Công văn 5925/BYT-KH-TC về nhiệm vụ Chương trình mục tiêu Y tế - Dân số giai đoạn 2016 - 2020

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Ghi chú

thuộc tính Công văn 5925/BYT-KH-TC

Công văn 5925/BYT-KH-TC của Bộ Y tế về việc rà soát, chuyển nội dung nhiệm vụ của Chương trình mục tiêu Y tế - Dân số giai đoạn 2016 - 2020 thành nhiệm vụ thường xuyên của các bộ, cơ quan trung ương, địa phương
Cơ quan ban hành: Bộ Y tếSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:5925/BYT-KH-TCNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Công vănNgười ký:Nguyễn Trường Sơn
Ngày ban hành:23/07/2021Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ Y TẾ
___________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_____________

Số: 5925/BYT-KH-TC
V/v rà soát, chuyển nội dung nhiệm vụ của Chương trình mục tiêu Y tế - Dân số giai đoạn 2016 - 2020 thành nhiệm vụ thường xuyên của các bộ, cơ quan trung ương, địa phương

Hà Nội, ngày 23 tháng 07 năm 2021

 

Kính gửi:

- Các dự án thuộc Chương trình mục tiêu Y tế - Dân số giai đoạn 2016-2020;
- Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

 

Căn cứ Quyết định số 1125/QĐ-TTg ngày 31/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu Y tế - Dân số giai đoạn 2016- 2020, Bộ Y tế đã phối hợp với các dự án, hoạt động và các Bộ, Ngành, địa phương tiến hành đánh giá tổng kết tình hình thực hiện Chương trình và báo cáo Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 2094/BC-BYT ngày 31/12/2020;

Để bảo đảm kinh phí thực hiện nhiệm vụ chi đã được bố trí từ ngân sách Chương trình mục tiêu Y tế- Dân số cho giai đoạn tới, Bộ Y tế đã có các Tờ trình số 559/TTr-BYT ngày 09/4/2020, Tờ trình số 805/TTr-BYT ngày 28/5/2020 và tờ trình số 1608/TTr-BYT ngày 10/7/2020 trình Thủ tướng Chính phủ cho phép Bộ Y tế xây dựng và trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu Y tế - Dân số để triển khai thực hiện giai đoạn 2021- 2025. Đồng thời, Bộ Y tế đã có các Công văn số 3033/BYT-KHTC ngày 02/6/2020 và 7272/BYT-KH-TC ngày 27/12/2020 gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xây dựng kế hoạch, bảo đảm kinh phí và triển khai các giải pháp để duy trì và nâng cao các kết quả đạt được của Chương trình mục tiêu Y tế- Dân số.

Ngày 13/11/2020 Quốc hội ban hành Nghị quyết số 129/2020/QH14 về phân bổ ngân sách Trung ương năm 2021. Theo đó, Quốc hội giao Chính phủ “Cho phép b trí vn ngân sách nhà nước năm 2021 để thực hiện các chế độ, chính sách, nhiệm vụ, dự án đầu tư dở dang thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình mục tiêu giai đoạn 2016 - 2020 cần tiếp tục triển khai trong năm 2021 cho đến khi các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 2025 được Quốc hội quyết định có hiệu lực; đối với một số khoản chi đã có cơ chế, chính sách xác định được nhiệm vụ nhưng chưa có cơ sở tính toán để phân bổ, bố trí cho các Bộ, cơ quan trung ương và địa phương, Chính phủ chịu trách nhiệm rà soát, phân bổ cụ thể đúng quy định của pháp luật”

Thực hiện Quyết định số 1950/QĐ-TTg ngày 28/11/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2021. Theo đó, Thủ tướng Chính phủ giao “các Bộ, cơ quan trung ương được giao quản lý chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình mục tiêu giai đoạn 2016-2020 rà soát, xây dựng phương án phân bổ kinh phí năm 2021 cho các chính sách, chế độ, nhiệm vụ chi thường xuyên theo quy định thuộc các chương trình này cần tiếp tục thực hiện, gửi Bộ Tài chính tổng hợp, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định bổ sung dự toán để triển khai thực hiện. Trường hợp các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 được cơ quan có thẩm quyền quyết định bao quát đầy đủ hoặc một phần các chế độ, chính sách, nhiệm vụ nêu trên, thì tổng hợp tương ứng phần kinh phí đã bổ sung vào dự toán chi thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia năm 2021” và ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 1621/VPCP-KGVX ngày 13/3/2021 của Văn phòng Chính phủ “Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan khn trương rà soát, chuyn nội dung nhiệm vụ của Chương trình mục tiêu Y tế - Dân số giai đoạn 2016 - 2020 thành nhiệm vụ thường xuyên của các bộ, cơ quan trung ương và địa phương, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trường hợp vượt thẩm quyền”; ý kiến của Bộ Tài chính tại Công văn số 2293/BTC-HCSN ngày 09/3/2021, Bộ Y tế đã có các Công văn số 933/BYT-KH-TC ngày 09/02/2021, Công văn số 2009/BYT-KH-TC ngày 24/3/2021, Công văn số 2135/BYT-KH-TC ngày 01/4/2021, Công văn s 3456/BYT-KH-TC ngày 27/4/2021 và Công văn số 4560/BYT-KH-TC ngày 06/6/2021 gửi Bộ Tài chính về việc xây dựng kế hoạch và dự toán các nhiệm vụ chi đã được bố trí từ ngân sách Chương trình mục tiêu Y tế- Dân số năm 2021 và rà soát, đề xuất chuyển nội dung nhiệm vụ của Chương trình mục tiêu Y tế - Dân số giai đoạn 2016 - 2020 thành nhiệm vụ thường xuyên của các bộ, cơ quan trung ương, địa phương. Theo đó, dự kiến trong giai đoạn 2021- 2025

- Kinh phí mua vắc xin cho tiêm chủng mở rộng Bộ Y tế sẽ báo cáo Bộ Tài chính và Thủ tướng Chính phủ bố trí kinh phí hàng năm từ ngân sách Trung ương để mua cấp cho các địa phương triển khai tiêm chủng;

- Kinh phí mua thuốc phòng chống bệnh lao: Bộ Y tế, Bộ Tài chính báo cáo Thủ tướng Chính phủ bố trí ngân sách trung ương mua thuốc chống lao sử dụng đến hết 31/12/2021. Từ năm 2022, thực hiện mua sắm, thanh toán thuốc chống lao sử dụng nguồn qu bảo hiểm y tế theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam tại Công văn số 6908/VPCP-KGVX ngày 19/8/2020 của Văn phòng Chính phủ.

- Kinh phí mua thuốc Methadone: Sử dụng cấp miễn phí cho các đối tượng theo quy định cho đến khi hết lượng tồn kho. Sau khi sử dụng hết thuốc tồn kho, Bộ Y tế thống nhất với ý kiến của Bộ Tài chính báo cáo Thủ tướng Chính phủ giao cho các địa phương bố trí ngân sách địa phương mua thuốc methadone.

- Phương tiện tránh thai: đề xuất sử dụng phương tiện, thuốc tránh thai đã mua từ nguồn kinh phí Chương trình mục tiêu y tế dân số giai đoạn 2016-2020 cho các đối tượng theo quy định cho đến khi hết số phương tiện tránh thai đã mua. Sau khi sử dụng hết phương tiện tránh thai tồn kho, Bộ Y tế thống nhất với ý kiến của Bộ Tài chính báo cáo Thủ tướng Chính phủ giao ngân sách địa phương bố trí mua Phương tiện tránh thai.

- Vitamin A: Bộ Y tế đề xuất Bộ Tài chính báo cáo Thủ tướng Chính phủ bố trí ngân sách trung ương mua để triển khai chiến dịch trên toàn quốc.

- Thuốc điều trị tâm thần: Bộ Tài chính có ý kiến từ năm 2021 Qu bảo hiểm y tế, ngân sách địa phương bảo đảm kinh phí mua thuốc điều trị tâm thần.

- Thuốc sốt rét, hóa chất phòng chống sốt xuất huyết: Sử dụng Thuốc sốt rét, hóa chất phòng chống sốt rét, sốt xuất huyết đã mua từ nguồn kinh phí Chương trình mục tiêu y tế dân số giai đoạn 2016-2020 cho các đối tượng theo quy định cho đến khi hết số thuốc sốt rét, hóa chất phòng chống sốt rét, sốt xuất huyết đã mua. Sau khi sử dụng hết số lượng tồn kho, Bộ Y tế thống nhất với ý kiến của Bộ Tài chính báo cáo Thủ tướng Chính phủ giao cho các địa phương bố trí ngân sách địa phương mua và sử dụng. Khi có dịch bùng phát, Bộ Y tế đề xuất sử dụng kinh phí phòng chống dịch chủ động đã giao cho Bộ Y tế, nếu thiếu Bộ Y tế sẽ đề nghị Bộ Tài chính bổ sung kinh phí.

Bộ Y tế thông báo và đề nghị:

1. Các dự án thuộc CTMT Y tế- Dân số giai đoạn 2016- 2020:

- Bộ Y tế đã có Công văn số 2277/BYT-KH-TC ngày 31/3/2021 đề nghị các dự án thuộc CTMT Y tế- Dân số giai đoạn 2016- 2020 khẩn trương rà soát, chuyển nội dung nhiệm vụ của dự án giai đoạn 2016 - 2020 thành nhiệm vụ thường xuyên của các bộ, cơ quan trung ương, địa phương. Trên cơ sở kết quả rà soát, đề nghị các dự án xây dựng hướng dẫn, báo cáo Lãnh đạo Bộ phụ trách để có văn bản hướng dẫn các đơn vị, địa phương triển khai thực hiện trong giai đoạn 2021-2025;

- Hàng năm, xây dựng kế hoạch và dự toán kinh phí các nhiệm vụ chi do các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế triển khai thực hiện vào kinh phí chi thường xuyên của đơn vị mình gửi Bộ Y tế (Vụ Kế hoạch- Tài chính) tổng hợp, báo cáo Lãnh đạo Bộ đề xuất với Bộ Tài chính và Thủ tướng Chính phủ bố trí kinh phí để triển khai thực hiện. Đối với năm 2021, Bộ Y tế đã tổng hợp và có Công văn số 4560/BYT-KH-TC ngày 06/6/2021 gửi Bộ Tài chính đề xuất; hiện nay Bộ Y tế đang tiếp tục làm việc với Bộ Tài chính về nội dung này.

2. Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Xây dựng kế hoạch hoạt động các nhiệm vụ chuyên môn của CTMT Y tế- Dân số tại địa phương chuyển thành nhiệm vụ thường xuyên và dự toán kinh phí, tham mưu, đề xuất với Ủy ban nhân dân tỉnh và Hội đồng nhân dân tỉnh bố trí kinh phí địa phương để triển khai thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/cáo);
- Các đ/c Thứ trưởng (để biết);
- UBND tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Các Vụ, Cục, Tổng cục thuộc Bộ Y tế;
- Lưu: VT, KHTC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Trường Sơn

 

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi