Công văn 4061/SYT-TCCB TP HCM cử nhân sự tham gia lấy mẫu xét nghiệm tầm soát SARS-CoV-2

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
SỞ Y TẾ
-------

Số: 4061/SYT-TCCB
V/v: Cử nhân sự tham gia công tác lấy mẫu xét nghiệm tầm soát SARS-CoV-2 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 6 năm 2021

 

 

Kính gửi:

- Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức và các quận, huyện;
- Thành Đoàn Th
ành phố Hồ Chí Minh;
- Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh (Khoa Y);
- Bệnh viện trực thuộc các Bộ, ngành;
- Trường Đại học Nguyễn Tất Thành, Quốc tế Hồng Bàng;
- Trường Cao đẳng Quân y 2 - Quân khu 7;
- Đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Y tế.

 

Thực hiện Công văn số 5166/BYT-VPB1 ngày 28 tháng 6 năm 2021 của Bộ Y tế về hỗ trợ nhân lực tham gia lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 tại Thành phố Hồ Chí Minh (Đính kèm);

Thực hiện Kế hoạch số 2412/KH-UBND ngày 26 tháng 6 năm 2021 của Ủy ban nhân dân Thành phố về xét nghiệm tầm soát SAR-CoV-2 cho người dân, người lao động tại khu dân cư, khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao tại khu dân cư, khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh và Công văn số 2152/UBND-VX ngày 29 tháng 6 năm 2021 của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc thành lập các Tổ công tác đặc biệt hỗ trợ phòng, chống dịch COVID-19 tại thành phố Thủ Đức và các quận, huyện,

Hiện nay, tình hình dịch COVID-19 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh đang diễn biến phức tạp với nhiều chuỗi lây nhiễm, nhiều nguồn lây, nhiều biến chủng với tốc độ lây nhiễm nhanh, Sở Y tế có ý kiến như sau:

1. Đề nghị các Bệnh viện trực thuộc các Bộ, ngành, các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn thành phố và các đơn vị trực thuộc Sở Y tế cử các đội hỗ trợ lấy mẫu xét nghiêm tại các khu dân cư, khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh đảm bảo chính xác, an toàn, kịp thời (Đính kèm Phụ lục 01, 02, 03).

Các đội lấy mẫu của các Bệnh viện, các trường, Trung tâm được phân công phối hợp, gắn kết với các Trung tâm Y tế quận, huyện và thành phố Thủ Đức đTrung tâm Y tế trực tiếp phân công đến địa điểm cn lấy mẫu hàng ngày hoặc khi được yêu cầu. Mỗi đội lấy mẫu gồm 02 nhân viên y tế của các Bệnh viện, các trường, Trung tâm và đội thanh niên tình nguyện tham gia nhập liệu, dán mã code được huy động thông qua Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh (Đính kèm Phụ lục 04 - Danh sách đầu mối liên hệ huy động lực lượng thanh niên tình nguyện).

2. Giao Trung tâm Y tế quận, huyện và thành phố Thủ Đức chủ trì phối hợp với các đơn vị tham gia hỗ trợ lấy mẫu xét nghiệm nêu trên đảm bảo cử đủ nhân sự lấy mẫu khi quận, huyện tổ chức lấy mẫu xét nghiệm trên địa bàn (Đính kèm Phụ lục 05 - Danh sách người đầu mối liên hệ của các Trung tâm Y tế).

Sau khi nhận được chỉ đạo của Ủy ban nhân dân quận, huyện và thành phố Thủ Đức về tổ chức lấy mẫu, đề nghị các Trung tâm Y tế quận, huyện và thành phố Thủ Đức khẩn trương huy động lực lượng nhân viên y tế của các đơn vị đã nêu trên đến địa điểm tập trung và cung cấp các thông tin như số lượng mẫu cần lấy, thời gian, địa điểm, người liên hệ và những thông tin khác (nếu có) để tham gia lấy mẫu; đồng thời, tăng cường huy động các đội lấy mẫu dự phòng của các đơn vị nếu số lượng mẫu xét nghiệm cần lấy tăng cao so với số lượng đã dự kiến hàng ngày.

Số lượng nhân viên y tế lấy mẫu được huy động dựa trên số lượng mẫu xét nghiệm cần lấy, cách tính như sau: từ cơ sở thực tế tổ chức lấy mẫu trong thời gian gần đây, một đợt tổ chức lấy xong 10.000 mẫu xét nghiệm trong thời gian 4 tiếng cần 15 đội (30 người) lấy mẫu và 60 thanh niên tình nguyện tham gia nhập liệu, dán mã code, hỗ trợ công tác phụ trợ khác (nếu có). Tùy theo quy mô của mỗi đợt tổ chức lấy mẫu, đề nghị các đơn vị căn cứ công thức này để huy động số lượng nhân viên y tế lấy mẫu phù hợp với số lượng mẫu cần lấy, hạn chế lãng phí nguồn nhân lực nhân viên y tế.

3. Đề nghị Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh huy động, điều phối nhân lực tình nguyện từ các Trường Đại học, Cao đẳng và lực lượng Đoàn viên, thanh niên tình nguyện tham gia hỗ trợ lấy mẫu, nhập liệu, dán mã code tại nơi lấy mẫu. Một đội nhân viên y tế lấy mẫu sẽ có 2 đội tình nguyện hỗ trợ. Trong 2 đội này (4 người) sẽ có ít nhất một người biết lấy mẫu để hỗ trợ nhân viên y tế lấy mẫu.

4. Đề nghị Ủy ban nhân dân quận, huyện và thành phố Thủ Đức căn cứ danh sách nêu trên để chỉ đạo các Trung tâm Y tế quận, huyện và thành phố Thủ Đức làm đầu mối điều phối các đội lấy mẫu của các đơn vị trong danh sách kèm theo và phối hợp với Sở Y tế (nếu có) đảm bảo công tác lấy mẫu xét nghiệm được tổ chức thuận lợi, tiết kiệm, hiệu quả, đảm bảo an toàn và hoàn thành trong thời gian ngắn nhất.

Để đảm bảo an toàn sức khỏe cho nhân viên y tế lấy mẫu, đề nghị Ủy ban nhân dân quận, huyện và thành phố Thủ Đức có kế hoạch tổ chức lấy mẫu và sắp xếp mỗi đợt nhân viên y tế thực hiện lấy mẫu trong 4 tiếng. Số lượng nhân viên y tế được tính trên cơ sở số lượng mẫu cần lấy (công thức tính được nêu trong nội dung mục 2 và 3 của công văn này).

5. Giao Phòng Tổ chức cán bộ, Sở Y tế phối hợp với các Trung tâm Y tế quận, huyện và thành phố Thủ Đức điều chuyển nhân sự lấy mẫu xét nghiệm giữa các địa bàn cho phù hợp hoặc tăng cường từ nguồn nhân sự dự phòng nếu có sự thay đổi số lượng lớn mẫu xét nghiệm cần lấy ở mỗi quận, huyện trên 60.000 mẫu/ngày/quận, huyện.

Sở Y tế đề nghị các cơ quan, đơn vị xem xét, tạo điều kiện hỗ trợ, phối hợp cùng ngành Y tế Thành phố trong công tác phòng, chống dịch COVID-19./.

Ghi chú: Vui lòng xem số điện thoại liên lạc tại Phụ lục số 02, 04, 05.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Ủy ban nhân dân Thành phố (để báo cáo);
- ĐH Y Dược TP.Hồ Chí Minh;
- ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch;
- Ban Giám đốc Sở Y tế;
- Lưu: VT, P.TCCB (NTCH/06b).

GIÁM ĐỐC
Nguyễn Tấn Bỉnh

 

 

PHỤ LỤC 01

DANH SÁCH PHÂN BỔ SỐ LƯỢNG CÁC ĐƠN VỊ HỖ TRỢ TRUNG TÂM Y TẾ QUẬN, HUYỆN VÀ THÀNH PHỐ THỦ ĐỨC LẤY MẪU XÉT NGHIỆM TẠI KHU DÂN CƯ, KHU CÔNG NGHIỆP, KHU CHẾ XUẤT, KHU CÔNG NGHỆ CAO TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
(Kèm theo Công văn số 4061/SYT-TCCB ngày 30 tháng 6 năm 2021 của Sở Y tế)

 

STT

Đơn vị tiếp nhận hỗ trợ

Đơn vị hỗ trợ

Số lượng đội hỗ trợ lấy mẫu xét nghiệm (2 người/đội)

Số lượng người

Nhóm nguy cơ

Số lượng đội hỗ trợ chính

Số lượng đội dự phòng

Tổng cộng số đội

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

TỔNG CỘNG

1.203

802

2.005

4.010

 

1

Trung tâm Y tế Quận 1

Tổng số lượng

30

20

50

100

Nguy cơ cao

Bệnh viện Quận 1

9

6

15

30

Bệnh viện Y học Cổ truyền

12

8

20

40

Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn

9

6

15

30

2

Trung tâm Y tế Quận 3

Tổng số lượng

24

16

40

80

Nguy cơ

Bệnh viện Tai Mũi Họng

9

6

15

30

Bệnh viện 30/4 - Bộ Công an

15

10

25

50

3

Trung tâm Y tế Quận 4

Tổng số lượng

81

54

135

270

Nguy cơ cao

Bệnh viện Quận 4

9

6

15

30

Bệnh viện Truyền máu Huyết học

6

4

10

20

Bệnh viện Răng Hàm Mặt Thành phố Hồ Chí Minh

6

4

10

20

Trường Đại học Nguyễn Tất Thành

60

40

100

200

4

Trung tâm Y tế Quận 5

Tổng số lượng

36

24

60

120

Nguy cơ cao

Bệnh viện An Bình

9

6

15

30

Trung tâm Pháp y

6

4

10

20

Bệnh viện 7A - Quân khu 7

21

14

35

70

5

Trung tâm Y tế Quận 6

Tổng số lượng

12

8

20

40

Nguy cơ

Bệnh viện Quận 6

6

4

10

20

Bệnh viện Răng Hàm Mặt TP. Hồ Chí Minh

6

4

10

20

6

Trung tâm Y tế Quận 7

Tổng số lượng

69

46

115

230

Nguy cơ, Khu chế xuất

Bệnh viện Quận 7

9

6

15

30

Bệnh viện Nguyễn Trãi

30

20

50

100

Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng

30

20

50

100

7

Trung tâm Y tế Quận 8

Tổng số lượng

111

74

185

370

Nguy cơ rất cao

Bệnh viện Quận 8

9

6

15

30

Bệnh viện Phục hồi chức năng - Điều trị Bệnh nghề nghiệp

12

8

20

40

Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình

30

20

50

100

Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng

30

20

50

100

Bệnh viện Chợ Rẫy

30

20

50

100

8

Trung Tâm Y tế Quận 10

Tổng số lượng

21

14

35

70

Nguy cơ

Bệnh viện Đa khoa Bưu điện TP. Hồ Chí Minh

21

14

35

70

9

Trung tâm Y tế Quận 11

Tổng số lượng

15

10

25

50

Nguy cơ

Bệnh viện Quận 11

9

6

15

30

Bệnh viện Nhân dân Gia Định

6

4

10

20

10

Trung tâm Y tế Quận 12

Tổng số lượng

36

24

60

120

Nguy cơ cao

Bệnh viện Quận 12

6

4

10

20

Bệnh viện Mắt

30

20

50

100

11

Trung tâm Y tế quận Bình Tân

Tổng số lượng

138

92

230

460

Nguy cơ rất cao

Bệnh viện quận Bình Tân

12

8

20

40

Bệnh viện Hùng Vương

30

20

50

100

Bệnh viện Nhân dân 115

60

40

100

200

Bệnh viện Răng - Hàm - Mặt TW Thành phố Hồ Chí Minh

21

14

35

70

Bệnh viện 30/4 - Bộ Công an

15

10

25

50

12

Trung tâm Y tế quận Bình Thạnh

Tổng số lượng

39

26

65

130

Nguy cơ cao

Bệnh viện quận Bình Thạnh

9

6

15

30

Trường Cao đẳng Quân y 2 - Quân Khu 7

30

20

50

100

13

Trung tâm Y tế quận Gò Vấp

Tổng số lượng

39

26

65

130

Nguy cơ cao

Bệnh viện quận Gò Vấp

9

6

15

30

Viện Y dược học dân tộc

6

4

10

20

Bệnh viện Nguyễn Tri Phương

24

16

40

80

14

Trung tâm Y tế quận Phú Nhuận

Tổng số lượng

15

10

25

50

Nguy cơ

Bệnh viện quận Phú Nhuận

9

6

15

30

Viện Y dược học dân tộc

6

4

10

20

15

Trung tâm Y tế quận Tân Bình

Tổng số lượng

24

16

40

80

Nguy cơ cao

Bệnh viện quận Tân Bình

9

6

15

30

Bệnh viện Nhi Đồng 1

15

10

25

50

16

Trung tâm Y tế quận Tân Phú

Tổng số lượng

114

76

190

380

Nguy cơ rất cao

Bệnh viện quận Tân Phú

9

6

15

30

Bệnh viện Bình Dân

30

20

50

100

Bệnh viện Nhi Đồng 1

15

10

25

50

Trường Cao đẳng Quân y 2 - Quân Khu 7

30

20

50

100

Bệnh viện Thống Nhất

30

20

50

100

17

Trung tâm Y tế thành phố Thủ Đức

Tổng số lượng

138

92

230

460

Nguy cơ cao Khu chế xuất, Khu công nghệ cao

Bệnh viện Lê Văn Thịnh

12

8

20

40

Bệnh viện Lê Văn Việt

6

4

10

20

Bệnh viện Thành phố Thủ Đức

18

12

30

60

Bệnh viện Ung bướu

12

8

20

40

Trường Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh (Khoa Y)

60

40

100

200

Bệnh viện Quân dân Y Miền đông - Quân khu 7

30

20

50

100

18

Trung tâm Y tế huyện Bình Chánh

Tổng số lượng

129

86

215

430

Nguy cơ rất cao

Bệnh viện Nhi Đồng Thành phố

12

8

20

40

Bệnh viện Từ Dũ

30

20

50

100

Bệnh viện Da Liễu

18

12

30

60

Bệnh viện Nhi Đồng 2

30

20

50

100

Bệnh viện Nhân dân Gia Định

24

16

40

80

Bệnh viện Chợ Rẫy

15

10

25

50

19

Trung tâm Y tế huyện Cần Giờ

Viện Tim

9

6

15

30

Nguy cơ

20

Trung Tâm Y tế huyện Củ Chi

Bệnh viện ĐKKV Củ Chi

18

12

30

60

Nguy cơ cao

21

Trung Tâm Y tế huyện Hóc Môn

Tổng số lượng

96

64

160

320

Nguy cơ rất cao

Bệnh viện ĐKKV Hóc Môn

18

12

30

60

Bệnh viện Quân y 175 - Bộ Quốc phòng

30

20

50

100

Trường Đại học Nguyễn Tất Thành

30

20

50

100

Bệnh viện Ung bướu

18

12

30

60

22

Trung tâm Y tế huyện Nhà Bè

Bệnh viện huyện Nhà Bè

9

6

15

30

Nguy cơ

Ghi chú: Vui lòng xem số điện thoại liên lạc tại Phụ lục 02, 04, 05./.

 

PHỤ LỤC 02

DANH SÁCH NHÂN SỰ QUẢN LÝ CÁC ĐỘI LẤY MẪU COVID-19 TRÊN ĐỊA BÀN CÁC QUẬN, HUYỆN VÀ THÀNH PHỐ THỦ ĐỨC
(Đính kèm Công văn số 4061/SYT-TCCB ngày 30 tháng 6 năm 2021 của Sở Y tế)

 

STT

Đơn vị

Họ và tên

Chức vụ/chức danh

Sđiện thoại

Tổ trưởng/ Tổ phó

Số đội hỗ trợ thường trực (02 người/đội)

Số đội hỗ trợ dự phòng (02 người/đội)

Tổng số đội hỗ trợ (02 người/đội)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Tổng cộng (57 Tổ công tác)

1.203

802

2.005

1

Bệnh viện Chợ Rẫy

Phạm Thanh Việt

Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp

0982229939

Tổ trưởng

45

30

75

2

Bệnh viện Chợ Ry

Vương Nhật Lệ

Phó Trưởng phòng Điều dưng

0908147548

Tổ phó

 

 

 

3

Bệnh viện Thống Nhất

Lê Thị Điệp

Điều dưỡng trưởng Khoa Nội Hô hấp

0974500064

Tổ trưởng

30

20

50

4

Bệnh viện Thống Nhất

Nguyễn Xuân Duy

Điều dưỡng

0356254879

Tổ phó

 

 

 

5

Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương

Nguyễn Quốc Khánh

Phó Chủ tịch Công Đoàn, Khoa Điều trị kỹ thuật cao

0935226981

Tổ trưởng

21

14

35

6

Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương

Trần Nhật Tân

Phó Bí thư đoàn Thanh niên, Khoa Phẫu thuật Hàm Mặt

0902921102

Tổ phó

 

 

 

7

Bệnh viện Quân Y 175 - Bộ Quốc phòng

Nguyễn Xuân Luyện

Bác sĩ, Phòng Kế hoạch Tổng hợp

0979312288

Tổ trưởng

30

20

50

8

Bệnh viện Quân Y 175 - Bộ Quốc phòng

Lê Thùy Dương

Phụ trách Khoa Vi sinh vật

0364544099

Tổ phó

 

 

 

9

Bệnh viện Quân Y 175 - Bộ Quốc phòng

Đinh Thị Ngân Hà

HCT Khoa Vi sinh vật

0988434236

Tổ phó

 

 

 

10

Bệnh viện Quân dân Y Miền đông - Quân khu 7

Phạm Ngọc Khanh

Trưởng Ban Kế hoạch Tổng hợp

0913121483

Tổ trưởng

30

20

50

11

Bệnh viện Quân dân Y Miền đông - Quân khu 7

Nguyễn Hữu Toàn

Trợ lý Kế hoạch Tổng hợp

0985563664

Tổ phó

 

 

 

12

Bệnh viện 30/4 - Bộ Công an

Phạm Thị Phương Loan

Phố Trưởng phòng Kế hoạch Tổng hợp

097 5203363

Tổ trưởng

30

20

50

13

Bệnh viện 30/4 - Bộ Công an

Trương Thị Dung

Cán bộ Phòng Kế hoạch Tổng hợp

032 6632905

Tổ phó

 

 

 

14

Bệnh viện đa khoa Bưu Điện

Phan Thị Ngọc Tuyết

Khoa xét nghiệm

0964046667

Tổ trưởng

21

14

35

15

Bệnh viện đa khoa Bưu Điện

Bùi Thị Ngọc Linh

Khoa xét nghiệm

0707090746

Tổ phó

 

 

 

16

Bệnh viện 7A - Quân khu 7

Trần Ngọc Phương

Bác sĩ điều trị

0842224002

Tổ trưởng

21

14

35

17

Bệnh viện 7A - Quân khu 7

Phạm Thị Huế

Kỹ thuật viên Khoa Xét nghiệm

0388533133

Tổ phó

 

 

 

18

Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng

Hồ Thị Thiên Ngân

Trạm trưởng trạm Y tế HIU

0909022650

Tổ trưởng

60

40

100

19

Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng

Võ Thị Kim Anh

Điều dưỡng

0364929720

Tổ phó

 

 

 

20

Trường Đại học Nguyễn Tất Thành

Hoàng Văn Quang

Phó Trưởng khoa y

0914.015.635

Tổ trưởng

90

60

150

21

Trường Đại học Nguyễn Tất Thành

Nguyễn Thị Xuân Trang

Điều phối khối y học dự phòng

0914.144.294

Tổ phó

 

 

 

22

Khoa Y Đại học Quốc gia TP.HCM

Trần Huy Dũng

Phó Giám đốc Trung tâm nghiên cứu Di truyền và Sức khỏe sinh sản

Giảng viên Bộ môn Sản phụ khoa và sức khỏe sinh sản Trưởng phòng TCHC

0914911111

Tổ trưởng

60

40

100

23

Trường Cao đẳng Quân y 2 - Quân khu 7

Lê Văn Tám

Khoa YHLS

0919639679

Tổ trưởng

60

40

100

24

Trường Cao đẳng Quân y 2 - Quân khu 7

Vũ Ngọc Sâm

Khoa YHCS

0913452545

Tổ phó

 

 

 

25

Bệnh viện An Bình

Lê Ngọc Phương Linh

Bác sĩ, Phòng Kế hoạch Tổng hợp

0814719709

Tổ trưởng

9

6

15

26

Bệnh viện An Bình

Nguyễn Minh Hải

Chuyên viên, Phòng Tổ chức Cán bộ

0907615022

Tổ phó

 

 

 

27

Bệnh viện Bình Dân

Nguyễn Ngọc Châu

Phó Giám đốc

903858423

Tổ trưởng

30

20

50

28

Bệnh viện Bình Dân

Trang Võ Anh Vinh

Phó Trưởng phòng Kế hoạch Tổng hợp kiêm Điều hành Khoa Xét nghiệm

909908115

Tổ phó

 

 

 

29

Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình

Lê Thị Thanh Nguyện

Phó Giám đốc

0908463482

Tổ trưởng

30

20

50

30

Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình

Hoàng Thị Mai

Trưởng Phòng Tổ chức Cán bộ

0938045858

Tổ phó

 

 

 

31

Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn

Nguyễn Trường Sơn

Trưởng Phòng Tổ chức Cán bộ

0934290468

Tổ trưởng

9

6

15

32

Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn

Trương Thị Anh

Phó Trưởng phòng Điều dưỡng

0905352461

Tổ phó

 

 

 

33

Bệnh viện Da Liễu

Nguyễn Đắc Tuấn

Kỹ thuật viên trưởng khoa Xét nghiệm

0908461747

Tổ trưởng

18

12

30

34

Bệnh viện Da Liễu

Nguyễn Thị Ngọc Quyên

Kỹ thuật viên H3 Xét nghiệm

0967844147

Tổ phó

 

 

 

35

Bệnh viện ĐKKV Củ Chi

Nguyễn Thế Linh

Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp

0913866373

Tổ trưởng

18

12

30

36

Bệnh viện ĐKKV Củ Chi

Lê Văn Định

Trưởng phòng Tổ chức cán bộ

0908812422

Tổ phó

 

 

 

37

Bệnh viện ĐKKV Hóc Môn

Lê Hoàng Khải

Chuyên viên, Phòng Kế hoạch Tổng hợp

0906483946

Tổ trưởng

18

12

30

38

Bệnh viện ĐKKV Hóc Môn

Trương Minh Kim Phượng

Cử nhân Khoa Phẫu thuật

0357725461

Tổ phó

 

 

 

39

Bệnh viện Hùng Vương

Nguyễn Thúy Nga

Trưởng phòng Tổ chức Cán bộ

0908039934

Tổ trưởng

30

20

50

40

Bệnh viện Hùng Vương

Ngô Minh Nguyệt

Phó Trưởng phòng Tổ chức Cán bộ

0938045860

Tổ phó

 

 

 

41

Bệnh viện Mắt

Nguyễn Anh Đào

Trưởng phòng Tổ chức cán bộ

0907540540

Tổ trưởng

30

20

50

42

Bệnh viện Mắt

Huỳnh Thúc Thí

Trưởng phòng Điều dưỡng

0908 131 457

Tổ phó

 

 

 

43

Bệnh viện Nguyễn Trãi

Lê Thanh Phong

Trưởng phòng Tổ chức Cán bộ

0913847566

Tổ trưởng

30

20

50

44

Bệnh viện Nguyễn Trãi

Nguyễn Thị Thủy Tiên

Chuyên viên Phòng Tổ chức Cán bộ

0903351659

Tổ phó

 

 

 

45

Bệnh viện Nguyễn Tri Phương

Lê Cao Phương Duy

Phó Giám đốc

0903670103

Tổ trưởng

24

16

40

46

Bệnh viện Nguyễn Tri Phương

Huỳnh Thị Thu Thảo

Trưởng Phòng Tổ chức Cán bộ

0908331201

Tổ phó

 

 

 

47

Bệnh viện Nhân dân 115

Lâm Thanh Dũng

Điều dưỡng khoa phòng đơn vị: khoa phẫu thuật tim- lồng ngực mạch máu

0902021115

Tổ trưởng

60

40

100

48

Bệnh viện Nhân dân 115

Đoàn Hoàng Thi

Điều dưỡng khoa phòng đơn vị: khoa Bệnh lý mạch máu não

0963267115

Tổ phó

 

 

 

49

Bệnh viện Nhân dân Gia Định

Trần Quốc Hưng

Trưởng phòng Tổ chức cán bộ

0777955468

Tổ trưởng

30

20

50

50

Bệnh viện Nhân dân Gia Định

Bùi Thị Mỹ Trang

Phó Trưởng phòng Tổ chức cán bộ

0903963566

Tổ phó

 

 

 

51

Bệnh viện Nhi Đồng 1

Phạm Đình Nguyên

Trưởng phòng Tổ chức Cán bộ

0975865868

Tổ trưởng

30

20

50

52

Bệnh viện Nhi Đồng 1

Nguyễn Thị Minh Thư

Phó Trưởng phòng Kế hoạch Tổng hợp

0909079096

Tổ phó

 

 

 

53

Bệnh viện Nhi Đồng 2

Phan Thị Hồng Lệ

Trưởng phòng Tổ chức Cán bộ

0969336943

Tổ trưởng

30

20

50

54

Bệnh viện Nhi Đồng 2

Phạm Lâm Lạc Thư

Quyền Phó Trưởng phòng Điều dưỡng

0949980620

Tổ phó

 

 

 

55

Bệnh viện Nhi Đồng Thành phố

Huỳnh Văn Hoàng

Nhân viên Điều dưỡng, Phòng Quản lý chất lượng

0935478892

Tổ trưởng

12

8

20

56

Bệnh viện Nhi Đồng Thành phố

Hồ Dương Khang

Nhân viên Điều dưỡng, Khoa Nội tim mạch

0354844157

Tổ phó

 

 

 

57

Bệnh viện Nhi Đồng Thành phố

Võ Hoàng Thiện

Nhân viên Điều dưỡng, Khoa Phẫu thuật gây mê hồi sức

0378978636

Tổ phó

 

 

 

58

Bệnh viện Nhi Đồng Thành phố

Huỳnh Trung Tín

Kỹ thuật viên, Khoa Xét nghiệm huyết học

0345782240

Tổ phó

 

 

 

59

Bệnh viện Nhi Đồng Thành phố

Hồ Quốc Thành

Kỹ thuật viên, Khoa Chẩn đoán hình ảnh

0355665487

Tổ phó

 

 

 

60

Bệnh viện Phục hồi chức năng - Điều trị Bệnh nghề nghiệp

Nguyễn Thành Long

Kỹ thuật viên Khoa Xét nghiệm

0908081223

Tổ trưởng

12

8

20

61

Bệnh viện Phục hồi chức năng - Điều trị Bệnh nghề nghiệp

Nguyễn Thị Hổng Hạnh

Kỹ thuật viên Khoa Xét nghiệm

0938365872

Tổ phó

 

 

 

62

Bệnh viện Răng Hàm Mặt Thành phố Hồ Chí Minh

Nguyễn Thị Thảo Vân

Phó Giám đốc

0918883700

Tổ trưởng

12

8

20

63

Bệnh viện Răng Hàm Mặt Thành phố Hồ Chí Minh

Văn Trí Thiện

Trưởng Phòng Tổ chức Cán bộ

0903665808

Tổ phó

 

 

 

64

Bệnh viện Tai Mũi Họng

Khưu Minh Thái

Trưởng phòng Tổ chức Cán bộ

0919 748074

Tổ trưởng

9

6

15

65

Bệnh viện Tai Mũi Họng

Nguyễn Thị Thu Hà

Phó Trưởng phòng Điều dưỡng

0909 023076

Tổ phó

 

 

 

66

Bệnh viện Truyền máu Huyết học

Nguyễn Quốc Vụ Khanh

Bác sĩ, Phòng Kế hoạch Tổng hợp

0911550115

Tổ trưởng

6

4

10

67

Bệnh viện Truyền máu Huyết học

Quảng Trọng Nhân

Bác sĩ, Khoa Huyết học trẻ em 2

0908350405

Tổ phó

 

 

 

68

Bệnh viện Truyền máu Huyết học

Nguyễn Hoàng Nghĩa

Điều dưỡng Khoa cấp cứu hồi sức tích cực chống độc

0944111005

Tổ phó

 

 

 

69

Bệnh viện Từ Dũ

Trần Hữu Phúc

Trưởng phòng Tổ chức Cán bộ

0913789476

Tổ trưởng

30

20

50

70

Bệnh viện Từ Dũ

Bùi Đặng Lan Hương

Phó Trưởng phòng Tổ chức Cán bộ

0903981966

Tổ phó

 

 

 

71

Bệnh viện Từ Dũ

Bùi Văn Hoàng

Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp

0903041445

Tổ phó

 

 

 

72

Bệnh viện Ung bướu

Trần Thị Lý

Phó Trưởng khoa Xét nghiệm

0908391793

Tổ trưởng

30

20

50

73

Bệnh viện Ung bướu

Nguyễn Thị Hằng

Phó Trưởng phòng Điều dưỡng

0938075494

Tổ phó

 

 

 

74

Bệnh viện Y học Cổ truyền

Nguyễn Thu Hòa

Trưởng phòng Tổ chức Cán bộ

0903113434

Tổ trưởng

12

8

20

75

Bệnh viện Y học Cổ truyền

Nguyễn Ngọc Hạnh Tuyền

Chuyên viên, Phòng Kế hoạch Tổng hợp

0918895966

Tổ phó

 

 

 

76

Viện Tim

Nguyễn Trung Quốc

Trưởng phòng Tổ chức Cán bộ

090 3301505

Tổ trưởng

9

6

15

77

Viện Tim

Mai Thanh Hạnh Tho

Phó Trưởng phòng Tổ chức Cán bộ

0903770006

Tổ phó

 

 

 

78

Viện Tim

Diệp Thủy Thảo Nguyên

Chuyên viên, Phòng Tổ chức Cán bộ

091 9663727

Tổ phó

 

 

 

79

Viện Y dược học dân tộc

Huỳnh Minh Đắc

Trưởng phòng Tổ chức Cán bộ

0983255960

Tổ trưởng

12

8

20

80

Viện Y dược học dân tộc

Nguyễn Bình Phương Thảo

Phó Trưởng phòng Kế hoạch Tổng hợp

0989140481

Tổ phó

 

 

 

81

Trung tâm Pháp y

Mai Thị Thanh

Phó Trưởng phòng Tổ chức Hành chính

0938673979

Tổ trưởng

6

4

10

82

Trung tâm Pháp y

Nguyễn Ngọc Hòa Bình

Phụ trách Phòng Sinh học phân tử

0935052515

Tổ phó

 

 

 

83

Bệnh viện Quận 1

Nguyễn Thị Thanh Diễm

Trưởng khoa Xét nghiệm

0937965578

Tổ trưởng

9

6

15

84

Bệnh viện Quận 1

Hồ Mỹ Châu

Nhân viên khoa Xét nghiệm

0906601554

Tổ phó

 

 

 

85

Bệnh viện Quận 4

Lê Thị Hoàng Thơ

Trưởng phòng Điều dưỡng

0902706946

Tổ trưởng

9

6

15

86

Bệnh viện Quận 4

Tô Thành Tâm

Trưởng khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn

0333415037

Tổ phó

 

 

 

87

Bệnh viện Quận 6

Văn Ngọc Thùy Dương

Bác sĩ, Khoa Nhi

0364588567

Tổ trưởng

6

4

10

88

Bệnh viện Quận 6

Nguyễn Thị Hòa

Chuyên viên, Phòng Tổ chức Hành chính quản trị

0935899468

Tổ phó

 

 

 

89

Bệnh viện Quận 7

Nguyễn Minh Tiến

Phó Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp

0989273069

Tổ trưởng

9

6

15

90

Bệnh viện Quận 7

Nguyễn Thị Sơn

Trưởng phòng Tổ chức Hành chính Quản trị

0909305775

Tổ phó

 

 

 

91

Bệnh viện Quận 8

Lý Thị Thanh Nga

Phụ trách điều hành Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn

0376470239

Tổ trưởng

9

6

15

92

Bệnh viện Quận 8

Hà Tấn Đạt

Kỹ thuật viên xét nghiệm, Khoa Cận lâm sàng

0906532163

Tổ phó

 

 

 

93

Bệnh viện Quận 11

Huỳnh Quốc Phòng

Trưởng khoa Xét nghiệm

0768576346

Tổ trưởng

9

6

15

94

Bệnh viện Quận 11

Võ Thanh Thủy

Chuyên viên, Phòng Tổ chức cán bộ

0908507132

Tổ phó

 

 

 

95

Bệnh viện Quận 12

Phạm Thị Thúy Hồng

Trưởng phòng Điều dưỡng

0909687631

Tổ trưởng

6

4

10

96

Bệnh viện Quận 12

Trần Thị Thúy Vân

Phó Trưởng phòng Tổ chức Hành chính Quản trị

0907964568

Tổ phó

 

 

 

97

Bệnh viện huyện Nhà Bè

Ô Thi Thùy Linh

Trưởng phòng Tổ chức hành chính quản trị

0767546486

Tổ trưởng

9

6

15

98

Bệnh viện huyện Nhà Bè

Nguyễn Thị Dung

Trưởng khoa Xét nghiệm

0933387575

Tổ phó

 

 

 

99

Bệnh viện Lê Văn Thịnh

Nguyễn Thị Chuyên

Phó trưởng phòng Điều dưỡng

0906822602

Tổ trưởng

12

8

20

100

Bệnh viện Lê Văn Thịnh

Đỗ Bá Tùng

Trưởng Khoa Vi sinh

090 6822602

Tổ phó

 

 

 

101

Bệnh viện Lê Văn Việt

Võ Thị Ngọc Lệ

Trưởng Khoa Xét nghiệm

0909.336.569

Tổ trưởng

6

4

10

102

Bệnh viện Lê Văn Việt

Phan Thị Thu Thảo

Phó Trưởng phòng Tổ chức hành chính quản trị

0977.979.483

Tổ phó

 

 

 

103

Bệnh viện quận Bình Tân

Vũ Hữu Mạnh

Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp

0975703525

Tổ trưởng

12

8

20

104

Bệnh viện quận Bình Tân

Nguyễn Thị Thùy Nhiêu

Trưởng phòng Tổ chức Cán bộ

0909220051

Tổ phó

 

 

 

105

Bệnh viện quận Bình Tân

Lê Phan Thùy Hương

Chuyên viên Phòng Kế hoạch Tổng hợp

0981813971

Tổ phó

 

 

 

106

Bệnh viện quận Bình Thạnh

Võ Ngọc Thi

Trưởng khoa Xét nghiệm

0908223886

Tổ trưởng

9

6

15

107

Bệnh viện quận Bình Thạnh

Phạm Huỳnh Ngọc Thảo

Trưởng phòng Điều dưỡng

0903354062

Tổ phó

 

 

 

108

Bệnh viện quận Gò Vấp

Vũ Hoàng Hà

Phó Giám đốc

0989014941

Tổ trưởng

9

6

15

109

Bệnh viện quận Gò Vấp

Nguyễn Đỗ Yến Vy

Chuyên viên, Phòng Tổ chức cán bộ - Hành chính quản trị

0937470713

Tổ phó

 

 

 

110

Bệnh viện quận Gò Vấp

Nguyên Ngọc Xuân Hòa

Y tế công cộng (hạng III), Phòng Kế hoạch tổng hợp (Vật tư - Thiết bị y tế)

0389396466

Tổ phó

 

 

 

111

Bệnh viện quận Phú Nhuận

Lê Thị Kim Hạnh

Trưởng khoa Tai Mũi Họng, kiêm phụ trách Phòng Kế hoạch Tổng hợp

090 3867048

Tổ trưởng

9

6

15

112

Bệnh viện quận Phú Nhuận

Thiều Quang Vinh

Trưởng khoa Xét nghiệm

090 3373273

Tổ phó

 

 

 

113

Bệnh viện quận Tân Bình

Phan Hồng Ngọc

Phó Giám đốc

0937173712

Tổ trưởng

9

6

15

114

Bệnh viện quận Tân Bình

Đỗ Thị Giang

Trưởng Khoa Xét nghiệm

0902348912

Tổ phó

 

 

 

115

Bệnh viện quận Tân Phú

Phạm Thị Thu An

Cử nhân Phòng Điều dưỡng

0834455768

Tổ trưởng

9

6

15

116

Bệnh viện quận Tân Phú

Nguyễn Thị Mai Trang

Kỹ Thuật viên, Khoa Xét nghiệm

0382535811

Tổ phó

 

 

 

117

Bệnh viện Thành phố Thủ Đức

Nguyễn Lan Anh

Phó Giám đốc

0988407171

Tổ trưởng

18

12

30

118

Bệnh viện Thành phố Thủ Đức

Trần Thị Thủy Tiên

Phó Trưởng phòng Tổ chức Cán bộ

0775789943

Tổ phó

 

 

 

 

PHỤ LỤC 03

DANH SÁCH PHÂN BỔ SỐ LƯỢNG CÁC ĐƠN VỊ HỖ TRỢ TRUNG TÂM Y TẾ QUẬN, HUYỆN VÀ THÀNH PHỐ THỦ ĐỨC LẤY MẪU XÉT NGHIỆM TẠI KHU DÂN CƯ, KHU CÔNG NGHIỆP, KHU CHẾ XUẤT, KHU CÔNG NGHỆ CAO TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
(Đính kèm Công văn số 4061/SYT-TCCB ngày 30 tháng 6 năm 2021 của Sở Y tế)

 

STT

Tên đơn vị

Số đội hỗ trợ (02 người/đội)

Số lượng người

Đơn vị được hỗ trợ

TỔNG SỐ

830

1.660

 

1

Bệnh viện Chợ Rẫy

75

150

Trung tâm Y tế Quận 8

Trung tâm Y tế huyện Bình Chánh

2

Bệnh viện Thống Nhất

50

100

Trung tâm Y tế quận Tân Phú

3

Bệnh viện Răng - Hàm - Mặt TW Thành phố Hồ Chí Minh

35

70

Trung tâm Y tế quận Bình Tân

4

Bệnh viện Quân Y 175 - Bộ Quốc phòng

50

100

Trung tâm Y tế huyện Hóc Môn

5

Bệnh viện Quân dân Y Miền đông - Quân khu 7

50

100

Trung tâm Y tế thành phố Thủ Đức

6

Bệnh viện 30/4 - Bộ Công an

50

100

Trung tâm Y tế Quận 3

Trung tâm Y tế quận Bình Tân

7

Bệnh viện đa khoa Bưu Điện Thành phố Hồ Chí Minh

35

70

Trung tâm Y tế Quận 10

8

Bệnh viện 7A - Quân khu 7

35

70

Trung tâm Y tế Quận 5

9

Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng

100

200

Trung tâm Y tế Quận 7

Trung tâm Y tế Quận 8

10

Trường Đại học Nguyễn Tất Thành

150

300

Trung tâm Y tế Quận 4

Trung tâm Y tế huyện Hóc Môn

11

Trường Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh (Khoa Y)

100

200

Trung tâm Y tế thành phố Thủ Đức

12

Trường Cao đẳng Quân y 2 - Quân khu 7

100

200

Trung tâm Y tế quận Bình Thạnh

Trung tâm Y tế quận Tân Phú

 

PHỤ LỤC 04

DANH SÁCH NHÂN SỰ PHỤ TRÁCH ĐỘI THANH NIÊN TÌNH NGUYỆN HỖ TRỢ LẤY MẪU XÉT NGHIỆM TRÊN ĐỊA BÀN CÁC QUẬN, HUYỆN VÀ THÀNH PHỐ THỦ ĐỨC
(Đính kèm Công văn số 4061/SYT-TCCB ngày 30 tháng 6 năm 2021 của Sở Y tế)

 

STT

Họ và tên

Chức vụ/chức danh đơn vị công tác

Số điện thoại

Địa bàn phụ trách

Ghi chú

1

2

3

4

5

6

1

Phạm Thị Thảo Linh

Phó Trưởng ban MT.ANQP.ĐBDC Thành Đoàn

0979101587

Phụ trách chung

 

2

Bùi Hữu Hồng Hải

Phó Trưng ban TNTH Thành Đoàn

0933800408

Phụ trách chung

 

3

Trương Văn Đạt

Bí thư Đoàn trường Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh

0935465696

Phụ trách chung

 

4

Hà Thanh Đạt

Bí thư Đoàn trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch

0903116468

Phụ trách chung

 

5

Mai Kim Tuyền

Phó Trưởng ban Quốc tế Thành Đoàn

0905326288

Quận 1

 

6

Trần Đỗ Nam Long

Bí thư Quận Đoàn 1

0908473688

Quận 1

 

7

Phạm Hồng Tuấn Nam

Phó Bí thư Đoàn Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh

0933850131

Quận 1

 

8

Lê Thanh Bình

Cán bộ Ban TNTH Thành Đoàn

0347.490.694

Quận 3

 

9

Ngô Thị Hiền

Bí thư Quận Đoàn 3

0907616013

Quận 3

 

10

Nguyễn Văn Thiên

Ủy viên Ban Thường vụ Đoàn Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh

0966131216

Quận 3

 

11

Trần Mai Chí

Bí thư Quận Đoàn 4

0908786204

Quận 4

 

12

Hồ Ngọc Lợi

Phó Bí thư Đoàn Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh

0902924850

Quận 4

 

13

Nguyễn Thị Hoàng Yến

Phó Ban Kiểm tra Thành Đoàn

0908244481

Quận 5

 

14

Lê Hùng Dũng

Bí thư Quận Đoàn 5

0938484722

Quận 5

 

15

Trần Đức Sự

Phó Giám đốc Trung tâm Phát triển Khoa học Công nghệ Trẻ

0918347956

Quận 6

 

16

Trần Hải Đoàn

Bí thư Quận Đoàn 6

0902823963

Quận 6

 

17

Trần Kim Phẳng

Cán bộ Ban TNTH Thành Đoàn

0352671165

Quận 7

 

18

Mai Trọng Thắng

Bí thư Quận Đoàn 7

0988003035

Quận 7

 

19

Hồ Ngọc Lợi

Phó Bí thư Đoàn Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh

0902924850

Quận 7

 

20

Cao Hoài Khánh Duy

Cán bộ Ban Công nhàn lao động Thành Đoàn

0932356536

Quận 8

 

21

Đinh Chí Thành

Bí thư Quận Đoàn 8

0906231267

Quận 8

 

22

Huỳnh Công Trình

Cán bộ Văn phòng Thành Đoàn

0762449734

Quận 10

 

23

Nguyễn Kim Trung

Bí thư Quận Đoàn 10

0907.894.871

Quận 10

 

24

Nguyễn Văn Hiếu

Phó Giám đốc Nhà Văn hóa Sinh viên

0909022884

Quận 11

 

25

Nguyễn Thị Huyền Trang

Bí thư Quận Đoàn 11

0937991266

Quận 11

 

26

Phan Tấn An

Cán bộ Ban Tổ chức Thành Đoàn

0908484932

Quận 12

 

27

Thái Bảo Ngân

Bí thư Quận Đoàn 12

0909866503

Quận 12

 

28

Nguyễn Thị Thanh Thảo

Trưởng phòng Dịch vụ việc làm, Trung tâm Dịch vụ Việc làm Thanh niên Thành phố

0936508505

Quận Phú Nhuận

 

29

Huỳnh Anh Phương Thảo

Bí thư Quận Đoàn Phú Nhuận

0767770303

Quận Phú Nhuận

 

30

Châu Hoàng Yến Nhi

Cán bộ Ban Công nhân lao động Thành Đoàn

0909959311

Quận Tân Bình

 

31

Phan Lê Huy Hoàng

Bí thư Quận Đoàn Tân Bình

0909.358687

Quận Tân Bình

 

32

Lê Thanh Vũ

Phó Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ Thanh niên Công nhân Thành phố

0908337663

0909981384

Huyện Bình Chánh

 

33

Đinh Phương Thảo

Phó Bí thư Huyện Đoàn Bình Chánh

076 2931800

Huyện Bình Chánh

 

34

Đào Thị Ánh

Cán bộ Ban Tổ chức Thành Đoàn

092.477.5771

Quận Bình Thạnh

 

35

Trần Đoàn Hiệp

Bí thư Quận Đoàn Bình Thạnh

0935150198

Quận Bình Thạnh

 

36

La Thanh Tuấn

Phó Trưởng ban Công nhân lao động Thành Đoàn

0917235694

Quận Bình Tân

 

37

Lê Salin

Bí thư Quận Đoàn Bình Tân

0973573423

Quận Bình Tân

 

38

Nguyễn Trí Hòa

Phó Bí thư Đoàn trường ĐH Y Dược TP. HCM

0343155453

Quận Bình Tân

 

39

Nguyễn Đức Nguyên

Phó Trưởng ban TNTH Thành Đoàn

0918480927

Quận Tân Phú

 

40

Hoàng Quốc Liê

Bí thư Quận Đoàn Tân Phú

0972181021

Quận Tân Phú

 

41

Nguyễn Trí Hòa

Phó Bí thư Đoàn trường Đại học Y dược TP. Hồ Chí Minh

0343155453

Quận Tân Phú

 

42

Nguyễn Thị Hồng Cẩm

Trưởng phòng Đào tạo, Trung tâm Dịch vụ Việc làm Thanh niên Thành phố

0997617878

Quận Gò Vấp

 

43

Ngô Đình Lưu Tiếng

Bí thư Quận Đoàn Gò Vấp

0398535157

Quận Gò Vấp

 

44

Nguyễn Thị Diệu Hằng

Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ Thanh niên khởi nghiệp

0949800404

Huyện Củ Chi

 

45

Huỳnh Vĩnh Lộc

Bí thư Huyện Đoàn Củ Chi

0944162686

Huyện Củ Chi

 

46

Nguyễn Đăng Phúc

Giám đốc Trung tâm sinh hoạt dã ngoại thanh thiếu nhi Thành phố

0909447174

Huyện Cần Giờ

 

47

Hồ Hồng Thành Tính

Bí thư Huyện Đoàn Cần Giờ

0902953100

Huyện Cần Giờ

 

48

Lê Mai Thùy Linh

Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn Đại học Y dược Thành phố Hồ Chí Minh

0964727381

Huyện Cần Giờ

 

49

Lê Phú Lâm

Phó Văn phòng Thành Đoàn

0388385081

Huyện Hóc Môn

 

50

Trần Thị Thanh Huyền

Bí thư Huyện Đoàn

0902.692.286

Huyện Hóc Môn

 

51

Trương Tấn Nghiệp

Phó Ban Thiếu nhi Thành Đoàn

0906662353

Huyện Nhà Bè

 

52

Nguyễn Thanh Tuấn

Bí thư Huyện Đoàn Nhà Bè

0987789718

Huyện Nhà Bè

 

53

Lê Mai Thùy Linh

Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn Đại học Y dược Thành phố Hồ Chí Minh

0964727381

Huyện Nhà Bè

 

54

Châu Tiến Lộc

Cán bộ Ban Tuyên giáo Thành Đoàn

0376502646

Thành phố Thủ Đức

 

55

Huỳnh Đoàn Tuyết Nhi

Cán bộ Ban Tuyên giáo Thành Đoàn

0938241432

Thành phố Thủ Đức

 

56

Nguyễn Thị Minh Hng

Bí thư Thành Đoàn Thủ Đức

0938513423

Thành phố Thủ Đức

 

57

Nguyễn Trọng Nghĩa

Phó Hiệu trưởng Trường Đoàn Lý Tự Trọng

0988000075

Các Khu Chế xuất - Khu Công nghiệp

 

58

Lê Thị Lệ Huyền

Bí thư Đoàn Ban Quản lý Khu chế xuất & Công nghiệp Thành phố

0937973017

Các Khu Chế xuất - Khu Công nghiệp

 

59

Thổ Hoài Phong

Phó Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ Thanh niên Công nhân Thành phố

0919705788

Các Khu Chế xuất - Khu Công nghiệp

 

60

Hồ Ngọc Lợi

Phó Bí thư Đoàn trường Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh

0902924850

Các Khu Chế xuất - Khu Công nghiệp

 

61

Nguyễn Hoàng Phúc

Cán bộ Văn phòng Thành Đoàn

038.9955.650

Khu Công nghệ Cao

CV PM Quang Trung

 

 

PHỤ LỤC 05

DANH SÁCH NHÂN SỰ TRUNG TÂM Y TẾ THÀNH PHỐ THỦ ĐỨC, QUẬN, HUYỆN CHỊU TRÁCH NHIỆM TỔ CHỨC LẤY MẪU XÉT NGHIỆM TẠI QUẬN, HUYỆN
(Đính kèm Công văn số 4061/SYT-TCCB ngày 30 tháng 6 năm 2021 của Sở Y tế)

 

STT

Họ và tên

Chức vụ/khoa/phòng

Số điện thoại

1

Trung tâm Y tế Quận 1

1

Đỗ Thị Tân

Phó Giám đốc

0908369750

2

Trương Trung Đại

Khoa Kiểm soát bệnh tật

0389956330

3

Hoàng Trùng Dương

Phòng Kế hoạch nghiệp vụ

0973471700

4

Nguyễn Mai Vy

Phòng Truyền thông giáo dục sức khỏe

0937035062

5

Nguyễn Thị Ngọc Thúy

Phòng Kế hoạch nghiệp vụ

0918788081

2

Trung tâm Y tế Quận 3

1

Nguyễn Thái

Phó Giám đốc điều hành

0903107115

2

Nguyễn Tấn Sơn

Phó Giám đốc

0933038977

3

Lê Tư

Phó Giám đốc

0905979557

4

Ông Nguyễn Phương Chi

Phó Trưởng phòng Phòng Tổ chức - Hành chính

098 9033216

5

Lê Thuỵ Thảo

Phòng Tổ chức - Hành chính

0946897252

6

Võ Thị Xuân Hà

Khoa Kiểm soát bệnh tật

098 6199575

7

Từ Ngọc Hiền

Khoa Kiểm soát bệnh tật

098 9070729

3

Trung tâm Y tế Quận 4

1

Nguyễn Xuân Huân

Giám đốc

0908384513

2

Võ Thị Ngọc Thúy

Phó Giám đốc

0909621879

3

Lê Thị Lụa

Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính

0916721677

4

Nguyễn Hoàng Anh

Phó Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính

0907485006

5

Đỗ Thị Ngọc Yến

Phòng Truyền thông giáo dục sức khỏe

0909249435

6

Hồ Thị Long

Phó Trưởng khoa kiểm soát bệnh tật

0984217856

4

Trung tâm Y tế Quận 5

1

Nguyễn Văn Hùng

Phó Giám đốc điều hành

0903926275

2

Đoàn Thị Kim Ngân

Phó Giám đốc

0913622962

3

Nguyễn Quốc Việt

Phó Giám đốc

0913917779

4

Phạm Duy Tuyên

Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính

0912120902

5

Phan Thị Thy Vân

Phó Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính

0908678901

6

Nguyễn Thanh Sơn

Trưởng khoa Kiểm soát bệnh tật

0918178060

7

Nguyễn Thị Thanh Hồng

Nhân viên khoa Kiểm soát bệnh tật

0938411688

5

Trung tâm Y tế Quận 6

1

Nguyễn Thanh Khê

Giám đốc

0918775516

2

Nguyễn Thị Mỹ Tiên

Phó Giám đốc

0946316465

3

Lữ Thị Khuê Tú

Trưởng khoa Kiểm soát bệnh tật

0907997820

4

Nguyễn Văn Le Ve

Nhân viên khoa Kiểm soát bệnh tật

0986396687

5

Nguyễn Xuân Hiền

Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính

0938052299

6

Võ Thanh Loan

Nhân viên phòng Tổ chức - Hành chính

0907680998

6

Trung tâm Y tế Quận 7

1

Mai Hồng Tiến

Phó Giám đốc điều hành

0989100982

2

Cao Thị Kim Oanh

Phó Giám đốc

0775952565

3

Hồ Thị Bích Thủy

Trưởng khoa Kiểm soát bệnh tật

0913892700

4

Hoàng Ngọc Quốc Cường

KTV XN khoa Xét nghiệm và Chẩn đoán hình ảnh

0937372275

5

Huỳnh Diệp Quế Hương

Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính

0909722669

6

Phùng Thị Thuý Hằng

Chuyên viên Phòng Tổ chức - Hành chính

0902797516

Hỗ trợ điều phối tchức lấy mẫu xét nghiệm tại Khu Công nghiệp và Khu Chế xuất

1

Vũ Xuân Đán

Phó Trưởng khoa Bệnh nghề nghiệp, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Thành phố

0913176999

2

Nguyễn Thị Mỹ Duyên

Khoa Bệnh nghề nghiệp, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Thành phố

0978485408

7

Trung tâm Y tế Quận 8

1

Trần Hưng Phong

Giám đốc

0903186883

2

Ngô Thanh Hiền

Phó Giám đốc

0903690766

3

Lê Văn Thành

Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính

0982112226

4

Ngô Thị Như Nguyệt

Nhân viên phòng Tổ chức - Hành chính

0797305323

5

Nguyễn Thị Ngọc Thi

Trưởng khoa kiểm soát bệnh tật

0983049134

6

Phan Văn Kim

Phó Trưởng khoa kiểm soát bệnh tật

0902824639

8

Trung tâm Y tế Quận 10

1

Vĩnh Thành

Phó Giám đốc điều hành

0903370692

2

Lê Thanh Tùng

Phó Giám đốc

0908443462

3

Đặng Thị Hiền Thục

Phó Giám đốc

0979491993

4

Nguyễn Thị Ngọc Linh

Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính

0907388374

5

Lương Thị Kim Thủy

Nhân viên phòng Tổ chức - Hành chính

0988665179

6

Nguyễn Thị Kim Anh

Trưởng Khoa Kiểm soát bệnh tật

0986875637

7

Trần Thanh Phương

Phó Trưởng khoa Kiểm soát bệnh tật

0938261826

9

Trung tâm Y tế Quận 11

1

Huỳnh Ngọc Thành

Giám đốc

0903888500

2

Hứa Khắc Sương Linh

Phó Giám đốc

0917560500

3

Vòng Cún Sáng

Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính

0913836163

4

Huỳnh Thanh Nguyệt

Nhân viên Phòng Tổ chức - Hành chính

0906889990

5

Nguyễn Đức Tuyền

Điều hành Khoa Kiểm soát bệnh tật

0939105675

6

Võ Thị Đậm

Trưởng phòng Kế hoạch-Nghiệp vụ

0907430033

10

Trung tâm Y tế Quận 12

1

Nguyễn Đăng Tuyến

Giám đốc

0918096615

2

Nguyễn Văn Phúc

Phó Giám đốc

0981386805

3

Nguyễn Quốc Toản

Phó Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính

0902319544

4

Trần Thị Thu Thảo

Chuyên viên Phòng Tổ chức - Hành chính

0908494689

0765190794

5

Vũ Đức Diễn

Trưởng khoa Kiểm soát bệnh tật

0907063121

6

Hà Ngọc Linh

Phó Trưởng phòng Kế hoạch Nghiệp vụ

0918877693

Hỗ trợ điều phối tổ chức lấy mẫu xét nghiệm tại Công viên Phần mềm Quang Trung

1

Vũ Xuân Đán

Phó Trưởng khoa Bệnh nghề nghiệp, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Thành phố

0913176999

2

Lê Thị Tường Vi

Khoa Bệnh nghề nghiệp, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Thành phố

0918635307

11

Trung tâm Y tế quận Bình Tân

1

Trương Đình Nhẫn

Giám đốc

0982630450

2

Nguyễn Thiện Thành

Phó Giám đốc

0944630630

3

Dương Thái Quang Minh

Phó Giám đốc

0949494963

4

Lê Tn Thông

Trưởng phòng Tổ chức Hành chính

0913114020

5

Đỗ Ngọc Hạnh

Phó Trưởng phòng Tổ chức Hành chính

0903698239

6

Phan Thị Kim Loan

Phó Trưởng phòng Kế hoạch - Nghiệp vụ

0978893648

7

Lê Thị Mỹ Ngọc

Nhân viên Khoa Kiểm soát bệnh tật

0394984163

12

Trung tâm Y tế quận Bình Thạnh

1

Nguyễn Hoàng Thiện Tâm

Giám đốc

0902418869

2

Bùi Thị Bình Minh

Phòng Tổ chức - Hành chính

0909175644

3

Nguyễn Hồng Hạnh Nguyên

Phòng Tổ chức - Hành chính

0765454292

4

Ngô Khành

Khoa Kiểm soát bệnh tật

0909934161

5

Trần Đình Kim

Khoa Kiểm soát bệnh tật

0902705535

13

Trung tâm Y tế quận Gò Vấp

1

Nguyễn Trung Hòa

Giám đốc

0903673388

2

Phạm Thị Hải Yến

Phó Giám đốc

0906754672

3

Phạm Thị Kim Anh

Trưởng phòng Tổ chức hành chính

0919962222

4

Nguyễn Thị Thu Hà

Trưởng Khoa Xét nghiệm chn đón hình ảnh

0989297898

5

Trương Minh Bình

Trưởng phòng Kế hoạch nghiệp vụ

0909673241

6

Hà Lệ Hằng

Chuyên viên phòng Kế hoạch nghiệp vụ

0987388679

14

TTYT quận Phú Nhuận

1

Dương Văn Chiến

Giám đốc

0903669576

2

Nguyễn Tiến Nghĩa

Phó Giám đốc

0903.196.173

3

Huỳnh Thị Ngọc Đẹp

Trưởng phòng Tổ chức hành chính

0949125917

4

Văn Phước Hà

Phòng Tổ chức hành chính

0989967191

5

Mai Hồng Nhung

Phó Trưởng khoa Kiểm soát bệnh tật

0776709548

6

Ngô Thị Thanh Tâm

Khoa Kiểm soát bệnh tật

0964337459

15

Trung tâm Y tế quận Tân Bình

1

Nguyễn Thanh Trang

Giám đốc

0912178991

2

Nguyễn Mão

Phó Giám đốc

0908320002

3

Phạm Khánh Ngọc

Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính

0908432411

4

Phan Thanh Bình

Nhân viên phòng Tổ chức - Hành chính

0972520252

5

Nguyễn Đặng Phát

Nhân viên khoa Kiểm soát bệnh, tật

0354894163

6

Phạm Đô Lê

Nhân viên khoa Kiểm soát bệnh, tật

0978334451

16

Trung tâm Y tế quận Tân Phú

1

Nguyễn Văn Tiến

Giám đốc

0906343834

2

Lương Quốc Tuấn

Phó Giám đốc

0909500750

3

Lê Hồng Phương

Phó Giám đốc

0918893686

4

Chung Kim Hương

Trưởng Phòng Tổ chức - Hành chính

0909393757

5

Nguyễn Mậu Nam

Trưởng khoa Kiểm soát bệnh tật

0908836659

6

Phạm Vân Thảo

Khoa Kiểm soát bệnh tật

0343661112

7

Phạm Ngọc Thiên Thanh

Khoa kiểm soát bệnh tật

0388624124

8

Huỳnh Ngọc Kim Cương

Phòng Tổ chức - Hành chính

0986216970

17

Trung tâm Y tế huyện Bình Chánh

1

Phạm Văn Tuấn

Giám đốc

0903172666

2

Phan Minh Đức

Phó Giám đốc

0909455988

3

Đỗ Thị Ngọc Tuyết

Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính

0919401559

4

Nguyễn Thị Mỹ Linh

Khoa Kiểm soát bệnh tật

0908176987

5

Nguyễn Hữu Phước

Khoa Kiểm soát bệnh tật

0362096157

6

Lư Thị Mỹ Trân

Phòng Tổ chức - Hành chính

0946959056

18

Trung tâm Y tế huyện Cần Giờ

1

Đoàn Ngọc Huệ

Giám đốc

0913117677

2

Huỳnh Văn Luyến

Phó Giám đốc

0908986225

3

Trần Ninh Bảo Thi

Phó Giám đốc

0918329982

4

Trần Đình Thu

Phó Giám đốc

0903098050

5

Phạm Thị Mỹ Chi

Trưởng phòng Tổ chức hành chính

0909248973

6

Mã Thị Kim Yến

Phòng Tổ chức hành chính

0832311121

7

Huỳnh Thị Ngọc Yến

Phòng Tổ chức hành chính

0979991553

19

Trung tâm Y tế huyện Củ Chi

1

Trương Tấn Hùng

Giám đốc

0984226168

2

Trần Huỳnh Lý

Phó Giám đốc

0908404672

3

Lê Văn Phúc

Trưởng phòng Kế hoạch-Nghiệp vụ

0915768626

4

Lương Hoài Thanh

Trưởng Khoa Xét nghiệm chẩn đón hình ảnh

906938777

5

Trần Ngọc Tiến

Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính

0356149992

6

Trần Tấn Định

Phó Trưởng khoa Y tế công cộng và dinh dưỡng

0938729035

Hỗ trợ điều phối tổ chức lấy mẫu xét nghiệm tại Khu Công nghiệp

1

Vũ Xuân Đán

Phó Trưởng khoa Bệnh nghề nghiệp, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Thành phố

0913176999

2

Nguyễn Thị Mỹ Duyên

Khoa Bệnh nghề nghiệp, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Thành phố

0978485408

20

Trung tâm Y tế huyện Hóc Môn

1

Nguyễn Văn Trường

Giám đốc

0909368600

2

Ngô Hồng Việt Thanh

Phó Giám đốc

0908123213

3

Lê Thị Ngân Thảo

Trưởng phòng Tổ chức hành chính

0903139495

4

Đặng Hồng Cẩm

Chuyên viên Phòng Tổ chức hành chính

0909319190

5

Thái Thị Thanh Thúy

Chuyên viên Khoa Kiểm soát bệnh tật

0388223441

6

Đinh Thị Hồng Gấm

Trưởng khoa Xét nghiệm chẩn đón hình ảnh

0937807078

Hỗ trợ điều phối tổ chức lấy mẫu xét nghiệm tại Khu Công nghiệp

1

Vũ Xuân Đán

Phó Trưởng khoa Bệnh nghề nghiệp, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Thành phố

0913176999

2

Nguyễn Thị Mỹ Duyên

Khoa Bệnh nghề nghiệp, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Thành phố

0978485408

21

Trung tâm Y tế huyện Nhà Bè

1

Trần Minh Hoàng

Giám đốc

0903632153

2

Nguyễn Mạnh Cường

Phó Giám đốc

0903830878

3

Nguyễn Ngọc Quỳnh Hương

Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính

0903613593

4

Nguyễn Thị Thuỳ Linh

Phụ trách Khoa Xét nghiệm

0936232075

5

Đào Văn Lượng

Trưởng Khoa Kiểm soát bệnh tật

0908376664

6

Trần Thị Kim Cương

Phó Trưởng khoa Kiểm soát bệnh tật

0909387781

22

Trung tâm Y tế thành phố Thủ Đức

1

Nguyễn Văn Chức

Phó Giám đốc điều hành

0908204263

2

Lê Văn Phương

Phó Giám đốc

0913145088

3

Trần Quốc Cường

Phó Giám đốc

0916717076

4

Phạm Thanh Bình

Phó Giám đốc

0913 777 399

5

Đỗ Trí Liêm

Phó Giám đốc

0903630501

6

Phạm Xuân Hải

Phó Giám đốc

0934045048

7

Vũ Thị Bích Hằng

Phòng Tổ chức

0903990135

8

Nguyễn Hoàng Anh

Phòng Tổ chức

0902012677

9

Nguyễn Đức Lập

Khoa Kiểm soát bệnh tật (KV3)

0937132382

10

Nguyễn Gia Phương

Khoa Kiểm soát bệnh tật (KV3)

0963218276

11

Nguyễn Hữu Hiệp

Khoa Kiểm soát bệnh tật (KV2)

0984795351

12

Nguyễn Thị Minh Châu

Khoa Kiểm soát bệnh tật (KV1)

0986392329

Hỗ trợ điều phối tổ chức lấy mẫu xét nghiệm tại Khu công nghệ cao

1

Vũ Xuân Đán

Phó Trưởng khoa Bệnh nghề nghiệp, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Thành phố

0913176999

2

Lâm Thị Ngọc Quyên

Khoa Bệnh nghề nghiệp, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Thành phố

0933833885

3

Đặng Thị Tường Vy

Khoa Bệnh nghề nghiệp, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Thành phố

0901698885

Hỗ trợ điều phối tổ chức lấy mẫu xét nghiệm tại Khu Công nghiệp và Khu Chế xuất

1

Vũ Xuân Đán

Phó Trưởng khoa Bệnh nghề nghiệp, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Thành phố

0913176999

2

Nguyễn Thị Mỹ Duyên

Khoa Bệnh nghề nghiệp, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Thành phố

0978485408

 

 

thuộc tính Công văn 4061/SYT-TCCB

Công văn 4061/SYT-TCCB của Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh về việc cử nhân sự tham gia công tác lấy mẫu xét nghiệm tầm soát SARS-CoV-2 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
Cơ quan ban hành: Sở Y tế Thành phố Hồ Chí MinhSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:4061/SYT-TCCBNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Công vănNgười ký:Nguyễn Tấn Bỉnh
Ngày ban hành:30/06/2021Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Y tế-Sức khỏe , COVID-19
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi