Công văn 229/SYT-NVY Hà Nội xét nghiệm sàng lọc Covid-19 cho đối tượng nguy cơ tại cộng đồng

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI
SỞ Y TẾ

_____

Số: 229/SYT-NVY

V/v Rà soát, xét nghiệm sàng lọc cho
đối tượng nguy cơ tại cộng đồng trên
địa bàn Thành phố.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_________________________

Hà Nội, ngày 13 tháng 7 năm 2021

 

 

 

Kính gửi:

- Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hà Nội;

- Trung tâm Y tế các quận, huyện, thị xã.

 

Thực hiện sự chỉ đạo của UBND Thành phố tại Thông báo số 402/TB-VP ngày 06/7/2021 về kết luận của PCT UBND Thành phố Chử Xuân Dũng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 thành phố Hà Nội. Ngày 13/7/2021, Sở Y tế nhận được Tờ trình số 2339/TTr-KSBT ngày 13/7/2021 của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hà Nội về việc đề xuất lấy mẫu xét nghiệm (RT-PCR) phát hiện SARS-CoV-2 cho đối tượng nguy cơ tại cộng đồng (kèm theo), Sở Y tế có ý kiến như sau:

1. Đồng ý với nội dung đề xuất của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hà Nội tại Tờ trình số 2339/TTr-KSBT. Yêu cầu Trung tâm Kiểm soát bệnh tật phối hợp với Trung tâm Y tế các quận, huyện, thị xã nghiên cứu thêm các đối tượng có nguy cơ khác như lái xe Grab, lái xe công nghệ, công nhân làm công tác vệ sinh, ... để rà soát, lấy mẫu xét nghiệm đánh giá nguy cơ.

2. Giao Trung tâm Y tế các quận, huyện, thị xã phối hợp với Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội tổ chức rà soát các khu vực, đối tượng nguy cơ trên địa bàn quản lý; thu thập mẫu bệnh phẩm xét nghiệm gửi về Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thực hiện theo nội dung đề xuất của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật; tổng hợp kết quả, báo cáo về Trung tâm Kiểm soát bệnh tật trước 16h30 hằng ngày.

3. Giao Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội chịu trách nhiệm hướng dẫn chuyên môn, đôn đốc Trung tâm Y tế các quận, huyện, thị xã rà soát và lấy mẫu xét nghiệm phát hiện SARS-CoV-2 để đánh giá nguy cơ, giám sát trọng điểm tại cộng đồng, hoàn thành trước ngày 19/7/2021 và tổng hợp kết quả, báo cáo Sở Y tế trước 17h00 hằng ngày.

4. Đề nghị UBND các quận, huyện, thị xã; Ban Quản lý các Khu công nghiệp và Chế xuất Hà Nội phối hợp chỉ đạo các lực lượng liên quan thực hiện các nội dung trên.

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- GĐ Sở Y tế; (để báo cáo)

- BQL KCN&CX HN; (để p/h chỉ đạo)

- UBND các Q, H, TX; (để p/h chỉ đạo)

- Lưu VT, NVYKhiêm.

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

 

 

Vũ Cao Cương

 
 

SỞ Y TẾ HÀ NỘI

TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT

________

Số: 2339/TTr-KSBT

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________

Hà Nội, ngày 13 tháng 7 năm 2021

 

                                                                  

TỜ TRÌNH

Về việc đề xuất lấy mẫu xét nghiệm (RT-PCR) phát hiện SARS-COV-2 cho đối tượng nguy cơ tại cộng đồng

____________

Kính gửi: Sở Y tế Hà Nội

 

Hiện nay tình hình dịch tiếp tục diễn biến phức tạp. Tại Việt Nam, nhiều tỉnh, thành phố có số ca mắc mới tăng cao trong thời gian gần đây; từ 27/4 đến nay cả nước đã ghi nhận 26.981 trường hợp mắc lây nhiễm trong cộng đồng, trong đó TP. Hồ Chí Minh đã ghi nhận 13.556 trường hợp mắc và một số tỉnh có số mắc gia tăng nhanh như: Bình Dương, Long An, Đồng Tháp.... Tại Hà Nội, trong 1 tuần qua đã ghi nhận thêm 61 trường hợp lây nhiễm mới trong cộng đồng với các ổ dịch phức tạp. Thực hiện chỉ đạo của Sở Y tế tại Công văn số 223/SYT-NVY về việc rà soát, đánh giá các khu vực, cơ sở nguy cơ trên địa bàn huyện Đông Anh và để chủ động phòng chống dịch, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật đề xuất các nội dung sau:

- Tổ chức rà soát và lấy mẫu xét nghiệm phát hiện SARS-CoV-2 để đánh giá nguy cơ, giám sát trọng điểm tại cộng đồng với các đối tượng sau:

1. Công nhân làm việc tại khu công nghiệp Bắc Thăng Long, Đông Anh, cư trú trên địa bàn các quận, huyện (lấy mẫu tại cộng đồng): Đông Anh, Sóc Sơn, Mê Linh.

2. Người làm dịch vụ vận tải, lái xe/phụ xe đường dài, nhân viên bán vé, người làm việc thường xuyên tại một số bến xe lớn của thành phố hoặc lái tàu, nhân viên phục vụ, kiểm soát trên tàu hoặc tại nhà ga.

3. Tiểu thương, người thường xuyên làm việc tại các chợ đầu mối, chợ dân sinh trên địa bàn các quận, huyện thị xã.

3. Người làm dịch vụ bảo vệ chuyên nghiệp tại các công ty cung cấp dịch vụ bảo vệ.

- Tổng số người được lấy mẫu xét nghiệm: 10.000 người (chi tiết cụ thể kèm theo).

- Thời gian thực hiện từ 14/7 - 18/7/2021, Trung tâm Y tế các quận, huyện, thị xã, lấy mẫu dịch tỵ hầu gộp 10 tại thực địa, chuyển Trung tâm Kiểm soát bệnh tật để xét nghiệm phát hiện vi rút SARS-CoV-2.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật kính trình Sở Y tế Hà Nội và xin ý kiến chỉ đạo.

 

Nơi nhận:

- Sở Y tế Hà Nội;

- Ban Giám Đốc;

- Lưu: VT, PCBTN.

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

 

 

Trương Quang Việt

 

 

ĐỀ XUẤT LẤY MẪU GIÁM SÁT, ĐÁNH GIÁ NGUY CƠ ĐỢT DỊCH 4

(Kèm theo Tờ trình số: 2339/TTr-KSBT ngày 13/7/2021)

 

STT

Đối tượng lấy mẫu

Địa điểm/khu vực

Đơn vị

Số lượng

1

Công nhân khu công nghiệp Bắc Thăng Long tại nơi cư trú

Đông Anh

Đông Anh

2,500

Sóc Sơn

Sóc Sơn

1,000

Mê Linh

Mê Linh

500

2

Người làm dịch vụ vận tải, lái xe, phụ xe đường dài tại các bến xe hoặc lái tàu, nhân viên phục vụ tàu/ bến tàu

Bến xe Mỹ Đình

Nam Từ Liêm

200

Bến xe Giáp Bát

Hoàng Mai

200

Bến xe Nước Ngầm

Hoàng Mai

150

Bến xe Yên Nghĩa

Hà Đông

100

Bến xe Gia Lâm

Long Biên

200

Ga Hà Nội

Đống Đa

150

Lái xe taxi

Cầu Giấy 100, Hà Đông 100, Nam

Từ Liêm 100, Long Biên 100, Hoài

Đức 100

500

Lái xe bus Hà Nội

Thanh Trì, HBT, Hoàng Mai, Hoàn Kiếm, Long Biên, Hà Đông, Gia Lâm, Đông Anh, Ba Đình, Cầu Giấy (mỗi đơn vị 50)

500

3

Tiểu thương hoặc người làm việc thường xuyên tại các chợ đầu mối, chợ dân sinh

Chợ Đồng Xuân

Hoàn Kiếm

150

Chợ Ninh Hiệp

Gia Lâm

 

Chợ Hà Đông, chợ Văn Quán

Hà Đông

150

Chợ hoa Quảng Bá, chợ Bưởi

Tây Hồ

150

Chợ Hôm, Chợ Mơ

Hai Bà Trưng

150

Chợ Long Biên

Ba Đình

150

Chợ đầu mối phía Nam

Hoàng Mai

150

Chợ Hà Vỹ

Thường Tín

150

Nhân viên siêu thị

Hà Đông 100, Long Biên 100, Cầu

Giấy 100, Đống Đa 100, Bắc Từ Liêm 100

500

Các chợ khác (100 mẫu/ đơn vị)

18 đơn vị

1,800

4

Bảo vệ, vệ sỹ

Các công ty cung cấp dịch vụ vệ sỹ trên địa bàn

Nam Từ Liêm 100, Tây Hồ, 100, Ba Đình 100, Đống Đa 100, Thanh Xuân 100

500

Tổng số

 

10,000

 

 

thuộc tính Công văn 229/SYT-NVY

Công văn 229/SYT-NVY của Sở Y tế Thành phố Hà Nội về việc rà soát, xét nghiệm sàng lọc cho đối tượng nguy cơ tại cộng đồng trên địa bàn Thành phố
Cơ quan ban hành: Sở Y tế Thành phố Hà NộiSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:229/SYT-NVYNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Công vănNgười ký:Vũ Cao Cương
Ngày ban hành:13/07/2021Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Y tế-Sức khỏe , COVID-19
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nhấp vào nút dưới đây:

*Lưu ý: Chỉ hỗ trợ dịch thuật cho tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
văn bản TIẾNG ANH
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

tin liên quan

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi