Công văn 4694/SYT-NVY TP HCM hướng dẫn xét nghiệm F0 không có triệu chứng lâm sàng

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

SỞ Y TẾ
________

Số: 4694/SYT-NVY
V/v:
Hướng dẫn thực hiện xét nghiệm đối với trường hợp F0 không có triệu chứng lâm sàng

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 7 năm 2021

 

 

 

Kính gửi:

- Bệnh viện thu dung điều trị COVID-19;

- Bệnh viện công lập và ngoài công lập;

- Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Thành phố;

- Trung tâm cấp cứu 115 Thành phố:

- Trung tâm Y tế thành phố Thủ Đức, quận, huyện.

 

Ngày 14 tháng 7 năm 2021, Sở Y tế ban hành công văn số 4576/SYT-NVY về việc hướng dẫn triển khai thí điểm cho xuất viện sớm và cách ly điều trị tại nhà các trường hợp F0 không có triệu chứng. Theo đó, đối với người mắc COVID-19 đang cách ly lại bệnh viện không có triệu chứng lâm sàng và có kết quả xét nghiệm RT-PCR của mẫu bệnh phẩm lấy ngày thứ 10 (tính từ ngày vào viện) và mẫu bệnh phẩm được lấy trước đó ít nhất 24 giờ âm tính hoặc tải lượng vi rút thấp (giá trị CT ≥ 30) được xuất viện và theo dõi sức khỏe tại nhà.

Ngày 18/7/2021, Bộ phận thường trực đặc biệt về phòng chống dịch COVID-19 tại TPHCM, Bộ Y tế ban hành hướng dẫn thực hiện xét nghiệm đối với từng nhóm đối tượng nguy cơ. Theo đó, Bộ Y tế đã điều chỉnh chỉ định xét nghiệm đối với các trường hợp F0 không có triệu chứng lâm sàng, cụ thể như sau:

Đối với các trường hợp F0 không có triệu chứng đang được điều trị cách ly tại các bệnh viện thu dung điều trị COVID-19, thực hiện xét nghiệm RT-PCR vào ngày thứ 08. Nếu kết quả xét nghiệm âm tính hoặc dương tính với giá trị CT ≥ 30, tiến hành thực hiện xét nghiệm nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 vào ngày thứ 10. Cho phép người bệnh xuất viện và cách ly theo dõi tại nhà theo hướng dẫn của Sở Y tế lại công văn 4576/SYT-NVY nếu kết quả test nhanh ngày thứ 10 âm tính.

Sở Y tế đề nghị các bệnh viện thu dung điều trị COVID-19 triển khai thực hiện. Trong quá trình thực hiện, nếu gặp khó khăn đề nghị đơn vị liên hệ Phòng Nghiệp vụ Y - Sở Y tế (điện thoại 028.39.330.775) để được hỗ trợ, giải quyết.

(Đính kèm hướng dẫn thực hiện xét nghiệm đối với từng nhóm đối tượng nguy cơ ngày 18 tháng 7 năm 2021 của Bộ phận thường trực đặc biệt về phòng chống dịch COVID-19 tại TPHCM, Bộ Y tế)./.

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- BP TT ĐB PCD COVID-19 tại TP.HCM (để báo cáo);

- UBND TP (để báo cáo);

- UBND thành phố Th Đức, quận, huyện (để biết);

- BGĐ Sở Y tế;

- Lưu: VT, NVY.

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

Tăng Chí Thượng

 

 

 

 

 

BỘ PHẬN THƯỜNG TRỰC ĐẶC BIỆT VỀ PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19 TẠI TP HCM
________
V/v: Hướng dẫn thực hiện xét nghiệm với từng nhóm đối tượng nguy cơ.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 7 năm 2021

 

 

 

Kính gửi: Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 Thành phố Hồ Chí Minh.

 

Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp với năng lực xét nghiệm hiện tại của Thành phố Hồ Chí Minh; thực hiện công văn số 5599/BYT-MT ngày 14/7/2021 của Bộ Y tế về việc giảm thời gian cách ly, thí điểm cách ly y tế F1 tại nhà, quản lý điều trị bệnh nhân COVID-19. Để triển khai đồng bộ các biện pháp và đáp ứng nhanh công tác phòng, chống dịch bệnh, tiết kiệm thời gian, giảm tải cho các phòng xét nghiệm đang có trên địa bàn và đảm bảo hiệu quả trong công tác phòng chống dịch. Bộ phận thường trực đặc biệt về phòng chống dịch COVID-19 tại TP Hồ Chí Minh đề xuất Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 Thành phố Hồ Chí Minh, UBND Thành phố Hồ Chí Minh, Sở Y tế, và các đơn vị có liên quan thực hiện tổ chức xét nghiệm, cách ly, như sau:

1. Đối với các trường hợp F0 không có triệu chứng đang được điều trị cách ly tại các cơ sở Y tế, thực hiện xét nghiệm realtime RT-PCR vào ngày thứ 08. Nếu kết quả xét nghiệm âm tính hoặc dương tính với giá trị Ct ≥30, tiến hành thực hiện xét nghiệm test nhanh phát hiện kháng nguyên SARS-CoV-2 vào ngày thứ 10. Cho phép bệnh nhân xuất viện và cách ly theo dõi tại nhà theo hướng dẫn của Bộ Y tế nếu kết quả test nhanh ngày thứ 10 âm tính.

2. Đối với trường hợp F1 tại cộng đồng: Không áp dụng phương pháp xét nghiệm realtime RT-PCR đối với từng mẫu đơn để sàng lọc.

3. Đối với vùng nguy cơ rất cao và vùng nguy cơ cao: Thực hiện xét nghiệm gộp mẫu trong test nhanh phát hiện kháng nguyên SARS-CoV-2 theo hộ gia đình. Tiến hành giải gộp ngay bằng test nhanh đối với mẫu gộp có kết quả dương tính. Khẳng định lại bằng phương pháp realtime RT-PCR với những mẫu đơn có kết quả test nhanh dương tính. Lặp lại xét nghiệm test nhanh sau 72 giờ, và thực hiện tối thiểu 03 lần (riêng lần thứ ba thực hiện mẫu gộp nhiều hộ gia đình).

4. Đối với vùng nguy cơ: Thực hiện xét nghiệm gộp mẫu trong test nhanh phát hiện kháng nguyên SARS-CoV-2 đối với từng hộ gia đình tương tự như vùng nguy cơ cao trong lần thứ nhất. Sau 05 ngày, thực hiện xét nghiệm lần 2 bằng realtime RT PCR gộp 10 mẫu.

5. Tiến hành thực hiện xét nghiệm realtime RT-PCR mẫu gộp 10 đại diện hộ gia đình đối với trường hợp giám sát tầm soát SARS-CoV-2 trong cộng đồng khu vực bình thường mới.

6. Các mẫu đơn cần xét nghiệm khẳng định bằng phương pháp realtime RT-PCR gửi mẫu đến các phòng thí nghiệm có chứng nhận xét nghiệm khẳng định SARS-CoV-2 theo sự điều phối của trung tâm điều phối xét nghiệm thành phố.

Đề nghị Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Thành phố, UBND Thành phố Hồ Chí Minh quan tâm, chỉ đạo ngành y tế và các cơ quan có liên quan của Thành phố triển khai thực hiện.

Trân trọng cảm ơn./.

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Đ/c Bí thư TP HCM (để b/c);

- BT Nguyễn Thanh Long (để b/c);

- UBND Tp HCM;

- SYT Tp HCM;

- Lưu: BPTT.

TRƯỞNG BỘ PHẬN THƯỜNG

TRỰC ĐẶC BIỆT

 

 

 

 

Nguyễn Trường Sơn

THỨ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

 

 

thuộc tính Công văn 4694/SYT-NVY

Công văn 4694/SYT-NVY của Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh về việc hướng dẫn thực hiện xét nghiệm đối với trường hợp F0 không có triệu chứng lâm sàng
Cơ quan ban hành: Sở Y tế Thành phố Hồ Chí MinhSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:4694/SYT-NVYNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Công vănNgười ký:Tăng Chí Thượng
Ngày ban hành:18/07/2021Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Y tế-Sức khỏe , COVID-19
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
văn bản TIẾNG ANH
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi