Công văn 315/SYT-NVY Hà Nội hướng dẫn điều kiện của cơ sở tiêm chủng vắc xin COVID-19

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

SỞ Y TẾ

________

Số: 315/SYT-NVY

V/v Hướng dẫn điều kiện của cơ sở tiêm chủng và tăng tốc độ, diện bao phủ tiêm vắc xin phòng COVID-19

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________

Hà Nội, ngày 05 tháng 8 năm 2021

 

 

 

 

 

Kính gửi:

- UBND các quận, huyện, thị xã;

- Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội;

- Phòng Y tế các quận, huyện, thị xã;

- Trung tâm Y tế các quận, huyện, thị xã.

 

Thực hiện Công văn số 6202/BYT-DP ngày 02/8/2021 của Bộ Y tế về việc tăng tốc độ và diện bao phủ tiêm vắc xin phòng COVID-19; Công văn số 6158/BYT-DP ngày 30/7/2021 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn điều kiện của cơ sở tiêm chủng (Công văn kèm theo).

Về việc này, Sở Y tế yêu cầu:

1. Các đơn vị tiếp tục tổ chức tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 cho tất cả các trường hợp từ 18 tuổi trở lên trên địa bàn căn cứ trên số lượng vắc xin được Bộ Y tế cấp; ưu tiên tiêm chủng cho các đối tượng theo đúng Nghị quyết số 21/NQ-CP ngày 26/2/2021 của Chính phủ, Quyết định số 3355/QĐ-BYT ngày 08/7/2021 của Bộ Y tế và theo đúng Phương án số 170/PA-UBND ngày 21/7/2021 của UBND Thành phố về việc triển khai chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 trên địa bàn thành phố Hà Nội.

2. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội:

- Chủ động tham mưu Sở Y tế về các nội dung liên quan tới triển khai chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 trên địa bàn Thành phố.

- Phối hợp với Trung tâm Y tế các quận, huyện, thị xã tiếp tục rà soát năng lực của tất cả các cơ sở tiêm chủng (bao gồm cả công lập, tư nhân trong và ngoài ngành y tế) để huy động tối đa các lực lượng tham gia tiêm chủng.

- Tổ chức tập huấn cho nhân viên y tế tham gia hoạt động tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 mà chưa được tập huấn theo quy định tại Điểm c Khoản 3 Điều 15 Nghị định số 155/2018/NĐ-CP ngày 12/11/2018 của Chính phủ, không bắt buộc phải cấp Giấy chứng nhận đã được tập huấn.

- Hướng dẫn các cơ sở tiêm chủng thực hiện việc công bố cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng theo quy định tại Điều 11 Nghị định số 104/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định về hoạt động tiêm chủng.

3. Trung tâm Y tế các quận, huyện, thị xã:

- Chủ động rà soát năng lực của tất cả các cơ sở tiêm chủng trên địa bàn (bao gồm cả công lập, tư nhân trong và ngoài ngành y tế), các điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị, nhân lực... đảm bảo đáp ứng đủ điều kiện tiêm chủng để huy động tối đa các lực lượng tham gia tiêm chủng; sẵn sàng bổ sung thêm các điểm tiêm chủng cố định và nhiều điểm tiêm chủng lưu động tại các khu dân cư, cơ quan, đơn vị... tùy theo tình hình dịch bệnh.

- Rà soát, tổng hợp và gửi danh sách nhân viên y tế tham gia hoạt động tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 mà chưa được tập huấn theo quy định tại Điểm c Khoản 3 Điều 15 Nghị định số 155/2018/NĐ-CP ngày 12/11/2018 của Chính phủ về Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội để được tập huấn.

- Tham mưu UBND các quận, huyện, thị xã để bố trí nhân lực tiêm chủng và các bộ phận hỗ trợ làm việc toàn thời gian trong suốt thời gian tổ chức chiến dịch tiêm chủng. Không giới hạn số lượng người tiêm trong mỗi buổi tiêm chủng, phát huy tối đa năng lực của các điểm tiêm chủng nhưng phải đảm bảo an toàn.

- Chỉ đạo các cơ sở tiêm chủng trên địa bàn chịu trách nhiệm hướng dẫn người dân điền Phiếu đồng ý tham gia tiêm chủng, Phiếu sàng lọc trên nền tảng Hồ sơ sức khỏe điện tử hoặc trên bản giấy và thực hiện khai báo y tế theo đúng quy định. Những người thuộc nhóm trì hoãn tiêm chủng thì tiếp tục theo dõi và sắp xếp tiêm chủng trong thời gian sớm nhất khi có đủ điều kiện. Những người thuộc nhóm cần thận trọng khi tiêm chủng có thể được tiêm tại tất cả các cơ sở tiêm chủng cố định và lưu động, không bắt buộc tiêm tại các bệnh viện, cơ sở điều trị nhưng phải đảm bảo an toàn.

- Các cơ sở tiêm chủng tham mưu cho chính quyền địa phương để chỉ đạo các đơn vị liên quan thông báo thời gian, địa điểm tiêm chủng để người dân tham gia đầy đủ, đúng giờ, không tụ tập đông người, sắp xếp thời gian theo dõi sau tiêm phù hợp.

- Tham mưu cho UBND các quận, huyện, thị xã bố trí điểm tiêm chủng phù hợp tại các khu phong tỏa (nếu có) tránh để người dân phải di chuyển đến các khu vực khác khi tham gia tiêm chủng.

4. Đề nghị Phòng Y tế các quận, huyện, thị xã:

- Hỗ trợ Trung tâm Y tế các quận, huyện, thị xã rà soát năng lực của tất cả các cơ sở tiêm chủng trên địa bàn (bao gồm cả công lập, tư nhân trong và ngoài ngành y tế).

- Chỉ đạo, hướng dẫn các cơ sở tiêm chủng trên địa bàn thực hiện việc công bố cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng theo quy định tại Điều 11 Nghị định số 104/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định về hoạt động tiêm chủng. Sau khi đã thực hiện việc công bố đủ điều kiện tiêm chủng thì được phép tổ chức tiêm chủng mà không cần phải có Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng.

5. Đề nghị UBND các quận, huyện, thị xã chỉ đạo các đơn vị trên địa bàn chuẩn bị đầy đủ các điều kiện về cơ sở tiêm chủng và tăng tốc độ, diện bao phủ tiêm vắc xin phòng COVID-19 theo đúng hướng dẫn của Bộ Y tế.

Sở Y tế đề nghị Lãnh đạo các đơn vị chỉ đạo thực hiện tốt nội dung trên./.

 

Nơi nhận:

- Như trên; (để thực hiện)

- Bộ Y tế; (để báo cáo)

- UBND TP; (để báo cáo)

- GĐ Sở Y tế; (để báo cáo)

- Lưu VT, NVY (KTA).

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

 

 

 

Vũ Cao Cương

 

 
 

BỘ Y TẾ
______

Số: 6202/BYT-DP
V/v
Tăng tốc độ và diện bao phủ tiêm vắc xin phòng COVID-19

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________

Hà Nội, ngày 02 tháng 08 năm 2021

 

 

Kính gửi: Đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

 

Trước diễn biến phức tạp của tình hình dịch bệnh trên toàn quốc, Chính phủ và Bộ Y tế đã có nhiều chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương, đơn vị trong công tác phòng chống dịch. Nhằm khống chế dịch nhanh chóng, việc đẩy nhanh tốc độ tiêm chủng là hết sức cần thiết trong giai đoạn hiện nay, Bộ Y tế đề nghị Đồng chí Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các đơn vị liên quan tổ chức thực hiện các nội dung sau:

1. Tổ chức tiêm chủng cho tất cả các trường hợp từ 18 tuổi trở lên trên địa bàn; ưu tiên tiêm chủng cho lực lượng y tế tuyến đầu, người cao tuổi, các trường hợp có bệnh lý nền theo Nghị quyết 21/NQ-CP ngày 26/2/2021 của Chính phủ về việc mua và sử dụng vắc xin phòng COVID-19; các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 3355/QĐ-BYT ngày 8/7/2021 của Bộ Y tế về việc ban hành Kế hoạch triển khai chiến dịch tiêm vắc xin phòng COVID-19 và đẩy nhanh việc tăng độ bao phủ tiêm chủng.

2. Huy động tối đa các lực lượng tham gia tiêm chủng bao gồm cả y tế nhà nước và tư nhân, các bệnh viện, cơ sở khám chữa bệnh, y tế các ngành…; tổ chức tiêm tại các cơ sở cố định và nhiều điểm tiêm chủng lưu động tại các khu dân cư, cơ quan, đơn vị ….

3. Bố trí nhân lực tiêm chủng và các bộ phận hỗ trợ làm việc toàn thời gian trong suốt thời gian tổ chức chiến dịch tiêm chủng. Không giới hạn số lượng người tiêm trong mỗi buổi tiêm chủng, phát huy tối đa năng lực của các điểm tiêm chủng.

4. Hướng dẫn người dân điền Phiếu đồng ý tham gia tiêm chủng, Phiếu sàng lọc trên nền tảng Hồ sơ sức khỏe điện tử hoặc trên bản giấy, thực hiện khai báo y tế; thông báo thời gian và địa điểm tiêm để người dân tham gia đầy đủ, đúng giờ và không tập trung đông người tại một thời điểm; sắp xếp thời gian theo dõi sau tiêm chủng phù hợp.

Những người thuộc nhóm trì hoãn tiêm chủng thì tiếp tục theo dõi và sắp xếp tiêm chủng trong thời gian sớm nhất khi có đủ điều kiện. Những người thuộc nhóm cần thận trọng khi tiêm chủng có thể được tiêm tại tất cả các cơ sở tiêm chủng cố định và lưu động, không bắt buộc tiêm tại các bệnh viện, cơ sở điều trị.

5. Tại các khu phong tỏa, chính quyền địa phương căn cứ số lượng người dân để bố trí các điểm tiêm chủng cố định hoặc lưu động phù hợp, tránh để người dân phải di chuyển đến các khu vực khác khi tham gia tiêm chủng.

6. Tiếp tục đẩy mạnh việc áp dụng nền tảng Hồ sơ sức khỏe điện tử để quản lý và theo dõi tiến độ tiêm chủng.

Bộ Y tế kính đề nghị đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố xem xét quyết định hình thức tổ chức triển khai tiêm chủng phù hợp với tình hình dịch bệnh và coi công tác tiêm chủng là nhiệm vụ ưu tiên, cấp bách trong tình hình hiện nay.

Trân trọng cảm ơn ./.

 

 Nơi nhận:
- Như trên;
- Các Đ/c Thứ trưởng;
- VPB, các Vụ, Cục: MTYT, KCB, TT-KT;
- Các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế (để thực hiện);
- Viện Vệ sinh dịch tễ, Viện Pasteur;
- SYT, Trung tâm KSBT tỉnh, thành phố;
- Lưu: VT, DP.

BỘ TRƯỞNG
Nguyễn Thanh Long

 

 

BỘ Y TẾ
_______

Số: 6158/BYT-DP
V/v
Hướng dẫn điều kiện của cơ sở tiêm chủng

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________

Hà Nội, ngày 30 tháng 07 năm 2021

 

 

Kính gửi:

- Y tế ngành;
- Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
- Bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế;
- Bệnh viện trực thuộc Trường Đại học;
(Sau đây gọi là Đơn vị)

 

Ngày 8/7/2021, Bộ Y tế đã ban hành Quyết định số 3355/QĐ-BYT về việc ban hành Kế hoạch triển khai chiến dịch tiêm vắc xin phòng COVID-19 năm 2021 - 2022, trong đó nêu rõ phạm vi triển khai chiến dịch này tại tất cả các xã, phường, thị trấn, huy động tối đa các lực lượng bao gồm các cơ sở trong và ngoài ngành y tế, lực lượng Công an, Quân đội, các tổ chức chính trị-xã hội, các ban ngành đoàn thể hỗ trợ tham gia chiến dịch. Để chuẩn bị triển khai chiến dịch trên quy mô toàn quốc, Bộ Y tế đề nghị Thủ trưởng các đơn vị khẩn trương chỉ đạo triển khai các nội dung sau:

1. Tiếp tục chỉ đạo rà soát năng lực của tất cả các cơ sở tiêm chủng trên địa bàn (bao gồm cả công lập, tư nhân trong và ngoài ngành y tế), các điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị, nhân lực, đào tạo, tập huấn ...đảm bảo đáp ứng đủ điều kiện tiêm chủng để huy động tham gia chiến dịch tiêm vắc xin phòng COVID-19.

2. Khẩn trương tổ chức tập huấn cho nhân viên y tế tham gia hoạt động tiêm vắc xin phòng COVID-19 mà chưa được tập huấn theo quy định tại điểm c Khoản 3 Điều 15 Nghị định số 155/2018/NĐ-CP ngày 12/11/2018 của Chính phủ, không bắt buộc phải cấp Giấy chứng nhận đã được tập huấn.

3. Chỉ đạo, hướng dẫn cơ sở tiêm chủng thực hiện việc công bố cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng theo quy định tại Điều 11 Nghị định số 104/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định về hoạt động tiêm chủng. Sau khi đã thực hiện việc công bố đủ điều kiện tiêm chủng thì được phép tổ chức tiêm chủng mà không cần phải có Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng.

4. Các cơ sở tiêm chủng đã công bố đủ điều kiện tiêm chủng có thể tổ chức các điểm tiêm chủng lưu động để tăng khả năng tiếp cận của người dân, bảo đảm tiêm chủng kịp thời, tăng diện bao phủ.

Đề nghị Quý Đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Đ/c. Bộ trưởng (để báo cáo);
- Các Đ/c Thứ Trưởng;
- Cục Y tế, Bộ Công an;
- Cục Quân Y, Tổng Cục Hậu cần, Bộ Quốc phòng;
- Viện Vệ sinh dịch tễ, Viện Pasteur;
- Trung tâm KSBT tỉnh, thành phố;
- Lưu: VT, DP.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đỗ Xuân Tuyên

 

 

 

 

thuộc tính Công văn 315/SYT-NVY

Công văn 315/SYT-NVY của Sở Y tế Thành phố Hà Nội về việc hướng dẫn điều kiện của cơ sở tiêm chủng và tăng tốc độ, diện bao phủ tiêm vắc xin phòng COVID-19
Cơ quan ban hành: Sở Y tế Thành phố Hà NộiSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:315/SYT-NVYNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Công vănNgười ký:Vũ Cao Cương
Ngày ban hành:05/08/2021Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Y tế-Sức khỏe , COVID-19
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nhấp vào nút dưới đây:

*Lưu ý: Chỉ hỗ trợ dịch thuật cho tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
văn bản TIẾNG ANH
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi