Công văn 380/TCT-TTHT phòng, chống virus Corona khi tiếp xúc với người nộp thuế

BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC THUẾ

---------

Số: 380/TCT-TTHT

V/v Thực hiện biện pháp phòng,

chống bệnh dịch viêm đường hô

hấp cấp do chủng mới của vi rút

Corona khi tiếp xúc với NNT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-------------

Hà Nội, ngày 03 tháng 02 năm 2020

 

 

 

 

 

Kính gửi: Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

 

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống bệnh dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (nCoV) gây ra, Tổng cục Thuế đã có thông báo số 42/TB-TCT ngày 01/2/2020 về việc tăng cường một số biện pháp phòng, chống dịch corona, tuy nhiên để đảm bảo phòng chống dịch tại các bộ phận tiếp xúc trực tiếp với người nộp thuế (NNT), Tổng cục Thuế yêu cầu Cục Thuế các tỉnh, thành phố thực hiện một số nội dung công việc sau:

- Thực hiện dán thông báo tại các Bộ phận một cửa của cơ quan thuế với nội dung ngắn gọn về các phương pháp phòng bệnh như: đeo khẩu trang, rửa tay... để NNT cùng nắm bắt để thực hiện. Trường hợp NNT đến làm việc mà không có khẩu trang thì cơ quan thuế có thể bố trí sẵn khẩu trang y tế để cán bộ thuế phát cho NNT sử dụng trước khi làm việc trực tiếp.

- Cán bộ, công chức làm việc tại Bộ phận một cửa và thực hiện tiếp xúc trực tiếp với NNT: không bắt tay, phải sử dụng khẩu trang khi tiếp xúc, giao dịch với NNT. Thực hiện nhắc nhở NNT đeo khẩu trang khi làm việc.

- Cơ quan thuế các cấp tạm thời chưa tổ chức các buổi tập huấn, hội nghị đối thoại trực tiếp với NNT (trừ các trường hợp đặc biệt). Chủ động và đẩy mạnh các hình thức hỗ trợ Người nộp thuế qua mạng internet, qua điện thoại, qua thư điện tử để giảm bớt việc tiếp xúc trực tiếp với NNT mà vẫn đảm bảo việc hỗ trợ nhanh chóng, hiệu quả cho Người nộp thuế.

Đề nghị các Cục Thuế tổ chức chỉ đạo triển khai thực hiện các nội dung công việc nêu trên. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc đề nghị Cục Thuế báo cáo về Tổng cục để được hướng dẫn giải quyết./.

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- LĐ Tổng cục (để báo cáo);

- Lưu: VT, Vụ TTHT (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

 

 

 

Đặng Ngọc Minh

 

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản cùng lĩnh vực