Công văn 6071/STNMT-CCBVMT Hà Nội quản lý chất thải phát sinh tại khu cách ly Covid-19

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

_________

Số: 6071/STNMT-CCBVMT

V/v Tăng cường triển khai các biện pháp quản lý chất thải phát sinh tại khu cách ly y tế tập trung, cách ly tại nhà, nơi lưu trú

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________

Hà Nội, ngày 04 tháng 8 năm 2021

 

 

 

 

Kính gửi:

- Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã;

- Các đơn vị thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải nguy hại.

 

Thực hiện chỉ đạo của UBND Thành phố tại văn bản số 2361/UBND-ĐT ngày 24/7/2021 về việc đảm bảo vệ sinh môi trường trong công tác triển khai thực hiện Chỉ thị số 17/CT-UBND ngày 23/7/2021 của Chủ tịch UBND Thành phố; trong đó giao Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Sở Y tế tiếp tục hướng dẫn UBND các quận, huyện, thị xã thực hiện phân loại, phân định chất thải có nguy cơ lây nhiễm (chất thải y tế) và chất thải rắn sinh hoạt để đảm bảo công tác thu gom vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn các quận, huyện, thị xã; đảm bảo an toàn trong công tác tiếp nhận, xử lý tại các khu xử lý tập trung. Sau khi nghiên cứu nội dung, Sở Tài nguyên và Môi trường có ý kiến như sau:

Nhằm hướng dẫn UBND các quận, huyện, thị xã và các đơn vị thực hiện công tác thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải nguy hại trên địa bàn Thành phố trong công tác quản lý chất thải phát sinh tại các khu cách ly y tế tập trung, cách ly tại nhà, nơi lưu trú trước diễn biến phức tạp của chủng biến thể mới của virus Covid-19; Căn cứ vào các văn bản hướng dẫn của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Y tế và các văn bản có liên quan của Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19, Sở Tài nguyên và Môi trường đã ban hành các văn bản số 950/STNMT-CCBVMT ngày 08/02/2021, 2024/STNMT-CCBVMT ngày 18/3/2020, 3442/STNMT-CCBVMT ngày 17/5/2021, 4435/STNMT-CCBVMT ngày 11/6/2021 về việc quản lý quản lý chất thải phát sinh tại khu cách ly tập trung, cách ly tại nhà, nơi lưu trú.

Để đảm bảo công tác thu gom vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn các quận, huyện, thị xã; an toàn trong công tác tiếp nhận, xử lý tại các khu xử lý tập trung và góp phần hạn chế lây lan dịch bệnh do chủng mới virus Covid-19 gây ra trên địa bàn Thành phố, Sở Tài nguyên và Môi trường đề nghị các Quý Cơ quan tiếp tục thực hiện nghiêm túc các nội dung sau:

1. UBND các quận, huyện, thị xã tăng cường thực hiện

- Tiếp tục hướng dẫn, tuyên truyền và giám sát việc phân loại, lưu giữ các loại chất thải phát sinh tại cơ sở cách ly tập trung, cách ly tại nhà, nơi lưu trú theo các văn bản hướng dẫn của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Y tế và các văn bản có liên quan của Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Y tế và các Sở, ngành có liên quan; Yêu cầu chất thải lây nhiễm phải được phân loại triệt để với các loại chất thải khác nhằm hạn chế lượng chất thải có nguy cơ lây nhiễm phải thu gom, xử lý, đảm bảo năng lực tiếp nhận của các cơ sở xử lý và tiết kiệm ngân sách.

             - Chỉ đạo đơn vị duy trì vệ sinh môi trường trên địa bàn kịp thời thực hiện thu gom rác thải sinh hoạt phát sinh tại khu cách ly tập trung, cách ly tại nhà, nơi lưu trú.

             - Kiểm trai, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi cố tình vi phạm các quy định về quản lý chất thải.

             - Báo cáo Sở Tài chính, Sở Y tế kịp thời việc đăng ký bổ sung kinh phí cho các hoạt động phân loại, thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải y tế phát sinh tại khu cách ly tập trung, cách ly tại nhà, nơi lưu trú nếu Cần thiết để tổng hợp, báo cáo UBND Thành phố xem xét, phê duyệt.

             2. Các đơn vị thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải nguy hại lây nhiễm

            - Tiếp tục thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật, văn bản hướng dẫn của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Y tế và Sở Tài nguyên và Môi trường về xử lý chất thải y tế thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải y tế.

           - Cung cấp đầy đủ túi đựng chất thải lây nhiễm, thiết bị thu gom, phân loại đáp ứng yêu cầu kỹ thuật cho khu cách ly tập trung, cách ly tại nhà, nơi lưu trú; Bố trí đầy đủ trang thiết bị, bảo hộ lao động cho nhân viên làm công tác thu gom, vận chuyển chất thải lây nhiễm tại các khu cách ly tập trung, cách ly tại nhà, nơi lưu trú, đảm bảo an toàn không lây lan dịch bệnh Covid-19.

         - Nếu lượng chất thải lây nhiễm tăng đột biến vượt quá năng lực xử lý, đơn vị thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải nguy hại lây nhiễm phải thông báo kịp thời đến Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND các quận, huyện, thị xã để có phương án điều chỉnh, xử lý phù hợp.

           Sở Tài nguyên và Môi trường đề nghị UBND các quận, huyện, thị xã và các đơn vị liên quan nghiêm túc thực hiện các nội dung trên. Trong quá trình thực hiện nếu có phát sinh vướng mắc, UBND các quận, huyện, thị xã và các đơn vị kịp thời báo cáo Sở Tài nguyên và Môi trường để được hướng dẫn theo quy định./.

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- UBND Thành phố;

- PCT UBND TP Nguyễn Trọng Đông; (để b/cáo)

- PCT UBND TP Chử Xuân Dũng; (để b/cáo)

- Giám đốc Sở;

- Các Sở: Y tế, Xây dựng; (để ph/hợp g/sát)

- Lưu: VT, CCBVMT.

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

Mai Trọng Thái

 

thuộc tính Công văn 6071/STNMT-CCBVMT

Công văn 6071/STNMT-CCBVMT của Sở Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hà Nội về việc tăng cường triển khai các biện pháp quản lý chất thải phát sinh tại khu cách ly y tế tập trung, cách ly tại nhà, nơi lưu trú
Cơ quan ban hành: Sở Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hà NộiSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:6071/STNMT-CCBVMTNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Công vănNgười ký:Mai Trọng Thái
Ngày ban hành:04/08/2021Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Y tế-Sức khỏe , COVID-19
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nhấp vào nút dưới đây:

*Lưu ý: Chỉ hỗ trợ dịch thuật cho tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi