Công văn 19760/QLD-GT 2019 đảm bảo cung ứng thuốc

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ Y TẾ

CỤC QUẢN LÝ DƯỢC

-----------

Số: 19760/QLD-GT

V/v: Đảm bảo cung ứng thuốc

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-------------

Hà Nội, ngày 22 tháng 11 năm 2019

 

 

 

Kính gửi:

- Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

- Các Bệnh viện, Viện có giường bệnh trực thuộc Bộ;

- Các cơ sở sản xuất, đăng ký, nhập khẩu thuốc.

 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bộ Y tế tại Công văn số 6903/BYT-BM-TE ngày 22/11/2019 về việc tăng cường công tác dự phòng, phát hiện và xử trí tai biến do gây tê vùng giảm đau trong sản khoa và để đảm bảo cung ứng thuốc tiêm chứa bupivacaine phục vụ nhu cầu khám bệnh, chữa bệnh của nhân dân, Cục Quản lý Dược đề nghị các đơn vị như sau:

1. Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các cơ sở khám, chữa bệnh trên địa bàn khẩn trương rà soát công tác mua sắm thuốc, đảm bảo cung ứng kịp thời trong trường hợp cần thay thế thuốc đã trúng thầu, chủ động liên hệ với các cơ sở kinh doanh thuốc để được cung ứng.

2. Các Bệnh viện, Viện có giường bệnh trực thuộc Bộ khẩn trương rà soát công tác mua sắm thuốc, đảm bảo cung ứng kịp thời trong trường hợp cần thay thế thuốc đã trúng thầu, chủ động liên hệ với các cơ sở kinh doanh thuốc để được cung ứng.

3. Trong trường hợp không lựa chọn được nhà thầu cung ứng thuốc thông qua hình thức đấu thầu rộng rãi, các cơ sở y tế có thể áp dụng các hình thức lựa chọn nhà thầu phù hợp như: mua sắm trực tiếp, chỉ định thầu, chỉ định thầu rút gọn, ... theo quy định tại Luật Đấu thầu, Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/06/2014 và Thông tư số 15/2019/TT-BYT ngày 11/07/2019 của Bộ Y tế quy định việc đấu thầu thuốc tại các cơ sở y tế công lập để mua sắm thuốc phục vụ công tác khám chữa bệnh.

Cục Quản lý Dược cung cấp thông tin về các cơ sở y tế, nhà thầu, thuốc tiêm chứa bupivacaine trúng thầu năm 2018 - 2019 tại Phụ lục 1 và thông tin về cơ sở sản xuất thuốc chứa bupivacaine đang được lưu hành tại Việt Nam tại Phụ lục 2 kèm theo Công văn này để cơ sở y tế liên hệ, thực hiện mua thuốc kịp thời đáp ứng nhu cầu khám bệnh, chữa bệnh của nhân dân.

4. Các đơn vị sản xuất, nhập khẩu khẩn trương rà soát tình hình tồn kho, đảm bảo cung ứng thuốc, chủ động tăng cường nguồn cung trong trường hợp có nhu cầu thay thế thuốc.

Trong quá trình triển khai nếu có vướng mắc đề nghị báo cáo kịp thời về Cục Quản lý Dược để phối hợp giải quyết.

Cục Quản lý Dược đề nghị các đơn vị khẩn trương thực hiện.

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Bộ trưởng BYT (để b/c);

- Thứ trưởng Trương Quốc Cường (để b/c);

- Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn (để b/c);

- Cục trưởng (để b/c);

- Các Phó Cục trưởng (để p/h);

- Cục QLKCB; Vụ SKBMTE (để p/h);

- Phòng: QLKDD, QLCLT, ĐKT (để t/h);

- Website Cục QLD;

- Lưu: VT, GT.

KT. CỤC TRƯỞNG

PHÓ CỤC TRƯỞNG

 

 

 

 

 

Đỗ Văn Đông

 

 

BỘ Y TẾ

CỤC QUẢN LÝ DƯỢC

-----------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-------------

 

 

Phụ lục 1

(kèm theo Công văn số 19760/QLD-GT ngày 22/11/2019 của Cục Quản lý Dược)

Danh sách các cơ sở y tế, nhà thầu, thuốc tiêm chứa bupivacaine trúng thầu năm 2018-2019. Thông tin chi tiết đề nghị tham khảo tại trang thông tin điện tử của Cục Quản lý Dược (www.dav.gov.vn)

 

TT

Tên thuốc

SĐK/

GPNK

Tên nhà sản xuất

Nước

sản

xuất

Quy cách đóng gói

ĐVT

nhỏ

nhất

SL

Nhà thầu trúng thầu

Tên BV/SYT

Nhóm

1.

Bupivacaine hydrochloride with Dextrose Injection USP

VN-

12984­

11

Norris

Medicines

Limited

 

Ấn

Độ

Hộp 5 ống x

4ml dung dịch tiêm

Ống

3,000

Liên danh Công ty cổ phần Dược và vật tư y tế Cao Bằng-CPC155

SYT Cao Bằng

N5

2.

Bupivacaine hydrochloride with Dextrose USP

VN-

12984­

11

Norris

Medicines Ltd. -Ấn Độ

Ấn

Độ

Hộp 5 ống x 4ml, Dung dịch, Tiêm

Ống

50

Công ty Cổ phần Dược - Thiết bị Y tế Đà Nẵng

SYT Quảng Trị

N5

3.

Buvac Heavy

VN-

13100­

11

Claris

Ấn

Độ

Hộp 50 lọ x 4ml Dung dịch tiêm

Lọ

1,520

Công ty TNHH Dịch Vụ Đầu Tư Phát Triển Y Tế Ninh Bình

SYT Hà Nam

N2

4.

Bupivacaine Hydrochloride & Dextrose Injection USP

VN-

12984­

11

Norris

Medicines

Limited

Ấn

Độ

Hộp 5 ống x 4ml

Ống

7,700

Cty CPDP II

SYT Sơn La

N5

5.

Buvac Heavy

VN-

13100­

11

Claris Injectables Limited- India

Ấn

Độ

Hộp 50 ống

Ống

21,300

Liên danh Tamy-Quảng Bình

SYT Nghệ An

N5

6.

Bupivacaine Hydrochloride with Dextrose Injection USP

VN-

12984­

11

Norris

Medicines

Limited

Ấn

Độ

Hộp 5 ống x 4ml

Ống

4,850

LIÊN DANH TÂY NAM SAPHARCO

SYT Đồng Tháp

N5

7.

Bupivacaine hydrochloride with Dextrose USP

VN-

12984­

11

Norris

Medicines Ltd. Ấn Độ

Ấn

Độ

Hộp 5 ống x

4ml dung dịch tiêm

Ống

11,260

C.ty CP Dược VTYT Thanh Hóa

SYT Thanh Hoá

N5

8.

BUPIVACAIN

E

HYDROCHL ORIDE WITH DEXTROSE USP

VN-

12984­

11

Norris

Medicines Ltd.

Ấn

Độ

Hộp 5 ống x 4ml

Ống

800

CÔNG TY TNHH MTV DƯỢC SÀI GÒN

BV ĐK Bưu Điện TP.HCM

N5

9.

Bupivacaine Hydrochloride with Dextrose Infection USP

VN-

12984­

11

Norris Medicines Ltd.- Ấn Độ

Ấn

Độ

Hộp 5 ống x 4ml, Dung dịch tiêm, Tiêm

Ống

1,070

Công ty Cổ phần Dược - TB Y tế Đà Nẵng

SYT Quảng Trị

N5

10.

Bupivacaine hydrocloride with Dextrose USP

VN-

12984­

11

Norris

Medicines Ltd

Ấn

Độ

Hộp 5 ống x 4ml

Ống

3,300

Liên danh Công ty CP

Dược VTYT Thai Bình-

Công ty TNHH Dược phẩm và TM Phúc Lâm

SYT Thái Bình

N5

11.

Bupitroy

Heavy

VN-

16919­

13

Troikaa Pharmaceutical s Ltd

Ấn

Độ

Hộp 5 ống chứa 4ml

Ống

32,875

Công ty CP Dược Đại Nam

SYT TP.HCM

N2

12.

Bupivacaine Hydrochloride with Dextrose Injection USP

VN-

12984­

11

Norris

Medicines

Limited

Ấn

Độ

Hộp 5 ống x 4ml

Ống

532

Công ty cổ phần Xuất Nhập khẩu Y tế Thành phố Hồ Chí Minh

SYT TP.HCM

N5

13.

Bupitroy Heavy

VN-

16919­

13

Troikaa Pharmaceutical s Ltd - India

Ấn

Độ

Hộp 5 ống chứa 4ml; Dung dịch thuốc tiêm

Ống

18,300

Công ty Cổ phần Thương mại Dược phẩm PVN

SYT Bến Tre

N2

14.

Bupitroy Heavy

VN-

16919­

13

Troikaa Pharmaceutical s Ltd.

Ấn

Độ

Hộp 5 ống chứa 4ml dung dịch thuốc; Dung dịch tiêm

Ống

17,450

Liên danh Giapharco - Hoàng Nguyên

SYT Gia Lai

N2

15.

Bupitroy Heavy

VN-

16919­

13

Troikaa Pharmaceutical s Ltd.

Ấn

Độ

Hộp 5 ống chứa 4ml dung dịch thuốc; Dung dịch tiêm

Ống

3,780

Liên danh Giapharco - Hoàng Nguyên

SYT Gia Lai

N5

16.

Bupitroy Heavy

VN-

16919­

13

Troikaa Pharmaceutical s Ltd-Ấn Độ

Ấn

Độ

Dung dịch tiêm

Chai

10,960

LD Hà Thanh - Phú Thái

SYT Thanh Hóa

N2

17.

Bupitroy 0,5%

VN-

16918­

13

Troikaa Pharmaceutical s Ltd-Ấn Độ

Ấn

Độ

Dung dịch tiêm

Lọ

12,930

LD Hà Thanh - Phú Thái

SYT Thanh Hóa

N2

18.

Bupivacaine hydrochloride with Dextrose USP

VN-

12984­

11

Norris

Medicines Ltd- India

Ấn

Độ

Hộp 5 ống x 4ml, dung dịch tiêm truyền

Ống

5,300

C.ty CP Dược VTYT Thanh Hóa

SYT Thanh Hóa

N5

19.

Puvivid

VN-

19847­

16

Industria Pharmaceutica Galenica Senese S.R.L - Italy

Đức

Hộp 5 ống

Ống

4,400

Nhà thầu trúng thầu: Công ty TNHH Bình Việt Đức

SYT Bình Định

NI

20.

Puvivid

VN-

19847-

16

Industria

Farmaceutica

Galenica Senese S.R.L

Đức

Hộp 5 ống, Dung dịch tiêm, tiêm

Ống

10,000

Bình Việt Đức

BV Bạch Mai

N1

21.

Puvivid

VN-

19847­

16

Industria Pharmaceutica Galenica Senese S.R.L - Italy

Đức

Hộp 5 ống, Dung dịch tiêm, Tiêm

Ống

13,700

C.ty TNHH Bình Việt Đức

SYT Thanh Hóa

NI

22.

Regivell

VN-

12422­

11

PT. Novell Pharmaceutical Laboratories -

Indonesia

Indon

esia

Hộp 5 ống x 4ml, Dung dịch tiêm, Tiêm

Ống

2,220

Công ty Cổ phần Dược - Thiết bị Y tế Đà Nẵng

SYT Quảng Trị

N2

23.

Regivell

VN-

12422­

11

PT. Novell Pharmaceutical Laboratories,

Indonesia

Indon

esia

Hộp 5 ống x 4ml

Lọ

5,020

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC - THIẾT BỊ Y TẾ ĐÀ NẴNG

SYT Bình Định

N2

24.

Regivell

VN-

12422­

11

PT. Novell Pharmaceutical Laboratories -

Indonesia

Indon

esia

Dung dịch tiêm, Hộp 5 ống x 4ml, Tiêm

Ống

12,045

C.ty TNHH MTV Vimedimex Bình Dương

SYT Thanh Hoá

N2

25.

Regivell

VN-

12422­

11

PT. Novell Pharmaceutical Laboratories -

Indonesia

Indon

esia

Dung dịch tiêm, ống 4ml

Ống

17,538

Công ty CP Dược - TBYT Đà Nẵng

SYT Quảng Ngãi

N2

26.

Regivell

VN-

12422­

11

PT. Novell Pharmaceutical Laboratories -

Indonesia

Indon

esia

Dung dịch tiêm, ống 4ml

Ống

17,538

Công ty CP Dược - TBYT Đà Nẵng

SYT Quảng Ngãi

N2

27.

REGIVELL 5MG/ML

VN-

12422­

11

PT. NOVELL PHARMACE UTICAL LABORATOR IES

Indon

esia

Hộp 5 ống x 4ml

Ống

32,200

Công ty TNHH Vimedimex Bình Dương

SYT Đồng Nai

N2

28.

REGIVELL 5MG/ML

VN-

12422­

11

PT. NOVELL PHARMACE UTICAL LABORATOR IES

Indon

esia

Hộp 5 ống x 4ml

Ống

1,400

Công ty TNHH Vimedimex Bình Dương

SYT Đồng Nai

N5

29.

Regivell

5mg/ml

VN-

12422­

11

PT. Novell Pharmaceutical Laboratories

Indon

esia

Hộp 5 ống 4ml

Ống

700

Công ty TNHH MTV Vimedimex Bình Dương

BV ĐK Bưu Điện TP.HCM

N2

30.

REGIVELL 5MG/ML

VN-

12422­

11

PT.Novell

Pharmaceutical

Laboratories

Indon

esia

Hộp 5 ống x 4 ml

Ống

1,500

Công ty TNHH Một Thành viên Vimedimex Bình Dương

SYT Bạc Liêu - TTYT Giá Rai

N5

31.

Regivell

VN-

12422­

11

PT. Novell Pharmaceutical Laboratories

Indon

esia

Hộp 5 ống x 4ml, Dung dịch tiêm, Tiêm

Ống

6,192

Công ty TNHH MTV Vimedimex Bình Dương

SYT Đà Nẵng

N2

32.

Regivell

VN-

12422­

11

PT. Novell Pharmaceutical Laboratories

Indon

esia

Hộp 5 ống x 4ml

Ống

3,761

Công ty TNHH MTV Vimedimex Bình Dương

SYT Đắk Lắk

N2

33.

Bupivacaine Aguettant 5mg/ml

VN-

19692­

16

Delpharm

Tours

Pháp

Hộp 10 lọ x 20ml

Lọ

150

Công ty TNHH MTV Vimedimex Bình Dương

SYT Ninh Thuận

NI

34.

Bupivacaine Aguettant 5mg/ml

VN-

19692­

16

Delpharm Tours (xuất xưởng lô:

Laboratoire

Aguettant)

Pháp

H/10

Lọ

1,250

Công ty TNHH MTV Vimedimex Bình Dương

BV ĐKTW Thái Nguyên

NI

35.

Marcaine Spinal Heavy

VN-

10738­

10

Cenexi

Pháp

Hộp 5 ống x 4ml, Dung dịch thuốc tiêm tủy sống, tiêm tủy sống

Ống

6,500

Công ty TNHH một thành viên dược liệu Trung ương 4

SYT Cao Bằng

N1

36.

Marcaine Spinal heavy

VN-

10738­

10

Cenexi

Pháp

Hộp 5 ống x 4ml

Ống

8,880

Cty TNHH MTV dược liệu Trung ương 2

SYT Điện Biên

N1

37.

Bupivacaine for spinal anaesthesia Aguettant 5mg/ml

VN-

18612­

15

Delpharm Tours - France

Pháp

Hộp 20 ống x 4ml, dung dịch tiêm tủy sống

Ống

5,550

Công ty Cổ phần dược phẩm Trung ương CPC1

SYT Quảng Trị

N1

38.

Bupivacaine for spinal anaesthesia Aguettant 5mg/ml

VN-

18612­

15

Delpharm Tours - France

Pháp

Hộp 20 ống x 4ml, Tiêm, dung dịch tiêm

Ống

20,700

Công ty cổ phần dược phẩm Trung Ương CPC1

SYT Quảng Bình

N1

39.

Bupivacaine

Aguettant

5mg/ml

VN-

19692­

16

Delpharm

Tours (xuất xưởng lô: Laboratoire Aguettant)

Pháp

Hộp 10 lọ x 20ml, Dung dịch tiêm, Tiêm

Ống

300

Công ty cổ phần dược thiết bị y tế Đà Nẵng

SYT Quảng Bình

N1

40.

Bupivacaine for spinal anaesthesia Aguettant 5mg/ml

VN-

18612­

15

Aguettant,

France

Pháp

Hộp 20 ống

Ống

27,674

Công ty cổ phần dược phẩm Trung Ương CPC1

SYT Bình Định

N1

41.

Bupivacaine

Aguettant

5mg/ml

VN-

19692­

16

Delpharm Tours (xuất xưởng lô: Laboratoire Aguettant) - Pháp

Pháp

Hộp 10 lọ x 20ml

Lọ

1,300

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC - THIẾT BỊ Y TẾ ĐÀ NẴNG

SYT Bình Định

N1

42.

Bupivacaine for spinal anaesthesia Aguettant 5mg/ml

VN-

18612­

15

Aguettant

Pháp

Hộp 20 ống x 4ml

ống

30,855

Công ty cổ phần dược phẩm Trung Ương CPC1

SYT An Giang

N1

43.

Bupivacaine

Aguettant

5mg/ml

VN-

19692­

16

Delpharm

Tours (xuất xưởng lô: Laboratoire Aguettant)

Pháp

Hộp 10 lọ x 20ml

Lọ

6,315

VIMEDIMEX BÌNH DƯƠNG

SYT An Giang

N1

44.

Bupivacaine for spinal anaesthesia Aguettant 5mg/ml

VN-

18612­

15

Delpharm

Tours

Pháp

Hộp 20 ống x 4ml

Ống

1,000

Công ty Cổ Phần Dược Phẩm Trung Ương CPC1

Cục Hậu Cần Quân khu 5 - BV Quân Y 17

N1

45.

Bupivacaine

Aguettant

5mg/ml

VN-

19692­

16

Delpharm

Tours (xuất xưởng lô: Laboratoire Aguetta

Pháp

Hộp 10 lọ x 20ml

Ống

500

Công ty MTV Vimedimex Bình Dương

Cục Hậu Cần Quân khu 5 - BV Quân Y 17

N1

46.

Bupivacaine for spinal anaesthesia Aguettant 5mg/ml

VN-

18612-

15

Laboratoire

Aguettant

Pháp

H/20

Ống

3,930

Công ty CP Dược phẩm Trung Ương CPC1

SYT Long An

N1

47.

Bupivacaine

Aguettant

5mg/ml

VN-

19692­

16

Delpharm

Tours (xuất xưởng lô: Laboratoire Aguettant)

Pháp

Hộp 10 lọ x 20ml

Lọ

4,550

Công ty TNHH MTV Vimedimex Bình Dương

SYT Long An

N1

48.

Bupivacaine

Aguettant

5mg/ml

VN-

19692­

16

Delpharm

Tours (xuất xưởng lô: Laboratoire Aguettant)

Pháp

Hộp 10 lọ x 20ml

Lọ

2,000

Cty TNHH 1TV Vimedimex Bình Dương

SYT Sơn La

N1

49.

Bupivacaine

Aguettant

5mg/ml

VN-

19692­

16

Delpharm Tours (xuất xưởng lô: Laboratoire Aguettant) - Pháp

Pháp

Hộp 10 lọ x 20ml

Ống

(Lọ)

25,454

Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Vimedimex Bình Dương

SYT Nghệ An

N1

50.

Bupivacaine

Aguettant

5mg/ml

VN-

19692­

16

Delpharm

Tours (xuất xưởng lô: Laboratoire Aguettant)

Pháp

Hộp 10 lọ x 20ml

Lọ

1,500

Công ty TNHH MTV Vimedimex Bình Dương

SYT Đồng Tháp

N1

51.

Bupivacaine for spinal anaesthesia Aguettant 5mg/ml

VN-

18612­

15

Aguettant

Pháp

H/20

Ống

11,050

Công ty CP Dược phẩm Trung Ương CPC1

SYT Đồng Tháp

N1

52.

Bupivacaine for spinal anaesthesia Aguettant 5mg/ml

VN-

18612­

15

Aguettant

Pháp

H/20

Ống

10,300

Công ty CP Dược phẩm Trung Ương CPC1

SYT Đồng Tháp

N1

53.

Bupivacaine

Aguettant

5mg/ml

VN-

19692­

16

Delpharm Tours (xuất xưởng lô: Laboratoire Aguettant)

Pháp

Hộp 10 lọ x 20ml

Lọ

140

Công ty TNHH MTV Vimedimex Bình Dương

SYT Đồng Tháp

N2

54.

Bupivacaine 20mg 0,5% 5mg/ml

VN-

18612­

15

Delpharm Tours - Pháp

Pháp

Hộp 20 ống, Dung dịch tiêm tủy sống, tiêm

Ống

28,480

C.ty CP dược phẩm TW CPC1

SYT Thanh Hoá

N1

55.

Bupivacaine

Aguettant

5mg/ml

VN-

19692­

16

Delpharm

Tours

Pháp

Dung dịch tiêm, lọ 20ml

Lọ

567

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC - THIẾT BỊ Y TẾ ĐÀ NẴNG

SYT Quảng Ngãi

N1

56.

Bupivacaine for spinal anaesthesia Aguettant 5mg/ml

VN-

18612­

15

Aguettant - France

Pháp

H/20

Ống

16,580

Công ty cổ phần dược phẩm trung ương CPC 1

Tiền Giang - TTMS công ngành Y tế

N1

57.

Bupivacaine

Aguettant

5mg/ml

VN-

19692­

16

Delpharm

Tours (xuất xưởng lô: Laboratoire Aguettant) - Pháp

Pháp

Hộp 10 lọ x 20ml

Lọ

252

Công ty TNHH Một Thành Viên Vimedimex Bình Dương

Tiền Giang - TTMS công ngành Y tế

N1

58.

Bupivacaine

Aguettant

5mg/ml

VN-

19692­

16

Delpharm

Tours

Pháp

Dung dịch tiêm, lọ 20ml

Lọ

567

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC - THIẾT BỊ Y TẾ ĐÀ NẴNG

SYT Quảng Ngãi

N1

59.

Bupivacaine for spinal anaesthesia Aguettant 5 mg/ml-4ml

VN-

18612­

15

Sản xuất bởi Delpharm Tours, xuất xưởng bởi Aguettant - Pháp

Pháp

Hộp 5 vỉ x 4 ống, dung dịch tiêm, tiêm

Chai/ Lọ/ Ống

4,000

CPC1

SYT Hà Nội- BV Đức Giang

N1

60.

Bupivacaine

Aguettant

5mg/ml

VN-

19692­

16

Delpharm

Tours (xuất xưởng lô: Laboratoire Aguettant) - Pháp

Pháp

Hộp 10 lọ x 20ml, Dung dịch tiêm, Tiêm

Lọ

900

Vimedimex BD

SYT Hà Nội- BV Đức Giang

N1

61.

Bupivacaine

VN-

18612­

15

Delpharm

Tours

Pháp

Hộp 5 vỉ x 4 ống

Ống

19,990

Công ty CP Dược phẩm Trung ương CPC 1

SYT Hải Dương

N1

62.

Bupivacaine

Aguettant

VN-

19692­

16

Delpharm

Tours

Pháp

Hộp 10 lọ x 20ml

Lọ

1,000

Công ty TNHH MTV Vimedimex Bình Dương

SYT Hải Dương

N1

63.

Bupivacaine for spinal anaesthesia Aguettant 5mg/ml

VN-

18612­

15

Delpharm Tours (xuất xưởng Aguettant)

Pháp

H/20, dung dịch tiêm

Ống

8,000

Công ty cổ phần dược phẩm trung ương CPC1

BV ĐH Y Dược TP.HCM

N1

64.

Bupivacaine

Aguettant

5mg/ml

VN-

19692­

16

Delpharm Tours (xuất xưởng lô: Laboratoire

Aguettant)

Pháp

Hộp 10 lọ x 20ml, Dung dịch tiêm

Ống

1,050

Công ty TNHH MTV VIMEDIMEX Bình Dương

SYT Hà Giang

N1

65.

Bupivacaine

Aguettant

5mg/ml

VN-

19692­

16

Delpharm

Tours (xuất xưởng: Laboratoire Aguettant) - France

Pháp

Hộp 10 lọ x 20ml

Ống

3,170

LD CTCP DP Bắc Ninh- CTCP VTYT HD

SYT Bắc Ninh

N1

66.

Marcaine Spinal Heavy Inj 0.5% 4ml X 5’s

VN-

19785­

16

Cenexi-Pháp

Pháp

Hộp 5 ống x 4ml

Ống

14,150

Công ty TNHH MTVDLTW2

SYT Bắc Ninh

N1

67.

Bubivacaine

Aguettant

5MG/ML

VN-

19692­

16

Delpharm

Tours

Pháp

Hộp 10 lọ x 20ml

Lọ

13,975

Công ty TNHH Vimedimex Bình Dương

SYT Đồng Nai

N1

68.

Bubivacaine

For Spinal

Anaesthesia

Aguettant

5mg/ml

VN-

18612­

15

Aguettant

Pháp

Hộp 20 ống

Ống

45,086

Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương CPC1

SYT Đồng Nai

N1

69.

BubivacainE

Aguettant

5mg/ml

VN-

19692­

16

Dung

Pháp

Hộp 10 lọ x 20ml

Lọ

1,700

Công ty TNHH Vimedimex Bình Dương

SYT Đồng Nai

N2

70.

Bupivacaine

Aguettant

5mg/ml

VN-

19692­

16

Delpharm Tours (xuất xưởng lô: Laboratoire Aguettant) -

Pháp

Hộp 10 lọ x 20ml, Dung dịch tiêm, Tiêm

Lọ

200

CT. TNHH MTV Vimedimex Bình Dương

SYT Vĩnh Phúc

N1

71.

Marcaine Spinal Heavy

VN-

19785­

16

Cenexi

Pháp

Hộp 5 ống x 4ml, Dung dịch thuốc tiêm tủy sống, tiêm tủy sống

Ống

15,800

Công ty TNHH MTV Dược liệu TW2

SYT Lào Cai

N1

72.

Bupivacaine for spinal anaesthesia Aguettant 5 mg/ml-4ml

VN-

18612­

15

Delpharm Tours, xuất xưởng bởi Aguettant - Pháp

Pháp

Hộp 5 vỉ x 4 ống, dung dịch tiêm, tiêm

Chai/

Lọ/ Ống

100

Công ty cổ phần dược phẩm Trung ương CPC1

SYT HàNội-BV Ung Bướu HN

N1

73.

Bupivacaine for spinal anaesthesia Aguettant 5 mg/ml-4ml

VN-

18612­

15

Delpharm Tours, xuất xưởng bởi Aguettant - Pháp

Pháp

Hộp 5 vỉ x 4 ống, dung dịch tiêm, tiêm

Chai/

Lọ/ Ống

900

Công ty cổ phần dược phẩm Trung ương CPC1

SYT Hà Nội-BV ĐK H. Hoài Đức

N1

74.

Bupivacaine

Aguettant

5mg/ml

VN-

19692­

16

Delpharm

Tours (xuất xưởng lô: Laboratoire Aguettant)

Pháp

Hộp 10 lọ x 20ml

Ống

500

CTY CP DƯỢC - TBYT ĐÀ NẴNG

BV C Đà Nẵng

N1

75.

Bupivacaine

Aguettant

5mg/ml

VN-

19692­

16

Delpharm

Tours (xuất xưởng lô: Laboratoire Aguettant)

Pháp

Hộp 10 lọ x 20ml, Dung dịch tiêm, Tiêm

Ống

200

 

SYT Tuyên Quang

N1

76.

Marcaine Spinal Heavy Inj 0.5% 4ml x 5's

VN-

19785­

16

Cenexi

Pháp

Hộp 5 ống x 4ml, Dung dịch thuốc tiêm tủy sống

Ống

1,200

CT CP DƯỢC LIỆU TRUNG ƯƠNG 2

BV ĐK Bưu Điện TP.HCM

N1

77.

Bupivacaine

Aguettant

5mg/ml

VN-

19692­

16

Delpharm Tours (xuất xưởng lô: Laboratoire Aguettant)

Pháp

Hộp 10 lọ x 20ml

Lọ

39

CÔNG TY TNHH MTV VIMEDIMEX BÌNH DƯƠNG

BV ĐK Bưu Điện TP.HCM

N1

78.

Bupivacaine

Aguettant

5mg/ml

VN-

19692­

16

Delpharm

Tours (xuất xưởng lô: Laboratoire Aguettant) - Pháp

Pháp

Hộp 10 lọ x 20ml, Dung dịch tiêm

Ống

1,000

Công ty TNHH MTV Vimedimex Bình Dương

SYT Ninh Bình

N1

79.

Bupivacaine

Aguettant

5mg/ml

VN-

19692­

16

Delpharm

Tours (xuất xưởng lô: Laboratoire Aguettant) - Pháp

Pháp

Hộp 10 lọ x 20ml, Dung dịch tiêm truyền

Ống

1,800

Công ty TNHH MTV Vimedimex Bình Dương

SYT Ninh Bình

N2

80.

Bupivacaine for spinal anaesthesia Aguettant 5mg/ml

VN-

18612­

15

Delpharm

Tours (xuất xưởng :Laborat oire Aguettant)

Pháp

Hộp 20 ống

Ống

4,820

CÔNG TY CỔ PHẦN

DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CPC1

SYT Bình Phước

N1

81.

Bupivacaine

Aguettant

5mg/ml

VN-

19692­

16

Delpharm Tours (xuất xưởng lô: Laboratoire Aguettant)

Pháp

Hộp 10 lọ x 20ml

Lọ

550

CÔNG TY TNHH MTV VIMEDIMEX BÌNH DƯƠNG

SYT Bình Phước

N1

82.

Bupivacaine

Aguettant

5mg/ml

VN-

19692­

16

Delpharm Tours (xuất xưởng lô:

Laboratoire

Aguettant)

Pháp

Hộp 10 lọ x 20ml, Dung dịch tiêm

Lọ

6,800

MTV Vimedimex Bình Dương

Sở Tư Pháp tỉnh Thái Nguyên - TT DV bán đấu giá Tài sản

N1

83.

Marcaine Spinal Heavy

VN-

19785­

16

Cenexi

Pháp

Hộp 5 ống x 4ml, Dung dịch tiêm tủy sống

Ống

27,940

MTV Dược liệu TW2

Sở Tư Pháp tỉnh Thái Nguyên - TT DV bán đấu giá Tài sản

N1

84.

Bupivacaine

Aguettant

5mg/ml

VN-

19692­

16

Delpharm

Tours (xuất xưởng lô: Laboratoire Aguettant) - Pháp

Pháp

Hộp 10 lọ x 20ml

Lọ

2,620

Công ty cổ phần dược - Thiết bị y tế Đà Nẵng

SYT Bình Định

N1

85.

Marcaine Spinal Heavy

VN-

19785­

16

Cenexi - Pháp

Pháp

Hộp 5 ống x 4ml, Dung dịch thuốc tiêm tủy sống, tiêm tủy sống

Ống

89,044

Công ty CP Dược liệu trung ương 2

SYT Đà Nẵng

N1

86.

Bupivacaine

Aguettant

5mg/ml

VN-

19692­

16

Delpharm

Tours (xuất xưởng lô: Laboratoire Aguettant) - Pháp

Pháp

Hộp 10 lọ x 20ml, Dung dịch tiêm, Tiêm

Lọ

25,842

Công ty TNHH MTV VIMEDIMEX Bình Dương

SYT Đà Nẵng

N1

87.

Bupivacaine

Aguettant

5mg/ml

VN-

19692­

16

Delpharm

Tours (xuất xưởng lô: Laboratoire Aguettant)

Pháp

Dung dịch tiêm, 20ml

Lọ

2,090

79. CT TNHH MTV Vimedimex Bình Dương

SYT Yên Bái

N1

88.

Bupivacaine

Aguettant

5mg/ml

VN-

19692-

16

Delpharm Tours (xuất

xưởng lô:

Laboratoire Aguettant) - Pháp

Pháp

Hộp 10 lọ x 20ml

Lọ

4,240

Công ty TNHH MTV Vimedimex Bình Dương

SYT Bắc Giang

N1

89.

Bupivacaine

Aguettant

5mg/ml

VN-

19692­

16

Delpharm

Tours (xuất xưởng lô: Laboratoire Aguettant) - Pháp

Pháp

Hộp 10 lọ x 20ml

lọ

450

Công ty trách nhiệm hữu hạn Một thành Viên Vimedimex Bình Dương

BV Chợ Rẫy

N1

90.

Bupivacaine

Aguettant

5mg/ml

VN-

19692­

16

Delpharm

Tours (xuất xưởng lô: Laboratoire Aguettant) - Pháp

Pháp

Hộp 10 lọ x 20ml, Dung dịch tiêm, Tiêm

lọ

50

Công ty cổ phần Dược - TBYT Đà Nẵng

Cục Hậu cần Quân khu 5 - BV Quân Y 13

N1

91.

Marcaine Spinal Heavy

VN-

19785­

16

Cenexi

Pháp

Hộp 5 ống x 4ml

Ống

30,170

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU TRUNG ƯƠNG 2

SYT Bình Dương - BV ĐK Tỉnh

N1

92.

Bupivacaine

Aguettant

5mg/ml

VN-

19692­

16

Delpharm

Tours (xuất xưởng lô: Laboratoire Aguettant)

Pháp

Hộp 10 lọ x 20ml

Lọ

5,700

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN VIMEDIMEX BÌNH DƯƠNG

SYT Bình Dương - BV ĐK Tỉnh

N1

93.

Bupivacaine

Aguettant

5mg/ml

VN-

19692­

16

Delpharm

Tours (xuất xưởng lô: Laboratoire Aguettant)

Pháp

Hộp 10 lọ x 20ml

Lọ

1,200

Công ty TNHH MTV Vimedimex Bình Dương

SYT Đắk Lắk

N1

94.

Bupivacalne for spinal anaesthesia Aguettant 5mg/ml

VN-

18612­

15

Delpharm

Tours

Pháp

H/20 ống 4ml dung dịch tiêm tủy sống

Chai/

Lọ/ Ống

 

21,405

Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương Codupha

SYT Đắk Lắk

N1

95.

Bupivacaine

Aguettant

5mg/ml

VN-

19692­

16

Delpharm Tours (xuất xưởng lô: Laboratoire Aguettant)

Pháp

Hộp 10 lọ x 20ml

Lọ

4,060

Công ty TNHH MTV Vimedimex Bình Dương

SYT Đắk Lắk

N1

96.

Bupivacaine

Aguettant

5mg/ml

VN-

19692­

16

Delpharm

Tours (xuất xưởng lô: Laboratoire Aguettant)

Pháp

Hộp 10 lọ x 20ml

Lọ

5,070

Công ty TNHH Một thành viên Vimedimex Bình Dương

SYT Thái Bình

N1

97.

Bupivacaine for spinal anaesthesia Aguettant 5mg/ml

VN-

18612­

15

Delpharm Tour (xuất xưởng Aguettant)

Pháp

Hộp 20 ống

Ống

311,130

Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương CPC1

SYT TP.HCM

N1

98.

Bupivacaine

Aguettant

5mg/ml

VN-

19692­

16

Delpharm

Tours (xuất xưởng lô: Laboratoire Aguettant)

Pháp

Hộp 10 lọ x 20ml

Lọ

47,100

Công ty TNHH MTV Vimedimex Bình Dương

SYT TP.HCM

N1

99.

Bupivacaine

Aguettant

5mg/ml

VN-

19692­

16

Delpharm

Tours (xuất xưởng lô: Laboratoire Aguettant)

Pháp

Hộp 10 lọ x 20ml

Lọ

64,773

Công ty TNHH MTV Vimedimex Bình Dương

SYT TP.HCM

N1

100.

Bupivacaine

Aguettant

5mg/ml

VN-

19692­

16

Delpharm

Tours (xuất xưởng lô: Laboratoire Aguettant)

Pháp

Hộp 10 lọ x 20ml

Lọ

1,240

CÔNG TY TNHH MTV VIMEDIMEX BÌNH DƯƠNG

SYT Trà Vinh

N1

101.

Bupivacaine

Aguettant

5mg/ml

VN-

19692­

16

Delpharm Tours (xuất xưởng lô: Laboratoire Aguettant)

Pháp

Hộp 10 lọ x 20ml

Lọ

1,100

CÔNG TY TNHH MTV VIMEDIMEX BÌNH DƯƠNG

SYT Trà Vinh

N2

102.

Bupivacaine

Aguettant

5mg/ml

VN-

19692­

16

Delpharm

Tours (xuất xưởng lô: Laboratoire Aguettant) - Pháp

Pháp

Hộp 10 lọ x 20ml, Dung dịch tiêm, Tiêm

Lọ

150

Công ty TNHH Một Thành viên Vimedimex Bình Dương

SYT Bến Tre

N1

103.

Bupivacaine

Aguettant

5mg/ml

VN-

19692­

16

Delpharm Tours (xuất xưởng lô: Laboratoire Aguettant)

Pháp

Hộp 10 lọ x 20ml, Dung dịch tiêm

Lọ

2,390

Công ty cổ phần Dược - Thiết bị y tế Đà Nẵng

SYT Gia Lai

N1

104.

Bupivacaine

Aguettant

5mg/ml

VN-

19692­

16

Delpharm

Tours (xuất xưởng lô: Laboratoire Aguettant) - Pháp

Pháp

Hộp 10 lọ x 20ml, Dung dịch tiêm, Tiêm

Lọ

670

Công ty TNHH Một thành viên Vimedimex Bình Dương

SYT Hưng Yên

N1

105.

Bupivacaine for spinal anaesthesia

Aguettant 5 mg/ml

VN-

18612­

15

Sản xuất bởi Delpharm Tours - Pháp, xuất xưởng bởi Laboratoire Aguettant

Pháp

Hộp 20 ống, Dung dịch tiêm tủy sống, tiêm

Ống

8,580

Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương CPC1

SYT Hưng Yên

N1

106.

Bucarvin

VD-

17042­

12

Vinphaco

Việt

Nam

Hộp 5 ống x 4ml dung dịch tiêm gây tê màng cứng

Ống

10,000

Liên Danh Công ty dược Trần Nga - Vĩnh Phúc

SYT Cao Bằng

N3

107.

Bucarvin

VD-

17042­

12

CTCPD Vĩnh Phúc

Việt

Nam

Hộp 1 vỉ x 5 ống; Hộp 10 vỉ x 5 ống x 4ml dung dịch tiêm

gây tê màng cứng

Ống

3,390

LD Công ty TNHH Đông Bắc và Công ty CP Dược phẩm Vĩnh Phúc

SYT Hà Giang

N3

108.

BUCARVIN

VD- 17042­12

VINPHACO

Việt

Nam

Hộp 5 ống x 4ml

Ống

20,100

Công ty cổ phần dược phẩm Vĩnh Phúc

SYT Đồng Nai

N3

109.

Bucarvin

VD-

17042­

12

Công ty CPDP Vĩnh Phúc

Việt

Nam

Hộp 1 vỉ x 5 ống x 4ml dung dịch tiêm gây tê màng cứng

Ống

1,006

CT. CPDP Vĩnh Phúc

SYT Vĩnh Phúc

N3

110.

Bucarvin

VD-

17042­

12

VINPHACO

Việt

Nam

Hộp 1 vỉ x 5 ống; Hộp 10 vỉ x 5 ống x 4ml dung dịch tiêm

gây tê màng cứng

Ống

300

 

SYT Tuyên Quang

N3

111.

Bucarvin

VD-

17042­

12

VINPHACO

Việt

Nam

Hộp 5 ống; 50 ống

Ống

120

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VĨNH PHÚC

SYT Bình Phước

N3

112.

Bucarvin

VD-

17042­

12

Vinphaco- Việt Nam

Việt

Nam

hộp 5 ống,dung dịch tiêm, tiêm

Ống

7,280

Công ty CP Dược phẩm Vĩnh Phúc

SYT Đà Nẵng

N3

113.

Bucarvin

VD-

17042­

12

Công ty cổ phần dược phẩm Vĩnh Phúc

Việt

Nam

Hộp 1 vỉ x 5 ống Dung dịch tiêm, Tiêm gây tê màng cứng

Ống

4,430

82. CT CPDP Yên Bái

SYT Yên Bái

N3

114.

Bucarvin

VD-

17042­

12

Công ty cổ phần dược phẩm Vĩnh Phúc

Việt

Nam

Dung dịch tiêm, Tiêm gây tê màng cứng

Ống

3,440

82. CT CPDP Yên Bái

SYT Yên Bái

N5

115.

Bucarvin

VD-

17042­

12

Vinphaco

Việt

Nam

Hộp 1 vỉ x 5 ống x 4ml;

Ống

5,100

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VĨNH PHÚC

SYT Ninh Thuận

N3

116.

Bucarvin

VD-

17042­

12

CTCPDP Vĩnh Phúc

Việt

Nam

Hộp 1 vỉ x 5 ống

Ống

5,940

Liên danh thầu Công ty TNHH dược phẩm Đức Hưng - Công ty cổ phần dược phẩm Vĩnh Phúc

SYT Thái Bình

N3

117.

Bucarvin

VD-

17042­

12

Vinphaco

Việt

Nam

Hộp 5 ống

Ống

26,521

Công ty CP Dược phẩm Vĩnh Phúc

SYT TP.HCM

N3

118.

Bucarvin

VD-

17042­

12

Vinphaco

Việt

Nam

Hộp 5 ống; 50 ống

Ống

1,700

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VĨNH PHÚC

SYT Trà Vinh

N3

119.

Bucarvin

VD-

17042­

12

Cty CP Dược Phẩm Vĩnh Phúc

Việt

Nam

Hộp 5 ống

Ống

3,460

Công ty CP Dược phẩm Vĩnh Phúc

SYT Long An

N3

120.

Puvivid

VN-

19847­

16

Industria Pharmaceutica Galenica Senese S.R.L - Italy

Ý

Dung dịch tiêm/truyền

Ống

11,690

C.ty TNHH Bình Việt Đức

SYT Thanh Hoá

N1

121.

Puvivid

VN-

19847­

16

Galenica senese S.r.l

Ý

Hộp 5 ống

Ống

2,100

Công ty TNHH Bình Việt Đức

SYT Hải Dương

N1

122.

Puvivid

VN-

19847­

16

Industria Pharmaceutica Galenica Senese S.R.L - Italy

Ý

Thuốc tiêm

Ống

7,200

Công ty TNHH Bình Việt Đức

BV TW Huế

N1

123.

Puvivid

VN-

19847­

16

Industria Farmaceutica Galenica Senese S.R.L

Ý

Hộp 5 ống

Ống

1,000

Công ty TNHH Bình Việt Đức

SYT TP.HCM - BV Bình dân

N1

124.

Puvivid

VN-

19847­

16

Industria Pharmaceutica Galenica Senese S.R.L - Italy

Ý

Hộp 5 ống, Dung dịch tiêm, Tiêm

Ống

13,700

Công ty TNHH Bình Việt Đức

SYT Bến Tre

N1

125.

Bupivacaine hydrochloride with Dextrose Injection USP

VN-

12984­

11

Norris Medicines Limited. - Ấn Độ

Ấn

Độ

Hộp 5 ống x 4ml, Dung dịch tiêm, Tiêm

Ống

2,390

Công ty Cổ phần Dược -

Thiết bị Y tế Đà Nẵng

SYT Quảng Trị

N5

126.

Bupitroy

Heavy

VN-

16919­13 gia hạn

14652/Q

LD-DK

30/7/201

9

Troikaa

Ấn

Độ

Hộp 1 vỉ

Ống

8,000

Công ty TNHH VTYT Hoàn Vũ

BVĐK TW Quảng Nam

N2

127.

Bupivacaine hydrochloride with Dextrose USP

VN-

12984­

11

Norris

Medicines Ltd.

- Ấn Độ

Ấn

Độ

Hộp 5 ống x

4ml

Ống

18,200

Công ty TNHH MTV Dược Sài Gòn

SYT Nghệ An

N5

128.

B-CANE

HEAVY

VN-

21166­

18

Aculife

Healthcare

Private

Limited

Ấn

Độ

Hộp 5 ống x 4ml

Ống

1,500

SÀI GÒN

SYT Đồng Tháp

N5

129.

Bupitroy

Heavy

VN-

16919­13 (CV GIA

HẠNSỐ

14652/Q

LD-DK)

Troikaa Pharmaceutical s Ltd

Ấn

Độ

Hộp 5 ống chứa 4ml; Dung dịch thuốc tiêm

Ống

3,580

CÔNG TY CP THƯƠNG

MẠI DƯỢC PHẨM PVN

SYT Bà Rịa Vũng Tàu

N2

130.

B-CANE

HEAVY

VN-

21166­

18

Aculife

Healthcare

Private

Limited

Ấn

Độ

Hộp 5 ống x 4ml

Ống

2,000

 

SYT Kiên Giang

N5

131.

B-CANE

HEAVY

VN- 21166­18

Aculife

Healthcare

Private

Limited

Ấn

Độ

Hộp 5 ống x 4ml

Ống

6,500

Công ty TNHH MTV Dược Sài Gòn

SYT Khánh Hoà

N2

132.

B-Cane Heavy

VN-

21166­

18

Aculife Healthcare Private Limited - Ấn Độ

Ấn

Độ

Hộp 5 ống x 4

ml; Dung dịch tiêm

Ống

5,300

Công ty TNHH MTV Duợc Sài Gòn

SYT Hà Nam

N2

133.

B-CANE

HEAVY

VN-

21166­

18

Aculife

Healthcare

Private

Limited

Ấn

Độ

Hộp 5 ống x

4ml

Ống

400

Công ty TNHH MTV Dược Sài Gòn

SYT Trà Vinh

N2

134.

B-Cane Heavy

VN-

21166­

18

Aculife

Healthcare

Private

Limited-India

Ấn

Độ

Hộp 5 ống x 4ml

Ống

1,600

Liên danh Công ty cổ phần

Dược và Vật tư y tế Cao Bằng - CPC1

SYT Cao Bằng

N2

135.

Bupitroy 0,5%

VN-

16918­

13

Troikaa Pharmaceutical s Ltd

Ấn

Độ

Hộp 1 lọ 20ml

Lọ

4,000

 

SYT Kiên Giang

N2

136.

Bupitroy

Heavy

VN-

16919­

13

Troikaa Pharmaceutical s Ltd

Ấn

Độ

Hộp 5 ống chứa

4ml

Ống

11,300

 

SYT Kiên Giang

N2

137.

Bupivacaine

Aguettant

5mg/ml

VN-

19692­

16

Delpharm

Tours

Pháp

Dung dịch tiêm, Tiêm, Hộp 10 lọ x 20ml

Lọ

500

Vimedimex Bình dương

SYT Tuyên Quang

N1

138.

Marcaine Spinal Heavy

VN-

19785­

16

Cenexi

Pháp

Hộp 5 ống x 4ml

Ống

43,350

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU TRUNG ƯƠNG 2

SYT An Giang

N1

139.

Bupivacaine

Aguettant

5mg/ml

VN-

19692­

16

Delpharm

Tours

Pháp

Hộp 10 lọ x 20ml

Lọ

2,740

CÔNG TY TNHH MTV VIMEDIMEX BÌNH DƯƠNG

SYT An Giang

N1

140.

Bupivacaine

Aguettant

5mg/ml

VN-

19692­

16

Delpharm Tours Pháp

Pháp

Hộp 10 lọ x 20ml, Dung dịch tiêm, Tiêm

Lọ

1,000

Công ty Cố phần Dược -

Thiết bị Y tế Đà Nẵng

SYT Quảng Trị

N5

141.

Bupivacaine

Aguettant

5mg/ml

VN-

19692-

16

Delpharm Tours - Pháp

Pháp

Hộp 10 lọ x 20ml

Ống

4,520

Công ty TNHH MTV Vimedimex Bình Dương

SYT Bắc Ninh

N1

142.

Bupivacaine

Aguettant

5mg/ml

VN-

19692­

16

Delpharm

Tours

Pháp

Hộp 10 lọ x 20ml

Ống

600

Công ty Cổ phần Dược-

TBYT Đà Nẵng

BVĐK TW Quảng Nam

N1

143.

Marcaine Spinal Heavy Inj 0.5% 4ml x 5's

VN-

19785­

16

Cenexi

Pháp

Hộp 5 ống x

4ml

Ống

8,000

Công ty Cổ phần Dược

liệu Trung ương 2

BVĐK TW Quảng Nam

N1

144.

Bupivacaine

Aguettant

5mg/ml

VN-

19692­

16

Delpharm

Tours (xuất xưởng lô: Laboratoire Aguettant), Pháp

Pháp

Hộp 10 lọ x 20ml, Dung dịch tiêm, Tiêm

Lọ

4,660

Công ty TNHH một thành viên VIMEDIMEX Bình Dương

SYT Phú Thọ

N1

145.

Bupivacaine

Aguettant

5mg/ml

VN-

19692­

16

Delpharm

Tours (xuất xưởng lô: Laboratoire Aguettant) - Pháp

Pháp

Hộp 10 lọ x 20ml

Ống

(Lọ)

25,700

Công ty TNHH Một thành viên Vimedimex Bình Dưorng

SYT Nghệ An

N1

146.

Bupivacaine for spinal anaesthesia Aguettant 5mg/ml

VN-

18612­

15

Delpharm

Tours (xuất xưởng Laboratoire Aguettant)

Pháp

H/20

Ống

17,010

TRUNG ƯƠNG CPC1

SYT Đồng Tháp

N1

147.

Marcaine Spinal Heavy

VN-

19785­

16

Cenexi

Pháp

Hộp 5 ống x 4ml

Ống

7,250

DƯỢC LIỆU TRUNG ƯƠNG 2

SYT Đồng Tháp

N1

148.

Bupivacaine for spinal anaesthesia Aguettant 5mg/ml

VN-

18612­

15

Delpharm

Tours

Pháp

Tiêm

Ống

8,240

CÔNG TY CỔ PHẦN

DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CPC1

SYT Bình Phước

N1

149.

Bupivacaine

Aguettant

5mg/ml

VN-

19692­

16

Delpharm

Tours (xuất xưởng lô: Laboratoire Aguettant)

Pháp

Tiêm

Lọ

600

CÔNG TY TNHH MTV

VIMEDIMEX BÌNH DƯƠNG

SYT Bình Phước

N1

150.

Bupivacaine for spinal anaesthesia Aguettant 5mg/ml

VN-

18612­

15

Delpharm

Tours

Pháp

Hộp 20 ống x

4ml

Ống

7,200

CÔNG TY CỔ PHẦN

DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CPC1

SYT Bà Rịa Vũng Tàu

N1

151.

Bupivacaine

Aguettant

5mg/ml

VN-

19692­

16

Delpharm

Tours (xuất xưởng lô: Laboratoire Aguettant)

Pháp

Hộp 10 lọ x 20ml

Lọ

320

CÔNG TY TNHH MTV

VIMEDIMEX BÌNH DƯƠNG

SYT Bà Rịa Vũng Tàu

N1

152.

Bupivacaine

Aguettant

VN-

19692­

16

Delpharm

Tours (xuất xưởng lô: Laboratoire Aguettant)

Pháp

Hộp 10 lọ x 20ml, Dung dịch tiêm, Tiêm

Lọ

10,000

Công ty cổ phần Y Dược

phẩm Vimedimex

BV Phổi TW

N1

153.

100mg/20ml

VN-

19692­

16

Delpharm

Tours (xuất xưởng lô: Laboratoire Aguettant)

Pháp

Hộp 10 lọ x 20ml

Lọ

10,000

TBYT Hà Nội

BV Hữu nghị Việt Đức

N1

154.

Bupivacaine for spinal anaesthesia Aguettant 5mg/ml

VN-

18612­

15

Delpharm Tours (cơ sở xuất xưởng : Laboratoire Aguettant)

Pháp

H/20

Ống

2,300

 

SYT Kiên Giang

N1

155.

Bupivacaine for spinal anaesthesia Aguettant 5mg/ml

VN-

18612­

15

Delpharm Tours (cơ sở xuất xưởng:

Laboratoire

Aguettant)

Pháp

Hộp 20 ống x 4ml

Ống

48,180

Công ty Cổ phần Dược

phẩm Trung ương CPC1

SYT Đắk Lắk

N1

156.

Bupivacaine

Aguettant

5mg/ml

VN-

19692­

16

Delpharm

Tours (xuất xưởng lô: Laboratoire Aguettant)

Pháp

Hộp 10 lọ x 20ml

Lọ

7,680

Công ty TNHH MTV Vimedimex Bình Dương

SYT Đắk Lắk

N1

157.

Bupivacaine

Aguettant

5mg/ml

VN-

19692­

16

Delpharm Tours - Pháp

Pháp

Hộp 10 lọ x 20ml

Lọ

100

CÔNG TY TNHH MỘT

THÀNH VIÊN VIMEDIMEX BÌNH DƯƠNG

SYT Ninh Thuận

N1

158.

Bupivacaine

Aguettant

5mg/ml

VN-

19692­

16

Delpharm

Tours (xuất xưởng lô: Laboratoire Aguettant) - Pháp

Pháp

Hộp 10 lọ x 20ml, Dung dịch tiêm, Tiêm

Lọ

4,000

Công ty TNHH MTV Vimedimex Bình Dương

BVK

N1

159.

Marcaine Spinal Heavy Inj 0.5% 4ml x 5’s

VN-

19785­

16

Cenexi-Pháp

Pháp

Hộp 5 ống x 4ml

Ống

14,900

Công ty TNHH MTV DLTW2

SYT Bắc Ninh

N1

160.

Bupivacaine

Aguettant

5mg/ml

VN-

19692­

16

Delpharm

Tours (xuất xưởng lô: Laboratoire Aguettant) - Pháp

Pháp

Tiêm, Hộp 10 lọ x 20ml, Dung dịch tiêm

Lọ

300

Công ty cổ phần dược -

thiết bị y tế Đà Nẵng

SYT Quảng Bình

N1

161.

Bupivacaine

Aguettant

5mg/ml

VN-

19692­

16

Delpharm

Tours (xuất xưởng lô: Laboratoire Aguettant)

Pháp

Hộp 10 lọ x 20ml

Lọ

1,400

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN VIMEDIMEX BÌNH DƯƠNG

SYT Khánh Hoà

N1

162.

Bupivacaine

Aguettant

5mg/ml

VN-

19692­

16

Delpharm

Tours (xuất xưởng lô: Laboratoire Aguettant)

Pháp

Hộp 10 lọ x 20ml

Lọ

3,400

CôngtyTNHH MTV Vimedimex Bình Dương

SYT Trà Vinh

N1

163.

Marcaine Spinal Heavy

VN-

19785­

16

Cenexi

Pháp

Hộp 5 ống x

4ml

Ống

4,830

Công ty Cổ phần Dược

liệu Trung Ương 2

SYT Trà Vinh

N1

164.

Bupivacaine

Aguettant

5mg/ml

VN-

19692­

16

Delpharm

Tours (xuất xưởng lô: Laboratoire Aguettant) - Pháp

Pháp

Hộp 10 lọ x 20ml, Dung dịch tiêm, Tiêm

Lọ

1,923

Công ty TNHH Một thành viên Vimedimex Bình Dương

SYT Hưng Yên

N1

165.

Marcaine Spinal Heavy

VN-

19785­

16

Cenexi

Pháp

Hộp 5 ống x 4ml

Ống

78

Công ty cổ phần dược liệu

Trung ương 2

SYT Tp.HCM - BV Quận 5

N1

166.

Bucarvin

VD-

17042-

CTCPDP Vĩnh Phúc

Việt

Nam

Hộp 1 vỉ x 5 ống; Hộp 10 vỉ x 5 ống x 4ml dung dịch tiêm

gây tê màng cứng

Ống

8,340

24. Đông Bắc

SYT Tuyên Quang

N3

167.

Bucarvin

VD-

17042­

12

Cty CP Dược Phẩm Vĩnh Phúc

Việt

Nam

Hộp 5 ống

Ống

3,460

Công ty CP Dược phẩm

Vĩnh Phúc

SYT Long An

N3

168.

Bucarvin

VD-

17042­

12

Công ty cổ

phần dược phẩm Vĩnh Phúc - Việt Nam

Việt

Nam

Hộp 1 vỉ x 5 ống; Hộp 10 vỉ x 5 ống x 4ml

Ống

1,450

Chi nhánh Cao Bằng -

Công ty cổ phần y tế AMVGROUP

SYT Cao Bằng

N3

169.

Bucarvin

VD-

17042­

12

Vinphaco - Việt Nam

Việt

Nam

Hộp 5 ống x 4ml dung dịch tiêm gây tê màng cứng

Ống

924

Liên Danh Công ty CP Dược Vật Tư Y Tế Nghệ An - Công ty cổ phần Dược Hà Tĩnh

SYT Nghệ An

N3

170.

Bucarvin

VD-

17042­

12

Công ty Cổ

phần Dược phẩm Vĩnh Phúc

Việt

Nam

Hộp 5 ống

Ống

2,700

VĨNH PHÚC

SYT Đồng Tháp

N3

171.

Bucarvin

VD-

17042­

12

Cty CP Dược

Phẩm Vĩnh Phúc

Việt

Nam

Hộp 5 ống

Ống

5,200

CÔNG TY CỔ PHẦN

DƯỢC PHẨM VĨNH PHÚC

SYT Bà Rịa Vũng Tàu

N3

172.

Bucarvin

VD-

17042­

12

Công ty CP Dược phẩm Vĩnh Phúc

Việt

Nam

Hộp 1 vỉ x 5 ống; Hộp 10 vỉ x 5 ống 4ml

Ống

6,930

PHÚ THÁI

SYT Hòa Bình

N3

173.

Buvisol

VD-

31042­

18

Công ty Cổ

phần Dược Danapha

Việt

Nam

Hộp 10 ống x

4ml

Ống

1,000

 

SYT Kiên Giang

N3

174.

Buvisol

VD-

31042­

18

Công ty Cổ

phần Dược Danapha - Việt Nam

Việt

Nam

Hộp 10 ống x

4ml

Ống

50

Công ty Cổ phần Dược

Danapha

SYT Ninh Thuận

N3

175.

Bucarvin

VD-

17042­

12

Vinphaco

Việt

Nam

Hộp 5 ống

Ống

1,200

Công ty CPDP Vĩnh Phúc

SYT Trà Vinh

N3

176.

Puvivid

VN-

19847­

16

Industria Farmaceutica Galenica Senese S.R.L - Italy

Ý

Hộp 5 ống 5ml

Ống

7,000

Liên danh Dược Việt Mỹ - Dược Việt Nam

SYT Nghệ An

N1

177.

Puvivid

VN-

19847­

16

Industria Pharmaceutica Galenica Senese S.R.L

Ý

Hộp 5 ống

Ống

1,000

CÔNG TY TRÁCH

NHIỆM HỮU HẠN BÌNH VIỆT ĐỨC

BV Nhi TW

N1

178.

Puvivid

VN-

19847­

16

Industria Pharmaceutica Galenica Senese S.R.L - Italy

Ý

Hộp 5 ống, Dung dịch tiêm, Tiêm

Ống

1,700

Công ty TNHH Bình Việt Đức

SYT Quảng Bình

N1

179.

Puvivid

VN-

19847­

16

Industria Pharmaceutica Galenica Senese S.R.L

Ý

Hộp 5 ống

Ống

1,200

Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Bình Việt Đức

SYT Khánh Hoà

N1

180.

Puvivid

VN-

19847­

16

Industria Pharmaceutica Galenica Senese S.R.L - Italy

Ý

Hộp 5 ống

Ống

100

Cty TNHH Bình Việt Đức

SYT Thừa Thiên Huế

N1

181.

Puvivid

VN-

19847­

16

Industria Farmaceutica Galenica Senese S.R.L - Italy

Ý

Hộp 5 ống x 5ml, Dung dịch tiêm, Tiêm

Ống

1,100

Công ty TNHH Bình Việt Đức

SYT Đà Nẵng

N1

 

 

 

BỘ Y TẾ

CỤC QUẢN LÝ DƯỢC

-----------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-------------

 

 

Phụ lục 2

(kèm theo Công văn số 19760/QLD-GT ngày 22/11/2019 của Cục Quản lý Dược)

Danh sách các thuốc tiêm chứa bupivacaine được cấp giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam còn hiệu lực

 

STT

Tên thuốc

Hoạt chất

Hàm

lượng

Bào chế

Đóng gói

Số ĐK

Năm cấp

Nhà sản xuất

1

B-Cane Heavy

Bupivacain hydrochlorid 5mg/ml

5mg

Dung dịch tiêm

Hộp 5 ống x 4ml

VN-

21166-18

04/07/18

Aculife Healthcare Private Limited, India

2

Bucain spinal

Bupivacain hydroclorid (dưới dạng bupivacain hydroclorid monohydrat) 5mg/ml

5mg/

ml

Dung dịch tiêm

Hộp 5 ống 4ml

VN-

21939-19

20/03/19

PT. Bemofarm, Indonesia

3

Bucarvin

Bupivacain hydroclorid 20mg

 

dung dịch tiêm gây tê màng cứng

Hộp 5 ống x 4ml

VD-

17042-12

07/06/12

Công ty cổ phần dược phẩm Vĩnh Phúc

4

Bupitroy 0,5%

Bupivacain

hydrochloride

100mg/20ml

 

Dung dịch tiêm

Hộp 1 lọ 20ml

VN-

16918-13

05/07/13

Troikaa

Pharmaceuticals Ltd., India

5

Bupitroy

Heavy

Bupivacain

hydrochloride

20mg/4ml

 

Dung dịch tiêm truyền

Chai

500ml

VN-

16919-13

05/07/13

Troikaa

Pharmaceuticals Ltd., India

6

Bupivacain

Kabi

20mg/4ml

Bupivacain hydroclorid (dưới dạng Bupivacain hydroclorid monohydrat) 20mg/4ml

20mg/

4ml

Dung dịch tiêm

Hộp 10 ống x 4ml

VD-

33731-19

23/10/19

Công ty Cổ phần

Fresenius Kabi Việt Nam

7

Bupivacaine

Aguettant

5mg/ml

Bupivacaine hydrochloride anhydrous (dưới dạng Bupivacaine hydrochloride) 100mg/20ml

 

Dung dịch tiêm

Hộp 10 lọ x 20ml

VN-

19692-16

23/03/16

Delpharm Tours, France

8

Bupivacaine for spinal anaesthesia Aguettant 5mg/ml

Bupivacain hydrochlorid (dưới dạng Bupivacain hydrochlorid monohydrat) 20mg/4ml

 

Dung dịch tiêm tủy sống

Hộp 20 ống x 4ml

VN-

18612-15

09/02/15

Delpharm Tours (cơ sở xuất xưởng: Laboratoire Aguettant), France

9

Buvisol

Bupivacaine

hydrochloride

20mg/4ml

20mg

Dung dịch tiêm

Hộp 10 ống x 4ml

VD-

31042-18

08/10/18

Công ty cổ phần dược Danapha

10

Cainbus

Bupivacain

hydroclorid

20mg/4ml

20mg/

4ml

Dung dịch tiêm

Hộp 5 ống x 4ml; hộp 10

ống x 4ml

VD-

29877-18

27/03/18

CN công ty cổ phần dược phẩm Trung ương

Vidipha Bình Dương

11

Chirocaine

Levobupivacaine (dưới dạng Levobupivacaine Hydrochloride) 5mg/10ml

5mg

Dung dịch tiêm

Hộp 10 ống x 10 ml

VN-

20363-17

08/06/17

Curida AS, Norway (đóng gói: Abbvie S.R.L, Italy)

12

Escain

Bupivacaine HCl 5mg/ml

5mg/

ml

Dung dịch tiêm tủy sống

Hộp 5 ống x 4ml

VN-

21994-19

16/04/19

PT Ferron Par Pharmaceuticals, Indonesia

13

Levobupi-BFS

25mg

Levobupivacain (dưới dạng Levobupivacain Hydroclorid) 25 mg/10ml

25 mg

Dung dịch tiêm ngoài màng cứng

Hộp 10 lọ, 20 lọ, 50 lọ x 10 ml

VD-

29708-18

27/03/18

Công ty cổ phần Dược phẩm CPC1 Hà Nội

14

Levobupi-BFS 50 mg

Levobupivacain (dưới dạng Levobupivacain Hydroclorid) 50 mg/10ml

50 mg

Dung dịch tiêm ngoài màng cứng

Hộp 10 lọ nhựa, 20 lọ nhựa, 50 lọ

nhựa x 10 ml

VD-

28877-18

22/02/18

Công ty cổ phần Dược phẩm CPC1 Hà Nội

15

Levobupi-BFS 75 mg

Levobupivacain (dưới dạng Levobupivacain Hydroclorid) 75 mg/10ml

75 mg

Dung dịch tiêm ngoài màng cứng

Hộp 10 lọ, 20 lọ, 50 lọ x 10 ml

VD-

30907-18

05/07/18

Công ty cổ phần Dược phẩm CPC1 Hà Nội

16

Marcaine Spinal Heavy

Bupivacaine HCl 5mg/ml

 

Dung dịch tiêm tủy sống

Hộp 5 ống 4ml

VN-

19785-16

05/09/16

Cenexi, France

17

Puvivid

Bupivacaine hydrochlorid (dưới dạng Bupivacaine hydrochlorid monohydrat) 25 mg/ml

 

Dung dịch tiêm

Hộp 5 ống x 5 ml

VN-

19847-16

05/09/16

Industria Farmaceutica Galenica Senese S.R.L, Italy (Cơ sở kiểm soát và xuất xưởng: AlleMan Pharma GmbH,

Germany)

18

Regivell

Bupivacain HCI 5mg/ml

5mg/

ml

Dung dịch tiêm

Hộp 1 vỉ x 5 ống 4ml

VN-

21647-18

29/10/18

PT. Novell Pharmaceutical Laboratories,

Indonesia

 

 

thuộc tính Công văn 19760/QLD-GT

Công văn 19760/QLD-GT của Cục Quản lý Dược về việc đảm bảo cung ứng thuốc
Cơ quan ban hành: Cục Quản lý DượcSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:19760/QLD-GTNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Công vănNgười ký:Đỗ Văn Đông
Ngày ban hành:22/11/2019Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Y tế-Sức khỏe , Thực phẩm-Dược phẩm
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nhấp vào nút dưới đây:

*Lưu ý: Chỉ hỗ trợ dịch thuật cho tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
văn bản TIẾNG ANH
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi