ trẻ em 111 về các vấn đề liên quan đến quyền trẻ em. Các cơ sở cách ly cần đảm bảo có đủ nước sạch, an toàn vệ sinh, đầy đủ dinh dưỡng, bảo vệ trẻ em khỏi xâm hại bạo lực bao gồm xâm hại tình dục, chăm sóc sức khỏe tâm thần và tâm lý xã hội cho trẻ em đang thực hiện cách ly tại cơ sở theo hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền.

Công văn này thay thế Công văn số 897/BYT-MT ngày 07 tháng 02 năm 2021 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn cách ly y tế cho trẻ em dưới 15 tuổi. Bộ Y tế đề nghị các Bộ, ngành, Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện các nội dung nêu tại Công văn này đảm bảo công tác quản lý, giám sát cách ly, bàn giao, vận chuyển, tiếp nhận người hoàn thành cách ly tập trung được thực hiện nghiêm, không để lây nhiễm chéo và lây lan dịch bệnh ra cộng đồng.

Trân trọng cảm ơn./.

 

Nơi nhận:

- Như kính gửi;

- Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo);

- PTTg. Vũ Đức Đam (để báo cáo);

- Đ/c Bộ trưởng (để báo cáo);

- Các Đ/c Thứ trưởng;

- Các Đ/c thành viên BCĐQG;

- UNICEF;

- Các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Y tế;

- Cục LS-Bộ NG; Cục TE- Bộ LĐ-TB&XH;

- Sở Y tế, TT KSBT/TTYTD các tỉnh, TP (để t/h);

- Lưu: VT, MT.

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

 

 

 

 

Đỗ Xuân Tuyên

 

 

--------------------

1 Khoản 3, Khoản 4 Điều 4 Chương I Những quy định chung, Luật trẻ em năm 2016

Thuộc tính văn bản
Công văn 7020/BYT-MT của Bộ Y tế về việc cách ly phòng, chống dịch COVID-19 đối với trẻ em
Cơ quan ban hành: Bộ Y tế Số công báo: Đang cập nhật
Số hiệu: 7020/BYT-MT Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Công văn Người ký: Đỗ Xuân Tuyên
Ngày ban hành: 25/08/2021 Ngày hết hiệu lực: Đã biết
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe , COVID-19
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

THE MINISTRY OF HEALTH
____

No. 7020/BYT-MT

Regarding quarantine for children for COVID-19 prevention and control

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

__________________

Hanoi, August 25, 2021

 

 

To:

- Ministries, ministerial-level agencies, and government-attached agencies;

- People's Committees of provinces and centrally-run cities.

 

Most of the localities across the country have been suffering from the COVID-19 pandemic, and many children have to be quarantined, monitored and treated due to being infected with SARS-COV-2 or in close contact with confirmed cases. Besides, some children entering Vietnam also are quarantined for COVID-19 prevention and control. In order to ensure safe and convenient living conditions for children during the quarantine, monitoring and treatment period, the Ministry of Health (the Standing Agency of the National Steering Committee for COVID-19 Prevention and Control) provides guidelines on quarantine for children for COVID-19 prevention and control as follows:

1. The parent/caregiver1 of the child is allowed to accompany his/her child to the medical establishment/collection establishment for COVID-19 treatment (hereinafter referred to as the medical establishment)/concentrated quarantine establishment or is allowed to stay with his/her child at home or accommodation which is used for quarantine (hereinafter referred to as home quarantine) to take care of the child and must commit to voluntarily quarantine with the child and fully comply with regulations on COVID-19 prevention and control.

In case the parent/caregiver cannot accompany or stay with the child, the local authority shall arrange one person to take care of the child and/or appoint officers in the medical establishment/concentrated quarantine establishment or a child care volunteer who has knowledge and skills in child care and support and fully satisfy conditions specified in Clause 2, Article 63 of the Law on Children No. 102/2016 /QH13; ensure that the child maintains regular contact with his/her family and relatives to minimize the crisis, stress and anxiety.

2. For Vietnamese children under 16 years of age who are in close contact with confirmed cases

They shall be quarantined at home for 14 days from the date of last contact with the suspected cases, continue to have their health monitored for the next 14 days. Children and their parents/caregivers shall be tested according to regulations on home quarantine. If the test results are positive, handling procedures shall comply with regulations.

3. For foreign or overseas Vietnamese children, under 18 years of age, entering Vietnam with their parents/caregivers:

a) For fully vaccinated children and their parents/caregivers or those who have recovered from COVID-19:

- Conditions: Possessing a negative SARS-CoV-2 test result (by RT-PCR/RT-LAMP method) issued within 72 hours before exiting and certified by the competent agency of the testing country, having received full doses of COVID-19 vaccine (with the last dose taken at least 14 days and not more than 12 months before the entry time) and possessing a vaccination certificate; Or having recovered from SARS-CoV-2 (possessing a certificate of the positive test for SAR-COV-2 by RT-PCR method of single sample no more than 06 months up to the time of entry and a certificate of recovery from COVID-19 or equivalent papers evidencing the recovery from COVID-19 issued by the competent agency of the curing country).

- Children and their parents/caregivers shall undergo a 7-day concentrated quarantine from the date of entry; continue to have their health monitored for the next 7 days according to the Ministry of Health's Official Dispatch No. 6288/BYT-MT dated August 04, 2021.

b) For children who have not been fully vaccinated or received no vaccines

- In case the children's parents/caregivers fully satisfy conditions specified in the Ministry of Health’s Official Dispatch No. 288/BYT-MT dated August 04, 2021, they and their parents/caregivers shall undergo a 7-day concentrated quarantine from the date of entry, continue to undergo a home quarantine for the next 7 days and have their health monitored until the end of the 28th day from the date of entry. Children and their parents/caregivers shall be tested for SARS-CoV-2 on the first, the seventh and the fourteenth days, counting from the entry date. If the test results are positive, handling procedures shall comply with regulations.

- In case the children's parents/caregivers have not been fully vaccinated or received no vaccines: Children shall undergo a 14-day concentrated quarantine with their parents/caregivers from the date of entry; and continue to have their health monitored at home for the next 14 days. Children and their parents/caregivers shall be tested for SARS-CoV-2 on the first, the seventh day and the fourteenth day, counting from the entry date. If the test results are positive, handling procedures shall comply with regulations.

4. For foreign or overseas Vietnamese children, less than 18 years of age, entering Vietnam but their parents/caregivers are living in Vietnam: Children shall undergo a 14-day home quarantine with their parents/caregivers from the date of entry. Children and their parents/caregivers shall be tested for SARS-CoV-2 on the first, the seventh and the fourteenth days, counting from the entry date. If the test results are positive, handling procedures shall comply with regulations.

5. For children who are transferred to medical establishments for quarantine, monitoring and COVID-19 treatment: The children's parents/caregivers are allowed to visit the medical establishments to take care of their children and must sign a commitment on voluntarily taking care of children after being consulted with the risk of infection and must strictly abide by COVID-19 prevention and control regulations provided by medical establishments.

6. Requirements for home quarantine shall comply with the Ministry of Health's Official Dispatch No. 5599/BYT-MT dated July 14, 2021. If the house/accommodation fails to fully satisfy requirements for home quarantine or children are homeless, the local authorities shall be responsible for arranging an appropriate quarantine for them.

7. Concentrated quarantine establishments shall monitor and support for the assurance of safety for quarantined children; timely provide information for individuals and agencies competent to protect children (police forces, agencies in charge of labor, invalids and social affairs at all levels, and commune-level People’s Committees) or the National Hotline for child protection - 111 about issues related to children right. Quarantine establishments shall be responsible for ensuring adequate clean water, hygiene and safety, adequate nutrition, protecting children from violent abuse including sexual abuse, providing mental health care and psychosocial care for children undergoing quarantine at the establishments according to the competent authorities’ instructions.

This Official Dispatch replaces the Ministry of Health's Official Dispatch No. 897/BYT-MT dated February 07, 2021, guiding quarantine for children under 15 years of age. The Ministry of Health hereby requests ministries, branches and provincial-level People's Committees to direct the implementation of this Official Dispatch; ensure the strict quarantine management, observation, and handover, transportation and receipt of those who have completed their concentrated quarantine, avoiding cross-infection and transmission in the community.

Sincerely./.

 

FOR THE MINISTER

THE DEPUTY MINISTER

 

 

 

Do Xuan Tuyen

 

--------------------

1 Clause 3 and Clause 4, Article 4, Chapter I - General provisions, the 2016 Law on Children.

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Nâng cao để xem đầy đủ bản dịch. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây.
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản này đã Hết hiệu lực nên không có nội dung MIX. Xin thông tin đến Quý khách hàng. Trân trọng!
Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi
1900.6192 hoặc gửi câu hỏi tại đây

Tải ứng dụng LuatVietnam Miễn phí trên

Văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!