Công văn 2556/UBND-VX 2021 TP Hồ Chí Minh tiếp tục giãn cách xã hội để phòng, chống dịch COVID-19

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

____________

Số: 2556/UBND-VX
Về tiếp tục áp dụng biện pháp giãn cách xã hội toàn Thành phố để phòng, chống dịch COVID-19

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

____________

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 8 năm 2021

 

KHẨN

 

Kính gửi:

- Thủ trưởng các Sở, ban, ngành;

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức và các quận, huyện;

- Các doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố.

 

 

Thực hiện Công điện số 1063/CĐ-TTg ngày 31 tháng 7 năm 2021 và Công điện số 1255/CĐ-TTg ngày 01 tháng 8 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19 và ý kiến kết luận của Ban Thường vụ Thành ủy tại Hội nghị Ban Thường vụ Thành ủy đánh giá việc thực hiện Chỉ thị số 12-CT/TU ngày 22 tháng 7 năm 2021 về tăng cường một số biện pháp thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn Thành phố; Ủy ban nhân dân Thành phố chỉ đạo thực hiện các nội dung như sau:

1. Tiếp tục áp dụng biện pháp giãn cách xã hội toàn Thành phố theo tinh thần Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31 tháng 3 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ thêm 14 ngày kể từ 00 giờ 00 ngày 02 tháng 8 năm 2021.

2. Yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức và các quận, huyện, các doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố tiếp tục tập trung các nội dung trọng tâm sau:

2.1 Chỉ đạo thực hiện mạnh mẽ hơn, quyết liệt hơn, triển khai có hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch theo đúng tinh thần chỉ đạo của Ủy ban nhân dân Thành phố tại Công văn số 2468/UBND-VX ngày 23 tháng 7 năm 2021 và các Công văn khác từ ngày 09 tháng 7 năm 2021 đến nay.

2.2 Tuyên truyền rộng rãi, kiểm soát nghiêm ngặt và thực hiện ngay các biện pháp hỗ trợ cần thiết về đời sống, y tế để người dân Thành phố an tâm “ai ở đâu ở đấy”. Tuyệt đối không để người dân di chuyển khỏi Thành phố cho tới khi hết thời gian giãn cách, trừ những trường hợp được Ủy ban nhân dân Thành phố phối hợp với các tỉnh, thành đưa về quê theo nhu cầu.

2.3 Tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp giảm mật độ giao thông với các nhóm đối tượng, thời gian đã được qui định cụ thể tại Công văn số 2490/UBND-VX ngày 26 tháng 7 năm 2021, Công văn số 2522/UBND-VX ngày 28 tháng 7 năm 2021 và Công văn số 2523/UBND-VX ngày 28 tháng 7 năm 2021 của Ủy ban nhân dân Thành phố.

2.4 Tổ chức tiêm vắc xin nhanh, an toàn, hiệu quả, không để vắc xin hết hạn. Các quận, huyện và thành phố Thủ Đức đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng; phấn đấu mỗi ngày một đội tiêm phải tiêm ít nhất 200 người/ngày; tùy theo điều kiện có thể tổ chức tiêm sau 18 giờ đối với những điểm tiêm có khả năng đáp ứng để đẩy nhanh tiến độ; tổ chức các đội tiêm lưu động để thực hiện tiêm chủng tại các khu vực đặc thù; đảm bảo các yêu cầu phòng, chống dịch theo hướng dẫn của Bộ Y tế tại Công văn số 6118/BYT-DP ngày 29 tháng 7 năm 2021.

2.5 Tổ chức đảm bảo cung cấp, hỗ trợ kịp thời lương thực, thực phẩm cho tất cả những người lao động nghèo, mất thu nhập, không còn nguồn dự trữ, nhất là người dân tại các khu phong toả; không để người dân nào thiếu ăn, thiếu mặc; tổ chức hỗ trợ y tế cần thiết cho mọi người dân, nhất là người dân trong các khu phong tỏa.

2.6 Tăng cường chăm lo động viên tinh thần, đảm bảo phương tiện phòng hộ, hỗ trợ vật chất cho lực lượng y tế tuyến đầu và các lực lượng tham gia phòng, chống dịch COVID-19.

3. Về phương thức làm việc của cơ quan, đơn vị nhà nước trong thời gian Thành phố Hồ Chí Minh tăng cường mạnh mẽ các biện pháp thực hiện giãn cách xã hội toàn Thành phố: thực hiện theo Công văn số 2510/UBND-VX ngày 27 tháng 7 năm 2021 của Ủy ban nhân dân Thành phố.

Đề nghị Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức và các quận, huyện, các doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố tiếp tục cố gắng và quyết tâm kiểm soát tình hình dịch COVID-19; kịp thời báo cáo các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện; chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố nếu để xảy ra các trường hợp không chấp hành nghiêm quy định trên địa bàn, lĩnh vực được phân công phụ trách./.

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Thủ tướng Chính phủ;

- Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng,        (để báo cáo)

chống dịch COVID-19;

- Bộ Y tế;

- Thường trực Thành ủy;

- Thường trực HĐND TP;

- TTUB: CT, các PCT;

- Văn phòng Thành ủy;

- Các cơ quan, đơn vị nhà nước của Trung ương trú đóng tại Tp.HCM; Trung tâm Báo chí;

- VPUB: CVP, các PCVP;

- Phòng VX, TH;

- Lưu: VT, (VX-VN)

CHỦ TỊCH
 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thành Phong

 

 

thuộc tính Công văn 2556/UBND-VX

Công văn 2556/UBND-VX của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc tiếp tục áp dụng biện pháp giãn cách xã hội toàn Thành phố để phòng, chống dịch COVID-19
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân TP. HCMSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:2556/UBND-VXNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Công vănNgười ký:Nguyễn Thành Phong
Ngày ban hành:01/08/2021Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Y tế-Sức khỏe , COVID-19
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)
Tình trạng hiệu lực: Đã biết

HO CHI MINH CITY PEOPLE'S COMMITTEE

____________

No. 2556/UBND-VX

Regarding the imposition of social distancing measure in the City for COVID-19 prevention and control

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence - Freedom - Happiness

________________________

Ho Chi Minh City, August 01, 2021

 

To:

- Heads of Departments, sectors, and branches;

- Chairpersons of People's Committees of Thu Duc City and other districts;

- Enterprises located in Ho Chi Minh City.

 

In the implementation of the Official Telegram No. 1063/CD-TTg dated July 31, 2021, and the Official Telegram No. 1255/CD-TTg dated August 01, 2021, of the Prime Minister, on COVID-19 prevention and control, and the conclusion of the Municipal Standing Party Committee at its meeting, on assessing the implementation of the Directive No. 12-CT/TU dated July 22, 2021, on strengthening some measures to implement the Prime Minister’s Directive No. 16/CT-TTg, on COVID-19 prevention and control in the City, Ho Chi Minh City People's Committee hereby directs as follows:

1. To extend the social distancing measure in the City in accordance with the Prime Minister's Directive No. 16/CT-TTg dated March 31, 2021, for another 14 days, from 00:00 on August 02, 2021.

2. To request Heads of Departments, sectors, and branches; Chairpersons of People's Committees of Thu Duc City and other districts, and enterprises located in Ho Chi Minh City to continue focusing on the following key contents:

2.1 Directing the drastic and effective implementation of pandemic prevention and control measures according to directions of Ho Chi Minh City People's Committee in the Official Dispatch No. 2468/UBND-VX dated July 23, 2021, and other Official Dispatches promulgated since July 09, 2021.

2.2 Widely propagating, strictly controlling, and immediately implementing necessary measures to provide living and healthcare support so that the City's citizens can feel secure to stay where they are. Citizens are not allowed to leave the City until the social distancing is removed, except for those who are sent to their hometowns by Ho Chi Minh City People's Committee under its coordination with other provinces or cities.

2.3 Continuing to strictly comply with solutions to reduce traffic density applicable to subject groups and time frames specified in the Official Dispatch No. 2490/UBND-VX dated July 26, 2021, Official Dispatch No. 2522/UBND-VX dated July 28, 2021, and Official Dispatch No. 2523/UBND-VX promulgated by Ho Chi Minh City People's Committee.

2.4 Organizing the vaccination in a rapid, safe, and effective manner, without leaving any vaccine expiring. Thu Duc City and other districts shall speed up the vaccination schedule; strive to have a vaccination team inject at least 200 people/day. Depending on the conditions, it is possible to organize an injection after 18 hours for the vaccination sites that can meet the conditions to speed up the progress. It is required to organize mobile vaccination teams to carry out vaccination in specific areas; ensuring the requirements of pandemic prevention and control as guided by the Ministry of Health in the Official Dispatch No. 6118/BYT-DP dated July 29, 2021.

2.5 Organizing and ensuring to timely provide and support food and foodstuffs for poor workers, and those who have lost their incomes and have no resources left, especially people in the blockaded areas; without leaving anyone lacking food or clothing; organizing necessary medical support for all people, especially those who are living in blockade areas.

2.6 Strengthening spiritual care, ensuring protective equipment, and providing material support to frontline medical forces and forces participating in the prevention and control of COVID-19.

3. Working methods of State agencies and units during the social distancing in Ho Chi Minh City shall comply with the official Dispatch No. 2510/UBND-VX dated July 27, 2021, of Ho Chi Minh People's Committee.

Heads of Departments, sectors, and branches; Chairpersons of People's Committees of Thu Duc City and other districts, and enterprises located in Ho Chi Minh City are requested to continue controlling COVID-19 situation; timely report difficulties in the course of implementation; take responsibility before the Chairman of Ho Chi Minh City People's Committee for any case of non-observance of regulations in their respective areas and fields./.

 

 

THE CHAIRMAN

 

 

Nguyen Thanh Phong

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Nâng cao để xem đầy đủ bản dịch.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
văn bản TIẾNG ANH
Bản dịch LuatVietnam
download Official Dispatch 2556/UBND-VX DOC (Word)
Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao để tải file.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

download Official Dispatch 2556/UBND-VX PDF
Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao để tải file.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi