Công văn 2974/LS-PL công nhận Giấy chứng nhận tiêm chủng và Giấy xác nhận khỏi bệnh COVID-19 của nước ngoài

Thuộc tính Nội dung VB gốc Tiếng Anh Liên quan Hiệu lực Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NGOẠI GIAO
CỤC LÃNH SỰ

_______

S: 2974/LS-PL

V/v Hướng dẫn việc kiểm tra và công nhận Giấy chứng nhận tiêm chủng và Giấy xác nhận khỏi bệnh COVID-19 của nước ngoài.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_________________________

Hà Nội, ngày 06 tháng 8 năm 2021

Kính gửi:

- Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

- Các cơ quan ngoại vụ địa phương.

Liên quan đến việc kiểm tra và công nhận Giấy chứng nhận tiêm chủng, Giấy xác nhận khỏi bệnh COVID-19 hoặc các giấy tờ tương đương khác của nước ngoài để triển khai Hướng dẫn về cách ly y tế đối với người nhập cảnh Việt Nam đã tiêm đủ liều vắc-xin phòng Covid-19 hoặc đã khỏi bệnh Covid-19 (công văn số 6288/BYT-MT ngày 04/8/2021 của Bộ Y tế), Cục Lãnh sự Bộ Ngoại giao đã thống nhất với Cục Môi trường Y tế, Bộ Y tế và xin thông báo như sau:

1. Hiện nay, Bộ Ngoại giao đang phối hợp với Bộ Y tế và Bộ Thông tin và Truyền thông xây dựng tiêu chí và cơ chế công nhận và cho phép sử dụng trực tiếp ở Việt Nam đối với Giấy chứng nhận tiêm chủng/hộ chiếu vắc-xin của nước ngoài để báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.
2. Trong thời gian trước mắt, để tạo điều kiện cho việc triển khai Hướng dẫn cách ly ban hành tại công văn số 6288/BYT-MT nêu trên, Cục Lãnh sự đã đề nghị các Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài:
- Nếu mẫu Giấy chứng nhận tiêm chủng, Giấy xác nhận khỏi bệnh Covid-19 chưa được giới thiệu chính thức cho CQĐD: CQĐD làm thủ tục hợp pháp hóa lãnh sự/xác nhận để người nhập cảnh sử dụng Giấy này ở Việt Nam.
- Nếu mẫu Giấy chứng nhận tiêm chủng, Giấy xác nhận khỏi bệnh Covid-19 đã được giới thiệu chính thức qua đường ngoại giao: CQĐD thông báo cho người đã được tiêm chủng mang trực tiếp Giấy đó về trong nước, các cơ quan chức năng trong nước sẽ xem xét, đối chiếu với các bản mẫu đã được giới thiệu chính thức.
Cục Lãnh sự xin gửi kèm theo các mẫu đã được giới thiệu chính thức để Quý Cơ quan theo dõi, thực hiện (Danh sách kèm theo).
3. Cục Lãnh sự sẽ tiếp tục thông báo tới Quý Cơ quan khi có hướng dẫn mới liên quan đến vấn đề này. Trân trọng thông báo tới Quý Cơ quan để phối hợp, thực hiện./.
 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Cục Quản lý Môi trường Y tế, Bộ YT;

- Cục Hàng không Việt Nam, Bộ GTVT;

- Cục Quân y, Bộ QP;

- Cục LTNN, Vụ THKT, Vụ BC, Vụ CSĐN (để p/h);

- Lưu: VP, QHLS, BHCD, XNC, PLLS.

CỤC TRƯỞNG

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Hương Lan

Danh sách Mẫu Giấy chứng nhận tiêm chủng và Giấy xác nhận đã khỏi bệnh Covid-19 của nước ngoài đã giới thiệu qua đường ngoại giao
(Kèm theo Công văn số 2974/LS-PL ngày 06/8/2021)

STT

Tên nước

Tên giấy tờ

1

Cộng hòa Ba Lan

Giấy chứng nhận tiêm chủng

2

Các tiểu vương quốc Ả-rập thống nhất

Thẻ chứng nhận tiêm chủng

3

Hàn Quốc

Giấy chứng nhận tiêm chủng

4

Cộng hòa Ca-dắc-xtan

Giấy chứng nhận tiêm chủng

5

Mông Cổ

Chứng chỉ du lịch quốc tế

6

Vương quốc Ô-man

Chứng chỉ chứng nhận tiêm chủng

7

Vương quốc Thái Lan

Chứng chỉ chứng nhận tiêm chủng

8

Ru-ma-ni

Chứng chỉ chứng nhận tiêm chủng

9

Nhật Bản

Giấy chứng nhận tiêm chủng

10

Niu Di lân

Giấy chứng nhận tiêm chủng (xác nhận qua thư điện tử)

Thuộc tính văn bản
Công văn 2974/LS-PL của Cục Lãnh sự hướng dẫn việc kiểm tra và công nhận Giấy chứng nhận tiêm chủng và Giấy xác nhận khỏi bệnh COVID-19 của nước ngoài
Cơ quan ban hành: Cục Lãnh sự Số công báo: Đang cập nhật
Số hiệu: 2974/LS-PL Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Công văn Người ký: Nguyễn Thị Hương Lan
Ngày ban hành: 06/08/2021 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe , COVID-19
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

THE MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS

THE CONSULAR DEPARTMENT

____________________

No. 2974/LS-PL

Guiding the inspection and recognition of the vaccination certificate, certificate of recovery from COVID-19 issued by foreign agencies

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence - Freedom - Happiness

____________________

Hanoi, August 06, 2021

 

 

To:

- Health Departments of provinces and centrally-run cities;

- Local foreign affairs agencies.

 

Regarding the inspection and recognition of the vaccination certificate, certificate of recovery from COVID-19 or other equivalent papers issued by foreign agencies to implement the Guidance on quarantine for people entering Vietnam who have received a full dose of COVID-19 vaccine or have recovered from COVID-19 (the Ministry of Health's Official Dispatch No. 6288/BYT-MT dated August 04, 2021), the Consular Department under the Ministry of Foreign Affairs reaches an agreement with the Administration of Environmental Health under the Ministry of Health as follows:

1. Currently, the Ministry of Foreign Affairs has cooperated with the Ministry of Health and the Ministry of Information and Communications in developing criteria and mechanisms for recognition and permission for direct use of vaccination certificate/vaccine passport issued by foreign agencies in Vietnam in order to report competent authorities for consideration and decision.

2. Temporarily, in order to facilitate the implementation of the Guidance on quarantine promulgated in the above-mentioned Official Dispatch No. 6288/BYT-MT, the Consular Department requests Vietnamese overseas missions as follows:

- In case the templates of vaccination certificate and certificate of recovery from COVID-19 have not yet been officially introduced to the overseas missions: They shall carry out procedures for consular legalization/certification for entrants to use such papers in Vietnam.

- In case the templates of vaccination certificate and certificate of recovery from COVID-19 have been officially introduced through the diplomatic channel: The overseas missions shall notify the vaccinated persons to carry such papers with them when entering Vietnam, domestic functional agencies shall consider and compare with templates that have been officially introduced.

The Consular Department hereby attaches templates that have been official introduced for further monitoring and implementation (see the attached List).

3. The Consular Department shall continue notifying any new instructions related to this matter for coordination and implementation.

Respectfully./.

 

 THE DIRECTOR

 

 

Nguyen Thi Huong Lan


 

 

List of templates
For vaccination certificate and certificates of recovery from COVID-19 issued by foreign agencies that have been officially introduced through the diplomatic channel

(Attached to the Official Dispatch No. 2974/LS-PL dated August 06, 2021)

 

No.

Country name

Paper name

1

The Republic of Poland

Vaccination certificate

2

The United Arab Emirates

Vaccination card

3

Korea

Vaccination certificate

4

The Republic of Kazakhstan

Vaccination certificate

5

Mongolia

International travel certificate

6

The Kingdom of Oman

Vaccination certificate

7

The Kingdom of Thailand

Vaccination certificate

8

Romania

Vaccination certificate

9

Japan

Vaccination certificate

10

New Zealand

Vaccination certificate (certified by email)

 
Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Nâng cao để xem đầy đủ bản dịch. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây.
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản này chưa có Chỉ dẫn thay đổi nên chưa có Nội dung MIX, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi
1900.6192 hoặc gửi câu hỏi tại đây

Tải ứng dụng LuatVietnam Miễn phí trên

Văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!