Công văn 45/KCB-QLCL của Cục Quản lý khám, chữa bệnh về việc tăng cường công tác khám, chữa bệnh trong dịp Tết Giáp Ngọ 2014

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ
KHÁM, CHỮA BỆNH
--------------------
Số: 45/KCB-QLCL
V/v: Tăng cường công tác khám, chữa bệnh trong dịp Tết Giáp Ngọ 2014
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------------------------
Hà Nội, ngày 14 tháng 01 năm 2014
 
 

Kính gửi:
- Giám đốc bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế;
- Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Thủ trưởng Y tế các Bộ, ngành.
 
 
Thực hiện Chỉ thị số 01/CT-BYT ngày 10/01/2014 của Bộ trưởng Bộ Y tế về tăng cường công tác y tế trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Ngọ 2014, để bảo đảm tốt công tác khám, chữa bệnh cho nhân dân trong dịp Tết, Cục Quản lý khám, chữa bệnh - Bộ Y tế đề nghị các bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế, Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Y tế các Bộ, ngành thực hiện tốt những công việc sau đây:
1. Có kế hoạch bảo đảm công tác điều trị, phục vụ người bệnh và an ninh trật tự trong các cơ sở khám, chữa bệnh. Tổ chức trực đầy đủ theo 4 cấp: trực lãnh đạo, trực chuyên môn, trực hành chính - hậu cần và trực bảo vệ - tự vệ. Danh sách cán bộ trực được niêm yết tại các khoa phòng. Xây dựng kế hoạch về phòng chống cháy nổ, thảm họa, tai nạn hàng loạt; phòng chống rét cho người bệnh; sẵn sàng hỗ trợ kỹ thuật cho tuyến dưới, tham vấn về chuyên môn khi cần thiết.
2. Chủ động đối phó tình hình dịch bệnh có thể xảy ra trong dịp Tết: có phương án thường trực, dự trữ cơ số thuốc, dịch truyền, vật tư, hóa chất, bố trí cơ số giường bệnh và các phương tiện cấp cứu hiện có để sẵn sàng đáp ứng khi dịch xảy ra và phải bảo đảm tốt công tác thu dung, cấp cứu điều trị và cách ly người bệnh theo đúng các hướng dẫn hiện hành về phòng chống dịch.
3. Tổ chức tốt việc cấp cứu, khám chữa bệnh cho nhân dân: dự trữ đủ thuốc, máu, dịch truyền và các phương tiện, trang thiết bị cần thiết phục vụ cấp cứu, khám chữa bệnh trong những ngày Tết. Bảo đảm tất cả người bệnh cấp cứu được khám và điều trị kịp thời, không từ chối hoặc xử lý chậm trễ bất kỳ trường hợp cấp cứu nào. Nếu trái tuyến, trái chuyên khoa cũng phải xử lý cấp cứu ban đầu ổn định, giải thích đầy đủ cho người bệnh/người nhà người bệnh trước khi chuyển đi cơ sở y tế khác. Trong trường hợp cần chuyển tuyến đề nghị thực hiện theo Quy chế bệnh viện ban hành theo Quyết định số 1895/1997/QĐ-BYT ngày 19/9/1997 của Bộ trưởng Bộ Y tế. Đặc biệt chú ý nâng cao tinh thần thái độ phục vụ người bệnh, giao tiếp, ứng xử ân cần, hòa nhã. Thực hiện đúng các quy định liên quan và các quy trình chuyên môn kỹ thuật.
4. Tổ chức thăm hỏi và đón Tết cho người bệnh nằm điều trị tại bệnh viện trong dịp tết, đặc biệt người nghèo, người bệnh thuộc đối tượng chính sách.
5. Nghiêm túc thực hiện công tác thông tin báo cáo theo Chỉ thị số 25/CT-TTg ngày 05/12/2013 của Thủ tướng Chính phủ: Cục Quản lý khám, chữa bệnh - Bộ Y tế yêu cầu các bệnh viện và viện có giường bệnh trực thuộc Bộ Y tế, Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, cơ quan quản lý Y tế các Bộ, phân công cán bộ trực báo cáo tình hình khám chữa bệnh Tết theo từng ngày, gửi danh sách và số điện thoại liên lạc về Cơ quan chủ quản trước. Nội dung báo cáo gửi kèm công văn này.
a) Hình thức báo cáo nhanh qua hệ thống báo cáo trực tuyến trên phần mềm của Cục Quản lý khám, chữa bệnh - Bộ Y tế qua mạng Internet. Địa chỉ truy cập qlbv.vn/chatluong, sử dụng tài khoản (tên đăng nhập, mật khẩu) đã cấp cho các Sở Y tế, Y tế ngành và các bệnh viện theo hệ thống quản lý Báo cáo Kiểm tra bệnh viện 2013. Sở Y tế, Y tế ngành chịu trách nhiệm về tính đầy đủ, chính xác của số liệu báo cáo của các đơn vị trực thuộc Sở Y tế quản lý. Báo cáo bằng văn bản đề nghị gửi về Cục Quản lý khám chữa bệnh - Bộ Y tế theo đường công văn hoặc theo số fax: 046.2732289
b) Hướng dẫn sử dụng và liên hệ hỗ trợ kỹ thuật đăng tải trên website kcb.vn và trên trang truy cập phần mềm qlbv.vn/chatluong.
c) Thời gian báo cáo trực tuyến từ 8 - 10 giờ sáng hàng ngày, bắt đầu từ ngày 29 Tết đến ngày mùng 7 Tết. Đặc biệt chú ý các thời điểm: 3 ngày Tết (Mùng 1), 6 ngày Tết (Mùng 4), 9 ngày Tết (Mùng 7). Số liệu báo cáo hàng ngày được tính từ 7 giờ sáng ngày hôm trước đến 7 giờ sáng ngày hôm sau.
6. Bộ Y tế sẽ tổ chức kiểm tra đột xuất việc chuẩn bị và thực hiện thường trực của một số bệnh viện trực thuộc Bộ và bệnh viện ở các địa phương trước và trong dịp Tết. Yêu cầu các đơn vị thực hiện đầy đủ các nội dung nêu trên và báo cáo về Cục Quản lý khám, chữa bệnh - Bộ Y tế đúng thời gian để kịp tổng hợp, trình Lãnh đạo Bộ Y tế xem xét, báo cáo Văn phòng Chính phủ.
 

 Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến (để b/c);
- Các Thứ trưởng (để b/c);
- Văn phòng Bộ (để phối hợp);
- Văn phòng UB ATGT QG;
- Văn phòng UB CVĐXH Quốc hội;
- Cơ quan thông tin đại chúng (báo, đài);
- Cổng thông tin Bộ Y tế, website kcb.vn
- Lưu: VT, QLCL
CỤC TRƯỞNG
Lương Ngọc Khuê
 

......
............
--------------
Số: ......./.......
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
 
 
BÁO CÁO NHANH TÌNH HÌNH KHÁM, CHỮA BỆNH TRONG DỊP TẾT GIÁP NGỌ 2014
 
 
Kính gửi: ............................
 
 
Thực hiện Chỉ thị số 01/CT-BYT ngày 10/01/2014 của Bộ trưởng Bộ Y tế và Công văn số    /KCB-QLCL ngày    /01/2014 của Cục Quản lý khám, chữa bệnh về tăng cường công tác khám chữa bệnh trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Ngọ 2014. Đơn vị xin báo cáo tình hình khám chữa bệnh Tết Giáp Ngọ từ ngày …/…/2014 đến ngày …/…/2014, như sau:

STT
Chỉ số khám, chữa bệnh
Ngày: …
Cộng dồn
1.
Tổng số bệnh nhân còn lại đến ngày 28 Tết
 
 
2
Tổng số khám cấp cứu, tai nạn
 
 
2.1
Tổng số khám cấp cứu Tai nạn Giao thông:
 
 
 
- Trong đó: Tổng số Chấn thương sọ não do TNGT
 
 
2.2
Tai nạn do pháo nổ (yêu cầu gửi kèm danh sách BN tại mục 6)
 
 
2.3
Tai nạn do chất nổ khác (yêu cầu gửi kèm danh sách BN tại mục 6)
 
 
2.4
Nguyên nhân khác
 
 
3
Tổng số bệnh nhân nhập viện điều trị nội trú
 
 
3.1.
Tổng số phẫu thuật
 
 
 
Trong đó: Phẫu thuật Chấn thương sọ não do TNGT
 
 
3.2.
Tổng số ca đẻ, bao gồm cả mổ đẻ tại BV
 
 
4
TS tử vong tại BV (bao gồm cả TV trước viện):
 
 
4.1.
TV do tai nạn giao thông (yêu cầu gửi kèm danh sách BN ở mục 6)
 
 
4.2.
TV do pháo nổ (yêu cầu gửi kèm danh sách BN ở mục 6)
 
 
4.3
TV do chất nổ khác
 
 
4.4
TV do các nguyên nhân khác
 
 
5. Tình hình đặc biệt khác (nếu có):
TÌnh hình dịch, tai nạn hàng loạt, ngộ độc hàng loạt…; Số người mắc; Số người chết; Số bệnh nhân nhập viện; Số bệnh nhân diễn biến nặng; Nguyên nhân; Biện pháp xử lý; Kết quả xử lý…,
6. Danh sách bệnh nhân tử vong tai nạn giao thông, tai nạn pháo nổ, chất nổ (nếu có):
Danh sách bệnh nhân tai nạn giao thông, tai nạn pháo nổ (nếu có) để tránh thống kê trùng lặp, bao gồm: tên, tuổi, giới, nơi ở hiện tại, ngày giờ bị và địa điểm bị tai nạn)…

 
Họ và tên cán bộ phụ trách BC Tết theo ngày
 
 
Địa chỉ email
 
 
Số điện thoại liên lạc
 
 


NGƯỜI LẬP BÁO CÁO
Ngày… tháng… năm 2014
GIÁM ĐỐC
(ghi rõ tên)

thuộc tính Công văn 45/KCB-QLCL

Công văn 45/KCB-QLCL của Cục Quản lý khám, chữa bệnh về việc tăng cường công tác khám, chữa bệnh trong dịp Tết Giáp Ngọ 2014
Cơ quan ban hành: Cục Quản lý khám, chữa bệnhSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:45/KCB-QLCLNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Công vănNgười ký:Lương Ngọc Khuê
Ngày ban hành:14/01/2014Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Y tế-Sức khỏe
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
văn bản TIẾNG ANH
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi