Công văn 689/DP-TC Hướng dẫn tạm thời việc gộp mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2

Thuộc tính Nội dung VB gốc Liên quan Hiệu lực Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

BỘ Y TẾ
CỤC Y TẾ DỰ PHÒNG
_______

Số: 689/DP-TC
V/v: Thực hiện Hướng dẫn tạm thời việc gộp mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________

Hà Nội, ngày 10 tháng 8 năm 2020

 

 

 

Kính gửi:

- Đồng chí Giám đốc Sở Y tế tỉnh, thành phố;
- Đồng chí Cục trưởng Cục Thú Y - Bộ Nông nghiệp & Phát triển nông thôn;
- Đồng chí Cục trưởng Cục Quân Y - Bộ Quốc Phòng.
(Sau đây gọi tắt là các đơn vị)

 

 

Nhằm nâng cao công suất xét nghiệm chẩn đoán vi rút SARS-CoV-2, giảm nhu cầu sinh phẩm, hóa chất, vật tư tiêu hao, giảm thời gian xét nghiệm và bảo đảm chất lượng xét nghiệm, ngày 07/8/2020 Bộ Y tế đã ban hành Quyết định số 3486/QĐ-BYT và ngày 08/8/2020 ban hành Công văn số 4264/BYT-DP về việc Hướng dẫn tạm thời việc gộp mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2.

Cục Y tế dự phòng đề nghị Thủ trưởng các đơn vị triển khai thực hiện nội dung sau:

1. Sở Y tế tỉnh, thành phố chỉ đạo các đơn vị liên quan căn cứ tình hình dịch tễ, khả năng đáp ứng về cơ sở vật chất, trang thiết bị và nhân lực tại các phòng xét nghiệm trên địa bàn báo cáo Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh, thành phố để xem xét thực hiện việc gộp mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2.

2. Thủ trưởng các đơn vị chỉ đạo các phòng xét nghiệm thuộc quản lý có đủ năng lực thực hiện gộp mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2, thông báo và báo cáo theo quy định.

Cục Y tế dự phòng đề nghị Thủ trưởng các đơn vị quan tâm chỉ đạo thực hiện.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Q.BT Nguyễn Thanh Long (để báo cáo);
- TT. Trần Văn Thuấn (để báo cáo);
- TT. Đỗ Xuân Tuyên (để báo cáo);
- Cục QLKCB;
- Viện VSDT, Pasteur;
- CDC tỉnh, thành phố;
- Lưu: VT, DP.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Minh Hằng

 

 

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Thuộc tính văn bản
Công văn 689/DP-TC của Cục Y tế dự phòng về việc thực hiện Hướng dẫn tạm thời việc gộp mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2
Cơ quan ban hành: Cục Y tế dự phòng Số công báo: Đang cập nhật
Số hiệu: 689/DP-TC Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Công văn Người ký: Nguyễn Minh Hằng
Ngày ban hành: 10/08/2020 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe
Tải văn bản

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản cùng lĩnh vực