Công văn 3823/BYT-DP 2021 tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho các đơn vị tại Hà Nội

Thuộc tính Nội dung VB gốc Tiếng Anh Liên quan Hiệu lực Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

BỘ Y TẾ
-------

Số: 3823/BYT-DP
V/v triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho các đơn vị trên địa bàn
TP. Hà Nội

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Hà Nội, ngày 07 tháng 5 năm 2021

 

Kính gửi:

- Các cơ quan tham mưu cho Ban chấp hành Trung ương Đảng;
- Các đơn vị trực thuộc Ban chấp hành Trung ương Đảng;
- Ủy ban Kiểm tra Trung ương;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Các cơ quan thuộc Quốc hội;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Ủy ban Trung ương mặt trận tổ quốc Việt Nam và các Tổ chức Chính trị - Xã hội Trung ương;
- Các Tập đoàn, Tng công ty nhà nước;
- Các Tổ chức quốc tế tại Hà Nội;
- Các cơ quan đại diện ngoại giao nước ngoài tại Hà Nội;
- Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Phổi Trung ương, Bệnh viện E, Bệnh viện Nhi Trung ương;
- Trường Đại học Y Hà Nội.
(sau đây gọi tắt là các đ
ơn vị)

 

Thực hiện Nghị quyết số 21/NQ-CP ngày 26/02/2021 của Chính phủ về mua và sử dụng vắc xin phòng COVID-19; ngày 21/4/2021 Bộ Y tế đã ban hành Công văn số 3141/BYT-DPCông văn số 3142/BYT-DP về việc lập danh sách đối tượng tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho các đơn vị trên địa bàn thành phố Hà Nội. Tuy nhiên trước tình hình dịch COVID-19 đang diễn ra ở thành phố Hà Nội; Bộ Y tế đề nghị:

1. Các đơn vị thực hiện rà soát, tng hợp đối tượng thuộc diện ưu tiên tiêm chủng theo Điều 2, Nghị quyết số 21/NQ-CP ngày 26/02/2021 của Chính phủ, gửi danh sách và phối hợp với các đơn vị được Bộ Y tế phân công tại Mục 2, Công văn này đ được t chức tiêm vắc xin phòng COVID-19 theo từng đợt phân b vắc xin của Bộ Y tế.

2. Các Bệnh viện, Trường Đại học Y Hà Nội t chức tiếp nhận, bảo quản và tiêm vắc xin phòng COVID-19 theo phân công như sau:

- Trường Đại học Y Hà Nội: t chức tiếp nhận, bảo quản và tiêm vắc xin cho các cơ quan tham mưu cho Ban chấp hành Trung ương Đảng; y ban Kim tra Trung ương; Văn phòng Chủ tịch nước; các cơ quan thuộc Quốc hội.

- Bệnh viện Bạch Mai: tổ chức tiếp nhận, bảo quản và tiêm vắc xin cho các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ (trừ Văn phòng Chính phủ); các cơ quan thông tấn báo chí Trung ương;

- Bệnh viện Nhi Trung ương: t chức tiếp nhận, bảo quản và tiêm vắc xin cho các Tập đoàn, Tng công ty nhà nước và các T chức Chính trị - Xã hội Trung ương.

- Bệnh viện Phổi Trung ương: tổ chức tiếp nhận, bảo quản và tiêm vắc xin cho Văn phòng Chính phủ; các Tổ chức quốc tế tại Hà Nội, các đoàn ngoại giao của nước ngoài tại Hà Nội do Bộ Ngoại giao đề xuất.

- Bệnh viện E: t chức tiếp nhận, bảo quản và tiêm vắc xin cho các đơn vị trực thuộc Ban chấp hành Trung ương Đảng, y ban Trung ương mặt trận t quốc Việt Nam và một số cơ quan khác theo chỉ đạo của Bộ Y tế.

3. Cục Y tế dự phòng chủ trì phối hp với Dự án TCMR Quốc gia, Viện Vệ sinh dịch t Trung ương căn cứ Quyết định 1906/QĐ-BYT ngày 19/4/2021 của Bộ Y tế, trình Bộ Y tế quyết định phân b số vắc xin tại quyết định trên cho các đơn vị tại Mục 2, Công văn này trước ngày 08/5/2021.

4. Công văn này thay thế Công văn số 3141/BYT-DPCông văn số 3142/BYT-DP về việc lập danh sách đối tượng tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho các đơn vị trên địa bàn thành phố Hà Nội. Các Bệnh viện, Trường Đại học Y Hà Nội tng hp nhu cầu, báo cáo Bộ Y tế đ được phân b vắc xin theo từng đợt; xây dựng kế hoạch t chức tiêm vắc xin phòng COVID-19 theo từng đợt phân bổ của Bộ Y tế đảm bảo an toàn, đúng qui định. Riêng đợt phân bổ này phải t chức tiêm hoàn thành trước ngày 15/5/2021.

Trân trọng cảm ơn./.

 

 Nơi nhận:
- Như trên;
- Đ/c Bộ trưởng báo cáo);
- Các Đ/c Thứ trưởng;
- UBND TP. Hà Nội;
- Sở Y tế Hà Nội;
- Lưu: VT, DP.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đỗ Xuân Tuyên

 

 

 

Thuộc tính văn bản
Công văn 3823/BYT-DP của Bộ Y tế về việc triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho các đơn vị trên địa bàn Thành phố Hà Nội
Cơ quan ban hành: Bộ Y tế Số công báo: Đang cập nhật
Số hiệu: 3823/BYT-DP Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Công văn Người ký: Đỗ Xuân Tuyên
Ngày ban hành: 07/05/2021 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe , COVID-19
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nâng cấp gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao.

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản này chưa có Chỉ dẫn thay đổi nên chưa có Nội dung MIX, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!