Công văn 3100/BYT-BH thanh toán chi phí khám chữa bệnh BHYT liên quan đến COVID-19

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ Y TẾ
_______

Số: 3100/BYT-BH
V/v: Thanh toán chi phí KCB BHYT liên quan đến dịch COVID-19

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________

Hà Nội, ngày 20 tháng 04 năm 2021

 

 

 

Kính gửi:

- Bảo hiểm xã hội Việt Nam;
- Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Các bệnh viện, viện có giường bệnh trực thuộc Bộ Y tế;
- Y tế các bộ, ngành.

 

 

Căn cứ Luật bảo hiểm y tế và các văn bản hướng dẫn;

Căn cứ điểm a khoản 7 Điều 1 của Nghị quyết số 16/NQ-CP ngày 08/02/2021 của Chính phủ về chi phí cách ly y tế, khám, chữa bệnh và một số chế độ đặc thù trong phòng, chống dịch COVID-19;

Bộ Y tế hướng dẫn tạm thời việc thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế đối với người có thẻ bảo hiểm y tế trong thời gian cách ly y tế tập trung và một số trường hợp khác trong thời gian dịch bệnh do COVID-19 như sau:

1. Thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh đối với người có thẻ bảo hiểm y tế đang trong thời gian cách ly y tế tập trung do COVID-19 phải khám bệnh, chữa bệnh tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế:

1.1. Ngân sách nhà nước chi trả chi phí khám bệnh, chữa bệnh do COVID-19, bao gồm: tiền khám bệnh, tiền giường, dịch vụ kỹ thuật, thuốc, máu, dịch truyền….theo hướng dẫn của Bộ Y tế;

1.2. Quỹ bảo hiểm y tế thanh toán phần chi phí khám bệnh, chữa bệnh các bệnh khác trong phạm vi được hưởng và mức hưởng bảo hiểm y tế như đối với trường hợp đi khám bệnh, chữa bệnh đúng tuyến, trừ chi phí tại điểm 1.1 khoản này;

1.3. Người có thẻ bảo hiểm y tế tự chi trả chi phí cùng chi trả và các chi phí ngoài phạm vi được hưởng bảo hiểm y tế (nếu có) theo quy định của pháp luật về bảo hiểm y tế.

2. Trường hợp cơ sở khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế phải tổ chức cách ly y tế tập trung theo quyết định của cấp có thẩm quyền hoặc được cấp có thẩm quyền giao nhiệm vụ khám bệnh, chữa bệnh cho người nghi nhiễm, nhiễm COVID-19, Sở Y tế phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương:

2.1. Hướng dẫn người đăng ký khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đó đến khám bệnh, chữa bệnh ban đầu tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế khác trên địa bàn tỉnh, thành phố;

2.2. Hướng dẫn cơ sở khám bệnh, chữa bệnh chuyển tuyến khám bệnh, chữa bệnh phù hợp với tình hình dịch bệnh.

Các trường hợp nêu tại khoản này được xác định là khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế đúng tuyến.

3. Đối với người bệnh đã được cơ sở khám bệnh, chữa bệnh kê đơn, cấp thuốc, vật tư y tế, điều trị và đã cấp Giấy hẹn khám lại hoặc Số khám bệnh, Sổ Y bạ hẹn người bệnh khám lại (sau đây gọi chung là Giấy hẹn khám lại), nhưng do dịch bệnh, người bệnh không đến cơ sở đó để khám lại được:

3.1. Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đã kê đơn, cấp thuốc, vật tư y tế, điều trị và cấp Giấy hẹn khám lại có trách nhiệm:

a) Thông tin và hướng dẫn người bệnh lựa chọn cơ sở khám bệnh, chữa bệnh phù hợp để được khám lại, cấp thuốc, vật tư y tế, điều trị.

b) Hướng dẫn cơ sở khám bệnh, chữa bệnh nơi người bệnh đang cách ly y tế hoặc cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khác để khám lại, cấp thuốc, vật tư y tế, điều trị cho người bệnh; Chuyển thuốc hoặc phối hợp với Công ty dược để chuyển thuốc, vật tư y tế cho cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khác để khám lại, cấp thuốc, vật tư y tế, điều trị cho người bệnh trong trường hợp các cơ sở này không có thuốc, vật tư y tế để khám bệnh, chữa bệnh đối với các bệnh cần khám lại theo hẹn.

3.2. Người bệnh được sử dụng Giấy hẹn khám lại của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đã cấp Giấy hẹn khám lại để đến cơ sở khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế khác theo hướng dẫn của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đã cấp Giấy hẹn khám lại và hướng dẫn của Sở Y tế, Cơ quan Bảo hiểm xã hội trên địa bàn cư trú hoặc nơi người bệnh đang cách ly y tế để được khám bệnh, chữa bệnh.

Trường hợp hết dịch bệnh, người bệnh được sử dụng Giấy hẹn khám lại của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh nơi đã cấp thuốc, vật tư y tế để đi khám bệnh, chữa bệnh tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh nơi đã chuyển thuốc, vật tư y tế.

Các trường hợp này được xác định là khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế đúng tuyến.

3.3. Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế thực hiện khám, cấp thuốc, vật tư y tế, điều trị cho người bệnh có trách nhiệm:

a) Lập, lưu trữ hồ sơ khám bệnh, chữa bệnh, cấp thuốc, vật tư y tế theo quy định, tổng hợp gửi cho cơ quan bảo hiểm xã hội (nơi đã ký hợp đồng khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đó);

b) Chuyển dữ liệu điện tử lên hệ thống giám định bảo hiểm y tế theo quy định tại Quyết định số 4210/QĐ-BYT ngày 20/9/2017 của Bộ Y tế về việc quy định chuẩn và định dạng dữ liệu đầu ra sử dụng trong quản lý, giám định và thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế, trong đó:

- Trên Bảng XML1: tại trường 17 MA_NOI_CHUYEN ghi mã cơ sở khám bệnh, chữa bệnh nơi cấp Giấy hẹn khám lại; tại Trường số 13 TEN_BENH ghi nội dung: “khám bệnh, chữa bệnh, cấp thuốc theo Giấy hẹn khám lại và hướng dẫn điều trị của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh (ghi tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đã cấp Giấy hẹn khám lại)”.

Ví dụ: Bệnh viện Bạch Mai có mã cơ sở khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế là: 01929, là cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đã cấp Giấy hẹn khám lại nhưng do dịch bệnh, người bệnh đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh A để khám bệnh, chữa bệnh, tại trường 17 MA_NOI_CHUYEN ghi: 01929; tại trường số 13 TEN_BENH Bệnh viện Đa khoa tỉnh A ghi: “khám bệnh, chữa bệnh, cấp thuốc theo Giấy hẹn khám lại và hướng dẫn điều trị của Bệnh viện Bạch Mai”.

- Trường hợp cơ sở khám bệnh, chữa bệnh nhận thuốc, vật tư y tế từ cơ sở khám bệnh, chữa bệnh nơi đã cấp Giấy hẹn chuyển đến, trên Bảng XML2: tại trường số 3 MA_THUOC ghi mã cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đã cấp Giấy hẹn khám lại; Mã thuốc ban hành kèm theo Quyết định số 7603/QĐ-BYT ngày 25/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành bộ mã danh mục dùng chung áp dụng trong quản lý khám bệnh, chữa bệnh và thanh toán BHYT (phiên bản số

6). Các mã này cách nhau bằng dấu gạch dưới (_).

Ví dụ: Bệnh viện Bạch Mai có mã cơ sở khám bệnh, chữa bệnh BHYT là: 01929, là cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đã cấp Giấy hẹn khám lại có chuyển thuốc chống thải ghép Ciclosporin (có mã: 40.405) đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh A, tại trường số 3 MA_THUOC Bệnh viện Đa khoa tỉnh A ghi như sau: “01929_40.405”.

Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thống nhất với cơ quan bảo hiểm xã hội nơi ký hợp đồng khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế trước khi thực hiện để bảo đảm việc trích chuyển dữ liệu điện tử và thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế.

c) Thu tiền cùng chi trả chi phí thuốc nhận từ cơ sở khám bệnh, chữa bệnh nơi chuyển thuốc, vật tư y tế tính trên số đã sử dụng cho người bệnh (nếu có);

d) Thanh toán chi phí thuốc cho cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đã chuyển thuốc, vật tư y tế, bao gồm cả chi phí cùng chi trả của người bệnh (nếu có).

đ) Trường hợp hết dịch bệnh hoặc hết cách ly y tế, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh nơi cấp thuốc, vật tư y tế cấp giấy hẹn khám lại hoặc cấp Giấy chuyển tuyến và hướng dẫn người bệnh tiếp tục đến khám bệnh, chữa bệnh tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đã chuyển thuốc. Trường hợp này được xác định là đúng tuyến.

3.4. Trạm y tế cấp xã nhận và cấp thuốc, vật tư y tế cho người bệnh có trách nhiệm lập, lưu trữ hồ sơ cấp thuốc, vật tư y tế theo quy định, tổng hợp chi phí gửi cơ sở khám bệnh, chữa bệnh (nơi đã ký hợp đồng với cơ quan bảo hiểm xã hội để tổ chức khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế tại trạm y tế cấp xã đó).

3.5. Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh (nơi đã ký hợp đồng với cơ quan bảo hiểm xã hội để tổ chức khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế tại trạm y tế cấp xã) tổng hợp chi phí gửi cơ quan bảo hiểm xã hội.

3.6. Cơ quan bảo hiểm xã hội (nơi ký hợp đồng khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế nơi tiếp nhận và sử dụng thuốc, vật tư y tế cho người bệnh):

a) Thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh cho cơ sở khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế theo quy định hiện hành;

b) Thanh toán chi phí thuốc, vật tư y tế cho cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đã nhận từ cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đã chuyển thuốc, vật tư y tế và đã sử dụng cho người bệnh, chi phí này được tính vào chi phí phát sinh của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh (nếu có).

4. Sử dụng Giấy hẹn khám lại trong thời gian công bố dịch của cấp có thẩm quyền hoặc cơ sở y tế phải cách ly y tế hoặc người bệnh phải cách ly y tế: Người có thẻ bảo hiểm y tế có Giấy hẹn khám lại được đến khám lại không phụ thuộc thời gian hẹn khám lại ghi trên Giấy hẹn khám lại. Trường hợp này Hệ thống thông tin giám định bảo hiểm y tế của cơ quan bảo hiểm xã hội không bắt lỗi trường Thông tin ngày hẹn khám lại.

5. Việc dự trù và kê đơn thuốc điều trị trong thời gian phòng, chống dịch COVID-19.

5.1. Bác sỹ, y sĩ kê đơn thuốc căn cứ vào tình trạng người bệnh để có thể kê số lượng thuốc sử dụng trong đơn cho người bệnh là người cao tuổi, người mắc bệnh cần điều trị dài ngày tối đa không quá 90 (chín mươi) ngày.

5.2. Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh phải cung cấp số điện thoại của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh cho người bệnh để liên hệ khi cần thiết.

5.3. Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh căn cứ vào số lượng người bệnh đến khám và điều trị tại cơ sở để mua sắm, dự trữ thuốc (lưu ý các thuốc điều trị chuyên khoa tim mạch, đái tháo đường, huyết áp, ….).

6. Trường hợp người có thẻ bảo hiểm y tế tự đi khám bệnh, chữa bệnh được cơ sở y tế kết luận không phải áp dụng biện pháp cách ly y tế tập trung được quỹ bảo hiểm y tế thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh theo quy định của pháp luật về bảo hiểm y tế.

7. Việc tổng hợp biểu mẫu đề nghị thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế thực hiện theo quy định tại Quyết định số 6556/QĐ-BYT ngày 30/10/2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành Mẫu Bảng kê chi phí khám bệnh, chữa bệnh sử dụng tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh và Phụ lục hướng dẫn cách ghi chép bảng kê chi phí khám bệnh, chữa bệnh. Các cơ sở y tế không được tách các phần chi phí của mỗi người bệnh có thẻ bảo hiểm y tế ra thành nhiều bảng kê chi phí khác nhau.

8. Sở Y tế phối hợp với bảo hiểm xã hội tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hướng dẫn người bệnh đến khám bệnh, chữa bệnh tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh, thành phố phù hợp với tình hình dịch bệnh.

Việc thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế đối với người có thẻ bảo hiểm y tế trong thời gian cách ly y tế tập trung và một số trường hợp khác trong thời gian dịch bệnh do COVID-19 theo hướng dẫn của Công văn này được áp dụng từ ngày 08/02/2021.

Công văn này thay thế Công văn số 2146/BYT-BH, ngày 17/4/2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế hướng dẫn tạm thời việc thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế đối với người có thẻ bảo hiểm y tế trong thời gian cách ly y tế tập trung và một số trường hợp khác trong thời gian dịch bệnh do COVID-19 và Công văn số 2276/BYT-BH ngày 24/4/2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế sửa đổi khoản 3 công văn số 2146/BYT-BH hướng dẫn thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế liên quan đến dịch bệnh COVID-19.

Trong quá trình thực hiện có phát sinh khó khăn, vướng mắc, kịp thời báo cáo Bộ Y tế để được hướng dẫn./.

 

 Nơi nhận:
- Như trên;
- PTTg. Vũ Đức Đam (để b/c);
- Ban CĐQG về PC dich COVID-19;
- Bộ trưởng (để b/cáo);
- Các Thứ trưởng;
- Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Tài chính;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Hiệp hội Bệnh viện tư nhân Việt Nam;
- Các Vụ, Cục, Tổng cục, VP, TTra Bộ Y tế;
- Lưu: VT, BH.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Trần Văn Thuấn

 

 

thuộc tính Công văn 3100/BYT-BH

Công văn 3100/BYT-BH của Bộ Y tế về việc thanh toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế liên quan đến dịch COVID-19
Cơ quan ban hành: Bộ Y tếSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:3100/BYT-BHNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Công vănNgười ký:Trần Văn Thuấn
Ngày ban hành:20/04/2021Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Y tế-Sức khỏe , Bảo hiểm , COVID-19
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)
Tình trạng hiệu lực: Đã biết

THE MINISTRY OF HEALTH
_______

No. 3100/BYT-BH
On the payment of health insurance-covered medical care costs related to the COVID-19 pandemic

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness
 _______________________

Hanoi, April 20, 2021

 

To:

- The Vietnam Social Security;
- Departments of Health of provinces and centrally run cities;
- Hospitals and medical institutes having patient beds;
- Health Agencies of ministries, sectors.

 

 

Pursuant to the Law on Health Insurance and its guiding documents;

Pursuant to Point a, Clause 7, Article 1 of the Government’s Resolution No. 16/NQ-CP dated February 08, 2021 prescribing the expenses for quarantine, medical examination and treatment and some specific regulations in COVID-19 pandemic prevention and control;

The Ministry of Health provides the temporary guidance on the payment of health insurance-covered medical care costs for health insurance card holders during the concentrated quarantine period and for a number of other cases during the COVID-19 pandemic as follows:

1. Payment of medical care costs for health insurance card holders who are in the period of concentrated quarantine and have to seek medical care services at health insurance-covered medical care providers:

1.1. The state budget shall cover the medical care costs incurred by COVID-19, including: costs for medical examination, patient bed, technical services, drugs, blood, intravenous fluids, etc. according to the Ministry of Health’s guidance;

1.2. The health insurance fund shall cover the medical care costs for other diseases within the same scope of benefits and with the same levels of health insurance benefits as the cases of seeking medical care services at the right treatment line, except the costs specified at Point 1.1 of this Clause;

1.3. Health insurance card holders shall pay their own costs and the ones outside the scope of health insurance benefits (if any) in accordance with the law on health insurance.

2. In case a health insurance-covered medical care provider has to organize the concentrated quarantine under a decision of a competent authority or is assigned by a competent authority the task of medical service provision for persons with suspected or confirmed COVID-19, the Department of Health shall coordinate with the Social Security of the province or centrally run city in:

2.1. Guiding the applicant for health insurance-covered primary care services at such medical care provider to receive primary care services at another health insurance-covered medical care provider in the province or city;

2.2. Guiding the medical care provider to transfer medical service line in conformity with the pandemic situation.

The cases mentioned in this Clause shall be defined as health insurance-covered medical care at the right line.

3. For a patient who has been prescribed, dispensed drugs, provided with medical supplies and treated by a medical care provider, and given a paper of appointment for re-examination or medical examination number, medical report book for the appointment for re-examination (hereinafter collectively referred to as the paper of appointment for re-examination), but due to the pandemic, the patient cannot go to such establishment for re-examination:

3.1. The medical care provider that has prescribed, dispensed drugs and provided with medical supplies, treatment and issued the paper of appointment for re-examination shall be responsible for:

a) Informing and guiding the patient to choose an appropriate medical care provider for re-examination, provision of drugs, medical supplies and treatment.

b) Guiding the medical care provider where the patient is being in the quarantine or another medical care provider to re-examine, provide drugs, medical supplies and treatment for the patient; transfer drugs or coordinate with pharmaceutical companies in transferring transfer drugs and medical supplies to another medical care provider for re-examination, provision of drugs, medical supplies and treatment to the patient in case such medical care provider does not have drugs and medical supplies for medical examination and treatment of diseases requiring re-examination according to the paper of appointment.

3.2. The patient may use the paper of appointment for re-examination to go to another health insurance-covered medical care provider under instructions of the medical care provider issuing such paper of appointment for re-examination and guidance of the Department of Health, the Social Security Agency in the area of residence or where the patient is being in quarantine for medical examination and treatment.

In case the pandemic comes to an end, the patient may use the paper of appointment for re-examination issued by the medical care provider where the drugs and medical supplies have been provided to seek medical services at the medical care provider that has transferred drugs and medical supplies.

These cases are defined as health insurance-covered medical care at the right treatment line.

3.3. The health insurance-covered medical care provider that provides medical examination for, dispense drugs, medical supplies to, and treat the patient shall be responsible for:

a) Making and archiving dossiers of medical examination and treatment, provision of drugs and medical supplies according to regulations, aggregate them and send them to the social security agency (who has signed the contract on health insurance-covered medical care with such medical care provider);

b) Transferring electronic data to the health insurance information inspection system according to the Decision No. 4210/QD-BYT dated September 20, 2017 of the Ministry of Health on standard and format of output data used in the management, assessment and payment of health insurance-covered medical care costs, in which:

- In XML Table 1: at the field 17 “MA_NOI_CHUYEN”, to insert the code of the medical care provider granting the paper of appointment for re-examination; at the field No. 13 “TEN_BENH”, to insert the content: "Medical examination and treatment and drug supply in accordance with the paper of appointment for re-examination and treatment instructions of the medical care provider (insert name of the medical care provider granting the paper of appointment for re-examination)".

For example: In case Bach Mai Hospital with the health insurance-covered medical care provider code being 01929 is the medical care provider having issued the paper of appointment for re-examination but the patient goes to A Provincial General Hospital for medical services due to the pandemic, at the field 17 “MA_NOI_CHUYEN”, to insert: 01929; at the field No. 13 “TEN_BENH”, A Provincial General Hospital shall insert: "Medical examination and treatment, and drug supply according to the paper of appointment for re-examination and treatment instructions of Bach Mai Hospital".

- In case a medical service provider receives drugs and medical supplies from the medical service provider issuing the paper of appointment, in XML Table 2: at the field No. 3 “MA_THUOC”, to insert the code of the medical service provider that has issued the paper of appointment for re-examination; drug codes as issued together with the Decision No. 7603/QD-BYT dated December 25, 2018 of the Minister of Health on promulgating the common lists of codes applied in medical examination and treatment management and health insurance payment (version 6). These codes are separated by an underscore (_).

For example: In case Bach Mai Hospital with the health insurance-covered medical care provider code being 01929 is the medical care provider that has issued a paper of appointment for re-examination and has transferred Cyclosporine - an anti-rejection medication (with the code: 40.405) to A Provincial General Hospital, at the field No. 3 “MA_THUOC” A Provincial General Hospital shall insert as below: “01929_40.405”.

The medical service provider shall agree with the social security agency who has signed the contract on health insurance-covered medical care with such medical care provider before the performance to ensure the electronic data extraction, transfer and payment of health insurance-covered medical care costs.

c) Collecting the jointly paid amount of costs of drugs that are received from the medical care provider transferring the drugs and medical supplies, based on the amount used for the patient (if any);

d) Paying the medical care provider that have transferred drugs and medical supplies the drug costs, including the patient's jointly paid amount (if any).

dd) In case the pandemic or the quarantine comes to an end, the medical care provider where the drugs and medical supplies have been provided shall issue a paper of appointment for re-examination or treatment-line transfer paper and guide the patient to continue seeking medical services at the medical care provider that has transferred drugs. This case is defined as health insurance-covered medical care at the right treatment line.

3.4. The commune-level health station that receive and supply drugs and medical supplies to the patient shall be responsible for making and storing the dossier of provision of drug and medical supplies according to regulations, aggregate the costs and send them to the medical care provider (who has signed the contract with the social security agency for health insurance-covered medical care in such commune-level health station).

3.5. The medical care provider (who has signed the contract with the social security agency for health insurance-covered medical care in the commune-level health station) shall aggregate the costs and send them to the social security agency.

3.6. The social security agency (who has signed the health insurance-covered medical care contract with the health insurance-covered medical care provider receiving and using drugs and medical supplies for the patient) shall:

a) Pay medical care costs to the health insurance-covered medical care provider according to current regulations;

b) Pay the costs of drugs and medical supplies to the medical care provider that has been received drugs and medical supplies from the transferring medical care provider and use them for the patient, these cost shall be the incurring costs of the medical care provider (if any).

4. Use of the paper of appointment for re-examination during the duration of pandemic announcement by the competent authority or the quarantine period of a health establishment or a patient: A health insurance card holder with a paper of appointment for re-examination may take re-examination regardless of the time of re-examination appointment stated in the paper of appointment for re-examination. In this case, the health insurance inspection information system of the social security agency shall not detect the error at the field of the date of re-examination appointment.

5. The planning and prescription of drugs during the period of COVID-19 prevention and control.

5.1. Prescribing doctors and assistant doctors shall, based on the patients’ condition, prescribe elderly patients, patients with diseases requiring long-term treatment the number of drugs to be used for 90 (ninety) days in maximum.

5.2. The medical care providers must provide their patients with their telephone numbers for contact when necessary.

5.3. Medical care providers shall, based on the quantity of patients who seek medical services, purchase and stockpile drugs (particularly drugs for cardiology, diabetes, blood pressure treatment, etc.).

6. In case health insurance card holders themselves seek medical care services, and the health establishments conclude that they are not subject to the concentrated quarantine, the health insurance fund shall pay the medical care costs in accordance with the law on health insurance.

7. The synthesis of forms of request for payment of health insurance-covered medical care costs shall comply with the Decision No. 6556/QD-BYT dated October 30, 2018 of the Minister of Health promulgating the form of the Statement of medical care costs used in medical care providers and the Appendix providing instructions on recording a Statement of medical care costs. Health establishments are not allowed to separate the costs of a patient with a health insurance card into many different cost statements.

8. The Departments of Health shall coordinate with the social security agencies of provinces and centrally run cities in guiding patients to seek medical care services at health insurance-covered medical care providers in their provinces and centrally run cities in accordance with the pandemic situation.

The payment of health insurance-covered medical care costs for health insurance card holders during the concentrated quarantine period and for a number of other cases during the COVID-19 pandemic according to this Official Dispatch shall be applied from February 08, 2021.

This Official Dispatch replaces the Official Dispatch No. 2146/BYT-BH dated April 17, 2020 of the Minister of Health providing the temporary guidance on the payment of health insurance-covered medical care costs for health insurance card holders during the concentrated quarantine period and for a number of other cases during the COVID-19 pandemic and the Official Dispatch No. 2276/BYT-BH dated April 24, 2020 of the Minister of Health amending Clause 3 of the Official Dispatch No. 2146/BYT-BH on guiding the payment of health insurance-covered medical care costs related to the COVID-19 pandemic.

Any difficulty and problem arising in the course of implementation should be promptly reported to the Ministry of Health for guidance./.

 

 

FOR THE MINISTER
THE DEPUTY MINISTER

Tran Van Thuan

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Nâng cao để xem đầy đủ bản dịch.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
văn bản TIẾNG ANH
Bản dịch LuatVietnam
download Official Dispatch 3100/BYT-BH DOC (Word)
Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao để tải file.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

download Official Dispatch 3100/BYT-BH PDF
Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao để tải file.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

tin liên quan

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi