Công văn 2507/BYT-TB-CT 2020 triển khai Nghị quyết 60/NQ-CP

Thuộc tính Nội dung VB gốc Tiếng Anh Liên quan Hiệu lực Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

BỘ Y TẾ

________

Số: 2507/BYT-TB-CT

V/v Triển khai Nghị quyết 60/NQ-CP về công khai danh sách, năng lực sản xuất của các doanh nghiệp và đảm bảo chất lượng khẩu trang y tế

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________

Hà Nội, ngày 07 tháng 5 năm 2020

 

 

 

 

Kính gửi: Các đơn vị sản xuất, kinh doanh khẩu trang y tế

(sau đây gọi tắt là các Doanh nghiệp)

 

Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết số 60/NQ-CP ngày 29/4/2020 về việc xuất khẩu khẩu trang y tế trong giai đoạn phòng, chống dịch COVID-19.

Để đảm bảo chất lượng khẩu trang y tế nói riêng và các vật tư trang thiết bị nói chung cung cấp cho nhu cầu sử dụng trong nước và xuất khẩu ra thị trường quốc tế tận dụng thời cơ sản xuất, xuất khẩu khẩu trang y tế cho các doanh nghiệp nhưng đồng thời phải bảo đảm cung ứng đủ nhu cầu sử dụng trong nước (kể cả dự trữ), Bộ Y tế đề nghị các Doanh nghiệp:

1. Nâng cao trách nhiệm đối với cộng đồng, đạo đức kinh doanh, chung tay cùng cả nước phòng, chống dịch bệnh và có trách nhiệm ưu tiên cho nhu cầu trong nước, cân đối tỷ lệ số lượng cung cấp cho nhu cầu trong nước và xuất khẩu theo năng lực sản xuất đã kê khai với Bộ Y tế và có trách nhiệm thực hiện, hoàn thành các hợp đồng đã và sẽ ký cung cấp khẩu trang y tế cho các cơ sở y tế. Thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết số 60/NQ-CP ngày 29/4/2020 về nội dung “Các doanh nghiệp khi xuất khẩu chịu trách nhiệm về chất lượng khẩu trang y tế và cam kết bán cho cơ sở y tế khi có yêu cầu”.

2. Để đảm bảo chất lượng và tính hợp lệ của hàng hóa: Đề nghị các Doanh nghiệp rà soát, kiểm tra các hồ sơ công bố đủ điều kiện sản xuất và tiêu chuẩn áp dụng đối với trang thiết bị y tế loại A thực hiện phải đáp ứng các quy định tại Nghị định số 36/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ về quản lý trang thiết bị y tế được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 169/2018/NĐ-CP ngày 31/12/2018, theo đó lưu ý phải đáp ứng một số quy định sau:

- Doanh nghiệp sản xuất khẩu trang y tế phải áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO 13485:2016 và chứng nhận đó được cấp bởi các tổ chức chứng nhận đăng ký hoạt động hoặc đăng ký tiêu chuẩn chứng nhận tại Việt Nam theo quy định tại Nghị định số 107/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định về điều kiện kinh doanh đánh giá sự phù hợp. Danh sách các tổ chức này được công bố và cập nhập trên trang web của Tổng Cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng - Bộ Khoa học và Công nghệ tại địa chỉ: https://tcvn.gov.vn.

- Về tiêu chuẩn của khẩu trang y tế đáp ứng tối thiểu một trong các tiêu chuẩn TCVN 8389-1:2010, TCVN 8989-2:2010, TCVN 8389-3:2010. Phải có giấy chứng nhận hợp chuẩn theo quy định hoặc bản tiêu chuẩn sản phẩm do chủ sở hữu trang thiết bị y tế công bố kèm theo kết quả đánh giá các thông số hóa, lý, vi sinh và các thông số khác do cơ sở đủ điều kiện theo quy định của pháp luật về đánh giá sự phù hợp cấp đối với trang thiết bị y tế sản xuất trong nước, kết quả đánh giá phải phù hợp với tiêu chuẩn mà chủ sở hữu công bố.

- Phải có Phiếu tiếp nhận hồ sơ công bố đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế và Phiếu tiếp nhận hồ sơ công bố tiêu chuẩn áp dụng đối với trang thiết bị y tế thuộc loại A do Sở Y tế cấp, được công bố công khai trên cổng thông tin điện tử của Hệ thống dịch vụ công trực tuyến Quản lý trang thiết bị y tế tại địa chỉ https://dmec.moh.gov.vn.

- Nhãn khẩu trang y tế phải thực hiện theo đúng quy định của Nghị định số 43/2017/NĐ-CP ngày 14/4/2017 của Chính phủ về nhãn hàng hóa và các văn bản hướng dẫn liên quan.

3. Đối với khẩu trang y tế và các vật tư, trang thiết bị y tế xuất khẩu: Các Doanh nghiệp cần nghiên cứu, tìm hiểu kỹ các yêu cầu của nước nhập khẩu về tiêu chuẩn quy cách sản phẩm, đảm bảo tuân thủ đúng các quy định, yêu cầu pháp lý, chất lượng để có kế hoạch xuất khẩu phù hợp, tránh trường hợp sản phẩm không đạt tiêu chuẩn theo yêu cầu của nước nhập khẩu sẽ bị trả về, bị buộc phải tiêu hủy khi đã đến nước nhập khẩu hoặc cấm xuất khẩu vào thị trường nước nhập khẩu gây ảnh hưởng đến uy tín về sản phẩm và thị trường Việt Nam, trong đó quan tâm các nội dung sau:

- Bảo đảm nguồn gốc và chất lượng nguồn nguyên liệu sản xuất, thực hiện và áp dụng quy trình sản xuất theo tiêu chuẩn đã công bố.

- Giấy chứng nhận về chất lượng sản phẩm phải được cấp bởi các tổ chức đánh giá có uy tín được nước nhập khẩu chấp nhận.

4. Ngày 13/4/2020, Bộ Y tế đã có công văn số 2063/BYT-TB-CT gửi các doanh nghiệp về việc báo cáo năng lực và khả năng cung cấp khẩu trang y tế, trên cơ sở tổng hợp báo cáo của các doanh nghiệp sản xuất khẩu trang y tế, Bộ Y tế đã tổng hợp danh sách theo Phụ lục 1, đề nghị các Doanh nghiệp khẩn trương rà soát, cập nhật thông tin đã kê khai để đảm bảo tính chính xác (nếu có). Đối với các Doanh nghiệp chưa kê khai đề nghị thực hiện theo mẫu Phụ lục 2 và gửi về Bộ Y tế (Vụ Trang thiết bị và Công trình y tế) chậm nhất trong ngày 12/5/2020, đồng thời gửi file mềm về địa chỉ email: dmec@moh.gov.vn để công khai danh sách, năng lực sản xuất của các doanh nghiệp theo chỉ đạo của Chính phủ.

Trong quá trình thực hiện, nếu doanh nghiệp mới sản xuất hoặc có thay đổi thông tin trong báo cáo năng lực và nếu có khó khăn vướng mắc, đề nghị gửi về Bộ Y tế (Vụ Trang thiết bị và Công trình y tế), SĐT: 024.62732272, email: dmec@moh.gov.vn để được cập nhật, xem xét, hướng dẫn giải quyết.

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam (để b/c);

- Các đ/c Thứ trưởng (để ph/hợp);

- Văn phòng Chính phủ (Vụ: KTTH, KGVX);

- Các Bộ: Công Thương, Tài chính;

- Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;

- Lưu: VT, TB-CT

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

 

 

 

 

Trương Quốc Cường

 

 

 

 

Phụ lục 1: Danh sách Doanh nghiệp sản xuất khẩu trang y tế

(kèm theo Công văn số … ngày … tháng 5 năm 2020 của Bộ Y tế)

 

I. Khẩu trang y tế (loại 3,4 lớp)1:

STT

Tỉnh thành

Tên Công ty

Địa chỉ cơ sở Sản xuất

Năng lực sản xuất khi đủ nguyên liệu (chiếc/ngày)

Thông tin liên hệ

Ghi chú

1

Tỉnh Phú

Thọ

Công ty TNHH

Vikore Phú Thọ

Lô B6, Khu công nghiệp Thụy Vân, Xã Thụy Vân, Thành phố Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ

600.000

Ông Phùng Ngọc Anh

0969505057

0964522999

02103812999 vikorephutho@gmail .com

 

2

Tỉnh Vĩnh

Phúc

Công ty Cổ phần Dược phẩm Minh Tâm

Số 51B, Đường 204, Phố Chùa Hà, Xã Định Trung, Thành phố Vĩnh Yên, Tỉnh Vĩnh Phúc

10.000

Ông Đỗ Quang Trung

0966555568

0912423887

02113500450

thauminhtam@gmail.com

 

3

Thành phố

Hà Nội

Công ty Cổ phần Á Long

- Miền Bắc: Lô A2 CN 8 Cụm Công nghiệp Từ Liêm, Phường Phương Canh, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội

- Miền Nam: Lô B8/II-B9/II, Đường số 2A, KCN Vĩnh Lộc, Phường Bình Hưng Hoà B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh

450.000

Ông Trần Xuân Vinh

0976565555

02437805022-số máy lẻ 15

tranvinh@along.vn

 

4

Công ty Cổ phần đầu tư quốc tế Hoàng Gia

Thôn Phù Trì, Xã Kim Hoa, Huyện Mê Linh, Thành phố Hà Nội

384.000

Ông Hoàng Trung Huấn

0906258820

0898911999

89thongap@gmail.com

 

5

Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại KJ VINA

Km19 Đường 32, Xã Đức Thượng, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội

1.200.000

Ông Nguyễn Nam Tiến

0916328899

0766666666

02228520386

namtien.mba@gm ail.com

 

6

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Thương mại Ngôi Sao Việt

Khu 72ha Thạch Thất - Quốc Oai, Thị trấn Quốc Oai, huyện Quốc Oai, Thành phố Hà Nội

62.000

Bà Nguyễn Thị Thanh Hà

0904015580

02462865457

vsp@truonganpt.com.vn

 

7

Công ty Cổ phần dược phẩm và thiết bị y tế An Phú

Lô B5C khu CN Hapro, Xã Lệ Chi, Huyện Gia Lâm, Thành phố Hà Nội

25.000

Ông Trần Đình Thăng

0903480868

02435626781

tranthangvm@gmail.com

 

8

Công ty Cổ phần Dược phẩm Elaphe

Số 162 Đường Tựu Liệt, xã Tam Hiệp, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội

25.000

Bà Phạm Thu Trà

0904322829

02436425187

phamtra.elaphe@gmail.com

 

9

Công ty Cổ phần Sản xuất Thương mại Sun

Health

Cụm công nghiệp vừa và nhỏ, tổ 28, Thị trấn Đông Anh, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội

250.000

Ông Hoàng Ngọc Cường

0826699663

huevu@myphamkc.com

thuyngapham7@gmail.com

 

10

Công ty Cổ phần Tanaphar

Cụm Công nghiệp Thanh Oai, Xã Bích Hòa, Huyện Thanh Oai, Thành phố Hà Nội

70.000

Ông Đào Đình Khoa

0913230491

02433534989

kehoach@tanaphar.com

 

11

Công ty TNHH Đầu tư Công nghệ Việt Hàn

Nông trường An Khánh, Xã An Khánh, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội

600.000

Ông Nguyễn Thế Hưng

0986757777

vietnhat.auto@yahoo.com

 

12

Công ty TNHH

Dược phẩm

Cường Thủy

Cụm CN Vân La, Xã Hồng Vân,

Huyện Thường Tín, Thành phố Hà Nội

12.500

Phạm Văn Cường

0982356679

cuongthuyminh@gmail.com

 

13

Công ty TNHH

Dược phẩm

ORANGE

- Cụm công nghiệp Thanh Oai, Xã Bích Hòa, Huyện Thanh Oai, Thành phố Hà Nội

- Km12, Quốc lộ 18, Xã Việt Hùng, Huyện Quế Võ, Tỉnh Bắc Ninh

2.500.000

Ông Nguyễn Văn Hoành

0946658688

02473003880

bichnguyen.nt68@gmail.com

Năng lực sản xuất dự kiến tăng lên

7.500.000 chiếc/ngày

trong tháng 05/2020

14

Công ty TNHH

Sản xuất Thương mại

Dịch vụ Lưu Gia

Thôn Xâm Hồ, Xã Vân Tảo, Huyện Thường Tín, Thành phố Hà Nội

690.000

Bà Lưu Thị Lập

0982213099

quynhanh10308@gmail.com

 

15

Công ty TNHH Thương mại và Xuất nhập khẩu TH

Đội 7, Xã Yên Sở, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội

150.000

Ông Nguyễn Minh Hồng

0984259355

02422315699

hongminh1903@gmail.com

 

16

Tổng công ty May 10 - Công ty Cổ phần

765 Nguyễn Văn Linh, Phường Sài Đồng, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội

1.000.000

Ông Thân Đức Việt

02438276923

thaonp@garco10.com.vn

Năng lực sản xuất từ 25/4 đến 30/5:

- khẩu trang 3 lớp: 250.000 chiếc/ngày;

- khẩu trang 4 lớp:

750.000 chiếc/ngày.

Năng lực sản xuất từ

- 01/06 trở đi: khẩu trang 3 lớp: 2.500.000 chiếc/ngày;

khẩu trang 4 lớp: 500.000 chiếc/ngày.

17

Công ty Cổ phần Dược phẩm Quốc tế DEVOTE Hoa Kỳ

Lô A2 CN6 Cụm Công nghiệp tập trung vừa và nhỏ Từ Liêm, Phường Phương Canh, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội

20.000

Ông Trần Duy Phượng

0912215126

phamviencd@gmail.com

 

18

Công ty Cổ phần tập đoàn CKT

41 Nguyễn Văn Linh, Phường Phúc Đồng, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội

345.600

Ông Lê Quang Hùng

0982448866

Hungle.ckt@ttvngroup.vn

 

19

Công ty Cổ phần quốc tế Royal Việt Nam

Số 20-16 B1 làng Việt Kiều Châu

Âu, Phường Mộ Lao, Quận Hà

Đông, Thành phố Hà Nội

250.000

Ông Nguyễn Duy Hoàng

0942686898

nguyenhieu1906@gmail.com

Sản xuất tại Công ty Cổ phần Đầu tư Công nghệ mới Hải Thịnh

20

Công ty Cổ phần năng lượng Bảo Quang

Nhà số 4 Lô G Khu nhà ở Ban Đảng TW đường Huỳnh Văn Nghệ, Phường Phúc Đồng, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội

76.800

Ông Nguyễn Văn Hòa

0902869669

Ông Cao Đình Tuấn

0983201679

bstuan2009@gmail.com

Sản xuất tại Công ty Cổ phần Dược vật tư y tế Hải Dương

21

Công ty TNHH

Sản xuất và Dịch vụ Hồng Minh

Thôn Trán Voi, Xã Phú Mãn, Huyện Quốc Oai, Thành phố Hà Nội

25.000

Ông Phạm Đức Ánh

0936336501

02433501603

ctyhongminhhm@gmail.com

 

22

Công ty Cổ phần dược và thiết bị y tế Phúc Hà

Tổ dân phố Thượng 1, Phường Tây Tựu, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội

172.800

Ông Hà Ngọc Dũng

0964596368

02432303555

phuchajsc.vn@gmail.com

 

23

Công ty Cổ phần đầu tư Thịnh Phát Thế kỷ mới

Số 3 An Trạch, Phường Quốc Tử Giám, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội

100.000

Bà Nguyễn Thị Thu

Hiền0966981188hoangthu890@gmail.com

 

24

Công ty Cổ phần Dược phẩm Đại Uy

Lô CN1, Khu công nghiệp Phú

Nghĩa, Xã Phú Nghĩa, Huyện

Chương Mỹ, Thành phố Hà Nội

50.000

Ông Nguyễn Văn Thắng

0982290109

02436587359

nguyenthangvcu@yahoo.com

 

25

Tỉnh Bắc

Ninh

Công ty TNHH

Dược phẩm

Thiên Ân

Lô II-8.3 Khu công nghiệp Quế Võ 2, Xã Ngọc xá, Huyện Quế Võ, Tỉnh Bắc Ninh

200.000

Ông Ngô Trọng Đức

0912816097

02223623058

tatrapharma@yahoo.com ductatra@gmail.com

 

26

Công ty TNHH

Sản xuất và

Thương mại

Thông Chắc

Đội 4, Thôn Quế Ổ, Xã Chi Lăng, Huyện Quế Võ, Tỉnh Bắc Ninh

65.000

Ông Nguyễn Văn Thông

0936536431

02413631447

nguyenthuy0695@gmail. com

 

27

Công ty Cổ phần giải pháp Xuân Lai

Khu 10, phường Đại Phúc, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh

200.000

Ông Lê Văn Sơn

0965221222

02223506999 info@xuanlai.com

 

28

Công ty Cổ phần thiết bị y tế SHB Hà Nội

KCN Đại Đồng, Xã Hoàn Sơn, Huyện Tiên Du, Tỉnh Bắc Ninh

1.000.000

Ông Nguyễn Phan Trung Kiên

0902266866

02433551555

nptk82@gmail.com

 

29

Tỉnh Thái

Bình

Công ty Cổ phần Đại Dương

Lô đất 195.282,3 m2, Thôn Quang Lang Đoài, Xã Thụy Hải, Huyện Thái Thụy, Tỉnh Thái Bình

600.000

Ông Lê Văn Khoa

0982646666

02273710885

corp.vice.bs@daiduongjsc.com.vn

 

30

Công ty Cổ phần Tập đoàn Hương Sen

Số 18 phố Trần Thái Tông, Phường Bồ Xuyên, Thành phố Thái Bình, Tỉnh Thái Bình

12.500.000

Ông Trần Minh Công

0978579998

02276250166

huongsengroup.jsc@huongsen.com.vn

 

31

Tỉnh Hải

Dương

Công ty Cổ phần Thương mại dụng cụ y tế

Tomihu Việt Nam

Thôn Vũ Xá, Xã Thượng Vũ, Huyện Kim Thành, Tỉnh Hải Dương

130.000

Ông Tô Tiến Dũng

0976796872

tomihuvietnam@gmail.com

 

32

Công ty Cổ phần Đầu tư Development

The World

Khu 19/8, Thị trấn Tứ Kỳ, Huyện Tứ Kỳ, Tỉnh Hải Dương

2.500.000

Ông Nguyễn Thanh Bình 0

915586999

02435625999

goldenkey6868@gmail.com

 

33

Tỉnh Hưng

Yên

Công ty Cổ phần D2pharm Việt Nam

Đường D1, KCN Yên Mỹ 2, Thị trấn Yên Mỹ, Huyện Yên Mỹ, Tỉnh Hưng Yên

125.000

Ông Trịnh Minh Hùng

0986315286

02466609833

hungtrinhth@gmail.com

 

34

Tỉnh Hà

Nam

Công ty Cổ phần Đầu tư Công nghệ mới Hải Thịnh

Xóm 5, xã Liêm Chung, Thành phố Phủ Lý, Tỉnh Hà Nam

2.200.000

Bà Phạm Thị Hoài

0375286888

nguyensinh2006@gmail.com

 

35

Công ty TNHH in và Dịch vụ-

Thương mại

Quang Trung

Cụm công nghiệp Cầu Giát, Thị trấn Hòa Mạc, Huyện Duy Tiên, Tỉnh Hà Nam

600.000

Ông Nguyễn Thành Trung

0936789798

ketoaninquangtrung@gmail.com

 

36

Tỉnh Ninh Bình

Công ty Cổ phần Nhựa Y tế Việt Nam

Lô B5 - Khu công nghiệp Tam Điệp, Xã Quang Sơn, Thành phố

Tam Điệp, Tỉnh Ninh Bình

2.500.000

Ông Nguyễn Văn Hảo

0914940988

0293777588

hoaqc@mpv.vn

 

37

Tỉnh Thanh

Hóa

Công ty Cổ phần Dược phẩm y tế Mỹ Đức

Lô 07 Khu CN Tây Bắc Ga, Phường Đông Thọ, Thành phố Thanh Hóa

100.000

Ông Trịnh Hữu Dinh

02373215999

0395388858

dinhbxd@gmail.com

 

38

Tỉnh Thừa

Thiên Huế

Chi nhánh Công ty TNHH Kim

Sora

Cụm Công nghiệp Hương Hòa, Xã

Hương Hòa, Huyện Nam Đông,

Tỉnh Thừa Thiên Huế

940.000

Bà Lê Thị Thùy Trâm

0939062277

0905553429

tram@kimsora.com.vn

 

39

Thành phố

Đà Nẵng

Công ty Cổ phần y tế AME

Đường số 11 KCN Hòa Cầm,

Phường Hòa Thọ Tây, Quận Cẩm

Lệ, Thành phố Đà Nẵng

500.000

Ông Phan Đăng Thành

0903945186

02363789525

ame.cpyt@gmail.com

 

40

Tổng công ty Cổ phần y tế

Danameco

12 Trịnh Công Sơn, Phường Hòa

Cường Nam, Quận Hải Châu,

Thành phố Đà Nẵng

1.700.000

Bà Huỳnh Thị Li Li

0901984499

02363818478

info@danameco.com

Năng lực sản xuất

- Từ 17-29/4:

1.700.000 chiếc/ngày;

- Từ 01-15/05:

3.200.000 chiếc/ngày;

- Từ 15/05: 7.000.000 chiếc/ngày.

41

Công ty Cổ phần vật tư và thiết bị y tế Mem-co

Đường số 3, KCN Hòa Cầm, Phường Hòa Thọ Tây, Quận Cẩm

Lệ, Thành phố Đà Nẵng

48.000

Ông Nguyễn Minh Quang

0914080999

02363787888

kinhdoanh@memco.vn

 

42

Tỉnh Bình Định

Công ty Cổ phần Dược - Trang thiết bị y tế Bình Định (Bidiphar)

498 Nguyễn Thái Học, Phường

Quang Trung, Thành phố Qui Nhơn, Tỉnh Bình Định

100.000

Bà Phạm Thị Thanh Hương

0903513518

02563846500

huongptt@bidiphar.com

 

43

Tỉnh Bình

Dương

Công ty Cổ phần thiết bị y tế Bảo Thạch

Tổ 20 quốc lộ 13, Ấp Lai Khê, Xã Lai Hưng, Huyện Bàu Bàng, Tỉnh Bình Dương

100.000

Ông Nguyễn Văn Ninh

0919049626

02838839868-38839869

info@baothach.com.vn

kimcuc bt@yahoo.com

 

44

Công ty TNHH

Dược phẩm

Hoàng An

69/3 Nguyễn Văn Thành, Khu phố

1, Phường Tân Định, Thị xã Bến Cát, Tỉnh Bình Dương

200.000

Ông Nguyễn Đình Thụy

0932768679

0888583872

ndt2102@gmail.com

 

45

Công ty Cổ phần Thương mại thiết bị Khánh An

Thửa đất số 2160, tờ bản đồ số 70, Khu phố Đông Tác, Phường Tân

Đông Hiệp, Thị xã Dĩ An, Tỉnh Bình Dương

150.000

Ông Lưu Thái Quan

0903964865

0975551252

khautrangkhanhan@gmail.com

 

46

Công ty TNHH

Vật tư y tế Sen

Việt

Ô 27, Lô DC 10, Đường 15, Khu dân cư Việt Sing, Phường An Phú, Thị xã Thuận An, Tỉnh Bình Dương

360.000

Ông Nguyễn Vũ Thành

0938396266 06503777567 ytesenviet123@gmail.com

 

47

Công ty TNHH

Sản xuất Thương mại Đỉnh Hưng Phát

Thửa Đất Số 491, Tờ Bản Đồ Số 3, Ấp Cầu Sắt, Xã Lai Hưng, Huyện Bàu Bàng, Tỉnh Bình Dương

200.000

Ông Lê Thế Hải

0917555588

vattuytedinhhung@gmail.com

 

48

Thành phố Hồ Chí

Minh

Chi nhánh Công ty TNHH

Thương mại trang thiết bị y tế Việt Đức

19B Đường 427, Ấp 1, Xã Phước Vĩnh An, Huyện Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh

30.000

Ông Lê Ngọc Hiếu

0977723456

phuongvungsps@gmail.com

 

49

Công ty Cổ phần SAMAKI POWER

Lô A2 KCN Hiệp Phước, Xã Long Thới, Huyện Nhà Bè, Thành phố Hồ Chí Minh

2.000.000

Ông Chung Minh

0972214138

02836207029

samakichungminh@gmail.com

dangthiluyenvb2ktbg@gmail.com

 

50

Công ty Cổ phần Dược phẩm và Sinh học y tế

Lô III - 18, đường số 13, khu công nghiệp Tân Bình, Phường Tây Thạnh, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh

40.000

Ông Trương Việt Dũng

0903451234

02838150974

truongvietdung@mebiphar.vn

 

51

Công ty Cổ phần Volga VN

E8-1, Đường D7, Khu Công Nghiệp Lê Minh Xuân 3, Xã Lê Minh Xuân, Huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh

25.000

Ông Phan Châu Tấn

0916847168

0907872509

02866845934

thoangsmp@gmail.com

 

52

Công ty TNHH

IGG Việt Nam

44/8 Đường số 16, P. Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh

120.000

Ông Lê Xuân Hoài

0909738636

0866808336

iggvina2013@gmail.com

Năng lực sản xuất tính từ tháng 5/2020

53

Công ty TNHH

Sản xuất Dụng cụ y tế Đông

Pha

88/11 Quốc lộ 1k, Khu Phố 3, Phường Linh Xuân, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

40.000

Ông Lê Tuấn Quốc

0909334347

02837241344

quocle.dophaco@gmail .com

 

54

Công ty TNHH

Sản xuất Thương mại Dịch vụ Lê Hằng

102/25B Bình Long, Phường Phú Thạnh, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh

70.000

Ông Dương Phú Tân

0937656474

0918661671

khanhduonglaw@gmail. com

 

55

Công ty TNHH

Sản xuất

Thương mại quốc tế Việt

Thắng

17/1A Đường Tam Bình, Phường Hiệp Bình Chánh, Quận Thủ Đức,

Thành phố Hồ Chí Minh

40.000

Ông Nguyễn Công Thắng

0888011112

2837266029

0989606989

khautrangytevietthang@gmail.com nguyenthang8@gmail.com

 

56

Công ty TNHH

Sản xuất Thương mại

Song Thiên

67/18 Đường Trần Văn Kỷ, Phường 14, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh

60.000

Ông Nguyễn Ngọc Lâm

0933971234

0862728114

songthienmed@gmail.com

 

57

Công ty TNHH

Sản xuất

Thương mại thiết bị Nam Anh

Số 618A đường Trần Đại Nghĩa, Phường Tân Tạo A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh

2.000.000

Ông Nguyễn Đình Hồng Quyết

0912722566 02836367688

namanhltd3@gmail.com

Năng lực sản xuất tính từ tháng 5/2020

58

Công ty TNHH

Sản xuất

Thương mại thiết bị Minh An

17/18/15/18 Đường Liên khu 5-6, Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh

150.000

Ông Lê Bá Hưng

0916877638

02836367688

quochungbn638@gmail.com

 

59

Công ty TNHH

Thực phẩm Vi Na

Số 31, đường 121, Ấp 5, Xã Tân Thạnh Đông, Huyện Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh

30.000

Ông Từ Ngọc Thọ

02838100835

02838100837 qttc.nht@gmail.com

 

60

Công ty TNHH Trang thiết bị y tế Đặng Khang

36A Đường Số 7, Phường Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh

250.000

Ông Đặng Phan Giang

0944838737

02866812956

dangkhangmedical@gmail.com

 

61

Công ty TNHH Trang thiết bị y tế Thời Thanh

Bình

185/22 Gò Dầu, Phường Tân Quý, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh

150.000

Ông Lê Quang Hiền

0908462442

02838686896

lequanghien57@gmail.com thoithanhbinh@gmail.com

 

62

Công ty TNHH

Usasen Việt Nam

Số 9 đường 14E, khu phố 3, Phường Bình Hưng Hoà B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh

25.000

Ông Nguyễn Hồng Sâm

0906734444 0919860129 phuongdungtp85@gmail. com

 

63

Công ty TNHH một thành viên

Sản xuất- Thương mại Gia Bảo Phương

240/13/23 Đường Nguyễn Văn Luông, Phường 11, Quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh

70.000

Ông Quách Ngô Gia Bảo

0913602020 0913898786 giabaophuong123@gmail.com

 

64

Công ty Cổ phần Sản xuất Thương mại dược phẩm

Minh Nhiên

C11/2X Ấp 3, Xã Vĩnh Lộc B, Huyện Bình Chánh, Thành phố

Hồ Chí Minh

70.000

Ông Huỳnh Trọng Minh

0907403057

haonhienngo@yahoo.com minhnhien1980@yahoo.com

 

65

Công ty Cổ phần Dược phẩm Tenamyd

Lô 17 Đường số 3, KCN Tân tạo, Phường Tân Tạo A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh

360.000

Ông Lã Thành Lê

0938150575

0837700707

lathanhle@tenamydpharma.com

 

66

Công ty Cổ phần đầu tư ECOM NET

164 Nguyễn Hữu Thọ, Xã Phước Kiển, Huyện Nhà Bè, Thành phố Hồ Chí Minh

20.000

Bà Phạm Phương Anh

0932114360

02873056789

thitan1312@gmail.com

 

67

Công ty TNHH

Sản xuất, Thương mại thiết bị y tế Sài Gòn Medi-Life

Số 78 đường 5A, Phường Bình Hưng Hoà A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh

50.000

Bà Trần Thị Thu Hương

0938886188

0933331354

hoangvinh072@gmail.com

 

68

Công ty TNHH

Dệt kim Đoàn

Tất Thành

7B59/1 Ấp 7, Xã Phạm Văn Hai, Huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh

100.000

Ông Phạm Văn Thuấn

0931876363

2836365658

p.buoi@yahoo.com.vn

 

69

Công ty Cổ phần Thiết bị Đại Tây Dương

D22A Liên Ấp 3-4-5, Xã Hưng Long, Huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh

40.000

Ông Phan Tiến Lộc

0943216438

02838312224

tstienloc@gmail.com

 

70

Tỉnh Long An

Công ty Cổ phần Dược phẩm BIDOPHARMA USA - Chi nhánh Long An

Đường số 6 Kho K2-1, Khu công nghiệp Tân Kim mở rộng, Huyện Cẫn Giuộc, Tỉnh Long An

100.000

Ông Trần Văn Trung

0911182227

contact@bidopharmausa.com chileatv@gmail.com

 

71

Công ty Cổ phần LIWORLDCO

Lô I 13 đường số 4, KCN Hải Sơn, Xã Đức Hòa Hạ, Huyện Đức Hòa, Tỉnh Long An

1.125.000

Ông Nông Tiến Liêm

0915465559

02837657885

liemnt.liworldco@gmail.com

 

72

Công ty TNHH

CSMEDI

Lô I13 Đường số 4, KCN Hải Sơn (Giai đoạn 3+4), ấp Bình Tiền, Xã Đức Hòa Hạ, Huyện Đức Hoà, Tỉnh Long An

1.125.000

Ông Lê Hoài Nam

0936919999

csmedi2018@gmail.com

 

73

Chi nhánh Công ty TNHH Tập đoàn Phú Bảo

Lô C21, Đường D2, KCN Cầu Tràm, Ấp Cầu Tràm, Huyện Cần

Đước, Tỉnh Long An

518.400

Ông Ngô Đức Trung

0918681198

02723723523

linh.nguyen@phubaogroup.com.vn

 

II. Khẩu trang N95 hoặc tương đương:

1

Tỉnh Bình

Dương

Công ty TNHH

NTI VINA

33 VSIP II đường số 7, Khu Công

Nghiệp Việt Nam-Singapore II,

Phường Hoà Phú, Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương

3300

Ông LEE YOONG HA

0767090865

charleslee@ntivina.com

Bà Nguyễn Thị Thu Trinh 0909994801

nt.thutrinh@ntivina.com

Bà Cao Thị Kim Liên

0908615045

kimlien@ntivina.com

 

                         
 

 

1 Nhà máy đạt ISO 13485, đã công bố đủ điều kiện sản xuất và công bố tiêu chuẩn áp dụng

 

 

Phụ lục 2: Mẫu báo cáo năng lực sản xuất khẩu trang y tế

 

Tên Doanh nghiệp

___________

Số: .......

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________

1..., ngày... tháng...năm 20

 

 

Kính gửi: Bộ Y tế (Vụ Trang thiết bị và Công trình y tế)

 

STT

Tên Doanh nghiệp

Địa chỉ cơ sở sản xuất

Tên khẩu trang y tế2

Chủng loại

(model)3

Số lưu hành4

Tiêu chuẩn sản phẩm5

Công suất sản xuất (Chiếc/ngày)

Người liên hệ

(họ tên, số điện thoại, Email)

Ghi chú

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doanh nghiệp cam kết: Chịu trách nhiệm các thông tin về chất lượng, chủng loại khẩu trang y tế. Nếu vi phạm xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

 

 

Lãnh đạo Doanh nghiệp

 (Họ, tên, chữ ký, đóng dấu)

 

 

 

 

 

_______________________________________

1 Địa danh

2 Ghi tên khẩu trang y tế thể hiện trên nhãn và số lưu hành, ví dụ: Khẩu trang y tế 3 lớp

3 Ghi tên chủng loại thể hiện trên nhãn và số lưu hành, ví dụ: KT 03

4 Số lưu hành là Số phiếu tiếp nhận hồ sơ công bố tiêu chuẩn áp dụng đối với trang thiết bị y tế thuộc loại A do Sở Y tế cấp

5 Tiêu chuẩn sản phẩm Là Giấy chứng nhận hợp chuẩn theo quy định hoặc bản tiêu chuẩn sản phẩm do chủ sở hữu trang thiết bị y tế công bố

 

Thuộc tính văn bản
Công văn 2507/BYT-TB-CT của Bộ Y tế về việc triển khai Nghị quyết 60/NQ-CP về công khai danh sách, năng lực sản xuất của các doanh nghiệp và đảm bảo chất lượng khẩu trang y tế
Cơ quan ban hành: Bộ Y tế Số công báo: Đang cập nhật
Số hiệu: 2507/BYT-TB-CT Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Công văn Người ký: Trương Quốc Cường
Ngày ban hành: 07/05/2020 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe , Doanh nghiệp , COVID-19
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nâng cấp gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao.

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản này chưa có Chỉ dẫn thay đổi nên chưa có Nội dung MIX, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!