Công văn 618/BYT-KCB 2018 về khám, chữa bệnh tại phòng khám đa khoa khu vực

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ Y TẾ
-------

Số: 618/BYT-KCB
V/v: Khám, chữa bệnh tại phòng khám đa khoa khu vực

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Hà Nội, ngày 25 tháng 01 năm 2018

 

 

Kính gửi:

- Sở Y tế các tỉnh/ thành phố trực thuộc Trung ương;
- Y tế các Bộ/ Ngành;

 

Trong thời gian qua, Bộ Y tế nhận được ý kiến của một số Sở Y tế và các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh phản ánh về vướng mắc liên quan đến thực hiện khám, chữa bệnh nội trú và thanh toán chi phí giường bệnh nội trú tại phòng khám đa khoa khu vực. Đ giải quyết kịp thời những vướng mắc nảy sinh, đảm bảo thực hiện khám bệnh, chữa bệnh và thanh toán chi phí khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế theo đúng quy định và thống nhất trên phạm vi cả nước, Bộ Y tế đề nghị các đơn vị khẩn trương thực hiện một số nội dung sau:

1. Văn bản quy định hiện hành:

a) Vị trí, chức năng của phòng khám đa khoa khu vực

- Phòng khám đa khoa khu vực là đơn vị y tế thuộc Trung tâm Y tế huyện: theo quy định tại điểm g, Khoản 4, Điều 3 của Thông tư liên tịch 51/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 11/12/2015 giữa Bộ Y tế, Bộ Nội vụ Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Phòng Y tế thuộc UBND huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh và theo quy định tại Khoản 2 Điều 8 của Thông tư số 37/2016/TT-BYT ngày 25/10/2016 của Bộ Y tế Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Y tế huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc Trung ương.

Nhiệm vụ của Phòng khám đa khoa khu vực là thực hiện các nhiệm vụ do Giám đốc Sở Y tế quy định theo thẩm quyền trên cơ sở nhu cầu thực tế tại địa phương (theo quy định tại Khoản 2, Điều 8 Thông tư số 37/2016/TT-BYT). Nhiệm vụ này phải nằm trong phạm vi chức năng của Trung tâm Y tế huyện - là cung cấp dịch vụ chuyên môn, kỹ thuật về y tế dự phòng; khám bệnh, chữa bệnh, phục hồi chức năng và các dịch vụ y tế khác theo quy định của pháp luật (được quy định tại Điều 3, Thông tư số 37/2016/TT-BYT).

b) Lưu người bệnh tại phòng khám đa khoa khu vực:

- Phòng khám đa khoa phải có phòng lưu người bệnh. Phòng lưu người bệnh phải có diện tích ít nhất là 15m2, có từ 2 giường lưu trở lên, nếu có từ 03 giường lưu trở lên thì diện tích phải bảo đảm ít nhất là 5m2 trên một giường bệnh (theo quy định tại Khoản 1 và 2 của Điều 25, Nghị định 109/2016/NĐ-CP ngày 01/07/2016 của Chính Phủ quy định cấp chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề và cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh).

- Trong Khoản 2, Mục II của Quy chế công tác khoa Khám bệnh trong Quy chế Bệnh viện được ban hành tại Quyết định số Quyết định số 1895/1997/QĐ-BYT ngày 19/09/1997 của Bộ Y tế có quy định: “Trường hợp người bệnh nằm lưu phải làm hồ sơ bệnh án, theo dõi ghi đầy đủ các diễn biến của người bệnh và chăm sóc như người bệnh nội trú, không để người bệnh nằm lưu quá 24 giờ; phải bố trí buồng lưu người bệnh nam, nữ, trẻ em riêng”.

2. Hướng dẫn thực hiện

Đề nghị Sở Y tế các tỉnh, thành phố, Y tế Bộ/Ngành rà soát, sắp xếp củng cố, chỉ đạo tổ chức, hoạt động của các phòng khám đa khoa khu vực như sau:

- Các phòng khám đa khoa khu vực chưa được cấp có thẩm quyền giao nhiệm vụ điều trị nội trú: chỉ thực hiện chức năng cấp cứu, khám, chữa bệnh ngoại trú và phải chấm dứt hoạt động điều trị nội trú kể từ ngày ban hành công văn này.

- Đối với các phòng khám đa khoa khu vực đã được cấp có thẩm quyền giao nhiệm vụ hoặc chỉ tiêu giường nội trú: tiếp tục thực hiện điều trị nội trú đến hết ngày 31/01/2018, nhưng Sở Y tế phải rà soát và sắp xếp tổ chức, hoạt động của các phòng khám đa khoa khu vực theo 3 phương án:

+ Phòng khám đa khoa khu vực đã đáp ứng điều kiện của bệnh viện đa khoa theo Luật Khám bệnh, chữa bệnh mà phù hợp với Quy hoạch mạng lưới khám, chữa bệnh của địa phương thì tiến hành thủ tục thẩm định và cấp giấy phép hoạt động bệnh viện theo Điều 23 của Nghị định 109/2016/NĐ-CP ngày 1/7/2106 Quy định cấp chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề và cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám, chữa bệnh và thời hạn chuyển đổi đến hết 30/6/2018.

+ Phòng khám đa khoa khu vực vẫn cần phải tồn tại để đáp ứng nhu cầu khám, chữa bệnh của nhân dân trong vùng thì Sở Y tế, Y tế các Bộ/ngành phối hợp với các cơ quan liên quan trình cấp có thẩm quyền đầu tư, nâng cấp và thẩm định phê duyệt chuyển đổi thành đơn nguyên điều trị nội trú của bệnh viện đa khoa khu vực của tỉnh, bệnh viện huyện, Trung tâm y tế huyện và thời hạn chuyển đổi đến hết 30/6/2018.

+ Các phòng khám đa khoa khu vực còn lại: chấm dứt hoạt động điều trị nội trú kể từ ngày 31/01/2018, chỉ thực hiện nhiệm vụ cấp cứu, khám, chữa bệnh ngoại trú theo quy định hiện hành.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị Sở Y tế các tỉnh, thành phố tổng hợp, báo cáo Bộ Y tế (Cục Quản lý Khám, chữa bệnh) để được nghiên cứu, giải quyết./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Các đ/c Thứ trưởng (đc phối hợp);
- Văn phòng Chính phủ (để b/c);
- Bảo hiểm xã hội Việt Nam (để phối hợp);
- Vụ PC, BHYT, KHTC (để phối hợp);
- Cổng thông tin điện tử Bộ Y tế (để phối hợp);
- Lưu: VT, KCB (4b).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Viết Tiến

thuộc tính Công văn 618/BYT-KCB

Công văn 618/BYT-KCB của Bộ Y tế về việc khám, chữa bệnh tại phòng khám đa khoa khu vực
Cơ quan ban hành: Bộ Y tếSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:618/BYT-KCBNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Công vănNgười ký:Nguyễn Viết Tiến
Ngày ban hành:25/01/2018Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Y tế-Sức khỏe
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
văn bản TIẾNG ANH
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi