Công văn 3031/SGDĐT-CTTT TP.HCM 2022 thực hiện sổ khám sức khỏe cho học sinh đầu cấp năm học 2022-2023

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

  ỦY BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

_____________

Số: 3031/SGDĐT-CTTT

Về thực hiện sổ khám sức khỏe

cho học sinh đầu cấp

năm học 2022-2023

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

__________________________

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 8 năm 2022

                          Kính gửi:

- Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Thủ Đức và các quận, huyện;

- Hiệu trưởng trường THPT, phổ thông nhiều cấp học;

- Giám đốc Trung tâm GDTX, GDNN-GDTX;

- Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc.

Căn cứ Thông tư liên tịch số 13/2016/TTLT-BYT-BGDĐT ngày 12 tháng 5 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Y tế và Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về công tác y tế trường học;

Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị thủ trưởng các đơn vị triển khai thực hiện sổ theo dõi sức khỏe cho học sinh năm học 2022-2023 cụ thể như sau:

1. Đối tượng

Học sinh đầu cấp theo học tại các cơ sở giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông năm học 2022-2023.

Học sinh đã trang bị sổ theo dõi sức khỏe từ các năm học trước vẫn tiếp tục sử dụng sổ cho các năm học tiếp theo đến cuối cấp học.

2. Cách thức thực hiện

a) Thống kê số lượng

Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Thủ Đức và các quận, huyện thống kê và tổng hợp số lượng đăng ký của cơ sở giáo dục trên địa bàn và gửi về Sở Giáo dục và Đào tạo; tiếp nhận sổ theo dõi sức khỏe cho học sinh và chuyển gửi đến các cơ sở giáo dục trực thuộc.

Các trường THPT, Trung tâm GDTX, Trung tâm GDNN-GDTX thống kê số lượng học sinh đăng ký và gửi trực tiếp về Sở Giáo dục và Đào tạo; tiếp nhận sổ theo dõi sức khỏe cho học sinh.

b) Phương thức nhận sổ khám sức khỏe

Sổ theo dõi sức khỏe sẽ được chuyển giao đến cho các đơn vị trong  tháng 9 năm 2022.

Phòng Giáo dục và Đào tạo tiếp nhận và chuyển cho các trường Mầm non, Tiểu học, THCS.

Các trường THPT, Trung tâm GDTX, Trung tâm GDNN-GDTX sổ theo dõi sức khỏe sẽ được chuyển trực tiếp đến đơn vị.

Lưu ý: Nhà trường tiếp nhận đầy đủ sổ khám sức khỏe cho học sinh; có trách nhiệm cung cấp sổ theo dõi sức khỏe của học sinh và giao cho người khám sức khỏe khi có tổ chức khám sức khỏe để ghi kết quả. Nhà trường có trách nhiệm lưu và thông báo kết quả khám sức khỏe cho cha mẹ học sinh theo quy định.

Kinh phí thực hiện: từ nguồn kinh phí Bảo hiểm y tế học sinh để lại cho đơn vị; cụ thể: 10.000 đồng/quyển; sổ theo dõi sức khỏe được sử dụng trong suốt cấp học.

Các đơn vị gửi danh sách tổng hợp đăng ký về Văn Phòng qua email: dmntran.sgddt@tphcm.gov.vn, chuyên viên phụ trách: Đào Mỹ Ngọc Trân, điện thoại: 0778886911; đồng thời gửi về phòng Chính trị tư tưởng qua email: ptltuyen.sgddt@tphcm.gov.vn, điện thoại (028) 38.299.682. Hạn chót đơn vị gửi danh sách đăng ký ngày 07/9/2022.

Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị Thủ trưởng các đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:                   

- Như trên;                                                              - Giám đốc Sở;

- Lưu: VT, CTTT (Tuyền).

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

Dương Trí Dũng

BIỂU MẪU 1: Phòng Giáo dục và Đào tạo

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

QUẬN: ……………………………..

PHIẾU ĐĂNG KÝ SỔ THEO DÕI SỨC KHỎE HỌC SINH

NĂM HỌC 2022-2023

Tổng

số lượng

Mầm non

Tiểu học

Nhân viên phụ trách –Điện thoại

Chú thích:

1: Tổng số lượng đăng ký của Mầm non + Tiểu học + THCS                       

2: Số lượng đăng ký Mầm non.

3: Số lượng đăng ký tiểu học.

4: Số lượng đăng ký THCS.

5: Điền đầy đủ thông tin theo yêu cầu.

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

BIỂU MẪU 2: Trường THPT, TT GDTX, TT GDNN-GDTX

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG: ……………………………..

PHIẾU ĐĂNG KÝ SỔ THEO DÕI SỨC KHỎE HỌC SINH

NĂM HỌC 2022-2023

Số lượng

Khối 10

Nhân viên phụ trách –Điện thoại

Chú thích:

1: Tổng số lượng đăng ký của Khối 10.                                                               

2: Số lượng đăng ký Khối 10.

3: Điền đầy đủ thông tin theo yêu cầu.

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

Văn bản này có phụ lục đính kèm. Tải về để xem toàn bộ nội dung.

thuộc tính Công văn 3031/SGDĐT-CTTT

Công văn 3031/SGDĐT-CTTT của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh về việc thực hiện sổ khám sức khỏe cho học sinh đầu cấp năm học 2022-2023
Cơ quan ban hành: Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí MinhSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:3031/SGDĐT-CTTTNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Công vănNgười ký:Dương Trí Dũng
Ngày ban hành:25/08/2022Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề , Y tế-Sức khỏe

tải Công văn 3031/SGDĐT-CTTT

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
văn bản TIẾNG ANH
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi