Công văn 297/TTrB-P1 2020 tăng cường thanh tra, kiểm tra về phòng chống dịch Covid-19

Thuộc tính Nội dung VB gốc Liên quan Hiệu lực Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

BỘ Y TẾ

THANH TRA BỘ

________

Số: 297/TTrB-P1

V/v Tiếp tục tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra về phòng chống dịch bệnh Covid-19

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________

Hà Nội, ngày 27 tháng 3 năm 2020

 

 

                                                          

Kính gửi: Giám đốc Sở Y tế các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương.

 

Trong thời gian qua, Ban chỉ đạo quốc gia về phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid-19 đã chỉ đạo Ngành Y tế phối hợp chặt chẽ với các Bộ, ban, ngành quyết liệt thực hiện nghiêm các chủ trương, chính sách và các giải pháp của Đảng và Nhà nước về công tác phòng chống dịch. Tuy nhiên, tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp, xuất hiện tình trạng lây nhiễm trong cộng đồng, các trường hợp tiếp xúc đang được các cơ quan chức năng giám sát, theo dõi và tiến hành cách ly, có những trường hợp thuộc diện cách ly bắt buộc nhưng đã không thực hiện nghiêm túc làm tăng nguy cơ lây lan bệnh dịch, một số trường hợp khi phát hiện dương tính thì đã có tiền sử tiếp xúc cộng đồng trong thời gian dài.

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp thường trực chính phủ ngày 26/3/2020 và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ Y tế về việc triển khai quyết liệt các biện pháp phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid-19, Thanh tra Bộ Y tế đề nghị Giám đốc Sở Y tế các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo Thanh tra Sở phối hợp với các đơn vị liên quan tiếp tục thực hiện tốt một số nội dung công việc sau:

1. Tiếp tục nắm bắt tình hình dịch bệnh Covid-19, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tăng cường thanh tra, kiểm tra, kiểm soát các tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch. Đặc biệt chú trọng phát hiện các trường hợp không khai báo và cách ly theo quy định, hướng dẫn của Ngành Y tế; không thực hiện nghiêm quy định của Thủ tướng Chính phủ về việc tạm đóng cửa các cơ sở dịch vụ không thiết yếu, không tụ tập nhiều hơn 10 người ở bên ngoài các công sở và trường học, bệnh viện; đầu cơ tích trữ, buôn lậu thuốc, hóa chất, vật tư y tế và các nhu yếu phẩm khác; đăng tin quảng cáo xét nghiệm Covid-19 khi không được phép của Bộ Y tế và các hành vi vi phạm pháp luật khác trong công tác phòng, chống dịch bệnh nguy hiểm này.

2. Kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định của Nghị định số 176/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế (Trong đó tập trung nhiều vào các quy định từ điều 7 đến điều 11); Nghị định số 185/2013/NĐ-CP ngày 15/11/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và Nghị định số 124/2015/NĐ-CP ngày 19/11/2015 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều của Nghị định số 185/2013/NĐ-CP ngày 15/11/2013 của Chính phủ. Công bố rộng rãi các trường hợp vi phạm trên phương tiện thông tin đại chúng để cảnh báo cho cộng đồng.

3. Trong quá trình triển khai thực hiện nếu gặp khó khăn, vướng mắc trong công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm, đề nghị báo cáo kịp thời về Bộ Y tế (Thanh tra Bộ) để phối hợp, hướng dẫn giải quyết.

Trân trọng cảm ơn./.

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- PTTg Vũ Đức Đam (để b/c);

- Các đ/c Thứ trưởng (để b/c);

- Các đ/c Phó Chánh Thanh tra Bộ;

- Các Vụ/Cục, Tổng Cục, Văn phòng Bộ (để p/h);

- Các Phòng thuộc Thanh tra Bộ (để biết);

- Cổng thông tin điện tử BYT (để đăng tin);

- Lưu: TTrB, P1.

CHÁNH THANH TRA BỘ

 

 

 

 

 

Nguyễn Mạnh Cường

 

 

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản cùng lĩnh vực