Công văn 3951/BYT-VPB1 của Bộ Y tế về việc đẩy mạnh công tác cung cấp, phản hồi và xử lý thông tin báo chí liên quan đến ngành y tế

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ Y TẾ
--------
Số: 3951/BYT-VPB1
V/v: Đẩy mạnh công tác cung cấp, phản hồi và xử lý thông tin báo chí liên quan đến ngành y tế
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------------
Hà Nội, ngày 01 tháng 07 năm 2013
 
 
Kính gửi: Các Vụ, Cục, Tổng Cục, Thanh Tra Bộ, Văn phòng Bộ;
                               (Sau đây xin gọi tắt là các đơn vị)
 
 
Nhằm tăng cường tuyên truyền các chủ trương, chính sách, nhiệm vụ của ngành y tế được Đảng, Quốc hội và Chính phủ giao trong năm 2013 và định hướng thông tin, định hướng dư luận xã hội; chủ động cung cấp kịp thời, chính xác, đúng trọng tâm các nội dung phù hợp với nhu cầu của người dân và xã hội quan tâm, Bộ trưởng Bộ Y tế yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị khẩn trương tập trung chỉ đạo, thực hiện nghiêm một số nhiệm vụ chủ yếu sau:
1. Xử lý các thông tin bất cập trên các phương tiện thông tin đại chúng. Hàng ngày, Thủ trưởng các đơn vị có trách nhiệm:
- Chỉ đạo một bộ phận thường trực cập nhật các thông tin nóng, bất cập, hạn chế liên quan đến lĩnh vực y tế do đơn vị phụ trách trên các phương tiện thông tin đại chúng ngoài các thông tin Văn phòng Bộ cung cấp hàng ngày.
- Kịp thời chỉ đạo kiểm tra thông tin (bằng văn bản để làm rõ thông tin) đối với các đơn vị có những tin nóng, bất cập, hạn chế trên các phương tiện thông tin đại chúng.
- Phản hồi kết quả kiểm tra cho các phương tiện thông tin đại chúng đã đăng tải nếu thông tin chưa chính xác hoặc kịp thời cung cấp thông tin đầy đủ cho các phương tiện thông tin đại chúng. Trường hợp các nội dung thông tin báo chí phản ánh đúng, chủ động giải quyết hoặc xây dựng giải pháp báo cáo Lãnh đạo Bộ để giải quyết kịp thời.
- Phối hợp với Nhóm xử lý nhanh thông tin về y tế tham mưu, đề xuất Lãnh đạo Bộ các giải pháp xử lý các thông tin nóng, bất cập, hạn chế nếu cần và chủ động tích cực thực hiện giải pháp kịp thời.
2. Chủ động viết bài, cung cấp thông tin cho báo chí tuyên truyền chủ trương, chính sách pháp luật của nhà nước, các thành tựu, các hoạt động tích cực, thông tin thiết thực để nâng cao nhận thức của người dân về lĩnh vực y tế:
- Lĩnh vực Y tế Dự phòng: Cục Y tế Dự phòng chủ động tuyên truyền các văn bản triển khai Luật phòng chống các bệnh truyền nhiễm và các chủ trương chính sách nhà nước trong lĩnh vực y tế dự phòng. Chỉ đạo các Viện và các Trung tâm Y tế dự phòng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tập trung xây dựng các tin, bài viết tích cực về tình hình dịch bệnh; triển khai công tác phòng, chống dịch; nhất là đối với các dịch người dân quan tâm; tuyên truyền công tác tiêm chủng mở rộng và các hoạt động khác.
- Lĩnh vực Khám chữa bệnh: Cục Quản lý Khám chữa bệnh chủ trì, phối hợp với Cục Quản lý Y Dược cổ truyền, Vụ Sức khỏe Bà mẹ Trẻ em chỉ đạo các cơ sở khám chữa bệnh, bệnh viện tuyến trung ương và địa phương xây dựng các tin, bài viết phản ánh về những thành tựu của đơn vị trong việc giảm tải bệnh viện, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, cải cách thủ tục hành chính, áp dụng những thành tựu khoa học kỹ thuật trong khám chữa bệnh. Cục Quản lý Khám chữa bệnh, Cục Quản lý Y Dược cổ truyền tích cực tuyên truyền về triển khai Luật Khám chữa bệnh, Luật phòng chống tác hại thuốc lá, hiệu quả của các đề án đang triển khai như: Đề án giảm quá tải bệnh viện, Đề án 1816, bệnh viện vệ tinh, bác sĩ gia đình và các nội dung khác.
- Lĩnh vực Môi trường Y tế: Cục Quản lý Môi trường Y tế chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng các bài viết về chủ trương, chính sách trong lĩnh vực môi trường y tế, an toàn lao động, tuyên truyền vận động thực hiện phong trào Ngày Vệ sinh yêu nước nâng cao sức khỏe nhân dân, phòng chống tai nạn thương tích, biến đổi khí hậu, xử lý rác thải bệnh viện và các nội dung khác.
- Lĩnh vực An toàn thực phẩm: Cục An toàn Thực phẩm chủ động, tích cực tuyên truyền các chủ trương, chính sách triển khai Luật An toàn thực phẩm. Chủ trì và chỉ đạo hệ thống các đơn vị thuộc lĩnh vực an toàn thực phẩm xây dựng các bài viết về kết quả thực hiện Tháng An toàn thực phẩm, hệ thống cảnh báo nhanh, kiểm nghiệm an toàn thực phẩm, kết quả công tác thanh kiểm tra an toàn thực phẩm và các nội dung liên quan đến công tác An toàn thực phẩm.
- Lĩnh vực Phòng, chống HIV/AIDS: Cục Phòng, chống HIV/AIDS chủ động tuyên truyền chính sách triển khai Luật phòng chống HIV/AIDS, phối hợp với các cơ quan báo chí Trung ương và chỉ đạo các cơ quan phòng, chống HIV/AIDS các tỉnh, thành phố tăng cường cung cấp thông tin cho các cơ quan báo chí về lĩnh vực phòng, chống HIV/AIDS, tập trung vào phổ biến chính sách, tiếp cận sớm các dịch vụ dự phòng, chăm sóc và điều trị HIV/AIDS; phòng, chống HIV/AIDS cho đồng bào dân tộc thiểu số, người dân sống ở vùng sâu, vùng xa; các điển hình tích cực, các thành tích có được trong công tác phòng, chống HIV/AIDS.
- Lĩnh vực Bảo hiểm y tế: Vụ Bảo hiểm y tế chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng các bài viết về chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về thực hiện lộ trình tiến tới bảo hiểm y tế toàn dân được phản ánh trong Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 22/11/2012 của Bộ Chính trị (Khóa XI), Quyết định số 538/QĐ-TTg ngày 29/3/2013 của Thủ tướng Chính phủ; kế hoạch triển khai Luật Bảo hiểm y tế và các văn bản hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế; các kết quả thực hiện mục tiêu bảo hiểm y tế toàn dân, vai trò của BHYT đối với người nghèo, thông tin cho người dân về các thủ tục mua thẻ BHYT và quy trình khám chữa bệnh và các nội dung khác.
- Lĩnh vực Chăm sóc sức khỏe Bà mẹ - Trẻ em: Vụ Sức khỏe Bà mẹ - Trẻ em chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng các bản tin, bài viết tích cực về tình hình thực hiện các Mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ về chăm sóc sức khỏe bà mẹ - trẻ em, thông tin đến mọi người dân về những can thiệp của ngành y tế nhằm giảm tử vong mẹ và tử vong trẻ em, giảm tỷ lệ suy dinh dưỡng ở trẻ em và phụ nữ mang thai. Tuyên truyền vận động nhân dân nhằm nâng cao nhận thức, thái độ và hành vi trong chăm sóc sức khỏe bà mẹ - trẻ em, sức khỏe vị thành niên.
- Lĩnh vực Tài chính y tế: Vụ Kế hoạch - Tài chính chủ trì phối hợp với các đơn vị xây dựng các bản tin, bài viết tuyên truyền chủ trương, chính sách trong lĩnh vực đổi mới tài chính y tế; hiệu quả của đầu tư từ nguồn trái phiếu Chính phủ; lợi ích của đổi mới cơ chế tài chính y tế, điều chỉnh giá dịch vụ y tế đối với người bệnh. Phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng các tin, bài viết về kết quả thực hiện các Mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ. Chủ động tuyên truyền các chính sách và các thành tựu về y tế biển đảo; kết hợp quân dân y và các nội dung khác.
- Lĩnh vực Tổ chức cán bộ: Vụ Tổ chức cán bộ chủ trì phối hợp các đơn vị liên quan xây dựng các bản tin, bài viết về chính sách cho cán bộ y tế; nâng cao đạo đức nghề nghiệp, giới thiệu những tấm gương sáng của các thầy thuốc hết lòng hy sinh về người bệnh, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; chế độ luân phiên có thời hạn đối với người hành nghề khám chữa bệnh; thí điểm đưa bác sĩ khá giỏi về 62 huyện nghèo; đề án đo lường sự hài lòng của người dân; củng cố hệ thống y tế cơ sở và các nội dung khác.
- Lĩnh vực Khoa học công nghệ và Đào tạo, Công nghệ thông tin: Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo và Cục Công nghệ Thông tin chỉ đạo hệ thống các trường, viện nghiên cứu, bệnh viện chủ động tuyên truyền về các thành tựu trong nghiên cứu khoa học, công nghệ thông tin, thử nghiệm lâm sàng và các chính sách đối với nhân lực y tế nhất là các chuyên khoa lao, phong, tâm thần, pháp y, giải phẫu bệnh; thành tựu khoa học kỹ thuật, các kết quả trong cải cách, nâng cao chất lượng hệ thống đào tạo cán bộ ngành y tế và các nội dung khác.
- Lĩnh vực Quản lý Dược, Trang thiết bị y tế: Cục Quản lý Dược và Vụ Trang thiết bị và Công trình y tế chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan đăng tải các bài viết về chủ trương chính sách của Nhà nước trong việc quản lý trang thiết bị và công trình y tế, triển khai Luật Dược; quản lý giá thuốc thông qua đấu thầu tại các cơ sở y tế (thực hiện các Thông tư liên tịch số 01/2012/TTLT-BTC-BYT ngày 19/1/2012 và Thông tư số 11/2012/TT-BYT ngày 28/6/2012) và quản lý giá thuốc bằng phương pháp thặng số bán buôn tối đa toàn chặng; dự trữ thuốc trong phòng chữa bệnh, cải cách trong thủ tục cấp phép số đăng ký thuốc; tuyên truyền Đề án Người Việt Nam ưu tiên dùng thuốc Việt Nam và các nội dung khác.
- Lĩnh vực Y, Dược cổ truyền: Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan đăng tải các bài viết về chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước trong việc quản lý, phát triển Dược liệu, thuốc Đông y, khám bệnh, chữa bệnh bằng Y học cổ truyền; chủ động tuyên truyền về thành tựu trong lĩnh vực Y, Dược cổ truyền nói chung, tuyên truyền đề án Người Việt Nam ưu tiên dùng thuốc Việt Nam và các nội dung khác trong lĩnh vực Y, Dược cổ truyền.
- Lĩnh vực Dân số - Kế hoạch hóa gia đình: Tổng cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình (DS-KHHGĐ) chủ động truyền thông các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về DS-KHHGĐ và chỉ đạo các đơn vị thuộc hệ thống truyền thông những thành tựu của công tác DS-KHHGĐ tạo sự đồng thuận của toàn xã hội nhằm chuyển đổi nhận thức, thái độ, thực hiện các hành vi có lợi và bền vững về DS-KHHGĐ, góp phần nâng cao chất lượng dân số, phát huy lợi thế của cơ cấu “dân số vàng”, chủ động điều chỉnh tốc độ tăng dân số và kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh, đảm bảo việc thực hiện thành công Chiến lược Dân số và Sức khỏe sinh sản Việt Nam giai đoạn 2011 - 2020.  
- Lĩnh vực Truyền thông và Thi đua, khen thưởng:Vụ Truyền thông và Thi đua, khen thưởng làm đầu mối phối hợp với các đơn vị để cung cấp, phản hồi và xử lý thông tin báo chí về y tế, định hướng nội dung truyền thông định kỳ hàng quý, 6 tháng và cả năm. Chỉ đạo các đơn vị truyền thông của ngành viết về các đơn vị, cá nhân có nhiều thành tích trong công tác chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân, các phong trào thi đua yêu nước ở các cơ sở y tế, các địa phương; các đơn vị, cá nhân được nhận các danh hiệu cao quý của Đảng, Nhà nước và Bộ Y tế.
- Lĩnh vực Hợp tác quốc tế: Vụ Hợp tác Quốc tế chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan chủ động cung cấp các thông tin về các hoạt động đối ngoại của Bộ Y tế, các thành tựu của ngành đạt được trong lĩnh vực hợp tác quốc tế, triển khai hiệp định hợp tác song phương và đa phương và các hoạt động khác trong lĩnh vực hợp tác quốc tế.
- Lĩnh vực Pháp chế: Vụ Pháp chế chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện tốt công tác phổ biến giáo dục pháp luật về y tế, cung cấp các thông tin liên quan về pháp luật y tế, thực thi pháp luật về y tế và các vấn đề khác liên quan đến pháp chế y tế.
3. Hình thức cung cấp thông tin cho các phương tiện thông tin đại chúng:
- Các thông tin cung cấp cho báo chí không viết dưới dạng báo cáo của cơ quan hành chính nhà nước. Thông tin phải ngắn gọn, dễ hiểu, rõ ràng, xúc tích, phù hợp với những mong đợi của người dân, phổ biến những thông tin người dân cần biết và thực hiện, để người dân có cách hiểu đúng nội dung sự việc, không dùng những ngôn từ, thuật ngữ chuyên môn sâu, khó hiểu. Các thông tin, số liệu chính xác và cần đối chiếu với các năm trước, giữa các đơn vị để tránh sai số.
- Các nội dung thông tin cung cấp cho báo chí cần được Lãnh đạo đơn vị phê duyệt. Trong trường hợp cần thiết, đơn vị phải trình Lãnh đạo Bộ phụ trách phê duyệt.
4. Tổ chức thực hiện
- Thủ trưởng các đơn vị có trách nhiệm cung cấp các bài viết đã được duyệt, cho các đơn vị truyền thông (Trung tâm Truyền thông và Giáo dục Sức khỏe các cấp, Báo Gia đình và Xã hội, Báo Sức khỏe và Đời sống, Cổng Thông tin điện tử Bộ Y tế); các cơ quan truyền thông ngoài ngành để đăng tải và gửi về địa chỉ email tonghopbyt@gmail.com của Văn phòng Bộ; truyenthong.moh@gmail.com của Vụ Truyền thông và Thi đua, khen thưởng để tổng hợp báo cáo Bộ trưởng.
- Trường hợp các đơn vị không liên hệ để đăng tải được trên các phương tiện thông tin đại chúng, đề nghị gửi nội dung bằng văn bản về Vụ Truyền thông và Thi đua, khen thưởng và gửi file qua địa chỉ email truyenthong.moh@gmail.com để tổng hợp, cung cấp cho các cơ quan thông tin đại chúng đăng tải.
- Các đơn vị truyền thông của Bộ Y tế (Trung tâm Truyền thông và Giáo dục Sức khỏe Trung ương, Báo Sức khỏe và Đời sống, Báo Gia đình và Xã hội, Cổng Thông tin điện tử Bộ Y tế) có trách nhiệm chủ động liên hệ với các đơn vị trong ngành y tế xây dựng các phóng sự, tin bài, tọa đàm… về những thành tựu, kết quả thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của ngành y tế; liên hệ để phát sóng trên các kênh thời sự của Đài Truyền hình Việt Nam (VTV1), Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV1), Đài Truyền hình thông tấn, Đài Truyền hình kỹ thuật số và các kênh truyền thông khác để đăng tài kịp thời các thông tin của ngành y tế.
Bộ trưởng Bộ Y tế giao Văn phòng Bộ và Vụ Truyền thông và Thi đua, khen thưởng có trách nhiệm theo dõi, kiểm tra, giám sát, tổng hợp kết quả triển khai các nội dung nêu trên để báo cáo Bộ trưởng Bộ Y tế./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Các đ/c Lãnh đạo BYT (để chỉ đạo);
- Cổng Thông tin điện tử Bộ Y tế;
- Các báo: SK&ĐS, GĐ&XH;
- Trung tâm TTGDSK trung ương;
- Lưu VT, VPB1.
BỘ TRƯỞNG
 
 
 
 
 
Nguyễn Thị Kim Tiến
 

thuộc tính Công văn 3951/BYT-VPB1

Công văn 3951/BYT-VPB1 của Bộ Y tế về việc đẩy mạnh công tác cung cấp, phản hồi và xử lý thông tin báo chí liên quan đến ngành y tế
Cơ quan ban hành: Bộ Y tếSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:3951/BYT-VPB1Ngày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Công vănNgười ký:Nguyễn Thị Kim Tiến
Ngày ban hành:02/07/2013Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Y tế-Sức khỏe , Thông tin-Truyền thông

tải Công văn 3951/BYT-VPB1

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
văn bản TIẾNG ANH
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi