Công văn 2090/UBND-KGVX 2021 Cần Thơ phòng chống COVID-19 tại các cơ sở tôn giáo

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN

THÀNH PH CN THƠ

______________

S: 2090/UBND-KGVX

V/v: Tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 tại các cơ sở tôn giáo trong tình hình mới

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_________________________

Cần Thơ, ngày 09 tháng 6 năm 2021

 

 

 

Kính gửi: Trưởng Ban Tôn giáo thành phố

 

y ban nhân dân thành ph có nhận được Công văn s 674/TGCP-VP ngày 04 tháng 6 năm 2021 ca Ban Tôn giáo Chính ph về việc tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 tại các cơ s tôn giáo trong tình hình mới, Chủ tịch y ban nhân dân thành phố có ý kiến như sau:

Giao Trưởng Ban Tôn giáo thành phố phối hợp với các đơn vị có liên quan triển khai đến Lãnh đạo các tổ chức tôn giáo tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 tại các cơ s tôn giáo trong tình hình mi theo yêu cầu của Ban Tôn giáo Chính phủ tại Công văn nêu trên.

Nhận được Công văn này, Trưởng Ban Tôn giáo thành phố và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện./.

ính kèm Công văn số 674/TGCP-VP)

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- PCTUBND TP(1B);

- UBND quận, huyện;

- VP.UBND TP (3C);

- Cổng TTĐT thành phố;

- Lưu: VT, HK

CHỦ TỊCH

 

 

 

Trần Việt Trường

 

 

BỘ NỘI VỤ

BAN TÔN GIÁO CHÍNH PHỦ

___________________

Số: 674/TGCP-VP

V/v: Tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 tại các cơ sở tôn giáo trong tình hình mới

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

___________________________

Hà Nội, ngày 04 tháng 6 năm 2021

 

 

 

Kính gửi: Lãnh đạo các tổ chức tôn giáo.

 

Trong những ngày qua, tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến rất phức tạp. Đặc biệt là liên quan đến ổ dịch tại điểm nhóm sinh hoạt tôn giáo tập trung “Hội thánh Truyền giáo Phục hưng” (địa chỉ đăng ký tại số 205/2 đường số 1, Phường 3, quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh) được phát hiện vào chiều tối ngày 26/5/2021. Đến 15h00 ngày 04 tháng 6 năm 2021, đã có 310F0, 5.377 F1 và trên 320 nghìn người thuộc diện theo dõi y tế. Ngoài 20/22 quận, huyện, thành phố của Thành phố Hồ Chí Minh, đến nay đã có 15 tỉnh, thành phố (08 tỉnh, thành phố có F0, gồm Hà Nội, Bình Dương, Long An, Bạc Liêu, Tây Ninh, Đắc Lắc, Trà Vinh, Dồng, Tháp; 07 tỉnh có F1 hoặc F2 gồm: Tiền Giang, Bình Phước, Đồng Nai, Lâm Đồng, Khánh Hòa, Vĩnh Long, Cần Thơ). Cũng từ điểm nhóm này, một số tín đồ của 03 Hội thánh Tin lành khác cũng trở thành F1 và F2 (đến nay chưa phát hiện có F0). Dự báo trong những ngày tới số lượng F0, F1 và người tiếp xúc với F0, F1 sẽ còn gia tăng về số lượng, phạm vi, có khả năng vẫn còn những ca bệnh liên quan đến điểm nhóm “Hội thánh Truyền giáo Phục hưng” vì nhiều lý do khác nhau chưa khai báo. Qua đó cho thấy, các biện pháp phòng, chống dịch trong một số cơ sở tôn giáo còn bất cập, đó là: một số tổ chức tôn giáo, cơ sở tôn giáo chưa thực hiện đúng tinh thần công văn số 1988/BNV-TGCP ngày 07/5/2021 của Bộ Nội vụ và hướng dẫn của chính quyền địa phương; chưa chủ động triển khai, cập nhật các văn bản hướng dẫn phòng chống dịch của cơ quan chức năng, nhất là đối với các điểm nhóm đăng ký sinh hoạt tôn giáo tập trung, hoạt động nhỏ lẻ tại một số tỉnh, thành phố, dẫn đến nguy cơ lây nhiễm và bùng phát dịch bệnh. Trong đợt bùng phát dịch lần thứ 4, biến chủng virus mới có tốc độ lây lan nhanh, nguy hiểm và khó lường nên công tác truy vết, khoanh vùng, dập dịch gặp rất nhiều khó khăn.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường phòng, chống dịch Covid-19 với tinh thần “chống dịch như chống giặc” và “chủ động tấn công”, Ban Tôn giáo Chính phủ (Bộ Nội vụ) đề nghị lãnh đạo Giáo hội các tổ chức tôn giáo thực hiện một số nội dung như sau:

1. Tiếp tục tuyên truyền, vận động, hướng dẫn chức sắc, chức việc, tín đồ và các cơ sở tôn giáo thực hiện nghiêm túc nội dung văn bản số 1988/BNV- TGCP ngày 07/5/2021 của Bộ Nội vụ và hướng dẫn của chính quyền địa phương về phòng, chống dịch Covid -19 (cần triển khai thực hiện tới tất cả các cơ sở thờ tự tôn giáo, các điểm đăng ký sinh hoạt tôn giáo tập trung). Đề nghị tạm dừng mọi sinh hoạt tôn giáo tại các cơ sở thờ tự, các điểm đăng ký sinh hoạt tôn giáo tập trung và treo biển cảnh báo tại các cơ sở, điểm nhóm nhằm thực hiện triệt để công tác phòng dịch. Đối với các cơ sở, điểm nhóm có người nghi nhiễm, cần phối hợp với các cấp chính quyền để truy vết dịch tễ, khai báo lịch trình di chuyển, thực hiện cách ly theo quy định.

2. Hướng dẫn các trang thông tin, truyền thông của Giáo hội các tổ chức tôn giáo cập nhật thông tin, tình hình phòng, chống dịch Covid-19 từ các nguồn tin chính thống và phổ biến công tác phòng, chống dịch đến các cơ sở thờ tự, điểm nhóm đăng ký sinh hoạt tôn giáo tập trung ở các địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng trọng điểm về dịch; vận động chức sắc, tín đồ nghiêm túc thực hiện việc khai báo y tế online trên tokhaiyte.vn.

3. Người đứng đầu, đại diện tổ chức tôn giáo, cơ sở tôn giáo, điểm nhóm sinh hoạt tôn giáo tập trung chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu không chấp hành các quy định về phòng, chống dịch bệnh Covid-19, làm phát sinh dịch bệnh tại cơ sở tôn giáo, lây nhiễm trong chức sắc, tín đồ các tôn giáo và trong cộng đồng.

4. Lãnh đạo Giáo hội các tổ chức tôn giáo tiếp tục kêu gọi và biểu dương các tổ chức tôn giáo trực thuộc, chức sắc, chức việc, nhà tu hành và tín đồ phát huy tinh thần nhân văn, bác ái của các tôn giáo, đồng hành với chính quyền trong công tác phòng, chống dịch và vận động đóng góp, ủng hộ “Quỹ vaccine phòng Covid-19 Việt Nam” do Thủ tướng Chính phủ thành lập.

Ban Tôn giáo Chính phủ trân trọng đề nghị Lãnh đạo Giáo hội các tổ chức tôn giáo quan tâm chỉ đạo, hướng dẫn chức sắc, chức việc và tín đồ thực hiện, góp phần ngăn chặn không để lây lan Covid-19 tại Việt Nam./.

 

Nơi nhận:

- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- Phó Thủ tướng TTCP Trương Hòa Bình (để b/c);
- Trưởng ban Chỉ đạo 68 Trung ương (để b/c);
- Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam (để b/c);
- Ban chỉ đạo QG phòng, chống Covid-19 (để b/c);
- Bộ Trưởng Bộ Nội vụ (để b/c);
- Thứ trưởng Vũ Chiến Thắng (để b/c);
- Thứ trưởng Nguyễn Trọng Thừa (để b/c);
- BCĐ phòng, chống Covid-19 BNV;
- Bộ Y tế;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TƯ;
- Các Phó Trưởng ban TGCP;
- Ban (Phòng) Tôn giáo (Sở Nội vụ) các tỉnh, thành phố; Ban Dân tộc và tôn giáo tỉnh Bạc Liêu; Ban Tôn giáo - Dân tộc tỉnh Tây Ninh;
- Tổ Công tác phòng, chống dịch Covid-19 Ban TGCP
- Lưu: VT, TGCP (2).

KT. TRƯỞNG BAN

PHÓ TRƯỞNG BAN

 

 

 

 

 

 

 

Trần Thị Minh Nga

 

thuộc tính Công văn 2090/UBND-KGVX

Công văn 2090/UBND-KGVX của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ về việc tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 tại các cơ sở tôn giáo trong tình hình mới
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân TP. Cần ThơSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:2090/UBND-KGVXNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Công vănNgười ký:Trần Việt Trường
Ngày ban hành:09/06/2021Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Y tế-Sức khỏe , Văn hóa-Thể thao-Du lịch , COVID-19
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi