Công văn 3836/CV-BCĐ tăng cường phòng, chống COVID-19 tại cơ sở sản xuất, khu công nghiệp

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BAN CHỈ ĐẠO QUỐC GIA PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19
________

Số: 3836/CV-BCĐ
V/v:
Tăng cường phòng, chống dịch
COVID-19 tại CSSXKD, khu CN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________

Hà Nội, ngày 10 tháng 5 năm 2021

 

 

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

 

Ngày 23 tháng 2 năm 2021, Bộ Y tế, cơ quan thường trực Ban chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 đã có văn bản số 1096/BYT-MT về việc tăng cường phòng, chống dịch trong tình hình mới tại nơi làm việc. Tuy nhiên công tác phòng, chống dịch tại nơi làm việc và tại các cơ sở sản xuất kinh doanh (CSSXKD) ở nhiều tỉnh, thành phố chưa được thực hiện nghiêm túc theo đúng hướng dẫn của Ban Chỉ đạo, nhiều tỉnh, thành phố còn chưa xây dựng kế hoạch và phương án cách ly phòng, chống dịch COVID-19 khi có trường hợp dương tính với COVID-19 xảy ra tại khu công nghiệp; chưa thực hiện triển khai cập nhật dữ liệu bản đồ an toàn phòng, chống dịch COVID-19 cho các CSSXKD; việc tập huấn, kiểm tra, giám sát công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại nơi làm việc và thực hiện đánh giá nguy cơ lây nhiễm COVID-19 tại nơi làm việc và ký túc xá cho các CSSXKD còn hạn chế (chỉ thực hiện được cho 5-10% số CSSXKD).

Hiện nay tình hình COVID-19 đang diễn biến hết sức phức tạp ở Việt Nam với biến chủng mới, có mức độ lây nhiễm cao, lây lan nhanh trong cộng đồng và tại các CSSXKD, khu công nghiệp, đặc biệt đã có nhiều trường hợp mắc COVID-19 được phát hiện tại khu công nghiệp như tại Hải Dương, Bắc Giang. Để tăng cường đảm bảo an toàn, phòng, chống dịch COVID-19 tại các CSSXKD, khu công nghiệp, Bộ Y tế (cơ quan thường trực Ban chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID-19) đề nghị Ủy ban nhân nhân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi tắt là UBND cấp tỉnh) thực hiện các nội dung sau:

1. Đối với các tỉnh, thành phố đã có trường hợp mắc tại các CSSXKD trong khu công nghiệp cần tiếp tục khẩn trương truy vết xác định các trường hợp tiếp xúc gần (F1), tiếp xúc với tiếp xúc gần (F2) tại CSSXKD thông qua quản lý ca làm việc, camera tại các vị trí công cộng, căng tin, nơi nghỉ ngơi giữa ca làm việc...để thực hiện cách ly, xét nghiệm kịp thời. Toàn bộ người lao động làm việc cùng phân xưởng với F0 đều coi là F1. Đồng thời đề nghị khẩn trương phát hiện, lập danh sách và thông báo ngay cho các tỉnh, thành phố danh sách những người lao động có liên quan ở các tỉnh, thành phố khác để kịp thời cách ly, truy vết, khoanh vùng.

2. UBND cấp tỉnh tăng cường kiểm tra, giám sát và đôn đốc các cơ sở lao động trên địa bàn quản lý nghiêm túc thực hiện Quyết định số 2194/QĐ-BCĐQG ngày 27/5/2020 của Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 về việc ban hành “Hướng dẫn phòng, chống và đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch covid-19 tại nơi làm việc và ký túc xá cho người lao động”;

3. Xây dựng và phê duyệt kế hoạch phòng, chống dịch COVID-19 tại khu công nghiệp trên địa bàn; xây dựng phương án cách ly xử trí khi có trường hợp mắc COVID-19 trong khu công nghiệp và tổ chức diễn tập các phương án phòng, chống dịch COVID-19 tại khu công nghiệp. Quản lý, kiểm soát chặt thông tin người lao động ngoại tỉnh làm việc tại các khu công nghiệp để đảm bảo công tác phòng, chống dịch COVID-19.

4. Chỉ đạo thực hiện nghiêm công tác đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch COVID-19 và các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 tại các CSSXKD, khu công nghiệp; cập nhật dữ liệu bản đồ an toàn phòng chống dịch COVID-19 cho các CSSXKD. Tập trung chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn các biện pháp phòng, chống dịch cho các CSSXKD được đánh giá có nguy cơ lây nhiễm trung bình và nguy cơ lây nhiễm cao. Thực hiện phân cấp quản lý giám sát phòng, chống COVID-19 cho Ban chỉ đạo phòng, chống dịch cấp huyện nơi có các CSSXKD hoạt động.

5. Tổ chức hướng dẫn cho các CSSXKD, khu công nghiệp về việc phân luồng cách ly y tế, thiết lập phòng cách ly y tế tạm thời khi có trường hợp nghi ngờ COVID-19. Hướng dẫn CSSXKD sử dụng các chế phẩm sát khuẩn tay nhanh, chế phẩm sát khuẩn bề mặt đã được Bộ Y tế cấp số đăng ký lưu hành để đảm bảo hiệu quả và an toàn cho người sử dụng.

6. Tăng cường chỉ đạo, kiểm tra công tác tổ chức phân luồng y tế của các cơ sở khám chữa bệnh phục vụ cho người lao động tại các khu công nghiệp.

7. Yêu cầu người sử dụng lao động ký cam kết thực hiện đầy đủ các quy định phòng, chống dịch COVID-19, chịu trách nhiệm về công tác phòng, chống dịch tại cơ quan, đơn vị.

8. Xử lý nghiêm các cá nhân, đơn vị không tuân thủ các quy định phòng, chống dịch COVID-19 tại nơi làm việc.

Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có vướng mắc đề nghị phản ánh về Bộ Y tế (Cục Quản lý môi trường y tế). Trân trọng cảm ơn./.

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- PTTg Vũ Đức Đam (để b/c);

- Đ/c BT (để b/c);

- Các thành viên Ban chỉ đạo Quốc gia PC COVID-19;

- Các Thứ trưởng;

- Cục YTDP, VP Bộ, Vụ TTTĐKT

- Các Viện VSDT, Pasteur

- BTV Tỉnh ủy, Thành ủy;

- Sở Y tế, Sở LĐTB&XH, TT KSBT các tỉnh/TP;

- Lưu: VT, MT.

KT. TRƯỞNG BAN

PHÓ TRƯỞNG BAN

 

 

 

 

 

Đỗ Xuân Tuyên

Thứ trưởng Bộ Y tế

 

 

thuộc tính Công văn 3836/CV-BCĐ

Công văn 3836/CV-BCĐ của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 về việc tăng cường phòng, chống dịch COVID-19 tại cơ sở sản xuất kinh doanh, khu công nghiệp
Cơ quan ban hành: Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19Số công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:3836/CV-BCĐNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Công vănNgười ký:Đỗ Xuân Tuyên
Ngày ban hành:10/05/2021Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Y tế-Sức khỏe
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)
Tình trạng hiệu lực: Đã biết

THE NATIONAL STEERING COMMITTEE FOR COVID-19 PREVENTION AND CONTROL
___________

No. 3836/CV-BCD
On strengthening prevention and control of COVID-19 pandemic in production and business establishments and industrial parks

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness
_______________________

Hanoi, May 10, 2021

 

 

To: People's Committees of provinces and centrally run cities.

 

The Ministry of Health and standing agency of the National Steering Committee for COVID-19 Prevention and Control issued the document No. 1096/BYT-MT on strengthening the pandemic prevention and control in the new situation in the workplace on February 23, 2021. However, the pandemic prevention and control in the workplace and production and business establishments in many provinces and cities has not yet been strictly implemented in accordance with the Steering Committee's instructions. Plans on quarantine and COVID-19 prevention and control in case an infected case is confirmed in an industrial park have not yet been developed in many provinces and cities. Data of the map of safe living with COVID-19 has not been updated and provided for production and business establishments. The training, inspection and supervision of the prevention and control of COVID-19 pandemic in the workplace and the assessment of COVID-19 infection risks in the workplace and dormitory for production and business establishments are still limited (only 5-10% of the number of production and business establishments are trained, inspected, supervised and assessed).

Currently, the COVID-19 development in Vietnam is very complicated with new variants with a high level of infection, spreading quickly in the community, in production and business establishments and industrial parks, especially many infected cases was confirmed and found in industrial parks in Hai Duong and Bac Giang. In order to strengthen and ensure safe COVID-19 prevention and control in production and business establishments and industrial parks, the Ministry of Health (the standing agency of the National Steering Committee for COVID-19 Prevention and Control) requests People’s Committees of provinces and centrally run cities (hereinafter referred to as the provincial-level People’s Committee) to implement the following contents:

1. With regard to provinces and cities where infected cases in production and business establishments and industrial parks have been confirmed, it is required to continue tracing and determining close contacts (F1), those in contact with F1 (F2) in production and business establishments through work shift management, cameras installed in public areas, canteens, resting places between work shifts, etc. for timely quarantine and testing. All workers working in the same factory with a F0 shall be considered as F1. At the same time, it is requested to urgently detect, make a list and notify immediately to provinces and cities the list of relevant workers in other provinces and cities for timely quarantine, tracing and zoning.

2. The provincial-level People’s Committee shall strengthen the inspection, supervision and urge establishments in the area to strictly implement the Decision No. 2194/QD-BCDQG dated May 27, 2020 of the National Steering Committee for COVID-19 Prevention and Control on the promulgation of “the Guidelines for prevention, control and assessment of the risk of COVID-19 infection in the workplace and dormitory for workers”;

3. Developing and approving plans on COVID-19 pandemic prevention and control in industrial parks in localities; developing quarantine plans in case where an infected case is confirmed in an industrial park, and holding rehearsals for COVID-19 pandemic prevention and control plans in industrial parks. Strictly managing and controlling information of workers from other provinces who are working in industrial parks for the prevention and control of COVID-19 pandemic.

4. Directing the strict implementation of assessment of the risk of COVID-19 infection and COVID-19 pandemic prevention and control measures in production and business establishments and industrial parks; updating data of the map of safe living with COVID-19 for production and business establishments. Focusing on directing, inspecting and guiding pandemic prevention and control measures for production and business establishments that are assessed with medium and high risk of infection. Decentralizing in COVID-19 pandemic prevention and control supervision management for the local committee for pandemic prevention and control where such production and business establishments are operating.

5. Organizing and guiding production and business establishments, industrial parks to carry out medical separation and establish a temporary quarantine room upon having any suspected case. Guiding production and business establishments to use quick-hand antiseptic preparations and surface antiseptic preparations that have been issued with circulation registration numbers by the Health Ministry to ensure efficiency and safety for users.

6. Strengthening the direction and inspection of the medical separation by medical examination and treatment establishments to serve workers in industrial parks.

7. The employers are requested to make and sign a commitment to fully comply with regulations on COVID-19 pandemic prevention and control and take responsibility for the pandemic prevention and control at their units or agencies.

8. Strictly handling individuals and units failing to comply with regulations on COVID-19 pandemic prevention and control at the workplace.

Any difficulties arising in the course of implementation should be reported to the Ministry of Health (the Health Environment Management Agency). Sincerely./.
 

 

FOR THE HEAD OF THE COMMITTEE

THE DEPUTY HEAD OF THE COMMITTEE

 

 

 

Do Xuan Tuyen

The Deputy Minister of Health


 

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Nâng cao để xem đầy đủ bản dịch.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
văn bản TIẾNG ANH
Bản dịch LuatVietnam
download Official Dispatch 3836/CV-BCD DOC (Word)
Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao để tải file.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

download Official Dispatch 3836/CV-BCD PDF
Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao để tải file.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

tin liên quan

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi