Công văn 2661/BGTVT-VT 2020 tạm dừng vận chuyển người Việt Nam về sân bay Tân Sơn Nhất

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

______

Số: 2661/BGTVT-VT

V/v: Tạm dừng vận chuyển công dân Việt Nam từ nước ngoài đến Cảng HKQT Tân Sơn Nhất

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

______________________

Hà Nội, ngày 23 tháng 3 năm 2020

 

 

Kính gửi: Cục Hàng không Việt Nam

 

Ngày 21 tháng 3 năm 2020, Văn phòng Chính phủ có thông báo số 118/TB-VPCP, trong đó thủ tướng Chính phủ yêu cầu: “b) Tiếp tục hạn chế kịp thời, tối đa và giãn cách các chuyến bay vận chuyển hành khách từ nước ngoài vào Việt Nam, kể cả đối với những hãng hàng không nước ngoài (vì dễ dẫn đến quá tải các khu cách ly). Bộ Giao thông vận tải chỉ đạo ngành hàng không thực hiện ngay, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho các chuyến bay trở hành khách là người nước ngoài rời khỏi Việt Nam”. Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và do các khu cách ly tại thành phố Hồ Chí Minh không còn khả năng tiếp nhận thêm, Bộ Giao thông vận tải (GTVT) yêu cầu Cục Hàng không Việt Nam thực hiện ngay nhiệm vụ sau:

Thông báo đến tất cả các hãng hàng không dừng vận chuyển hành khách là công dân Việt Nam từ nước ngoài đến Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất. Thời điểm áp dụng: kể từ 00 giờ 00 phút ngày 25 tháng 3 năm 2020 đến hết ngày 31 tháng 3 năm 2020.

Bộ GTVT yêu cầu Cục Hàng không Việt Nam thực hiện./.

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Thủ tướng Chính phủ (để b/c);

- Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam (để b/c);

- Bộ trưởng (để b/c);

- Văn phòng Chính phủ;

- Các Bộ: Công an, Quốc phòng, Y tế;

- Bộ Ngoại giao;

- Vụ Hợp tác quốc tế;

- Cục Y tế GTVT;

- Cổng TTĐT GTVT;

- Lưu: VT, Vtai(Tu3).

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

                     

 

 

 

 

 

 

                      Lê Anh Tuấn

 

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản cùng lĩnh vực