Công văn 33/KCB-QLCL-CĐT 2020 tăng cường công tác cấp cứu, khám chữa bệnh trong dịp Tết

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ
KHÁM, CHỮA BỆNH

_________

Số: 33/KCB-QLCL&CĐT
Vv: Tăng cường công tác cấp cứu, khám chữa bệnh trong dịp Tết Nguyên Đán Canh Tý 2020

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________

Hà Nội, ngày 13 tháng 01 năm 2020

 

 

 

Kính gửi:      

- Giám đốc các bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế;

- Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

- Thủ trưởng Y tế các Bộ, ngành.

 

Thực hiện Chỉ thị số 33/CT-TTg ngày 19/12/2019 của Thủ tướng Chính phủ và Chỉ thị số 01/CT-BYT ngày 03/01/2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc tăng cường các biện pháp bảo đảm công tác y tế trong dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, để bảo đảm tốt công tác khám, chữa bệnh cho nhân dân trong dịp Tết, Cục Quản lý Khám chữa bệnh - Bộ Y tế đề nghị các bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế, Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Y tế các Bộ, ngành chỉ đạo các đơn vị thực hiện tốt những công việc sau đây:

1) Bảo đảm thường trực 4 cấp: trực lãnh đạo, xử lý thông tin Đường dây nóng; trực chuyên môn; trực hành chính - hậu cần và trực bảo vệ - tự vệ. Danh sách cán bộ trực phải được niêm yết tại các khoa, phòng. Có kế hoạch về phòng chống cháy nổ, thảm họa, tai nạn hàng loạt; phòng chống rét cho người bệnh; sẵn sàng hỗ trợ kỹ thuật cho tuyến dưới, tham vấn về chuyên môn khi cần thiết.

2) Chủ động đối phó với dịch bệnh, ngộ độc, tai nạn cấp cứu hàng loạt có thể xảy ra: Có phương án thường trực, dự trữ cơ số thuốc, dịch truyền, vật tư, hoá chất, bố trí cơ số giường bệnh, phương tiện cấp cứu và cấp cứu ngoại viện để sẵn sàng đáp ứng, đảm bảo tốt công tác thu dung, cấp cứu điều trị, cách ly người bệnh theo đúng các hướng dẫn hiện hành về phòng chống dịch.

3) Tổ chức tốt việc cấp cứu, khám chữa bệnh cho người bệnh: Dự trữ đủ thuốc, máu, dịch truyền và các phương tiện, trang thiết bị cần thiết phục vụ cấp cứu, khám chữa bệnh. Bảo đảm tất cả người bệnh cấp cứu được khám và điều trị kịp thời, không được từ chối hoặc xử trí chậm trễ. Nếu trái tuyến, trái chuyên khoa cũng phải xử lý cấp cứu ban đầu ổn định, giải thích đầy đủ cho người bệnh, người nhà người bệnh trước khi chuyển đi cơ sở y tế khác.

4) Tổ chức thăm hỏi và đón Tết cho người bệnh còn điều trị tại bệnh viện trong dịp Tết: đặc biệt chú ý người bệnh nghèo, người bệnh thuộc đối tượng chính sách. Đặc biệt chú ý nâng cao tinh thần thái độ phục vụ người bệnh, giao tiếp, ứng xử ân cần, hòa nhã. Thực hiện đúng các quy định liên quan và các quy trình chuyên môn kỹ thuật.

5) Nghiêm túc thực hiện công tác thông tin báo cáo trực tuyến hàng ngày: tình hình cấp cứu, tai nạn thương tích, tai nạn giao thông, ngộ độc trong dịp Tết theo hệ thống báo cáo trực tuyến của Cục Quản lý khám chữa bệnh, như sau:

5.1. Địa chỉ phần mềm và tài khoản: Báo cáo trực tuyến theo phần mềm Kiểm tra bệnh viện, tại địa chỉ: qlbv.vn/baocaotet, hoặc đường link từ trang chủ website của Cục Quản lý khám chữa bệnh: kcb.vn. Tài khoản liên hệ Phòng Kế hoạch tổng hợp hoặc Quản lý chất lượng của bệnh viện. Tài khoản của Sở Y tế liên hệ với Phòng Nghiệp vụ Y. Đơn vị chưa có tài khoản đề nghị gửi đăng ký theo địa chỉ email hỗ trợ: qlbv.vn@gmail.com

5.2. Thời điểm chốt số liệu báo cáo trong ngày: Số liệu được lấy theo ca trực, từ 7 giờ sáng hôm trước đến 7 giờ sáng hôm sau. Bệnh viện báo cáo (trực tuyến) về cơ quan chủ quản trước 8 giờ sáng hàng ngày. Sở Y tế rà soát số liệu và báo cáo trực tuyến về Bộ Y tế trước 10 giờ sáng hàng ngày;

5.3. Thời gian thực hiện báo cáo: bắt đầu thu thập dữ liệu từ cơ sở khám chữa bệnh từ sáng ngày 22/01/2020 (trước ngày nghỉ lễ 1 ngày) và bắt đầu báo cáo trực tuyến hàng ngày từ sáng ngày 29 Tết 23/01/2020 đến sáng ngày mùng 6 Tết 30/01/2020. Bằng đường văn bản: sáng ngày mùng 1 Tết 25/01/2020 báo cáo 3 ngày Tết, sáng ngày mùng 5 Tết 29/01/2020 báo cáo 6 ngày Tết, sáng ngày mùng 6 Tết 30/01/2020 rà soát số liệu và báo cáo tổng kết 7 ngày Tết. Nếu có diễn biến đặc biệt yêu cầu báo cáo khẩn riêng hoặc thông qua Đường dây nóng.

5.4. Cơ sở khám chữa bệnh có trách nhiệm: Phân công cán bộ chuyên trách trực báo cáo và chịu trách nhiệm pháp lý về tính chính xác của số liệu. Phân công cán bộ thường trực báo cáo hàng ngày. Danh sách cán bộ trực bao gồm: Họ và Tên, Chức vụ, Số điện thoại di động, Email) đề nghị gửi về Sở Y tế;

5.5. Sở Y tế, Y tế ngành có trách nhiệm: Chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra tính đầy đủ và chính xác của số liệu trên phần mềm báo cáo trực tuyến của từng đơn vị. Phân công cán bộ thường trực báo cáo hàng ngày. Danh sách cán bộ trực báo cáo (Sở Y tế, Họ và Tên, Chức vụ, Số điện thoại di động, Email) đề nghị gửi về Cục Quản lý khám chữa bệnh trước kỳ nghỉ Tết qua địa chỉ email: qlbv.vn@gmail.com;

- Biểu mẫu báo cáo tổng hợp theo Phụ lục 1: nhập báo cáo trực tuyến và gửi file điện tử qua email;

- Các trường hợp người bệnh phải báo cáo theo Danh sách bệnh nhân chtiết theo Phụ lục 2, hình thức báo cáo bằng nhập danh sách trên phần mềm và gửi file excel qua email, bao gồm:

+ Tai nạn Giao thông: Nhập viện điều trị nội trú; Chuyển viện do vượt quá khả năng chuyên môn; Tử vong bao gồm cả Tử vong trên đường đến bệnh viện và Tiên lượng tử vong xin về;

+ Tai nạn do Pháo nổ: Tất cả các đối tượng

+ Tai nạn do Vũ khí các loại, Vật liệu nổ khác: Tất cả các đối tượng

+ Tai nạn do Đánh nhau: Nhập viện điều trị nội trú; Chuyển viện do vượt quá kh năng chuyên môn; T vong bao gồm cả Tử vong trên đường đến bệnh viện và Tiên lượng tử vong xin về;

+ Cấp cứu Ngộ độc thực phẩm (không bao gồm Rối loạn tiêu hóa, tự tử, say rưu ...): Tử vong, Tiên lượng tử vong xin về;

6. Bộ Y tế sẽ tổ chức kiểm tra đột xuất việc chuẩn bị và thực hiện thường trực của một số bệnh viện/viện có giường bệnh trực thuộc Bộ và bệnh viện ở các địa phương trước và trong dịp Tết.

Yêu cu các đơn vị thực hiện đy đủ các nội dung nêu trên, gửi v Bộ Y tế đúng thời gian đ kịp thời tng hợp tình hình, báo cáo Thủ tướng Chính phủ./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam (để b/c);
- Các Thứ trưởng (để b/c);
- Văn phòng Bộ (để phối hợp);
- Văn phòng CP; UB ATGT QG; UB các vấn đề XH Quốc hội; Văn phòng TW Đảng;
- Website moh.gov.vn; website kcb.vn;
- Lưu: VT, QLCL&CĐT.

CỤC TRƯỞNG


 

 Lương Ngọc Khuê

 

 

thuộc tính Công văn 33/KCB-QLCL-CĐT

Công văn 33/KCB-QLCL-CĐT của Cục Quản lý khám, chữa bệnh về việc tăng cường công tác cấp cứu, khám chữa bệnh trong dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020
Cơ quan ban hành: Cục Quản lý khám, chữa bệnhSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:33/KCB-QLCL-CĐTNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Công vănNgười ký:Lương Ngọc Khuê
Ngày ban hành:13/01/2020Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Y tế-Sức khỏe
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nhấp vào nút dưới đây:

*Lưu ý: Chỉ hỗ trợ dịch thuật cho tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi