Công văn 464/SYT-NVY Hà Nội 2021 triển khai tiêm chủng vắc xin COVID-19 đợt 14

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI
SỞ
Y TẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 464/SYT-NVY
V/v: tiếp tục triển khai tiêm chủng vắc xin COVID-19 trên địa bàn thành phố Hà Nội đợt 14.

Hà Nội, ngày 10 tháng 9 năm 2021

 

 

 

Kính gửi:

- Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hà Nội;
- Các bệnh viện trong và ngoài công lập;
- Trung tâm Y tế các quận/huyện.

 

 

Thực hiện chỉ thị số 20/CT-UBND ngày 03/9/2021 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về tăng cường thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố; công điện số 20/CĐ-UBND ngày 06/9/2021 của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội về việc tăng tốc kiểm soát tình hình dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn Thành phố để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội; Kế hoạch số 206/KH-UBND ngày 08/9/2021 của UBND Thành phố về Xét nghiệm diện rộng, tiêm chủng vắc xin phòng, chống COVID-19 cho người dân trên địa bàn Thành phố; Tiếp tục thực hiện Phương án số 170/PA-UBND ngày 21/7/2021 về việc triển khai chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 trên địa bàn thành phố Hà Nội; Kế hoạch số 3355/QĐ-BYT ngày 08/7/2021 của Bộ Y tế về việc Ban hành Kế hoạch triển khai chiến dịch tiêm vắc xin phòng COVID-19 giai đoạn 2021-2022; Căn cứ Quyết định số 1047/QĐ-VSDTTƯ ngày 09/9/2021 của Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương về việc điều chỉnh phân bổ vắc xin phòng COVID-19 đợt 34, trong đó cấp cho thành phố Hà Nội 491.536 liều vắc xin Astra Zeneca. Căn cứ đề xuất Trung tâm Kiểm soát bệnh tật về việc tiếp tục triển khai tiêm chủng vắc xin COVID-19 trên địa bàn thành phố Hà Nội đợt 14.

Sở Y tế phân bổ vắc xin COVID-19 theo Quyết định số 1047/QĐ- VSDTTƯ của Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương đến các quận/huyện để thực hiện (kèm theo) và yêu cầu các đơn vị thực hiện nghiêm túc một số nội dung như sau:

1. Trung tâm Y tế các quận/huyện trên khẩn trương thực hiện xây dựng kế hoạch tiêm chủng chiến dịch vắc xin COVID-19 đợt 14 căn cứ đối tượng cần tiêm, đã tiêm, số lượng vắc xin COVID-19 được phân bổ đảm bảo minh bạch, đúng đối tượng, khẩn trương và tổ chức tiêm ngay sau khi nhận được vắc xin để đáp ứng ngay với công tác phòng chống dịch. Đối tượng ưu tiên tiêm chủng căn cứ theo nghị quyết số 21/NQ-CP ngày 26/2/2021 của Chính phủ và Quyết định 3355/QĐ-BYT ngày 08/7/2021 cửa Bộ Y tế về việc Ban hành Kế hoạch triển khai chiến dịch tiêm vắc xin phòng COVID-19 năm 2021-2022 và Phương án số 170/PA-UBND ngày 21/7/2021 về việc triển khai chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 trên địa bàn thành phố Hà Nội.

2. Huy động sự vào cuộc của tất cả các cấp, phát huy tối đa năng lực tiêm chủng, sử dụng các dây chuyền tiêm chủng đã được phân bổ tăng cường và chủ động huy động tối đa các cơ sở y tế trên địa bàn (tư nhân, các bệnh viện Trung ương, Bộ Ngành) tham gia tiêm chủng, tổ chức thêm các điểm lưu động, tổ chức các điểm tiêm đến gần dân nhất có thể như tại phường, xã, tổ dân phố, khu phố. không giới hạn số lượng người tiêm trong mỗi buổi tiêm chủng, giảm bớt thủ tục hành chính, bố trí nhân lực tham gia tiêm chủng làm việc toàn thời gian để đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng ngay số vắc xin được phân bổ hoàn thành trong thời gian sớm nhất, đảm bảo an toàn nhất, hiệu quả, tăng tốc độ diện bao phủ và theo đúng chỉ đạo của Trung ương và Thành phố về việc tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19.

3. Xây dựng kế hoạch tiêm chủng hợp lý, đảm bảo sử dụng vắc xin hiệu quả, tránh hao phí vắc xin và sử dụng hết vắc xin trước hạn sử dụng; sử dụng vắc xin có hạn gần trước; tại mỗi điểm tiêm chủng chỉ tiêm 01 loại vắc xin ở cùng 01 thời điểm để tránh thắc mắc, đảm bảo công bằng, minh bạch cho đối tượng được tiêm.

4. Giao Trung tâm Kiểm soát bệnh tật căn cứ vào số đối tượng cần tiêm, đã tiêm của các đơn vị, số lượng vắc xin được phân bổ theo các QĐ của Bộ Y tế xây dựng kế hoạch phân bổ vắc xin các đợt tiếp theo đảm bảo minh bạch, đúng đối tượng, kịp thời; tập huấn, hướng dẫn, giám sát việc thực hiện hướng dẫn, chỉ đạo chuyên môn mới của Bộ Y tế, Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương; cử cán bệ theo dõi, đôn đốc các đơn vị khẩn trương tổ chức tiêm vắc xin COVID-19 các đợt ngay khi nhận được và báo cáo kết quả về Sở Y tế.

5. Các đơn vị tiếp tục đẩy mạnh thực hiện một số nội dung sau:

- Tiếp tục thực hiện nghiêm túc công văn của số 315/SYT-NVY ngày 05/8/2021 của Sở Y tế về việc hướng dẫn điều kiện cơ sở tiêm chủng và tăng tốc độ, diện bao phủ vắc xin phòng COVID-19. Tuân thủ khám sàng lọc trước tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 theo quyết định số 4355/QĐ-BYT ngày 10/9/2021 của Bộ Y tế (thay thế Quyết định số 3802/QĐ-BYT) và các văn bản chỉ đạo của Bộ Y tế, Sở Y tế.

Chuyển đối tượng thận trọng cần tiêm chủng tại bệnh viện theo phân cấp các điểm tiếp nhận tại phụ lục 1 Kế hoạch số 8711/KH-SYT ngày 08/6/2021 của Sở Y tế Hà Nội về việc tiếp nhận, sử dụng vắc xin phòng COVID-19 cho nhóm đối tượng ưu tiên trên địa bàn thành phố Hà Nội đợt 3, 4 năm 2021. Phụ nữ mang thai ≥ 13 tuần sau khi được giải thích nguy Cơ/lợi ích nếu đồng ý tiêm chủng cần chuyển tiêm và theo dõi tại cơ sở y tế có khả năng cấp cứu sản khoa theo phân cấp tại phụ lục 3 công văn 13694/SYT-NVY ngày 31/8/2021 của Sở Y tế.

- Thực hiện rà soát cho toàn bộ lực lượng tuyến đầu chống dịch theo Nghị quyết 21/NQ-CP và các đối tượng theo thứ tự ưu tiên trong Phương án số 170/PA-UBND cho các đối tượng để ưu tiên tiêm chủng.

a) Đối với 491.536 liều Astra Zeneca để thực hiện ưu tiên tiêm mũi 01 cho các đối tượng từ 18 tuổi trở lên trên địa bàn thuộc nhóm các nhóm đối tượng ưu tiên chưa được tiêm chủng theo chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Y tế, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội; tiêm mũi 2 cho những người đã tiêm mũi 1 đủ thời gian theo quy định.

(1) Lực lượng tuyến đầu chống dịch theo Nghị quyết 21/NQ-CP;

(2) Người mắc bệnh mãn tính (theo danh sách bệnh nhân mạn tính quản lý tại các bệnh viện, trung tâm y tế);

(3) Phụ nữ đang mang thai ≥ 13 tuần sau khi được giải thích nguy cơ/lợi ích nếu đồng ý tiêm chủng cần chuyển đến tiêm và theo dõi tại cơ sở y tế có khả năng cấp cứu sản khoa;

(4) Người trên 65 tuổi;

(5) Người làm trong các chuỗi cung ứng dịch vụ thiết yếu: công nhân nhà tang lễ, cắt tóc, gội đầu, công nhân vệ sinh và người làm tại các chuỗi cung ứng;

(6) Công nhân tại các Khu Công nghiệp, Khu Chế xuất, Cụm Công nghiệp, điểm công nghiệp, người nước ngoài đang sinh sống trên địa bàn Thành phố;

(7) Người lao động của các đơn vị có đóng góp cho công tác phòng chống dịch của Thành phố.

(8) Các nhóm đối tượng khác căn cứ vào lượng vắc xin được phân bổ.

- Đẩy mạnh công tác truyền thông về lợi ích của tiêm chủng trên các phương tiện thông tin đại chúng và sự cần thiết thực hiện tiêm sớm trong giai đoạn hiện nay theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ “vắc xin tốt nhất là loại vắc xin được tiêm sớm nhất”, không để xảy ra tình trạng lựa chọn, chờ đợi để được tiêm loại vắc xin khác.

- Thực hiện thống kê, báo cáo theo quy định và tiếp tục sử dụng phần mềm Nền tảng quản lý tiêm chủng theo Kế hoạch số 3355/QĐ-BYT ngày 08/7/2021 của Bộ Y tế về việc Ban hành Kế hoạch triển khai chiến dịch tiêm vắc xin phòng COVID-19 để quản lý đối tượng tiêm chủng.

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và hỗ trợ các đơn vị trên địa bàn trong quá trình triển khai, đảm bảo đúng quy định, tổ chức buổi tiêm chủng đảm bảo an toàn theo đúng quy định.

Sở Y tế yêu cầu các đơn vị nghiêm túc thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên; (để thực hiện)
- Đ/c Nguyễn Mạnh Quyền - PCT UBND TP (để báo cáo)
- VP UBND TP; (để báo cáo)
- UBND 30 Q, H, TX; (để p/h chỉ đạo) (để báo cáo)
- PYT Q,H,TX;
- Lưu: VT, NVY.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Vũ Cao Cương

 

 

 

 

PHỤ LỤC

PHÂN BỔ VẮC XIN PHÒNG COVID-19 CỦA ASTRA ZENECA

 

TT

Quận, huyện

Số ĐT theo dân số (Theo phương án 170 UBND)

Số ĐT cần tiêm theo dân số (đã trừ số vắc xin được cấp)

Tổng số vắc xin phân bổ theo lọ

Tổng số vắc xin phân bổ theo liều

1

Hoàn Kiếm

140,008

20,828

302

2,416

2

Hai Bà Trưng

302,723

133,307

1920

15,360

3

Ba Đình

226,698

64,936

940

7,520

4

Đống Đa

376,680

203,210

2940

23,520

5

Tây Hồ

165,715

42,035

610

4,880

6

Thanh Xuân

294,698

147,458

2130

17,040

7

Cầu Giấy

295,377

163,737

2370

18,960

8

Long Biên

334,310

167,070

2410

19,280

9

Thanh Trì

289,113

117,863

1700

13,600

10

Gia Lâm

291,633

146,473

2120

16,960

11

Đông Anh

412,878

232,128

3350

26,800

12

Sóc Sơn

355,311

205,801

2970

23,760

13

Mê Linh

251,716

128,006

1850

14,800

14

Hà Đông

421,400

174,468

2520

20,160

15

Quốc Oai

200,730

96,260

1390

11,120

16

Thường Tín

260,760

155,680

2250

18,000

17

Mỹ Đức

205,526

115,816

1670

13,360

18

Phú Xuyên

226,752

132,142

1910

15,280

19

Thanh Oai

223,785

111,465

1610

12,880

20

Ứng Hòa

213,223

111,053

1610

12,880

21

Chương Mỹ

344,909

223,189

3220

25,760

22

Sơn Tây

153,443

78,923

1140

9,120

23

Đan Phượng

182,194

109,134

1580

12,640

24

Hoài Đức

276,070

179,850

2600

20,800

25

Thạch Thất

222,095

122,685

1770

14,160

26

Ba Vì

300,100

133,310

1,930

15,440

27

Phúc Thọ

190,553

116,303

1680

13,440

28

Hoàng Mai

529,870

304,500

4,400

35,200

29

Bắc Từ Liêm

350,320

188,340

2720

21,760

30

Nam Từ Liêm

279,050

126,290

1830

14,640

Tổng

8,317,640

4,252,260

61,442

491,536

 

 

* Tiêu chí phân bổ cho các quận, huyện, thị xã theo nguyên tắc ưu tiên cho các quận, huyện vùng 1 và theo tỷ lệ người dân cần tiêm chủng theo dân số sau khi đã trừ số vắc xin được cấp.

thuộc tính Công văn 464/SYT-NVY

Công văn 464/SYT-NVY của Sở Y tế Thành phố Hà Nội về việc tiếp tục triển khai tiêm chủng vắc xin COVID-19 trên địa bàn Thành phố Hà Nội đợt 14
Cơ quan ban hành: Sở Y tế Thành phố Hà NộiSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:464/SYT-NVYNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Công vănNgười ký:Vũ Cao Cương
Ngày ban hành:10/09/2021Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Y tế-Sức khỏe , COVID-19
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
văn bản TIẾNG ANH
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi