Công văn 2903/UBND-VX 2021 TP HCM hướng dẫn phòng, chống dịch COVID-19 tại cơ quan, đơn vị

Thuộc tính Nội dung VB gốc Tiếng Anh Liên quan Hiệu lực Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng:Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
__________

Số: 2903/UBND-VX
Về việc hướng dẫn phòng, chống dịch COVID-19 tại cơ quan, đơn vị

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

____________
Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 8 năm 2021

 

 

Kính gửi:

- Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể Thành phố;
- Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức và các quận, huyện.

 

Thực hiện Công văn số 6666/BYT-MT ngày 16 tháng 8 năm 2021 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn phòng, chống dịch COVID-19 tại cơ quan, đơn vị; theo đề nghị của Sở Y tế tại Tờ trình số 5925/TTr-SYT ngày 23 tháng 8 năm 2021 về việc tham mưu hướng dẫn phòng, chống dịch COVID-19 tại cơ quan, đơn vị;

Ủy ban nhân dân Thành phố chỉ đạo như sau:

1. Giao Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể Thành phố và Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức, các quận, huyện chủ động triển khai thực hiện nội dung “Hướng dẫn phòng, chống dịch COVID-19 tại cơ quan, đơn vị” tại Công văn số 6666/BYT-MT ngày 16 tháng 8 năm 2021 của Bộ Y tế đến tất cả các đơn vị trực thuộc, các đơn vị thuộc thẩm quyền quản lý và yêu cầu thực hiện các nội dung gắn với tình hình thực tế của địa phương, đơn vị, cụ thể:

- Xây dựng Kế hoạch và các phương án phòng, chống dịch COVID-19 khi có trường hợp nhiễm COVID-19 tại đơn vị và tổ chức diễn tập;

- Yêu cầu các đơn vị cung cấp dịch vụ trực thuộc quản lý ký cam kết thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 và kiểm tra việc thực hiện;

- Tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác phòng, chống dịch tại đơn vị;

- Phối hợp chặt chẽ với Trung tâm Y tế quận, huyện, thành phố Thủ Đức trên địa bàn trong công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Các sở, ban, ngành, đoàn thể Thành phố và Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức, quận, huyện chịu trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc thực hiện của các đơn vị.

2. Giao Sở Y tế

- Chỉ đạo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Thành phố, Trung tâm Y tế thành phố Thủ Đức, quận, huyện hỗ trợ các sở, ban, ngành, đoàn thể Thành phố và Ủy ban nhân dân Thành phố Thủ Đức, quận, huyện khi các đơn vị gặp khó khăn trong triển khai thực hiện nội dung “Hướng dẫn phòng, chống dịch COVID-19 tại cơ quan, đơn vị”;

- Phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức giám sát chuyên môn việc thực hiện hướng dẫn phòng, chống dịch COVID-19 tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn Thành phố;

- Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông tuyên truyền, phổ biến nội dung hướng dẫn phòng, chống dịch COVID-19 tại các cơ quan, đơn vị.

Ủy ban nhân dân Thành phố yêu cầu các đơn vị nghiêm túc thực hiện công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại cơ quan, đơn vị; trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị phản ánh về Sở Y tế để tổng hợp, báo cáo đề xuất trình Ủy ban nhân dân Thành phố xem xét, giải quyết./.

 

Nơi nhận:
- Như trên (kèm CV);
- Bộ Y tế;
- Thường trực Thành ủy (để báo cáo);
- TTUB: CT, các PCT;
- Ủy ban MTTQVN Thành phố;
- VPUB: CPVP;
- Phòng VX;
- Lưu: VT, (VX-TH).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Dương Anh Đức

 

Thuộc tính văn bản
Công văn 2903/UBND-VX của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc hướng dẫn phòng, chống dịch COVID-19 tại cơ quan, đơn vị
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân TP. HCM Số công báo: Đang cập nhật
Số hiệu: 2903/UBND-VX Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Công văn Người ký: Dương Anh Đức
Ngày ban hành: 27/08/2021 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe , COVID-19
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nâng cấp gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao.

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản này chưa có Chỉ dẫn thay đổi nên chưa có Nội dung MIX, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi
1900.6192 hoặc gửi câu hỏi tại đây

Tải ứng dụng LuatVietnam Miễn phí trên

Văn bản cùng lĩnh vực