Công văn 3436/BHXH-GĐB 2019 cung ứng và thanh quyết toán thuốc kháng HIV

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Ghi chú

thuộc tính Công văn 3436/BHXH-GĐB

Công văn 3436/BHXH-GĐB của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc cung ứng và thanh quyết toán thuốc kháng HIV nguồn quỹ bảo hiểm y tế
Cơ quan ban hành: Bảo hiểm xã hội Việt NamSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:3436/BHXH-GĐBNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Công vănNgười ký:Phạm Lương Sơn
Ngày ban hành:20/09/2019Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Y tế-Sức khỏe , Bảo hiểm
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM

-----------------

Số: 3436/BHXH-GĐB

V/v: Cung cứng và thanh quyết toán

thuốc kháng HIV nguồn quỹ BHYT

CỘNG IIOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----------------

Hà Nội, ngày 20 tháng 9 năm 2019

 

 

 

Kính gửi: Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

(Sau đây gọi chung là BHXH các tỉnh)

 

Trong quá trình tổ chức thực hiện quy định Thông tư số 28/2017/TT-BYT ngày 28/6/2017 của Bộ Y tế quy định về quản lý thuốc kháng HIV được mua sắm tập trung cấp quốc gia sử dụng nguồn quỹ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế (BHYT) và hỗ trợ chi phí cùng chi trả đối với thuốc kháng HIV cho người nhiễm HIV có thẻ BHYT và Công văn số 5103/BHXH-DVT ngày 05/12/2018 của Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam về việc mua sắm, sử dụng và thanh, quyết toán thuốc kháng HIV theo Thông tư số 28/2017/TT-BYT đã phát sinh một số vấn đề sau:

1. Về cung ứng thuốc kháng HIV: Đến hết quý 2/2019, giá trị tiền thuốc nhà thầu đã cung ứng là 36.909.708.300 đồng, giá trị tiền thuốc các cơ sở y tế đề nghị thanh toán là 15.291.406.636 đồng (bằng 41,43% giá trị cung ứng), số lượng thuốc kháng HIV được cung ứng lớn hơn so với sử dụng thực tế, số lượng thuốc tồn kho lớn ảnh hưởng đến chất lượng thuốc và việc thanh toán với đơn vị cung ứng.

Một số cơ sở KCB không tên có trong Thỏa thuận khung cung ứng thuốc kháng HIV với nhà thầu nhưng vẫn thống kê và đề nghị thanh toán chi phí thuốc kháng HIV từ nguồn quỹ BHYT hoặc cơ sở KCB (Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Quảng Trị ( mã 51224), Trung tâm dự phòng tỉnh Quảng Trị (mã 45092) thực hiện mua sắm sử dụng thuốc trước khi ký phụ lục Thỏa thuận khung.

2. Về chỉ định, sử dụng thuốc kháng HIV nguồn BHYT:

- Theo hướng dẫn tại điểm 2 Mục I Công văn số 5789/BYT-AIDS ngày 01/10/2018 của Bộ Y tế hướng dẫn tiếp nhận, quản lý, sử dụng và thanh toán thuốc ARV nguồn quỹ KCB BHYT năm 2019, người bệnh đủ 16 tuổi trở lên được nhận thuốc ARV nguồn BHYT năm 2019, các bệnh nhân khác sử dụng thuốc ARV nguồn viện trợ hoặc nguồn ngân sách nhà nước trừ trường hợp thuốc do dự án hỗ trợ vượt quá số lượng hỗ trợ theo quy định của nhà tài trợ. Thống kê đến hết tháng 8/2019 có 1.026 lượt bệnh nhân dưới 16 tuồi đề nghị thanh toán thuốc ARV từ nguồn quỳ BHYT với số tiền trên 1 tỷ đồng.

- Theo quy định tại Khoản 2 Điều 6 Thông tư số 28/2018/TT-BYT ngày 26/10/2018 của Bộ Y tế và hướng dẫn tại Công văn số 677/AIDS-ĐT ngày 12/8/2019 của Cục Phòng chống HIV/AIDS - Bộ Y tế, cơ sở y tế kê đơn và cấp thuốc cho người bệnh nhiễm HIV khám lại đã điều trị ổn định với số lượng không quá 90 ngày sử dụng, tuy nhiên trên 95% người bệnh BHYT chỉ được cấp thuốc dưới 30 ngày. Việc chia nhỏ các lần cấp thuốc không đúng quy định ảnh hướng đến quyền lợi người bệnh, lãng phí chi phí xã hội, đồng thời quỹ BHYT phải thanh toán phần chi phí cùng chi trả được ngân sách hỗ trợ và tiền khám bệnh.

3. Về quyết toán chi phí thuốc kháng HIV nguồn BHYT: Đến ngày 16/9/2019 hầu hết BHXH các tỉnh chưa gửi báo cáo quyết toán chi phí thuốc kháng HIV quý 1 và quý 2/2019, ảnh hưởng đến việc thanh toán thuốc ARV cho đơn vị cung ứng và hoàn trả số tiền thuộc trách nhiệm chi trả của người bệnh BHYT theo quy định tại Điều 6 Thông tư số 28/2017/TT-BYT.

Để đảm bảo việc sử dụng thuốc kháng HIV nguồn BHYT đúng quy định, BHXH Việt Nam yêu cầu BHXH các tỉnh thực hiện một số nội dung sau:

- Tăng cường giám sát việc sử dụng thuốc kháng HIV nguồn quỹ BHYT, đề nghị cơ sở KCB đề xuất mua sắm phù hợp với nhu cầu sử dụng, chỉ định đúng đối tượng, đúng hướng dẫn điều trị; Rà soát điều chỉnh phần chi phí thuốc, tiền khám chưa đúng quy định và chi phí cùng chi trả không thuộc phạm vi thanh toán từ quỹ BHYT.

- Rà soát việc sử dụng thuốc tại các cơ sở KCB không tên có trong Thỏa thuận khung cung ứng thuốc kháng HIV với nhà thầu nhưng vẫn thống kê và đề nghị thanh toán chi phí thuốc kháng HIV từ nguồn quỹ BHYT.

- Gửi báo cáo quyết toán chi phí thuốc kháng HIV theo mẫu 03/ARV-BHXH ban hành kèm theo Công văn này (thay thế mẫu 03/ARV ban hành kèm theo Công văn số 5103/BHXH-DVT) kèm theo file dữ liệu định dạng excel về Trung tâm Giám định BHYT và thanh toán đa tuyến khu vực phía Bắc chậm nhất ngày 15 tháng thứ 2 mỗi qúy, riêng báo cáo quý I và quý 2/2019 gửi trước ngày 30/9/2019 (file dữ liệu chi tiết tại từng cơ sở y tế theo số liệu đề nghị quyết toán được tổng hợp trên phần mềm giám sát tại chức năng Quản lý thuốc ARV khi bấm vào cột STT).

Yêu cầu BHXH các tỉnh khẩn trương, nghiêm túc thực hiện, nếu có khó khăn vướng măc phản ánh về Trung tâm Giám định BHYT và thanh toán đa tuyến khu vực phía Bắc đề được hướng dần giải quyết./.

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Tổng Giám đốc (để b/c);

- Cục Phòng chống HIV/AIDS;

- Các đơn vị: DVT, CSYT, TCKT. TTKT;

- Lưu: VT, GĐB.

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

 

 

 

Phạm Lương Sơn

 

 

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM

Đơn vị:

Mẫu số 03/ARV-BHXH

(Ban hành kèm theo Công văn số 3436/BHXH-GĐB ngày 20/9/2019 của BHXH Việt Nam)

 

 

BÁO CÁO TỔNG HỢP QUYẾT TOÁN CHI PHÍ THUỐC KHÁNG HIV

Quý......Năm……….

 

STT

Đơn vị

KINH PHÍ MUA THUỐC

CHI PHÍ ĐÃ QUYẾT TOÁN

CHI PHÍ PHẢI THU HỒI (Khoản 4, Khoản 5 Điều 4; điểm c, Khoản 1, Điều 5 Thông tư số 28/2017) và chi phí thanh toán chưa đúng quy định tại cơ sở y tế

CHI PHÍ CHƯA QUYẾT TOÁN (Điểm b, Khoản1, Điều

5 Thông tư số 28)

Mã cơ sở KCB

Tên cơ sở KCB

Tên

thuốc

Số tiền

Tổng

cộng

Trong đó

Tổng

cộng

Trong đó

Tổng

cộng

Trong đó

Quỹ BHYT chi trả

Sở Y tế/ Quỹ

KCBNN/Quỹ HIV/AIDS hỗ trợ cùng chi trả

Tại cơ sở y tế

Từ nhà thầu

Kỳ trước

Trong kì

A

B

C

D

1

2 = 3+4

3

4

5=6+7

6

7

8=9+10

9

10=1-2-5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cộng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Người lập

(Ký, họ tên)

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)

…………..Ngày…..tháng…...năm.......

Thủ trưởng đơn vị

(Ký, họ tên, đóng dấu)

 

* Ghi chú:

- BHXH tỉnh tổng hợp toàn bộ cơ sở KCB trên địa bàn tỉnh, BHXH huyện tổng hợp toàn bộ cơ sở KCB trên địa bàn huyện.

- Trung tâm đa tuyến tổng hợp theo tỉnh và nhà thầu.

- Cột (1): Kinh phí mua thuốc đối chiếu với biên bản giao nhận thuốc giữa đơn vị cung cứng và cơ sở y tế;

- Cột (3), (4), (6), (7): Đối chiếu với dữ liệu chi phí thuốc đã giám định và quyết toán giữa cơ quan BHXH và cơ sở y tế.

- Chi phí thuốc giảm trừ trước quyết toán được tổng hợp tại cột 6 báo cáo trong kỳ; chi phí điều chỉnh sau quyết toán được tổng hợp tại cột 6 báo cáo kỳ kế tiếp.

 

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)
Ghi chú
Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
Ghi chú
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

×
×
×
Vui lòng đợi