Công văn 2903/UBND-VX 2021 TP HCM hướng dẫn phòng, chống dịch COVID-19 tại cơ quan, đơn vị

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
__________

Số: 2903/UBND-VX
Về việc hướng dẫn phòng, chống dịch COVID-19 tại cơ quan, đơn vị

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

____________
Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 8 năm 2021

 

 

Kính gửi:

- Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể Thành phố;
- Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức và các quận, huyện.

 

Thực hiện Công văn số 6666/BYT-MT ngày 16 tháng 8 năm 2021 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn phòng, chống dịch COVID-19 tại cơ quan, đơn vị; theo đề nghị của Sở Y tế tại Tờ trình số 5925/TTr-SYT ngày 23 tháng 8 năm 2021 về việc tham mưu hướng dẫn phòng, chống dịch COVID-19 tại cơ quan, đơn vị;

Ủy ban nhân dân Thành phố chỉ đạo như sau:

1. Giao Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể Thành phố và Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức, các quận, huyện chủ động triển khai thực hiện nội dung “Hướng dẫn phòng, chống dịch COVID-19 tại cơ quan, đơn vị” tại Công văn số 6666/BYT-MT ngày 16 tháng 8 năm 2021 của Bộ Y tế đến tất cả các đơn vị trực thuộc, các đơn vị thuộc thẩm quyền quản lý và yêu cầu thực hiện các nội dung gắn với tình hình thực tế của địa phương, đơn vị, cụ thể:

- Xây dựng Kế hoạch và các phương án phòng, chống dịch COVID-19 khi có trường hợp nhiễm COVID-19 tại đơn vị và tổ chức diễn tập;

- Yêu cầu các đơn vị cung cấp dịch vụ trực thuộc quản lý ký cam kết thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 và kiểm tra việc thực hiện;

- Tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác phòng, chống dịch tại đơn vị;

- Phối hợp chặt chẽ với Trung tâm Y tế quận, huyện, thành phố Thủ Đức trên địa bàn trong công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Các sở, ban, ngành, đoàn thể Thành phố và Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức, quận, huyện chịu trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc thực hiện của các đơn vị.

2. Giao Sở Y tế

- Chỉ đạo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Thành phố, Trung tâm Y tế thành phố Thủ Đức, quận, huyện hỗ trợ các sở, ban, ngành, đoàn thể Thành phố và Ủy ban nhân dân Thành phố Thủ Đức, quận, huyện khi các đơn vị gặp khó khăn trong triển khai thực hiện nội dung “Hướng dẫn phòng, chống dịch COVID-19 tại cơ quan, đơn vị”;

- Phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức giám sát chuyên môn việc thực hiện hướng dẫn phòng, chống dịch COVID-19 tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn Thành phố;

- Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông tuyên truyền, phổ biến nội dung hướng dẫn phòng, chống dịch COVID-19 tại các cơ quan, đơn vị.

Ủy ban nhân dân Thành phố yêu cầu các đơn vị nghiêm túc thực hiện công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại cơ quan, đơn vị; trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị phản ánh về Sở Y tế để tổng hợp, báo cáo đề xuất trình Ủy ban nhân dân Thành phố xem xét, giải quyết./.

 

Nơi nhận:
- Như trên (kèm CV);
- Bộ Y tế;
- Thường trực Thành ủy (để báo cáo);
- TTUB: CT, các PCT;
- Ủy ban MTTQVN Thành phố;
- VPUB: CPVP;
- Phòng VX;
- Lưu: VT, (VX-TH).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Dương Anh Đức

 

thuộc tính Công văn 2903/UBND-VX

Công văn 2903/UBND-VX của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc hướng dẫn phòng, chống dịch COVID-19 tại cơ quan, đơn vị
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân TP. HCMSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:2903/UBND-VXNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Công vănNgười ký:Dương Anh Đức
Ngày ban hành:27/08/2021Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Y tế-Sức khỏe , COVID-19
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
văn bản TIẾNG ANH
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Quyết định 915/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La về việc công bố danh mục thủ tục hành chính (Lĩnh vực Dược phẩm); Sửa đổi, bổ sung danh mục thủ tục hành chính (Lĩnh vực Tổ chức cán bộ) và bãi bỏ danh mục thủ tục hành chính (Lĩnh vực Y dược cổ truyền) tại Quyết định 1790/QĐ-UBND ngày 25/8/2022 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh

Quyết định 915/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La về việc công bố danh mục thủ tục hành chính (Lĩnh vực Dược phẩm); Sửa đổi, bổ sung danh mục thủ tục hành chính (Lĩnh vực Tổ chức cán bộ) và bãi bỏ danh mục thủ tục hành chính (Lĩnh vực Y dược cổ truyền) tại Quyết định 1790/QĐ-UBND ngày 25/8/2022 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh

Y tế-Sức khỏe, Hành chính, Cán bộ-Công chức-Viên chức, Thực phẩm-Dược phẩm

Vui lòng đợi