Công văn 2960/UBND-TKBT Hà Nội 2021 thực hiện ứng trực nghiêm 24/24/7, tập trung xét nghiệm, tiêm vắc-xin phòng chống dịch COVID-19

Thuộc tính Nội dung VB gốc Tiếng Anh Liên quan Hiệu lực Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng:Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI

__________

Số: 2960/UBND-TKBT
V/v:
Thực hiện ứng trực nghiêm 24/24/7, tập trung cao độ cho công tác xét nghiệm và tiêm vắc-xin phòng chống dịch COVID-19

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________

Hà Nội, ngày 08 tháng 9 năm 2021

 

 

 

Kính gửi:

-   Đồng chí Bí thư các quận, huyện, thị ủy, Trưởng Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 quận, huyện, thị xã;

-   Đồng chí Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã, Chỉ huy trưởng Sở Chỉ huy phòng, chống dịch COVID-19 các quận, huyện, thị xã;

-   Đồng chí Bí thư, Chủ tịch UBND các phường, xã, thị trấn, Chỉ huy trưởng Sở Chỉ huy các phường, xã, thị trấn.

 

 

Nhằm tập trung cao độ, quyết liệt, toàn lực cho công tác phòng chống dịch COVID-19, trọng tâm là khẩn trương tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả: các Công điện số 1099/CĐ-TTg ngày 22/8/2021, số 1102/CĐ-TTg ngày 23/8/2021, số 71/CĐ-TTg ngày 06/9/2021 của Thủ tướng Chính phủ; các Công điện số 1346/CĐ-BYT ngày 08/9/2021, số 1256/CĐ-BYT ngày 08/9/2021 của Bộ Y tế; Thông báo số 484 ngày 07/9/2021 của Ban Thường vụ Thành ủy; Công điện số 20/CĐ-UBND ngày 06/9/2021 của Chủ tịch UBND Thành phố; Kế hoạch số 206/KH-UBND ngày 08/9/2021 của UBND Thành phố về việc xét nghiệm diện rộng và tiêm chủng vắc xin phòng chống dịch COVID-19 của người dân trên địa bàn Thành phố;

UBND Thành phố, Ban Chỉ đạo công tác phòng, chống dịch COVID-19 Thành phố yêu cầu đồng chí Bí thư các quận, huyện, thị ủy, Trưởng Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 các quận, huyện, thị xã; Chủ tịch UBND, Chỉ huy trưởng Sở Chỉ huy phòng, chống dịch COVID-19 các quận, huyện, thị xã trực tiếp quán triệt và tổ chức thực hiện các nội dung, yêu cầu sau:

1. Quán triệt sâu sắc, thấm nhuần tinh thần chỉ đạo và tổ chức thực hiện nghiêm túc, quyết liệt, kịp thời, phù hợp, hiệu quả các nội dung chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19, Bộ Y tế, Ban Thường vụ Thành ủy, UBND Thành phố, Chủ tịch UBND Thành phố tại các văn bản nêu trên; trọng tâm là: (1) “Thần tốc, thần tốc hơn nữa, tranh thủ từng giờ, từng phút” để hoàn thành việc xét nghiệm diện rộng toàn thành phố, đảm bảo an toàn, hiệu quả, kịp tiến độ nhằm phát hiện sớm nhất nguồn lây, kịp thời cách ly, khoanh vùng, dập dịch; (2) lập kế hoạch chi tiết và tổ chức ngay chiến dịch tiêm vắc-xin đến từng phường, xã, thị trấn, theo nguyên tắc “vắc-xin tốt nhất là vắc-xin được tiêm sớm nhất”, “vắc-xin về đến đâu phải tiêm hết ngay đến đó” đảm bảo an toàn, hiệu quả, kịp tiến độ, không được để chậm trễ, có vắc-xin nào tiêm hết ngay loại đó; (3) tại các địa bàn đang thực hiện giãn cách xã hội triển khai ngay trạm y tế lưu động; các địa bàn còn lại phải có kế hoạch, phương án tổ chức trạm y tế lưu động tại xã, phường, thị trấn để sẵn sàng cho tình huống xuất hiện các ca nhiễm trong cộng đồng.

2. Yêu cầu UBND và Sở Chỉ huy các quận, huyện, thị xã và xã, phường, thị trấn tổ chức, bố trí cán bộ thực hiện ứng trực nghiêm 24/24/7, đảm bảo việc tiếp nhận, xử lý kịp thời mọi thông tin, công việc phòng chống dịch bệnh, nhất là đáp ứng yêu cầu của người dân; đảm bảo trực, sẵn sàng hoạt động 24/24/7 thiết bị giao ban trực tuyến để duy trì kết nối thông suốt với Sở Chỉ huy Thành phố và đầu cầu của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ để đảm bảo tiếp nhận xử lý kịp thời các ý kiến chỉ đạo, yêu cầu kiểm tra đột xuất của Trung ương, Thành phố và các công việc cấp bách, khó khăn vướng mắc phát sinh trong tổ chức triển khai thực hiện tại cơ sở và đáp ứng tốt yêu cầu tiếp cận y tế, an sinh xã hội của người dân.

Yêu cầu đồng chí Bí thư các quận, huyên, thị ủy, Trưởng Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 các quận, huyện, thị xã, Chủ tịch UBND quận, huyện, thị xã, Chỉ huy trưởng Sở Chỉ huy phòng, chống dịch COVID-19 các quận, huyện, thị xã, đồng chí Bí thư, Chủ tịch UBND các phường, xã, thị trấn, Chỉ huy trưởng Sở Chỉ huy các phường, xã, thị trấn phải phát huy tinh thần trách nhiệm cao nhất, chịu trách nhiệm cá nhân trước Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực Thành ủy, UBND Thành phố, Ban Chỉ đạo Thành phố về việc tổ chức thực hiện triệt để, hiệu quả, đúng tiến độ công tác xét nghiệm, tiêm chủng theo Kế hoạch Thành phố đã ban hành và nội dung, yêu cầu tại mục 1, 2 nêu trên; tuyệt đối không để xảy ra tình trạng chủ quan, lơ là, mất cảnh giác, làm dịch bệnh có nguy cơ lây nhiễm, bùng phát trên địa bàn./.

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Văn phòng Chính phủ;

- Bộ Y tế ;

- Đ/c Bí thư Thành ủy ;

- Thường trực Thành ủy;

- Thường trực HĐND Thành phố;

- Chủ tịch UBND Thành phố;

- Các Phó Chủ tịch UBND Thành phố;

- Các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị thuộc TP;

- VPUB: C.PCVP, các đơn vị thuộc Văn phòng;

- Lưu: VT, TKBT.

CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

Chu Ngọc Anh

 

 

 

 

PHỤ LỤC

DANH SÁCH CÁC VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH VỀ PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19 TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ

(Kèm theo công văn Số 2960/UBND-TKBT ngày 08/9/2021 của UBND thành phố Hà Nội)

 

STT

Tên đơn vị

Loại Văn bản

Ngày ký

Số, ký hiệu

Trích yếu

I

Thủ tướng Chính phủ

 

 

 

 

 

 

1.

 

Công điện

22/8/2021

1099/CĐ-TTg

Công điện tăng cường giãn cách xã hội và các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19

2.

 

Công điện

23/8/2021

1102/TTg-KGVX

Công điện tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch COVID 19 trên toàn quốc

3.

 

Thông báo

01/09/202

230/TB-VPCP

Thông báo kết luận của Thủ tướng Phạm Minh Chính tại cuộc họp trực tuyến với cấp xã, phường tại Thành phố Hà Nội về phòng chống dịch Covid-19

4.

 

Chỉ thị

05/09/2021

24/CT-TTG

Chỉ thị việc đẩy mạnh triển khai các nhiệm vụ, giải pháp tổ chức dạy học an toàn, bảo đảm chương trình mục tiêu chất lượng giáo dục, đào tạo ứng phó với đại dịch Covid-19

5.

 

Công điện

07/09/2021

1118/CĐ-TTg

Công điện về bảo đảm an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ và xử lý vi phạm trong phòng, chống dịch covid-19

6.

 

Công văn

07/09/2021

6240/VPCP-KGVX

V/v chuẩn bị sẵn sàng để hỗ trợ Thành phố Hà Nội phòng, chống dịch COVID-19

7.

 

Công văn

08/09/2021

6263/VPCP-KGVX

V/v triển khai hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19

II

Bộ Y tế

8.

 

Quyết định

01/9/2021

4221/QĐ-TBYT

V/v ban hành Quy chế làm việc và phân công nhiệm vụ các thành viên của Tiểu ban Y tế thuộc Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19

9.

 

Chỉ thị

01/09/2021

9/CT-BYT

Chỉ thị về việc tăng cường triển khai các biện pháp kiểm soát dịch Covid-19

10.

 

Công điện

02/9/2021

1305/CĐ-BYT

V/v tăng cường công tác xét nghiệm phòng, chống dịch Covid-19

11.

 

Công văn

03/9/2021

7316/BYT-MT

V/v hướng dẫn an toàn PCD Covid-19 đối với lực lượng tham gia hỗ trợ công tác PCD Covid-19

12.

 

Công văn

03/9/2021

7317/BYT-MT

V/v hướng dẫn an toàn PCD Covid-19 đối với lực lượng tham gia hỗ trợ công tác PCD Covid-19

13.

 

Cộng điện

04/9/2021

1316/CĐ-BYT

V/v đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19

14.

 

Công điện

08/9/2021

1346/CĐ-BYT

V/v thần tốc xét nghiệm phòng, chống dịch Covid-19

15.

 

Công điện

08/9/2021

1356/CĐ-BYT

Công điện về kiểm tra thực hiện công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại một số tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Ill

Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực Thành ủy

16.

 

Chỉ thị

01/09/2021

06-CT/TU

Chỉ thị của Ban Thường vụ Thành ủy về tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác phòng chống Covid-19 trên địa bàn Thành phố

17.

 

Công văn

01/9/2021

726-CV/BCSĐ

V/v Phân công tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 06-CT/TU, Thông báo số 480-TB/TU của Ban Thường vụ Thành uỷ

18.

 

Thông báo

01/9/2021

480-TB/TU

V/v kết luận của BTV Thành uỷ về tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn Thành phố

19.

 

Công văn

03/09/2021

489/TB/TU

TBKL của BTV Thành ủy về tăng cường công tác phòng chống covid-19 trên địa bàn Thành phố

20.

 

Thông báo

06/9/2021

482-TB/TU

V/v Kết luận của Ban TVTU về chủ trương đối với chính sách hỗ trợ học phí cho trẻ em học mầm non và học sinh phổ thông năm học 2021-2022 do ảnh hưởng của dịch Covid-19 trên địa bàn Thành phố Hà Nội

21.

 

Thông báo

07/9/2021

484-TB/TU

V/v Kết luận của Ban Thường vụ Thành ủy về tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn Thành phố

IV

UBND Thành phố, Chủ tịch UBND Thành phố

22.

 

Kế hoạch

01/09/2021

203/KH-UBND

V/v xét nghiệm diện rộng b sung cho Kế hoạch số 199/KH-UBND về xét nghiệm sàng lọc diện rộng có trọng điểm phát hiện nhiễm Sars-CoV-2

23.

 

Công văn

02/09/2021

2900/UBND-THCB

V/v tiếp tục triển khai có hiệu quả công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn Thành phố

24.

 

Chỉ thị

03/09/2021

20/CT-UBND

V/v Chỉ thị tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn Thành phố

25.

 

Kế hoạch

03/09/2021

204/KH-UBND

V/v Phân vùng phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn Thành phố

26.

 

Công văn

04/09/2021

2901/UBND-ĐT

V/v hoạt động vận chuyển giao nhận, hàng hóa, bưu phẩm, bưu chính bằng xe mô tô, xe hai bánh

27.

 

Công điện

06/09/2021

20/CĐ-UBND

V/v tăng tốc kiểm soát tình hình dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn Thành phố để thúc đẩy phát triển thúc đẩy phát triển kinh tế- xã hội

28.

 

Kế hoạch

08/09/2021

206/KH-UBND

V/v xét nghiệm diện rộng, tiêm chủng vắc xin phòng chống, chống dịch COVID-19 của người dân trên địa bàn Thành phố

29.

 

Công văn

08/09/2021

9575/VP-KGVX

V/v thần tốc xét nghiệm phòng, chống dịch Covid-19

30.

 

Sở Chỉ huy TP

08/09/2021

32-CV/SCHCV19

V/v cung cấp thông tin hằng ngày về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn Thành phố

 

 

Thuộc tính văn bản
Công văn 2960/UBND-TKBT của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thực hiện ứng trực nghiêm 24/24/7, tập trung cao độ cho công tác xét nghiệm và tiêm vắc-xin phòng chống dịch COVID-19
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân TP. Hà Nội Số công báo: Đang cập nhật
Số hiệu: 2960/UBND-TKBT Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Công văn Người ký: Chu Ngọc Anh
Ngày ban hành: 08/09/2021 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe , COVID-19
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nâng cấp gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao.

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản này chưa có Chỉ dẫn thay đổi nên chưa có Nội dung MIX, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi
1900.6192 hoặc gửi câu hỏi tại đây

Tải ứng dụng LuatVietnam Miễn phí trên

Văn bản cùng lĩnh vực