Công văn 2785/BYT-KCB 2016 tăng cường thực thi Luật Phòng, chống tác hại thuốc lá

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ Y TẾ
-------
Số: 2785/BYT-KCB
V/v
: Tăng cường thực thi Luật Phòng, chống tác hại thuốc lá và hưởng ứng Ngày thế giới không thuốc lá; Tuần lễ Quốc gia không thuốc lá năm 2016
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 16 tháng 05 năm 2016
 
 
Kính gửi: Các Bộ, ngành, Đoàn thể Trung ương
 
Sử dụng thuốc lá đang là nguyên nhân chính gây bệnh tật và tử vong trên toàn thế gii, đặc biệt là các bệnh không lây nhiễm như: ung thư phổi, đột quỵ, mạch vành, bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính. Việt Nam là một trong các Quốc gia đang phải đối mặt với sự gia tăng nhanh chóng của căn bệnh này. Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá (PCTH thuốc lá) được Quốc hội thông qua và có hiệu lực từ ngày 01/5/2013, với mục tiêu giảm tỷ lệ sử dụng, giảm tỷ lệ mắc và tử vong do các căn bệnh liên quan đến sử dụng thuốc lá.
Nhm đẩy mạnh và tăng cường hơn nữa sự quan tâm của các ngành, các cấp, các tổ chức và quần chúng đối với công tác phòng chống tác hại thuốc lá, Tổ chức Y tế thế giới đã lấy ngày 31/5 hàng năm là Ngày Thế giới không thuốc lá. Hàng năm được phép của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Y tế tổ chức Tuần lễ Quốc gia không thuốc lá từ ngày 25/5 đến ngày 31/5.
Ngày Thế giới Không Thuốc lá năm nay, Tổ chức Y tế Thế giới lựa chọn chủ đề “Thực hiện đóng gói thuốc lá bằng bao bì trơn (Bao bì thuốc lá trơn là bao bì in theo chuẩn mực chung nhằm hạn chế hoặc cấm sử dụng logo, màu sắc, hình ảnh thương hiệu hoặc các thông tin quảng cáo trên bao bì thuốc lá. Tên sản phẩm, thương hiệu thuốc lá trên bao bì chỉ được phép in theo một màu sắc và kiểu phông chữ chuẩn theo quy định). Bao bì trơn là một biện pháp truyền thông nhằm giảm sự hấp dẫn của các sản phẩm thuốc lá, hạn chế việc quảng cáo trên bao bì sản phẩm thuốc lá. Tuy nhiên, hiện nay công tác truyền thông Phòng, chống tác hại của thuốc lá tại Việt Nam vẫn đang tiếp tục nhằm mục tiêu đẩy mạnh việc thực thi Luật PCTH của thuốc lá, xây dựng môi trường không khói thuốc, vì vậy bên cạnh việc truyền thông về chủ đề Ngày thế giới không thuốc lá, các hoạt động truyền thông vẫn tập trung vào tăng cường thực hiện Luật PCTH thuốc lá, xây dựng môi trường không khói thuốc. Với mục tiêu này, năm 2016, Bộ Y tế tổ chức chiến dịch truyền thông và trân trọng đề nghị Quý cơ quan cùng phối hợp tổ chức các hoạt động, cụ thể:
1. Tuyên truyền phổ biến và thực thi nghiêm quy định của Luật PCTH thuốc lá
- Chỉ đạo và tổ chức các cuộc họp, hội nghị, hội thảo tại cơ quan Bộ, ngành, Đoàn thể. Nội dung tuyên truyền tập trung vào Luật PCTH Thuốc lá, quy định về thực hiện môi trường không khói thuốc tại nơi làm việc; quyền, nghĩa vụ của công dân trong phòng chống tác hại thuốc lá; nghĩa vụ của người hút thuốc; quyền, trách nhiệm của người đứng đầu, người quản lý địa điểm cấm hút thuốc lá.
- Chỉ đạo đưa nội dung PCTH thuốc lá vào kế hoạch hoạt động hằng năm, đưa quy định cấm hút thuốc lá tại nơi làm việc vào quy chế nội bộ của cơ quan Bộ, ngành, Đoàn thể và các đơn vị trực thuộc.
- Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị gương mẫu thực hiện và vận động cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của cơ quan, đơn vị thực hiện các quy định của Luật PCTH thuốc lá và các văn bản hướng dẫn Luật.
- Thực hiện cơ quan không khói thuốc lá với nội dung: Treo biển báo cấm hút thuốc tại các khu vực có quy định cấm theo quy định của Luật; Thực hiện nghiêm quy định cấm hút thuốc lá tại nơi làm việc và tại các địa điểm có quy định cấm; Đưa tiêu chí không hút thuốc lá tại nơi làm việc vào tiêu chuẩn thi đua của cán bộ, viên chức và người lao động của cơ quan, đơn vị; Thực hiện kiểm tra, đánh giá việc thực thi quy định cấm hút thuốc tại nơi làm việc trong nhà của các cơ quan, đơn vị trực thuộc.
- Tổ chức các cuộc thi tìm hiểu, các buổi nói chuyện về tác hại của thuốc lá/thuốc lào/thuốc lá điện tử; tình hình thực thi môi trường không khói thuốc, chia sẻ kinh nghiệm bỏ thuốc thành công và có hình thức động viên khen thưởng các cá nhân, tổ chức thực hiện tốt công tác PCTH thuốc lá.
- Chủ động chỉ đạo và phối hợp với các Bộ, ngành, cơ quan, tổ chức có liên quan thực hiện nghiêm việc xử lý vi phạm hành chính về PCTH thuốc lá thuộc lĩnh vực được phân công theo Nghị định số 176/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế và các Nghị định xử phạt khác có liên quan đến lĩnh vực PCTH thuốc lá.
2. Thành lập các đoàn thanh tra để kiểm tra việc thực hiện Luật PCTH của thuốc lá đặc biệt là quy định về cấm hút thuốc lá tại nơi công cộng theo Nghị định số 176/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế và các Nghị định xử phạt khác có liên quan đến PCTH thuốc lá.
3. Thành lập hoặc kiện toàn Ban chỉ đạo Chương trình Phòng, chống tác hại của thuốc lá (đối với các Bộ, ngành, đoàn thể chưa thành lập Ban chỉ đạo) theo công văn số 2998/BYT-KCB ngày 26/5/2014 và công văn số 921/BYT-KCB ngày 09/2/2015 của Bộ Y tế gửi các Bộ, ngành, Đoàn thể Trung ương,
4. Hoạt động hưởng ứng Ngày Thế giới không thuốc lá 31/5 và Tuần lễ Quốc gia không thuốc lá từ ngày 25 đến ngày 31/5/2016.
- Treo băng-rôn, khẩu hiệu hưởng ứng Ngày Thế giới không thuốc lá và Tuần lễ Quốc gia không thuốc lá tại cổng ra vào của cơ quan, đơn vị với nội dung thực hiện Luật PCTH thuốc lá và môi trường không khói thuc (xin gửi kèm theo khẩu hiệu để quý cơ quan tham khảo).
- Tổ chức hội thảo, hội nghị chia sẻ kinh nghiệm xây dựng nơi làm việc không khói thuốc, kinh nghiệm giám sát việc thực thi các quy định về môi trường không khói thuốc.
5. Sử dụng đúng quy định và có hiệu quả kinh phí do Quỹ Phòng, chống tác hại của thuốc lá hỗ trợ cho các Bộ, ngành.
Các thông tin về Luật PCTH thuốc lá, chủ đề ngày Thế giới không thuốc lá và các tài liệu truyền thông được đăng trên trang thông tin điện tử của Chương trình PCTH thuốc lá: www.vinacosh.gov.vn.
Đề nghị Quý cơ quan báo cáo kết quả thực hiện hoạt động về Bộ Y tế, 138A Giảng Võ - Ba Đình - Hà Nội trước ngày 10/6/2016 để Bộ Y tế tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.
Xin trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Cơ quan.
 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP (để báo cáo);

-
PTT Vũ Đức Đam (để báo cáo);
- Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến (để b/c);
- VP TW, các Ban của Đảng;
- VP Quốc hội;
- VP Chủ tịch nước;
- Cơ quan TW của các đoàn thể;
- T
òa án nhân dân tối cao;
- Viện KSND tối cao;
- Ủy ban các vấn đề xã hội của Quốc hội;
- Các đồng chí Thứ trưởng Bộ Y tế (để thực hiện);
- Văn phòng; Thanh tra; các Vụ, Cục (Bộ Y tế) (để thực hiện);
- Các cơ quan Truyền thông;
- Sở Y tế các Tỉnh, Thành phố;
- Lưu: VT, KCB.
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Viết Tiến
 

thuộc tính Công văn 2785/BYT-KCB

Công văn 2785/BYT-KCB của Bộ Y tế về việc tăng cường thực thi Luật Phòng, chống tác hại thuốc lá và hưởng ứng Ngày thế giới không thuốc lá; Tuần lễ Quốc gia không thuốc lá năm 2016
Cơ quan ban hành: Bộ Y tếSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:2785/BYT-KCBNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Công vănNgười ký:Nguyễn Viết Tiến
Ngày ban hành:16/05/2016Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Y tế-Sức khỏe

tải Công văn 2785/BYT-KCB

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nhấp vào nút dưới đây:

*Lưu ý: Chỉ hỗ trợ dịch thuật cho tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
văn bản TIẾNG ANH
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi