Công văn 465/BVHTTDL-TCDL 2022 hướng dẫn thí điểm đón khách du lịch quốc tế trong giai đoạn 2

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO
VÀ DU LỊCH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 465/BVHTTDL-TCDL
V/v Hướng dẫn thí điểm đón khách du lịch quốc tế trong giai đoạn 2

Hà Nội, ngày 17 tháng 02 năm 2022

 

 

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Y tế, Công an, Quốc phòng, Ngoại giao, Giao thông vận tải, Thông tin và Truyền thông;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

 

 

Thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh tại Công văn số 61/VPCP-KGVX của Văn phòng Chính phủ ngày 03/01/2022 giao Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch căn cứ chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền được giao, phối hợp với các Bộ, ngành nghiên cứu triển khai điều chỉnh Hướng dẫn tạm thời thí điểm đón khách quốc tế đến Việt Nam để phù hợp với các quy định hiện nay theo tinh thần Nghị quyết số 155/NQ-CP ngày 08/12/2021 của Chính phủ; Thông báo số 43/TB-VPCP ngày 16/02/2022 Thông báo Kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tại cuộc họp bàn về phương án mở cửa lại hoạt động du lịch; Công văn số 10688/BYT-MT ngày 16/12/2021 của Bộ Y tế về phòng chống dịch COVID-19; Quyết định số 218/QĐ-BYT ngày 27/01/2022 của Bộ Y tế ban hành Hướng dẫn tạm thời về chuyên môn y tế thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ ban hành Quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”; trên cơ sở ý kiến của các Bộ, ngành liên quan, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn thí điểm đón khách du lịch quốc tế đến Việt Nam giai đoạn 2 đến ngày 14/3/2022 cụ thể như sau:

1. Phạm vi đón khách

Đón khách du lịch thông qua các chuyến bay thuê chuyến hoặc thương mại quốc tế thường lệ.

Các địa phương căn cứ nhu cầu và các điều kiện đảm bảo an toàn phòng, chống dịch COVID-19 tại địa phương, chủ động quyết định việc đón khách du lịch quốc tế và thông báo về Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

2. Quy định đối với khách du lịch

2.1. Đối tượng

Người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, công dân Việt Nam được tham gia vào chương trình thí điểm đón khách du lịch quốc tế trong trường hợp đảm bảo các yêu cầu tại phần 2 của mục này.

2.2. Yêu cầu

- Tham gia chương trình du lịch của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế, sau đây gọi tắt là doanh nghiệp lữ hành.

- Có chứng nhận tiêm đủ liều vắc xin phòng COVID-19 được cơ quan có thẩm quyền tại Việt Nam công nhận, liều cuối cùng tiêm trong thời gian ít nhất 14 ngày và không quá 12 tháng tính đến thời điểm xuất cảnh. Hoặc có chứng nhận đã khỏi bệnh COVID-19 hay các giấy tờ tương đương xác nhận đã khỏi bệnh Covid-19 do cơ quan có thẩm quyền tại nước điều trị cấp và được Việt Nam công nhận. Thời gian từ lúc xuất viện tính đến thời điểm xuất cảnh không quá 06 tháng.

- Đối với khách du lịch dưới 18 tuổi, người từ 65 tuổi trở lên, phụ nữ có thai, người có bệnh lý nền (nhưng không phải theo dõi, điều trị tại cơ sở y tế) chưa tiêm vắc xin hoặc tiêm chưa đủ liều vắc xin phòng COVID-19 được đi cùng bố mẹ, người giám hộ hợp pháp hoặc người chăm sóc đã tiêm đủ liều vắc xin phòng COVID-19 hoặc đã khỏi bệnh COVID-19; phải thực hiện nghiêm các yêu cầu về xét nghiệm và các quy định về phòng, chống dịch COVID-19 theo quy định.

- Có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 (bằng phương pháp RT-PCR/RT-LAMP) trong vòng 72 giờ trước khi xuất cảnh và được cơ quan có thẩm quyền của nước thực hiện xét nghiệm cấp chứng nhận (trừ trường hợp trẻ em dưới 2 tuổi).

- Có bảo hiểm y tế hoặc bảo hiểm du lịch có nội dung chi trả điều trị COVID-19 với mức trách nhiệm tối thiểu 20.000 USD.

- Đảm bảo các điều kiện về xuất cảnh, nhập cảnh theo quy định của pháp luật Việt Nam về xuất nhập cảnh.

3. Về việc kiểm tra, xét duyệt nhân sự, cấp thị thực, cấp chứng nhận tạm trú

- Doanh nghiệp lữ hành quốc tế làm thủ tục mời, bảo lãnh người nước ngoài nhập cảnh tại Cục Quản lý xuất nhập cảnh (Bộ Công an) theo quy định của Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam. Trước khi làm thủ tục, doanh nghiệp thông báo tư cách pháp nhân kèm theo văn bản của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc lựa chọn tham gia chương trình thí điểm; kèm theo hợp đồng xây dựng chương trình du lịch tại khu vực cho phép với đơn vị cung ứng dịch vụ đủ điều kiện đón khách du lịch quốc tế (trong 03 ngày hoặc 07 ngày đầu theo yêu cầu đối với các đối tượng khách du lịch được nêu tại mục 4). Các điều kiện về phòng, chống dịch COVID-19 thực hiện theo quy định của Bộ Y tế.

- Thị thực nhập cảnh có thời hạn phù hợp chương trình du lịch, nếu khách tiếp tục đăng ký chương trình du lịch tại các khu vực thuộc địa phương được cho phép đón khách du lịch quốc tế thì xem xét gia hạn tạm trú theo bảo lãnh của doanh nghiệp.

- Đối với trường hợp có nhu cầu ở lại để đầu tư hoặc thăm thân có thể làm thủ tục đề nghị chuyển đổi mục đích theo quy định của Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam.

4. Quá trình tham gia chương trình du lịch tại Việt Nam

4.1. Đối với khách du lịch đã tiêm đủ liều vắc xin hoặc đã khỏi bệnh COVID-19

- Tham gia chương trình du lịch của doanh nghiệp lữ hành với thời gian ít nhất 03 ngày kể từ ngày nhập cảnh.

- Khách du lịch tự theo dõi sức khỏe trong vòng 03 ngày đầu kể từ ngày nhập cảnh, nếu có các biểu hiện sốt, ho, đau họng, khó thở, đau người - mệt mỏi - ớn lạnh, giảm hoặc mất vị giác hay khứu giác, hoặc có kết quả dương tính với COVID-19 trong quá trình tự xét nghiệm phải báo ngay cho doanh nghiệp lữ hành và nhân viên y tế để được xét nghiệm sàng lọc và quản lý kịp thời.

- Thực hiện xét nghiệm bằng phương pháp RT-PCR vào ngày thứ 3 kể từ ngày nhập cảnh. Trường hợp kết quả xét nghiệm dương tính thì thực hiện theo quy định của Bộ Y tế. Chi phí điều trị được chi trả bởi bảo hiểm hoặc doanh nghiệp lữ hành. Nếu kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 thì tiếp tục theo dõi sức khỏe đến hết 14 ngày kể từ ngày nhập cảnh.

- Sau khi nhận được kết quả xét nghiệm RT-PCR âm tính với COVID-19 vào ngày thứ 3, khách du lịch có thể thực hiện các hoạt động sau:

+ Tiếp tục tham gia chương trình du lịch theo chương trình du lịch đã đăng ký (trường hợp chương trình dài hơn 03 ngày).

+ Tham gia các chương trình du lịch và sử dụng các dịch vụ tại địa phương cho phép đón khách du lịch quốc tế.

+ Về các địa phương theo nơi cư trú, thăm thân đã đăng ký. Khách du lịch phải có văn bản đăng ký với doanh nghiệp lữ hành để thông báo với chính quyền địa phương nơi đến phối hợp theo dõi sức khỏe, quản lý theo quy định.

- Khách có thể xuất cảnh về nước trên các chuyến bay thương mại quốc tế thường lệ đang khai thác hoặc các chuyến bay thuê chuyến được cấp phép.

4.2. Đối với khách du lịch (đi cùng bố mẹ, người giám hộ) chưa tiêm vắc xin hoặc tiêm chưa đủ liều vắc xin COVID-19

- Tham gia chương trình du lịch của doanh nghiệp lữ hành trong vòng 7 ngày đầu kể từ ngày nhập cảnh.

- Khách du lịch tự theo dõi sức khỏe trong vòng 07 ngày đầu kể từ ngày nhập cảnh, nếu có các biểu hiện sốt, ho, đau họng, khó thở, đau người - mệt mỏi - ớn lạnh, giảm hoặc mất vị giác hay khứu giác, hoặc có kết quả dương tính với COVID-19 trong quá trình tự xét nghiệm phải báo ngay cho doanh nghiệp lữ hành và nhân viên y tế để được xét nghiệm sàng lọc và quản lý kịp thời.

- Thực hiện xét nghiệm bằng phương pháp RT-PCR vào ngày thứ 3 và ngày thứ 7. Trường hợp kết quả xét nghiệm dương tính thì thực hiện theo quy định của Bộ Y tế. Chi phí điều trị được chi trả bởi bảo hiểm hoặc doanh nghiệp lữ hành. Nếu kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 thì tiếp tục theo dõi sức khỏe đến hết 14 ngày.

- Bố mẹ, người giám hộ hợp pháp, người chăm sóc đã tiêm đủ liều vắc xin phòng COVID-19 hoặc đã khỏi bệnh COVID-19 đi cùng với khách du lịch chưa tiêm vắc xin hoặc tiêm chưa đủ liều vắc xin COVID-19 phải tuân thủ các yêu cầu về xét nghiệm và các quy định về phòng, chống dịch COVID-19 như đối với khách du lịch chưa tiêm vắc xin hoặc tiêm chưa đủ liều vắc xin COVID-19.

- Sau khi nhận được kết quả xét nghiệm RT-PCR âm tính với COVID-19 vào ngày thứ 7, khách du lịch có thể thực hiện các hoạt động sau:

+ Tiếp tục tham gia chương trình du lịch theo chương trình du lịch đã đăng ký (trường hợp chương trình dài hơn 07 ngày).

+ Tham gia các chương trình du lịch và sử dụng các dịch vụ tại địa phương cho phép đón khách du lịch quốc tế.

+ Về các địa phương theo nơi cư trú, thăm thân đã đăng ký. Khách du lịch phải có văn bản đăng ký với doanh nghiệp lữ hành để thông báo với chính quyền địa phương nơi đến phối hợp theo dõi sức khỏe, quản lý theo quy định.

- Khách có thể xuất cảnh về nước trên các chuyến bay thương mại quốc tế thường lệ đang khai thác hoặc các chuyến bay thuê chuyến được cấp phép.

- Với khách du lịch tham gia chương trình du lịch dưới 07 ngày, sau khi hoàn thành chương trình du lịch, khách du lịch trở về nước trên các chuyến bay thương mại quốc tế thường lệ đang khai thác hoặc các chuyến bay thuê chuyến được cấp phép theo các hướng dẫn và quy trình được công bố bởi quốc gia tương ứng.

5. Các Bộ, ngành tiếp tục triển khai thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến việc thí điểm đón khách du lịch quốc tế đến Việt Nam theo chức năng, nhiệm vụ, đảm bảo phòng, chống dịch bệnh và tạo thuận lợi cho khách du lịch.

6. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương căn cứ nhu cầu và các điều kiện phòng, chống dịch COVID-19, chủ động quyết định việc đón khách du lịch quốc tế và thông báo về Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

- Các địa phương thực hiện đón khách du lịch quốc tế đảm bảo thực hiện các nội dung sau:

+ Lựa chọn khu vực và các đơn vị cung ứng dịch vụ tham gia đón khách du lịch quốc tế phù hợp với hướng dẫn tại Quyết định số 218/QĐ-BYT ngày

27/01/2022 của Bộ Y tế. Công bố công khai danh sách các đơn vị cung ứng dịch vụ du lịch để các công ty lữ hành quốc tế lựa chọn ký hợp đồng xây dựng chương trình du lịch bán cho khách.

+ Xem xét tính chính xác và phù hợp của phương án đón và quản lý đoàn khách tại địa phương theo đề xuất của doanh nghiệp lữ hành quốc tế và có ý kiến bằng văn bản gửi Tổng cục Du lịch.

+ Chậm nhất ngày 28 hàng tháng, báo cáo kết quả đón khách quốc tế của tháng trước đó về Tổng cục Du lịch, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

- Các địa phương không đón khách du lịch quốc tế phối hợp cung cấp đầu mối tiếp nhận khách du lịch có nhu cầu ở lại thăm thân hoặc về nơi cư trú. Hỗ trợ tiếp nhận, giám sát y tế đối với du khách có nhu cầu ở lại thăm thân, trở về nơi cư trú tại địa phương theo đăng ký.

7. Các doanh nghiệp lữ hành quốc tế cần có phương án tổ chức đón và quản lý đoàn khách, đảm bảo an toàn dịch bệnh COVID-19 theo quy định. Doanh nghiệp lữ hành gửi văn bản đăng ký tham gia thí điểm đón khách du lịch quốc tế về Tổng cục Du lịch, kèm theo các thông tin sau:

- Bản sao Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế;

- Văn bản ý kiến của Sở quản lý du lịch địa phương về tính chính xác và phù hợp của phương án đón và quản lý đoàn khách tại địa phương theo đề xuất của doanh nghiệp lữ hành quốc tế;

- Cam kết thực hiện đầy đủ các quy định khi tham gia chương trình thí điểm;

- Xây dựng kế hoạch đón khách (bao gồm thị trường khách, số lượng khách dự kiến đề xuất, địa điểm đến, thời gian thực hiện, thời gian lưu trú, hãng hàng không vận chuyển, chương trình tham quan du lịch);

- Phương án xử lý sự cố đảm bảo an toàn phòng, chống dịch;

- Hợp đồng trực tiếp với các cơ sở cung ứng dịch vụ (bao gồm trách nhiệm cung cấp các dịch vụ an toàn và phương án phối hợp xử lý sự cố phát sinh);

- Hợp đồng với doanh nghiệp bảo hiểm về bảo hiểm y tế hoặc bảo hiểm du lịch có nội dung chi trả điều trị COVID-19 theo quy định;

- Danh sách nhân sự tham gia đón và phục vụ khách du lịch.

Chậm nhất 48 giờ trước khi khách nhập cảnh, doanh nghiệp lữ hành thông báo cho Sở quản lý du lịch địa phương và Tổng cục Du lịch về thông tin doanh nghiệp đón khách, danh sách khách, chương trình du lịch chi tiết và đảm bảo khách du lịch đáp ứng đầy đủ các yêu cầu theo quy định của Hướng dẫn này. Thực hiện báo cáo kết quả xét nghiệm nhanh hoặc RT-PCR của đoàn khách du lịch do doanh nghiệp lữ hành tổ chức trong thời gian lưu trú về Sở quản lý du lịch.

8. Đối với các nội dung khác, tiếp tục thực hiện theo văn bản số 4122/HD-BVHTTDL ngày 05 tháng 11 năm 2021 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về Hướng dẫn thí điểm đón khách du lịch quốc tế đến Việt Nam.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị các Bộ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo triển khai thực hiện việc thí điểm đón khách du lịch quốc tế đến Việt Nam giai đoạn 02 đến ngày 14 tháng 3 năm 2022 đảm bảo an toàn, phòng chống dịch bệnh, tạo điều kiện thuận lợi cho khách du lịch quốc tế vào Việt Nam./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo);
- Các Phó TTgCP (để báo cáo);
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Văn phòng Chính phủ;
- Lưu: VT, TCDL. 100.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đoàn Văn Việt

 

 

thuộc tính Công văn 465/BVHTTDL-TCDL

Công văn 465/BVHTTDL-TCDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc hướng dẫn thí điểm đón khách du lịch quốc tế trong giai đoạn 2
Cơ quan ban hành: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịchSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:465/BVHTTDL-TCDLNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Công vănNgười ký:Đoàn Văn Việt
Ngày ban hành:17/02/2022Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Y tế-Sức khỏe , Văn hóa-Thể thao-Du lịch , COVID-19
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)
Tình trạng hiệu lực: Đã biết

THE MINISTER OF CULTURE, SPORTS AND TOURISM

___________

No. 465/BVHTTDL-TCDL

On providing guidance on piloting welcoming international tourists to Vietnam in the second phase

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence - Freedom - Happiness

_______________________

Hanoi, February 17, 2022

 

 

To:     - The Ministry of Health, the Ministry of Public Security, the Ministry of National Defense, the Ministry of Foreign Affairs, the Ministry of Transport and the Ministry of Information and Communications;

- People's Committees of provinces and centrally run cities.

In the implementation of the directions given by the Permanent Deputy Prime Minister Pham Binh Minh in the Government Office's Official Dispatch No. 61/VPCP-KGVX dated January 03, 2022, which assigns the Ministry of Culture, Sports and Tourism to base on the assigned functions, tasks and competence to coordinate with ministries and sectors in studying and adjusting the Temporary Guidance on piloting welcoming international tourists to Vietnam in accordance with applicable regulations in the spirit of the Government's Resolution No. 155/NQ-CP dated December 08, 2021; Notice No. 43/TB-VPCP dated February 16, 2022 notifying the Deputy Prime Minister Vu Duc Dam's conclusion at the meeting on the plan for resumption of tourism; the Ministry of Health's Official Dispatch No. 10688/BYT-MT dated December 16, 2021, on COVID-19 pandemic prevention and control; the Ministry of Health's Decision No. 218/QD-BYT dated October 11, 2021, promulgating the Interim Regulation on “safe and flexible adaptation and effective control over the COVID-19 pandemic”; on the basis of opinions from relevant ministries and sectors, the Ministry of Culture, Sports and Tourism provides guidance on piloting welcoming international tourists to Vietnam in the second phase (until March 14, 2022) as follows:

1. Scope

Welcoming tourists traveling by charter flights or regular international commercial flights.

Localities shall, based on local demand and requirements for COVID-19 prevention and control, actively decide and notify the welcoming of international tourists to the Ministry of Culture, Sports and Tourism.

2. Requirements for tourists

2.1. Subjects

Foreigners, overseas Vietnamese, and Vietnamese citizens who satisfy requirements provided in Part 2 of this Section and are allowed to participate in the Program for piloting welcoming international tourists.

2.2. Requirements

- Participating in the tours of the selected international tourism enterprises, hereinafter referred to as tourism enterprises.

- Having a certificate of full COVID-19 vaccination recognized by a Vietnam-based competent agency, with the last dose given within 14 days and not more than 12 months from the date of exiting the country. Or obtaining a certificate of recovery from COVID-19 or equivalent papers proving the recovery from COVID-19 which is granted by the competent agency of the country where the treatment is provided, and recognized by Vietnam. The duration from hospital discharge to the date of exit must not exceed 6 months.

- Unvaccinated tourists who are under 18 years old, aged 65 years or more, pregnant women or persons with underlying medical conditions (without being monitored or treated at health establishments), or those who have not received full doses of COVID-19 vaccines are allowed to enter Vietnam, provided that they accompany their parents, legal guardians or caregivers who are fully vaccinated or have recovered from COVID-19; and must strictly comply with testing requirements and regulations on COVID-19 prevention and control.

- Having a negative SARS-CoV-2 test result (by RT-PCR/RT-LAMP method) within 72 hours before exiting the country which is certified by the competent agency of the country where the test is conducted (except children under 2 years old).

- Having health insurance or travel insurance that covers COVID-19 treatment with the minimum liability of 20,000 USD.

- Fully meeting conditions for exit and entry in accordance with Vietnam's law on entry and exit.

3. Regarding inspection and approval of personal information, grant of visas or temporary residence certificates

 • International tourism enterprises shall carry out procedures for inviting, guaranteeing foreigners on entry at the Immigration Department (the Ministry of Public Security) in accordance with the Law on Foreigners’ Entry into, Exit from, Transit through and Residence in Vietnam. Before carrying procedures, enterprises shall notify their legal status, enclose with the Ministry of Culture, Sports and Tourism's documents on selecting to participate in the pilot program; contracts of developing tours at permitted areas with service providers eligible for welcoming international tourists (within the first three or seven days as requested, for tourists mentioned in Section 4). Conditions for COVID-19 prevention and control shall comply with the Ministry of Health's regulations.
 • The visa’s validity duration shall be suitable to the tour, if the tourist continues registering tours in the localities permitted to welcome international tourists, their temporary residence duration shall be considered extending according to the enterprise’s guarantee.
 • Those who wish to stay in Vietnam to make investments or visit their relatives may carry out procedures for change entry purposes in accordance with the Law on Foreigners’ Entry into, Exit from, Transit through and Residence in Vietnam.

4. Process of joining tours in Vietnam

4.1. For tourists who have received full doses of COVID-19 vaccines or have recovered from COVID-19

 • Tourists must join tours provided by tourism enterprises for at least 3 days from the date of entry.
 • Tourists shall self-monitor their health within the first three days after the date of entry, in case of showing symptoms of fever, sore throat, dyspnoea, myalgia - fatigue - chills, reduction or loss of smell or taste, or have a positive COVID-19 test result during their self-testing, they must immediately report tourism enterprises and healthcare workers for timely screening test and management.
 • Tourists must be tested by RT-PCR method on the 3rd day after entering Vietnam. In case the test result is positive, the Ministry of Health’s regulations shall prevail. Treatment costs shall be covered by insurance or tourism enterprises. If the test result is negative, they shall continue to monitor their health until the end of the 14th day from the entry date;
 • After receiving the negative test result (by RT-PCR method) on the 3rd day, tourisms may:

+ Continue to participate in the registered tour (in case the tour duration is longer than 3 days).

+ Participate in tours and use services at localities eligible for welcoming international tourists.

+ Go to the places of residence or other localities to visit relatives as registered.  Tourists must send written registration to their tourism enterprises for the latter to notify the local authorities of the destinations to coordinate in health monitoring and management of tourists in accordance with regulations.

 • Tourists may leave Vietnam on regular international commercial flights or permitted charter flights.

4.2. For unvaccinated tourists (accompanying their parents or guardians) or tourists who have not received full doses of COVID-19 vaccines

 • Tourists must join tours provided by tourism enterprises for at least 7 days from the date of entry.
 • Tourists shall self-monitor their health within the first seven days after the date of entry, in case of showing symptoms of fever, sore throat, dyspnoea, myalgia - fatigue - chills, reduction or loss of smell or taste, or have a positive COVID-19 test result during their self-testing, they must immediately report tourism enterprises and healthcare workers for timely screening test and management.
 • Tourists must be tested by RT-PCR method on the 3rd day and the 7th day. In case the test result is positive, the Ministry of Health’s regulations shall prevail. Treatment costs shall be covered by insurance or tourism enterprises. If the test result is negative, they shall continue to monitor their health until the end of the 14th day.
 • Parents, legal guardians or caregivers who are fully vaccinated or have recovered from COVID-19 and accompany tourists who are unvaccinated or have not received full doses of COVID-19 vaccine must comply with the testing requirements and regulations on COVID-19 prevention and control applicable to unvaccinated tourists or those who have not received full doses of COVID-19 vaccines.
 • After receiving the negative test result (by RT-PCR method) on the 7th day, tourisms may:

+ Continue to participate in the registered tour (in case the tour duration is longer than 7 days).

+ Participate in tours and use services at localities eligible for welcoming international tourists.

+ Go to the places of residence or other localities to visit relatives as registered. Tourists must send written registration to their tourism enterprises for the latter to notify the local authorities of the destinations to coordinate in health monitoring and management of tourists in accordance with regulations.

 • Tourists may leave Vietnam on regular international commercial flights or permitted charter flights.
 • For tourists participating in under-7-day tours, after completing the tours, they may leave Vietnam on regular international commercial flights or permitted charter flights under instructions and processes announced by the corresponding countries.

5. Ministries and sectors shall continue performing tasks related to the pilot welcoming of international tourists to Vietnam under the functions and tasks, while ensuring pandemic prevention and control, and creating favorable conditions for tourists.

6. People's Committees of provinces and centrally run cities shall, based on their demands and conditions for COVID-19 prevention and control, actively decide and notify the welcoming of international tourists to the Ministry of Culture, Sports and Tourism.

 • Localities welcoming international tourists must:

+ Choose areas and units providing services to participate in welcoming international tourists in accordance with the Ministry of Health's Decision No. 218/QD-BYT dated January 27, 2022. Publicly announce the list of tourism service providers as options for international tourism enterprises to enter into the tour contracts for tourists.

+ Consider the accuracy and suitability of the plans on welcoming and managing tourists in localities as proposed by international tourism enterprises and send written opinions to the Vietnam National Administration of Tourism.

+ No later than the 28th of every month, report the results of welcoming international tourists of the previous month to the Vietnam National Administration of Tourism under the Ministry of Culture, Sports and Tourism.

 • Localities not welcoming international tourists shall coordinate to provide focal points to receive tourists who wish to stay in Vietnam to visit their relatives or return to their places of residence. Support in receiving and conducting medical surveillance for tourists wishing to stay in Vietnam to visit their relatives or return to their places of residence in localities as registered.

7. International tourism enterprises must have plans on welcoming and managing tourists, ensuring safety and COVID-19 prevention according to regulations. Tourism enterprises shall send a written application for participating in the pilot welcoming of international tourists and the following information to the Vietnam National Administration of Tourism:

 • A copy of the international travel business license;
 • A written opinion of the local Tourism Department on the accuracy and suitability of the plan on welcoming and managing tourists in the locality as proposed by the international tourism enterprise;
 • A commitment to fully comply with regulations when participating in the pilot program;

- A plan on welcoming tourists (including tourist market, the number of tourists expected to visit, destinations, time, residence duration, airlines, tours);

 • A response plan for safety and prevention of pandemic;
 • Contracts directly signed with service providers (including the responsibility for providing safe services and coordination plan for handling of incidents);
 • A contract signed with insurance enterprise in terms of health insurance or travel insurance that covers COVID-19 treatment according to regulations;
 • A list of employees participating in welcoming and serving tourists.

Within 48 hours before the tourists enter Vietnam, tourism enterprises must notify the local Tourism Department and Vietnam National Administration of Tourism information about enterprises welcoming tourists, the list of tourists, tours and ensure the tourists’ satisfaction of requirements provided in this Guidance. The tourism enterprises must report their tourists’ rapid test results or RT-PCR test results during their stay in Vietnam to the Tourism Department.

8. Other contents shall continue to comply with the Document No. 4122/HD-BVHTTDL dated November 05, 2021 of the Ministry of Culture, Sports and Tourism, provide Guidance on piloting welcoming international tourists to Vietnam.

The Ministry of Culture, Sports and Tourism hereby requests ministries, People's Committees of provinces and centrally run cities to direct the implementation of the pilot welcoming of international tourists to Vietnam in the second phase until March 14, 2022 in a safe manner, creating favorable conditions for international tourists./.

For the Minister

The Deputy Minister

DOAN VAN VIET

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Nâng cao để xem đầy đủ bản dịch.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
văn bản TIẾNG ANH
Bản dịch LuatVietnam
download Official Dispatch 465/BVHTTDL-TCDL DOC (Word)
Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao để tải file.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

download Official Dispatch 465/BVHTTDL-TCDL PDF
Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao để tải file.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

tin liên quan
văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đợi