Công văn 3084/UBND-KGVX Hà Nội 2021 điều chỉnh một số biện pháp phòng chống dịch COVID-19

Thuộc tính Nội dung VB gốc Tiếng Anh Liên quan Hiệu lực Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

ỦY BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ HÀ NỘI

________

Số: 3084/UBND-KGVX

V/v Điều chỉnh một số biện pháp phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn Thành phố

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________

Hà Nội, ngày 15 tháng 9 năm 2021

Kính gửi:

- Giám đốc các Sở, ban, ngành Thành phố;

- Các đồng chí Bí thư quận, huyện, thị ủy;

- Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã.

Căn cứ ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 71/CĐ-TTg ngày 06/9/2021; Chỉ thị số 06-CT/TU ngày 01/9/2021 của Ban Thường vụ Thành ủy; thực hiện Chỉ thị số 20/CT-UBND ngày 03/9/2021 và Công điện số 20/CĐ-UBND ngày 06/9/2021 của UBND Thành phố;

 Qua báo cáo của Sở Y tế đến ngày 14/9/2021, Thành phố đã cơ bản kiểm soát tốt dịch bệnh, cụ thể số ca mắc tại cộng đồng trong 3 tuần gần đây có xu hướng giảm, đã cơ bản hoàn thành xét nghiệm tầm soát diện rộng trên toàn địa bàn Thành phố, tổ chức tiêm vắc xin phòng COVID-19 mũi 1 bao phủ cơ bản toàn bộ đối tượng trong diện tiêm chủng; trên địa bàn Thành phố có 01 quận nguy cơ rất cao (Thanh Xuân), 2 quận nguy cơ cao (Hoàng Mai, Đống Đa), 9 quận, huyện nguy cơ (Ba Đình, Gia Lâm, Hai Bà Trưng, Hoài Đức, Hoàn Kiếm, Hà Đông, Thanh Trì, Thường Tín, Đan Phượng) và 18 quận, huyện, thị xã còn lại ở mức bình thường mới.

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 241/TB-VPCP ngày 12/9/2021 của Văn phòng Chính phủ, kết luận của Thường trực Thành ủy Hà Nội tại Thông báo số 486/TB-TU ngày 13/9/2021, UBND Thành phố đề nghị Giám đốc, Thủ trưởng các Sở, ban, ngành Thành phố, các đồng chí Bí thư quận, huyện, thị ủy và Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã thực hiện một số nội dung sau:

1. Nguyên tắc thực hiện
- Tiếp tục thực hiện nghiêm Chỉ thị số 20/CT-UBND ngày 03/9/2021 của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội.
- Đánh giá, phân loại các vùng theo mức độ nguy cơ và có biện pháp phù hợp với từng vùng để “bảo vệ vững chắc vùng xanh”, “xanh hóa vùng vàng”, “thu hẹp vùng đỏ”; rà soát các khu vực phong tỏa để thu hẹp quy mô, đảm bảo thực hiện nghiêm, thực chất việc cách ly y tế trên địa bàn.
- Duy trì hoạt động các “pháo đài” chống dịch tại từng phường, xã, thị trấn, lấy người dân là “chiến sỹ” là trung tâm phục vụ, là chủ thể phòng, chống dịch với sự vào cuộc đồng bộ, quyết liệt của toàn bộ hệ thống chính trị và người dân trên địa bàn.
- Chủ động triển khai kế hoạch, phương án tổ chức các trạm y tế lưu động tại các xã, phường, thị trấn để sẵn sàng đáp ứng và đảm bảo tiếp cận y tế của người dân từ sớm, từ xa và ngay từ cơ sở.
- Tránh 2 khuynh hướng: (1) Lơ là, chủ quan, mất cảnh giác, say sưa với kết quả ban đầu sau thời gian dài thực hiện phòng, chống dịch; (2) Nóng vội, chưa chuẩn bị tốt, chưa an toàn đã nới lỏng các biện pháp phòng, chống dịch.
2. Từ 12h00 ngày 16/9/2021, đối với các địa bàn các quận, huyện, thị xã chưa ghi nhận ca nhiễm trong cộng đổng (từ thời điểm thực hiện Chỉ thị số 20/CT-UBND ngày 03/9/2021 của Chủ tịch UBND Thành phố) được hoạt động một số cơ sở kinh doanh, cụ thể như sau:

- Cơ sở kinh doanh văn phòng phẩm, sách, thiết bị, đồ dùng học tập.
- Cơ sở kinh doanh dịch vụ sửa chữa phương tiện giao thông, điện tử, điện lạnh và đồ gia dụng.
- Cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn, uống (chỉ bán hàng mang về) và đóng cửa trước 21 giờ hàng ngày.
3. Tổ chức thực hiện
a) Đối với các cơ sở kinh doanh, dịch vụ
Các cơ sở kinh doanh, dịch vụ hoạt động theo sự quản lý, giám sát, kiểm tra của chính quyền địa phương. Thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng chống dịch theo quy định, yêu cầu khai báo y tế bắt buộc với nhân viên; thực hiện 5K; quét mã QR bắt buộc với khách đến mua hàng; thường xuyên vệ sinh, khử khuẩn tại cơ sở; hạn chế tối đa tiếp xúc trực tiếp. Chủ các cơ sở kinh doanh, dịch vụ phải cam kết và chịu trách nhiệm thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 theo quy định.
b) Sở Y tế
- Chủ trì phối hợp các đơn vị liên quan, bám sát chỉ đạo của Trung ương và Thành phố, xây dựng hướng dẫn triển khai các tiêu chí, điều kiện, biện pháp nới lỏng và khôi phục các hoạt động theo nguyên tắc phải kiểm soát được dịch bệnh, độ bao phủ vắc xin, ý thực chấp hành của người dân,... và liên tục theo dõi, đánh giá để kịp thời điều chỉnh phù hợp với diễn biến tình hình dịch bệnh.
c) Sở Thông tin và Truyền thông
- Phối hợp với các quận, huyện, thị xã xây dựng và triển khai kế hoạch ứng dụng quét mã QR cho toàn bộ người dân, các nhà hàng, các cơ sở sản xuất kinh doanh, dịch vụ, trung tâm thương mại, siêu thị,... trên địa bàn Thành phố.
- Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phòng chống dịch COVID-19, đẩy mạnh chuyển đổi số trong các lĩnh vực của Thành phố.
d) Công an Thành phố
- Phối hợp với các đơn vị liên quan tiếp tục duy trì kiểm soát tại các chốt ra, vào Thành phố.
- Thường xuyên tổ chức kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định phòng chống dịch.
- Phối hợp với các đơn vị của Bộ Công an, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Y tế triển khai nhanh các phần mềm quản lý di biến động dân cư và các dữ liệu phòng, chống dịch theo hướng tích hợp các dữ liệu liên quan vào mã công dân.
e) UBND các quận, huyện, thị xã
- Thống nhất nguyên tắc, tiêu chí đánh giá mức độ an toàn phòng chống dịch trong các hoạt động kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn; chỉ đạo UBND các phường, xã, thị trấn hướng dẫn các cơ sở kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch, kinh doanh, đảm bảo sinh kế của người dân.
- Thường xuyên tổ chức kiểm tra, xử lý nghiêm các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ không tuân thủ quy định công tác phòng, chống dịch của Thành phố.
- Chỉ đạo UBND các phường, xã, thị trấn tổ chức triển khai các trạm y tế lưu động trên địa bàn theo nguyên tắc nêu trên; thống kê đối tượng bệnh nền, đối tượng nguy cơ và địa điểm nguy cơ lây nhiễm cao trên địa bàn.
4. Giao các Sở, ban, ngành Thành phố, UBND các quận, huyện, thị xã căn cứ chức năng, nhiệm vụ và địa bàn quản lý khẩn trương rà soát, đánh giá kết quả thực hiện sau thời gian giãn cách xã hội, tình hình dịch bệnh để báo cáo, đề xuất các biện pháp phòng, chống dịch bệnh và phương án phục hồi sản xuất, kinh doanh sau ngày 21/9/2021; gửi báo cáo UBND Thành phố (đồng thời gửi Sở Y tế) chậm nhất trong ngày 17/9/2021. Sở Y tế chủ trì tổng hợp ý kiến các đơn vị, tham mưu, đề xuất, báo cáo UBND Thành phố trước ngày 18/9/2021 để xem xét, ban hành Chỉ thị về các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn Thành phố trong giai đoạn mới. UBND Thành phố yêu cầu các đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Văn phòng Chính phủ;

- Đồng chí Bí thư Thành ủy;

- Thường trực Thành ủy;

- Chủ tịch UBND Thành phố;

- Các Phó Chủ tịch UBND Thành phố;

- Ban Tuyên giáo Thành ủy;

- Đ/c Bí thư Đảng ủy và Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn;

- Các cơ quan Báo, đài Thành phố;

- VPUBTP: CVP, PCVP P.T.T.Huyền; các phòng: KGVX, TKBT,

- Lưu: VT, KGVXhlva.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

 

 

 

 

Chu Ngọc Anh

 

Thuộc tính văn bản
Công văn 3084/UBND-KGVX của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc điều chỉnh một số biện pháp phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn Thành phố
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân TP. Hà Nội Số công báo: Đang cập nhật
Số hiệu: 3084/UBND-KGVX Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Công văn Người ký: Chu Ngọc Anh
Ngày ban hành: 15/09/2021 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe , COVID-19
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

HANOI PEOPLE'S COMMITTEE

_______

No. 3084/UBND-KGVX

On adjusting a number of measures to prevent and control COVID-19 pandemic in the City

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence - Freedom - Happiness

_______________________

Hanoi, September 15, 2021

 

                                                       

To:

- Directors of Departments and sectors of the City;

- District-level Party secretaries;

- Chairpersons of People's Committees of districts, towns.

 

Pursuant to the Prime Minister's direction in the Official Telegram No. 71/CD-TTg dated September 06, 2021; Directive No. 06-CT/TU dated September 01, 2021 of the Municipal Party Standing Committee; implementing the Directive No. 20/CT-UBND dated September 03, 2021 and the Official Telegram No. 20/CD-UBND dated September 06, 2021 of the City People's Committee;

 According to the Department of Health’s report dated September 14, 2021, the City has basically controlled the pandemic. Specifically, confirmed cases in the community in the last 3 weeks has tended to decrease in numbers, the large-scale screening test throughout the City has been basically completed; almost all of persons subject to the immunization have got the first dose of COVID-19 vaccine. In the City, there are 01 district at very high risk (Thanh Xuan district), 02 districts at high risk (Hoang Mai, Dong Da districts), 09 districts at risk (Ba Dinh, Gia Lam, Hai Ba Trung, Hoai Duc, Hoan Kiem, Ha Dong, Thanh Tri, Thuong Tin, Dan Phuong districts) and the remaining 18 districts, towns at the new normal.

Implementing the Prime Minister’s direction in the Notice No. 241/TB-VPCP dated September 12, 2021 of the Government Office, conclusion of the standing agency of Hanoi municipal party committee in the Notice No. 486/TB-TU dated September 13, 2021, the City People's Committee requests Directors, Heads of Departments and sectors of the City, district-level Party secretaries and Chairpersons of People's Committees of districts, towns to implement the following contents:

1. Principles of implementation

- Continue to strictly comply with the Directive No. 20/CT-UBND dated September 03, 2021 of the Chairman of the Hanoi People’s Committee.

- Assess and classify zones according to risk levels and take appropriate measures for each zone in order to “protect green zones”, “turn yellow zones into green zones”, “narrow red zones”; review and narrow the blockade areas, ensure the strict implementation of quarantine in the localities.

- Maintain the operation of anti-pandemic “fortresses" in each ward, commune or township, at which the citizens shall be "soldiers" participating in pandemic prevention and control, with the synchronous and serious participation of the entire political system and citizens in the localities.

- Proactively implement plans to organize mobile health stations in communes, wards, townships to be ready to respond citizens’ health demands and ensure that citizens may access to health services early, remotely and right at localities.

Click download to see the full text

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Nâng cao để xem đầy đủ bản dịch. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây.
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản này chưa có Chỉ dẫn thay đổi nên chưa có Nội dung MIX, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản khác