Công văn 2364/BGTVT-VT 2020 về tiếp tục đẩy mạnh phòng, chống dịch Covid-19

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

Số: 2364/BGTVT-VT

V/v: Tiếp tục đẩy mạnh phòng, chống dịch bệnh Covid - 19.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Hà Nội, ngày 17 tháng 3 năm 2020

 

 

 

Kính gửi: Cục Hàng không Việt Nam

 

Thực hiện chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch bệnh Covid - 19 trong việc đẩy mạnh phòng chống dịch Covid - 19, Bộ Giao thông vận tải (GTVT) yêu cầu Cục Hàng không Việt Nam thực hiện một số nhiệm vụ, cụ thể như sau:

1. Chỉ đạo các hãng hàng không thông báo đến tất cả hành khách từ các nước thuộc khu vực Asean cân nhắc kỹ việc mua vé đến Việt Nam. Chính phủ Việt Nam yêu cầu hành khách là công dân các nước Asean hoặc công dân quốc gia khác đã từng ở hoặc quá cảnh các nước Asean trong vòng 14 ngày trước ngày nhập cảnh Việt Nam sẽ phải cách ly tập trung bắt buộc 14 ngày kể từ ngày nhập cảnh. Việc cách ly này có hiệu lực từ 00 giờ 00 phút ngày 18 tháng 3 năm 2020.

2. Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị

- Các hãng hàng không của Việt Nam khi thực hiện các chuyến bay quốc nội

+ Yêu cầu tất cả hành khách thực hiện kê khai y tế bắt buộc (hành khách phải kê khai trung thực hành trình cùa mình trong vòng 14 ngày trước đó) khi làm thủ tục hàng không (Check - in); đặc biệt thông báo và hướng dẫn hành khách sử dụng hình thức kê khai điện tử nhằm hạn chế tối đa sự phiền hà cho hành khách khi thực hiện kê khai y tế bắt buộc.

+ Tổ chức kiểm tra thân nhiệt tất cả hành khách trước khi lên tàu bay.

- Cảng vụ hàng không phối hợp với đơn vị kiểm dịch y tế tại Cảng hàng không đôn đốc và kiểm tra việc triển khai thực hiện của các hãng hàng không Việt Nam.

Bộ GTVT yêu cầu Cục Hàng không Việt Nam khẩn trương thực hiện./.

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Bộ trưởng (để b/c);

- Văn phòng Chính phủ;

- Các Bộ: Công an, Quốc phòng, Ngoại giao, Y tế;

- Cng TTĐT Bộ GTVT;

- Vụ Hợp tác quốc tế;

- Cục Y tế GTVT;

- Lưu: VT, VTải (Tu3).

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

 

 

 

 

 

 

Lê Anh Tuấn

 

 

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản cùng lĩnh vực