Công văn 248/KCB-QLHN 2024 thủ tục đăng ký hành nghề của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Ghi chú

thuộc tính Công văn 248/KCB-QLHN

Công văn 248/KCB-QLHN của Cục Quản lý khám, chữa bệnh về thực hiện thủ tục đăng ký hành nghề của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh theo quy định của Nghị định 96/2023/NĐ-CP đối với các Bệnh viện tư nhân
Cơ quan ban hành: Cục Quản lý khám, chữa bệnhSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:248/KCB-QLHNNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Công vănNgười ký:Lương Ngọc Khuê
Ngày ban hành:27/02/2024Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe

tải Công văn 248/KCB-QLHN

Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ KHÁM,
CHỮA BỆNH

_________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

____________________

Kính gửi: Các Bệnh viện tư nhân trên toàn quốc.

Tiếp theo Công văn số 179/KCB-QLHN ngày 06/02/2024 của Cục Quản lý Khám, chữa bệnh về việc thực hiện đăng tải danh sách đăng ký hành nghề của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh theo quy định của Nghị định số 96/2023/NĐ-CP, nhằm thực hiện, đầy đủ và đúng quy định về hướng dẫn, nội dung và trình tự đăng ký hành nghề tại Luật Khám bệnh, chữa bệnh, các Điều 27, 28 và 29 Nghị định số 96/2023/NĐ-CP ngày 30/12/2023 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật Khám bệnh, chữa bệnh cũng như để bảo đảm công tác quản lý chuyên môn của các Sở Y tế đối với các bệnh viện tư nhân trên địa bàn quản lý; Cục Quản lý Khám, Chữa bệnh – Bộ Y tế đề nghị các Bệnh viện tư nhân thực hiện việc đăng ký người hành nghề tại cơ sở mình theo đúng các quy định nêu trên và lập danh sách đăng ký hành nghề theo mẫu quy định tại Mẫu 01 Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định số 96/2023/NĐ-CP (Mẫu có thể tải về từ trang kcb.vn mục Hành nghề). Danh sách đăng ký hành nghề gửi về Sở Y tế trên địa bàn quản lý để đóng dấu xác nhận trước khi gửi về Cục Quản lý Khám, chữa bệnh - Bộ Y tế thực hiện thủ tục đăng ký hành nghề theo quy định của Nghị định số 96/2023/NĐ- CP.

Danh sách đăng ký hành nghề có xác nhận, đóng dấu của người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật của bệnh viện, giáp lai, có xác nhận của Sở Y tế gửi về Cục Quản lý Khám, chữa bệnh - Bộ Y tế và gửi file Excel danh sách đăng ký hành nghề nêu trên (theo mẫu đăng tải tại trang kcb.vn mục Hành nghề) về địa chỉ email [email protected] để tổng hợp, đăng tải theo quy định. Trong trường hợp có khó khăn, vướng mắc đề nghị liên hệ: Phòng Quản lý Hành nghề khám, chữa bệnh - Cục Quản lý Khám, chữa bệnh - Bộ Y tế, ĐT: 024.62732110.

Trân trọng cảm ơn.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Thứ trưởng Trần Văn Thuấn (để b/c);
- Sở Y tế các Tỉnh, Thành phố trực thuộc TW (để p/h thực hiện);
- Lưu: VT, QLHN.

CỤC TRƯỞNG
Lương Ngọc Khuê

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

__________________________

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ HÀNH NGHỀ

1. Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh:

2. Địa chỉ:

3. Thời gian làm việc hằng ngày của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: (Ghi rõ từ mấy giờ đến mấy giờ trong ngày và mấy ngày trong tuần)

4. Danh sách đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh:

STT

Họ và tên

Số giấy phép hành nghề/Số chứng chỉ hành nghề *

Phạm vi hành nghề **

Thời gian đăng ký
hành nghề tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh ***

Vị trí chuyên môn ****

Thời gian đăng ký hành nghề tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khác *****

Ghi chú ******

VD 1:

Nguyễn Văn A

000001/BYT-CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa ngoại

7h30 - 16h30
Từ thứ 2 đến thứ 6

Bác sỹ KBCB chuyên khoa ngoại- Người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật của cơ sở

7h30-16h30
Thứ 7
8h30-12h
Chủ nhật
Tại Phòng khám B

VD 2:

Nguyễn Thị B

000002/BYT-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định tại Thông tư số 26/2015/TTLTBYT-BNV ngày 07 tháng 10 năm 2015 quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

7h30 - 16h30
Từ thứ 2 đến thứ 6

Điều Dưỡng - Điều dưỡng trưởng

...

...

...

...

...

...

...

* Người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh là người đã được cấp giấy phép hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đồng thời là công chức, viên chức hoặc có hợp đồng lao động với đơn vị.

** Ghi đầy đủ chính xác phạm vi hành nghề ghi trên giấy phép hành nghề KBCB được cấp và quyết định bổ sung phạm vi hành nghề theo quy định (nếu có).

*** Ghi cụ thể thời gian làm việc từ mấy giờ đến mấy giờ trong ngày và mấy ngày trong tuần.

**** Ghi cụ thể chức danh chuyên môn được phân công đảm nhiệm.

***** Ghi cụ thể thời gian làm việc từ mấy giờ đến mấy giờ trong ngày và mấy ngày trong tuần tại cơ sở khám bệnh chữa bệnh khác.

****** Ghi thêm ngôn ngữ mà người hành nghề nước ngoài sử dụng trong KBCB (nếu có)….

…… …, ngày…… tháng ….. năm…..
ĐẠI ĐIỆN CƠ SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH
(Người đứng đầu hoặc người được người đứng đầu ủy quyền ký ghi rõ họ, tên và đóng dấu)

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết

BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ KHÁM,
CHỮA BỆNH

_________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

____________________

Số: 248/KCB-QLHN
V/v thực hiện thủ tục đăng ký hành nghề của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh theo quy định của Nghị định số 96/2023/NĐ-CP đối với các Bệnh viện tư nhân

Hà Nội, ngày 27 tháng 02 năm 2024

Kính gửi: Các Bệnh viện tư nhân trên toàn quốc.

Tiếp theo Công văn số 179/KCB-QLHN ngày 06/02/2024 của Cục Quản lý Khám, chữa bệnh về việc thực hiện đăng tải danh sách đăng ký hành nghề của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh theo quy định của Nghị định số 96/2023/NĐ-CP, nhằm thực hiện, đầy đủ và đúng quy định về hướng dẫn, nội dung và trình tự đăng ký hành nghề tại Luật Khám bệnh, chữa bệnh, các Điều 27, 28 và 29 Nghị định số 96/2023/NĐ-CP ngày 30/12/2023 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật Khám bệnh, chữa bệnh cũng như để bảo đảm công tác quản lý chuyên môn của các Sở Y tế đối với các bệnh viện tư nhân trên địa bàn quản lý; Cục Quản lý Khám, Chữa bệnh – Bộ Y tế đề nghị các Bệnh viện tư nhân thực hiện việc đăng ký người hành nghề tại cơ sở mình theo đúng các quy định nêu trên và lập danh sách đăng ký hành nghề theo mẫu quy định tại Mẫu 01 Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định số 96/2023/NĐ-CP (Mẫu có thể tải về từ trang kcb.vn mục Hành nghề). Danh sách đăng ký hành nghề gửi về Sở Y tế trên địa bàn quản lý để đóng dấu xác nhận trước khi gửi về Cục Quản lý Khám, chữa bệnh - Bộ Y tế thực hiện thủ tục đăng ký hành nghề theo quy định của Nghị định số 96/2023/NĐ- CP.

Danh sách đăng ký hành nghề có xác nhận, đóng dấu của người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật của bệnh viện, giáp lai, có xác nhận của Sở Y tế gửi về Cục Quản lý Khám, chữa bệnh - Bộ Y tế và gửi file Excel danh sách đăng ký hành nghề nêu trên (theo mẫu đăng tải tại trang kcb.vn mục Hành nghề) về địa chỉ email qlhn[email protected] để tổng hợp, đăng tải theo quy định. Trong trường hợp có khó khăn, vướng mắc đề nghị liên hệ: Phòng Quản lý Hành nghề khám, chữa bệnh - Cục Quản lý Khám, chữa bệnh - Bộ Y tế, ĐT: 024.62732110.

Trân trọng cảm ơn.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Thứ trưởng Trần Văn Thuấn (để b/c);
- Sở Y tế các Tỉnh, Thành phố trực thuộc TW (để p/h thực hiện);
- Lưu: VT, QLHN.

CỤC TRƯỞNG
Lương Ngọc Khuê

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

__________________________

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ HÀNH NGHỀ

1. Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh:

2. Địa chỉ:

3. Thời gian làm việc hằng ngày của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: (Ghi rõ từ mấy giờ đến mấy giờ trong ngày và mấy ngày trong tuần)

4. Danh sách đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh:

STT

Họ và tên

Số giấy phép hành nghề/Số chứng chỉ hành nghề *

Phạm vi hành nghề **

Thời gian đăng ký
hành nghề tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh ***

Vị trí chuyên môn ****

Thời gian đăng ký hành nghề tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khác *****

Ghi chú ******

VD 1:

Nguyễn Văn A

000001/BYT-CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa ngoại

7h30 - 16h30
Từ thứ 2 đến thứ 6

Bác sỹ KBCB chuyên khoa ngoại- Người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật của cơ sở

7h30-16h30
Thứ 7
8h30-12h
Chủ nhật
Tại Phòng khám B

VD 2:

Nguyễn Thị B

000002/BYT-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định tại Thông tư số 26/2015/TTLTBYT-BNV ngày 07 tháng 10 năm 2015 quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

7h30 - 16h30
Từ thứ 2 đến thứ 6

Điều Dưỡng - Điều dưỡng trưởng

...

...

...

...

...

...

...

* Người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh là người đã được cấp giấy phép hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đồng thời là công chức, viên chức hoặc có hợp đồng lao động với đơn vị.

** Ghi đầy đủ chính xác phạm vi hành nghề ghi trên giấy phép hành nghề KBCB được cấp và quyết định bổ sung phạm vi hành nghề theo quy định (nếu có).

*** Ghi cụ thể thời gian làm việc từ mấy giờ đến mấy giờ trong ngày và mấy ngày trong tuần.

**** Ghi cụ thể chức danh chuyên môn được phân công đảm nhiệm.

***** Ghi cụ thể thời gian làm việc từ mấy giờ đến mấy giờ trong ngày và mấy ngày trong tuần tại cơ sở khám bệnh chữa bệnh khác.

****** Ghi thêm ngôn ngữ mà người hành nghề nước ngoài sử dụng trong KBCB (nếu có)….

…… …, ngày…… tháng ….. năm…..
ĐẠI ĐIỆN CƠ SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH
(Người đứng đầu hoặc người được người đứng đầu ủy quyền ký ghi rõ họ, tên và đóng dấu)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi