Công văn 2337/UBND-TH TP HCM dừng hoạt động của DN không đảm bảo phòng, chống dịch Covid-19

Tóm tắt Nội dung VB gốc Tiếng Anh Liên quan Hiệu lực Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

Số: 2337/UBND-TH
V/v dừng hoạt động của doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố nếu không đảm bảo các yêu cầu về phòng, chống dịch bệnh COVID-19

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 7 năm 2021

 

 

Kính gửi:

- Sở Y tế, Ban quản lý Khu Công nghệ cao;
- Ban quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp;
- Ủy ban nhân dân quận, huyện, thành phố Thủ Đức;
- Các doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố.

 

Tình hình dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn Thành phố hiện nay vẫn còn đang diễn biến rất phức tạp. Qua công tác sàng lọc, tầm soát, truy vết cho thấy số lượng ca nhiễm là công nhân ở các doanh nghiệp trong Khu chế xuất, Khu công nghiệp, Khu công nghệ cao có mối liên hệ với nơi ở của công nhân đang phân tán rộng khắp địa bàn các quận, huyện, thành phố Thủ Đức từ đó dẫn đến nguy cơ rất cao lây nhiễm từ nơi ở của công nhân vào nơi sản xuất và ngược lại. Do đó, để thực hiện tốt nhất “mục tiêu kép” - vừa phòng, chống dịch bệnh, vừa thúc đẩy, phát triển kinh tế, trong đó mục tiêu đảm bảo sức khỏe của Nhân dân là trên hết, trước hết; Ủy ban nhân dân Thành phố có chỉ đạo như sau:

1. Cho phép tiếp tục hoạt động sản xuất đối với các doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố khi đảm bảo một trong hai trường hợp sau:

1.1. Doanh nghiệp đảm bảo thực hiện được vừa sản xuất, vừa cách ly người lao động tại chỗ với phương châm “3 tại chỗ”: sản xuất tại chỗ - ăn tại chỗ - nghỉ ngơi tại chỗ.

1.2. Doanh nghiệp đảm bảo thực hiện được phương châm “1 cung đường - 2 địa điểm”: chỉ duy nhất 1 cung đường vận chuyển tập trung công nhân từ nơi sản xuất đến nơi ở của công nhân (có thể chọn ký túc xá, khách sạn, chỗ ở tập trung cho công nhân).

Giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan khẩn trương tổ chức thẩm định các doanh nghiệp đảm bảo các điều kiện nêu trên và đảm bảo an toàn công tác phòng, chống dịch thì mới cho phép tiếp tục hoạt động sản xuất; thực hiện xét nghiệm đối với công nhân định kỳ 07 ngày/lần, chi phí xét nghiệm do doanh nghiệp tự chi trả.

2. Trường hợp doanh nghiệp không đảm bảo theo yêu cầu nêu trên thì dừng hoạt động; thời gian dừng hoạt động bắt đầu từ 00 giờ 00, ngày 15 tháng 7 năm 2021 (thứ Năm) cho đến khi có chỉ đạo mới./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ;
- Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam;
- Bộ Y tế;
- Thường trực Thành ủy;
- Thường trực HĐND TP;
- TTUB: CT, các PCT;
- Thành viên BCĐ TP;
- Trung tâm Báo chí TP;
- VPUB: CVP, các PCVP;
- Các Phòng NCTH;
- Lưu: VT, (TH/T.Duy).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Dương Anh Đức

 

Thuộc tính văn bản
Công văn 2337/UBND-TH của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc dừng hoạt động của doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố nếu không đảm bảo các yêu cầu về phòng, chống dịch bệnh COVID-19
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân TP. HCM Số công báo: Đang cập nhật
Số hiệu: 2337/UBND-TH Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Công văn Người ký: Dương Anh Đức
Ngày ban hành: 13/07/2021 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe , Doanh nghiệp , COVID-19
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

THE PEOPLE'S COMMITTEE
OF HO CHI MINH CITY
-------

No. 2337/UBND-TH
On suspension of operation of enterprises in the City that do not meet the requirements of COVID-19 pandemic prevention and control

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom - Happiness
---------------

Ho Chi Minh City, July 13, 2021

 

To:

- Department of Health, Management Board of Hi-Tech Parks;
- Management Board of Export Processing Zones and Industrial Parks;

- People’s Committees of rural and urban districts, Thu Duc City;
- Enterprises in the City.

 

The current situation of the COVID-19 pandemic in the City continues being very complicated. The screening and tracing results show infected cases being workers in enterprises in Export Processing Zones, Industrial Parks and Hi-Tech Parks in relation with their places of residences distributing throughout rural districts, urban districts and Thu Duc City, thereby the risk of infection from their places of residence to production establishments and vice versa is very high. To effectively implement the "dual goals" - both pandemic prevention and control, and economy promotion and development, in which the goal of ensuring the people's health is foremost; The People's Committee of the City directs as follows:

1. The production of an enterprise in the City is permitted to continue if one of the two following conditions is satisfied:

1.1. The enterprise may conduct the production and quarantine its employees on spot with the “3-on-spot” motto: On-spot production, meal and rest.

1.2. The enterprise ensures the motto “one way - two destinations”: Only one way of concentrated transport of workers from the place of production to their place of residence (that may be dormitories, hotels, concentrated accommodation).

The Department of Health is assigned to assume the prime responsibility for, and coordinate with relevant agencies in, urgently organizing the appraisal of enterprises that meet the above conditions and ensure the safety in pandemic prevention and control before allowing them to continue their production. Workers shall be tested once every 07 days. All testing expenses shall be covered by enterprises.

2. Enterprises not satisfying the mentioned requirements must suspend their operation from 00:00 on July 15, 2021 (Thursday) until the another direction./.

 

 

FOR THE CHAIRPERSON
THE VICE-CHAIRPERSON


 Duong Anh Duc

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Nâng cao để xem đầy đủ bản dịch. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây.
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản này chưa có Chỉ dẫn thay đổi nên chưa có Nội dung MIX, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản khác