Công văn 1931/UBND-VX 2021 tiếp tục giãn cách xã hội toàn TP HCM

Thuộc tính Nội dung VB gốc Tiếng Anh Liên quan Hiệu lực Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1931/UBND-VX
V tiếp tục thc hin giãn cách xã hội toàn Thành phố theo Ch thị s 15/CT-TTg ngày 27 tháng 3 năm 2020 của Thủ tướng Chính ph

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 6 năm 2021

 

 

Kính gửi:

- Các sở, ban, ngành Thành phố;
- Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức và các quận, huyện.

 

Ngày 30 tháng 5 năm 2021, Ủy ban nhân dân Thành phố đã ban hành Công văn số 1749/UBND-VX v triển khai ng cưng các bin pháp kiểm soát dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn Thành phố HChí Minh, trong đó áp dụng một số biện pháp giãn cách xã hội trong vòng 15 ngày kể từ 00 giờ 00 ngày 31 tháng 5 năm 2021. Tuy nhiên, do biến chủng Delta (tên gọi của biến chng vi rút n Độ) có tốc độ lây nhanh, nên trong 07 ngày vừa qua Thành phố Hồ Chí Minh đã phát hiện thêm nhiu chùm ca bệnh mi. Nhằm triệt để khoanh vùng, dập dịch và hạn chế nguồn lây của các chùm ca bệnh mi phát sinh, y ban nhân dân Thành phố chỉ đạo như sau:

1. Tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội toàn Thành phố theo  Chỉ thị số 15/CT-TTg  ngày 27 tháng 3 năm 2020 ca Thng Chính phthêm 14 ngày kể từ 00 gi 00 ngày 15 tháng 6 năm 2021, cùng một s quy định cụ thể như sau:

- Dừng các hoạt động hội họp, các sự kiện tập trung trên 20 người trong một phòng, không tụ tập từ 10 người trở lên ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện; yêu cầu thực hiện khong cách tối thiểu 02 mét giữa người vi người tại các địa điểm công cộng.

- Dừng tất c các hoạt động văn hóa, th thao, gii trí tại các địa điểm công cộng.

- Tiếp tục tạm dừng hoạt động đối với các loại hình đã được quy định ti Mục 4, Mục 5 Công văn số 1749/UBND-VX ngày 30 tháng 5 năm 2021 của Ủy ban nhân dân Thành phố, trừ các cơ sở kinh doanh các loại hàng hóa, dịch vụ thiết yếu sau được phép hoạt động: nhà máy, cơ s sản xuất; công trình giao thông, xây dựng; cơ sở kinh doanh dịch vụ, hàng hóa thiết yếu (như: lương thực, thực phẩm, dược phẩm; xăng, du; điện; nước; nhiên liệu,...); ngân hàng, kho bạc, các cơ s kinh doanh dịch vụ trực tiếp liên quan đến hoạt động ngân hàng và hỗ tr doanh nghiệp (như công chng, luật sư, đăng kim, đăng ký giao dịch bảo đảm...), chng khoán, bưu chính, vin thông, dịch vụ hỗ trợ vận chuyn, xuất, nhập khẩu hàng hóa, khám bệnh, chữa bệnh, tang l... Người đứng đầu các cơ s nêu trên chịu trách nhiệm bo đảm an toàn tuyt đối và thực hiện đầy đủ các biện pháp chng dịch.

- Các cửa hàng tiện ích được hoạt động nhưng phải đảm bo quy định phòng, chống dịch COVID-19, không phục vụ quá 10 người cùng một thời điểm và đảm bo khong cách khi ch thanh toán.

- Các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn, uống được hoạt động nhưng tuyệt đối không phục vụ ti ch, ch phục vụ hình thức bán hàng mang v, đặt hàng trực tuyến. Người giao hàng phi đm bo đầy đủ các bin pháp phòng, chống dịch, đặc biệt là đeo khẩu trang và gikhoảng cách 02 mét trong khi chờ lấy hàng.

- Các cơ sở chế biến thức ăn bao gồm ca hàng, quầy hàng kinh doanh thức ăn ngay, thực phẩm chín, cơ sở chế biến sut ăn sn, căng-tin và bếp ăn tập th được hoạt động nhưng phải tuân th theo hướng dn cụ th của Ban Quản lý An toàn thực phm Thành ph.

- Riêng đối với nhà hàng trong khách sạn được phép hoạt động, không phục vụ bia, rượu và các loại nước ung có cn. Phải b trí chỗ ngi thông thoáng, bo đảm khoảng cách giữa 02 người là từ 02 mét tr lên, không phục vụ quá 10 người cùng một thời đim và thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chng dịch theo quy định của cơ quan y tế.

- Đối với các hoạt động mang tính cấp thiết của ngành y tế như tổ chức hiến máu nhân đạo cn phi được tiếp tục và áp dụng các biện pháp phòng, chng dịch bệnh theo quy định ca ngành y tế trong quá trình tổ chức thực hiện.

2. Yêu cầu người dân Thành phố bình tĩnh, yên tâm, tin tưng, ng hộ các biện pháp phòng, chống dịch, hp tác với chính quyn Thành phố, nghiêm túc chấp hành các yêu cu, các bin pháp phòng, chống dịch COVID-19 theo hướng dn 5K của Bộ Y tế, đặc biệt là đeo khu trang nơi công cộng và nơi làm việc, hạn chế ra ngoài nếu không thật sự cần thiết; người trên 60 tuổi ở nhà toàn thời gian; hạn chế đến các cơ sở khám cha bệnh trừ trường hợp thật sự cn thiết; yêu cầu thực hiện khoảng cách ti thiểu 02 mét giữa người với người tại nơi công cộng.

Yêu cầu người dân Thành phố khi có triệu chứng, có yếu tố dịch t liên quan đến dịch bệnh COVID-19 phải đến cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đđược khám, sàng lọc theo quy định; khai báo y tế trung thực, tuyệt đối không được che giu tình trạng bệnh ca mình.

3. Đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố Th Đức và các quận, huyện tuyệt đi không ch quan, mất cnh giác; tiếp tục quán triệt thực hiện kiên trì nguyên tc chng dịch: Ngăn chặn - Phát hiện - Cách ly - Khoanh vùng - Dập dịch (đặc biệt chú trọng khâu phát hiện)”; phát huy tinh thn mi người dân là một chiến sĩ tham gia chống dịch”, phi tự giác bảo vệ chính bn thân và gia đình trước nguy cơ dịch bệnh; tiếp tục thực hiện nghiêm các nội dung chỉ đạo tại Mục 14 Công văn số 1749/UBND-VX ngày 30 tháng 5 năm 2021 của Ủy ban nhân dân Thành ph; tăng cưng kiểm tra, kim soát, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức và các quận, huyện căn c Quyết định số 2686/QĐ-BCĐQG ngày 31 tháng 5 năm 2021 của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 về vic ban hành “Quy định đánh giá mức độ nguy cơ và các biện pháp hành chính tương ứng trong phòng, chống dịch COVID-19” để triển khai thực hiện, đánh giá và dự báo nguy cơ theo 04 mức “nguy cơ rất cao”, “nguy cơ cao, “nguy cơ”, “bình thường mới” cho từng địa bàn, chuẩn bị các tình huống, gii pháp tương ứng với từng mức nguy cơ, áp dụng phạm vi phù hợp với kết quả điều tra dịch t nhm đảm bo mục tiêu kép.

4. S Y tế

- Tăng cường chỉ đạo các phòng khám, bệnh viện thực hiện nghiêm các quy trình và quản lý chặt chẽ, tránh lây nhiễm chéo trong các cơ sở khám bnh, chữa bệnh; áp dụng khai báo y tế điện tử; kim soát chặt ch, yêu cầu kê khai y tế bắt buộc đối với tất cả mọi người khi vào cơ s khám bệnh, chữa bệnh; mi một bệnh nhân ch được một người chăm sóc; dừng triệt để việc thăm bệnh tại các bệnh viện; có quy định chặt ch về tiếp nhận bệnh nhân. Đối với các bệnh viện nếu phát hiện ca bệnh COVID-19 trong khu nội trú thì phong ta toàn bộ bệnh viện cho đến khi kiểm soát được tình hình. Đối với các bệnh viện phát hiện ca nghi nhim được phát hiện trong khâu sàng lọc ban đầu thì ngưng tiếp nhn bệnh nhân để khử khuẩn, vệ sinh khu vực này.

- Phát huy tối đa công suất thực hiện xét nghiệm của các cơ sở y tế thuộc Thành ph và phối hợp với các cơ sở y tế Trung ương đóng trên địa bàn Thành ph, các bệnh viện tư nhân; triển khai phần mềm công nghệ thông tin để qun lý, điều phối việc thực hiện xét nghiệm với phương châm “thần tốc, có trọng tâm, trọng đim”, đảm bo phục vụ nhu cầu chống dịch kịp thời.

- Chun bị đầy đ nhân lực và các phương án phòng, chống dịch, bo đảm sẵn sàng ứng phó dịch bệnh trên diện rộng; chủ động xây dựng phương án đáp ứng chống dịch với 5.000 ca nhiễm; sn sàng vật tư, trang thiết bị, thuc, sinh phm, hóa chất theo phương châm “5 tại chỗ”; sẵn sàng cơ sở điều trị có th tiếp nhận s lượng lớn các trường hợp mắc bệnh: phân công 07 bnh viện ca Thành phố chuyên điều trị bnh nhân COVID-19 với 2.000 giường bệnh, 1.000 giường hồi sức, 1.000 máy thở (Chợ Ry, Bệnh Nhiệt đới, Dã chiến C Chi, Điều trị COVID-19 Cn Giờ, Nhi Đồng Thành phố, Nhi Đồng 2, Phạm Ngọc Thạch); chuẩn bị triển khai thêm các bệnh vin dã chiến với tng công suất 3.000 giường.

5. Giao Sở Giao thông vận tải phối hợp các đơn vị liên quan t chc kiểm tra, giám sát việc thực hin nghiêm các nội dung chỉ đạo tại Mục 7 Công văn số 1749/UBND-VX ngày 30 tháng 5 năm 2021 của Ủy ban nhân dân Thành ph; ch động theo dõi tình hình và quyết định việc hoạt động ca các tuyến vận ti hành khách đường bộ cho phù hợp với tình hình thực tế hoặc chỉ đạo ca cấp có thẩm quyền và báo cáo Ủy ban nhân dân Thành ph.

6. Giao Sở Công Thương chỉ đạo các hệ thống siêu thị trên địa bàn Thành phố, nhất là Liên hip Hợp tác xã Thương mi Thành ph (Sài Gòn Coop):

- Tăng cường cung cấp đầy đủ hàng hóa, thực hiện bình ổn giá để phục vụ nhân dân, không đ xy ra tình trạng khan hiếm hàng hóa; khuyến khích mua hàng trực tuyến.

- Đảm bảo giãn cách tại các h thng siêu thị trên địa bàn Thành phố theo hưng chia từng đợt, điều tiết s lượng khách ra vào siêu thị phù hợp, không để tập trung đông người tại quy thu ngân; thực hiện các th tục khai báo y tế, đo thân nhiệt cho toàn bộ người ra vào.

- Điều chnh nhiệt độ máy lạnh tại các siêu thị và cửa hàng tiện lợi không thấp hơn 25 đC và vn đảm bo thông thoáng, vệ sinh và bo quản hàng hóa.

7. Về phương thức làm việc của cơ quan, đơn vị Nhà nước: tiếp tục thực hiện theo hưng dn tại Công văn số 1803/UBND-VX ngày 03 tháng 6 năm 2021 ca Ủy ban nhân dân Thành phố. Đề nghị S Nội vụ tham mưu điều chnh một số nội dung phù hợp với tình hình thực tế của dịch bệnh và bin pháp giãn cách xã hội đang triển khai áp dụng.

Khuyến khích các công ty, doanh nghiệp, tập đoàn, bao gồm cả các công ty có vốn đầu tư nước ngoài hạn chế tối đa hoạt động trực tiếp, chuyn sang hình thức làm việc trực tuyến, chỉ đến trụ sở gii quyết các công việc thật sự cn thiết.

8. Giao Công an Thành phố, Sở Y tế, Sở Thông tin và Truyền thông, Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức và các quận, huyện xử lý nghiêm, k cả xử lý theo pháp luật hình sự các trường hợp đưa tin không đúng sự thật, không khai báo y tế, khai báo y tế không trung thực, trốn tránh, chống đối, không chp hành bin pháp cách ly y tế theo đúng quy định ca pháp luật.

9. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư ch trì phối hợp Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Công Thương, Sở Tài chính, Sở Y tế và các đơn vị có liên quan khn trương trình Hội đồng nhân dân Thành ph thông qua Nghị quyết v một s chế độ, chính sách phục vụ công tác phòng, chng dịch COVID-19 và hỗ trợ người dân, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân b tác động bi dịch COVID-19 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

10. Giao Sở Thông tin và Truyền thông tiếp tục đẩy mạnh công tác truyn thông về phòng, chống dịch COVID-19 trên các phương tiện thông tin đại chúng, các nền tảng mạng xã hội, chú trọng thông tin về các kết quả tích cực, các mô hình tốt, cách làm hay, tinh thần chung tay, hợp tác của cộng đồng trong phòng, chống dịch COVID-19; hướng dẫn người dân không bình luận, chia sẻ những thông tin chưa được cơ quan chức năng công bố liên quan đến tình hình dịch COVID-19 đ tránh hoang mang dư luận.

Yêu cầu Thủ trưng các sở, ban, ngành Thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức và các quận, huyện thực hiện nghiêm túc Công văn này, chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân Thành phố nếu để xảy ra sai phạm tại đơn vị, địa bàn quản lý./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ; (để báo cáo)

- Bộ Y tế; (để báo cáo)
- Thường trực Thành ủy; (để báo cáo)
- Thường trực HĐND TP; (để báo cáo)

- Ban TT UBMTTQVN Thành phố;
- TTUB: CT, các PCT;
- Văn phòng Thành ủy;
- VPUB: CPVP;
- Trung tâm Báo chí TP;
- Các phòng NCTH;
- Lưu: VT, VNga (VX).

KT. CH TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Dương Anh Đức

 

Thuộc tính văn bản
Công văn 1931/UBND-VX của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội toàn Thành phố theo Chỉ thị 15/CT-TTg ngày 27/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân TP. HCM Số công báo: Đang cập nhật
Số hiệu: 1931/UBND-VX Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Công văn Người ký: Dương Anh Đức
Ngày ban hành: 14/06/2021 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe , COVID-19
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

HO CHI MINH CITY
PEOPLE’S COMMITTEE
_____________

No. 1931/UBND-VX
On continuing to implement social distancing in the entire City under the Prime Minister’s Directive No. 15/CT-TTg dated March 27, 2020

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness
_____________

Ho Chi Minh City, June 14, 2021

 

To:

- Departments, branches and sectors of the City;
- People’s Committees of Thu Duc City and districts.

 

On May 30, 2021, the People’s Committee of Ho Chi Minh City issued the Official Dispatch No. 1749/UBND-VX on strengthening measures for control of COVID-19 pandemic in Ho Chi Minh City, applying some social distancing measures within 15 days from 00:00 on May 31, 2021. However, because of the fast transmission rate the Delta variant (the name of the Indian virus strain), many new COVID-19 clusters have been confirmed in Ho Chi Minh City in the past 07 days. In order to thoroughly localize, stamp out the pandemic and limit the source of infection of newly arising clusters, the Ho Chi Minh City People's Committee directs as follows:

1. To continue implementing social distancing in the entire City under the Prime Minister’s Directive No. 15/CT-TTg dated March 27, 2020 for another 14 days, starting from 0:00 on June 15, 2021, with a number of provisions as follows:

- To suspend all meetings, events of over 20 people in one room; not gather over 10 people outside of offices, schools, and hospitals; keep a distance of at least 02 meters away from other people at public places.

- To suspend all cultural, sport and entertainment events in public areas.

- To continue suspending operations specified in Sections 4 and 5 of the Official Dispatch No. 1749/UBND-VX dated May 30, 2021 of the Ho Chi Minh City People’s Committee. The following establishments that trade or provide essential goods and services may continue operating: Factories, production establishments, transport and construction works; establishments trading or providing essential goods and services (such as: food, foodstuffs, pharmaceuticals; petrol and oil; electricity; water; fuel, etc.); banks, treasuries, service providers directly related to banking activities and supporting businesses (such as notaries, lawyers, registry, registration of secured transactions, etc.), securities, postal, telecommunications, services supporting transportation, import and export of goods, medical examination and treatment, funeral, etc. Heads of the above-mentioned establishments shall ensure absolute safety and fully implement pandemic prevention measures.

- Convenience stores are allowed to operate but must comply with the regulations on prevention and control of the COVID-19 pandemic, not serve more than 10 people at a time and keep safe distance while waiting for payment.

- Food and beverage service establishments may operate but must not serve on-site, only takeaway and delivery services are allowed. The delivery person must ensure full pandemic prevention and control measures, especially wearing a mask and keeping a distance of 02 meters while waiting to pick up the goods.

- Food processing establishments, including restaurants, ready-to-eat food stalls, ready-to-eat meal establishments, canteens and collective kitchens are allowed to operate but must comply with the instructions of the Food Safety Management Board of the City.

- Restaurants in hotels may operate, but beer, liquor and alcohol drinks are not allowed. It is required to arrange well-ventilated seats, ensure the distance of at least 02 meters from others, not serve more than 10 people at a time, and strictly follow pandemic prevention and control measures according to regulations of health agencies.

- Urgent activities of the health sector such as blood donation organization should continue to be implemented, and pandemic prevention and control should be taken in accordance with regulations of the health sector during the implementation process.

2. The people in the City are requested to keep calm, trust and support measures to prevent and control the pandemic, cooperate with the City government, seriously comply with the requirements and measures to prevent and control the COVID-19 pandemic according to the 5K guidance of the Ministry of Health, especially wearing masks in public places and workplaces, avoiding going out unless absolutely necessary. People over 60 years old should stay at home all the time. The people should avoid visiting to medical examination and treatment establishments except in cases of absolute necessity and keep a minimum distance of 02 meters from others in public places.

The people in the City are requested to visit medical examination and treatment establishments for examination and screening as prescribed when showing any symptoms or having any epidemiological factors relating to COVID-19; medical declaration must be carried out honestly, avoiding the concealment of disease.

3. People’s Committees of Thu Duc City and districts must not be subjective or lose vigilance; continue to strictly adhere to the following principles: Prevention - Detection - Isolation - Zoning - Suppression (especially focusing on detection stage)”; promote the spirit of “every citizen is a soldier fighting against the pandemic”; the people must self-consciously protect themselves and their families against the risk of pandemic; continue to strictly implement the instructions in Section 14 of the Official Dispatch No. 1749/UBND-VX dated May 30, 2021 of the City People's Committee; strengthen the inspection, control and strictly handle cases of violation.

People’s Committees of Thu Duc City and districts shall, based on the Decision No. 2686/QD-BCDQG dated May 31, 2021 of the National Steering Committee for COVID-19 Prevention and Control, promulgating “the guidance on assessment of risk level and administrative measures in COVID-19 pandemic prevention and control”, implement, assess and forecast the risk according to 04 levels “very high risk”, “high risk” “moderate risk” and “new normal” for each area, prepare situation and solutions for each risk level, applied to the extent consistent with the results of epidemiological investigations to ensure dual goals.

4. The Department of Health shall

- Strengthen the direction of clinics and hospitals to strictly implement procedures and management, to cross-infection in medical examination and treatment establishments; apply electronic medical declaration; strictly control, require mandatory medical declaration for everyone when entering medical examination and treatment establishments; allow only one caregiver per patient; stop the visiting of patients at hospitals; promulgate strict regulations on patient admission. In case of detecting any COVID-19 case in the inpatient area of a hospital, the entire hospital shall be blocked until the situation is under control. Upon detecting any suspected cases by screening, the hospital must stop receiving patients for disinfecting and cleaning such areas.

- Maximize the testing capacity of the City's medical establishments and coordinate with the central medical establishments located in the City and private hospitals; deploy information technology software to manage and coordinate the testing with the motto of “speed and focused testing”, for timely pandemic prevention.

- Arrange adequate human resources and plans for pandemic prevention and control, ensuring readiness to respond to pandemic on a large scale; proactively develop a response plan to combat the pandemic with 5,000 infected cases; prepare supplies, equipment, drugs, biological products, chemicals according to the motto “5 on the spot”; prepare treatment establishments that can receive large numbers of infected cases: Assign 07 hospitals of the City to provide treatment for COVID-19 patients with 2,000 patient beds, 1,000 resuscitation beds and 1,000 mechanical ventilators (including Cho Ray Hospital, Hospital for Tropical Diseases, Cu Chi Field Hospital, Can Gio COVID-19 Treatment Hospital, Children Hospital 2 and Pham Ngọc Thach Hospital); establish more field hospitals with total capacity of 3,000 beds.

5. The Department of Transport is assigned to coordinate with relevant units in organizing the inspection and supervision of the strict implementation of directions specified in Section 7 of the Official Dispatch No. 1749/UBND-VX dated May 30, 2021 of the City People’s Committee; actively monitor and decide the operation of road transportation routes in accordance with practical situation or directions of the competent authorities and report to the Ho Chi Minh City People’s Committee.

6. The Department of Industry and Trade is assigned to direct market systems in the City, especially the Ho Chi Minh City Union of Trading Cooperatives (Saigon Co.op) to:

- Increase the adequate supply of goods, stabilize prices to serve the people, prevent shortage of goods; encourage online purchases.

- Ensure the distance at the supermarket systems in the City in the direction of dividing in batches, regulating the number of customers in and out of the supermarket appropriately, avoid mass gatherings at the cashier; carry out medical declaration procedures and check body temperature for all people entering and leaving the supermarket.

- Keep the temperature of air conditioners at supermarkets and convenience stores not lower than 250C while ensuring ventilation, hygiene and preservation of goods.

7. Regarding the working methods of state agencies and units: Continue following guidelines in the Official Dispatch No. 1803/UBND-VX dated June 03, 2021 of the Ho Chi Minh City People’s Committee. The Department of Home Affairs is requested to advice to adjust a number of contents according to the development of pandemic and the applicable social distancing measure.

Companies, enterprises and corporations, including foreign-invested companies are encouraged to minimize direct activities, and change the way of working to online working, only go to offices only when necessary.

8. The City Police Department, the Department of Health, the Department of Information and Communications, People’s Committees of Thu Duc City and districts are assigned to strictly handle, including handle according to criminal law cases of reporting untruthful information, failing to make medical declarations, making untruthful medical declarations, evading, opposing or failing to comply with quarantine measures in accordance with law provisions.

9. The Department of Planning and Investment is assigned to assume the prime responsibility and coordinate with the Department of Labor, Invalids and Social Affairs, the Department of Industry and Trade, the Department of Finance, the Department of Health and relevant units in, urgently submitting the City People’s Council to adopt a number of policies and regimes, serving the COVID-19 pandemic prevention and control, and supporting the people, enterprises, organizations and individuals affected by COVID-19 pandemic in Ho Chi Minh City.

10. The Department of Information and Communications is assigned to continue promoting communication on COVID-19 pandemic prevention and control on the mass media and social networking platforms, focusing on information about positive results, models, practices and the spirit of community cooperation in the prevention and control of COVID-19 pandemic; instruct the people not to comment or share information relating to the COVID-19 pandemic that has not been announced by functional agencies to avoid public confusion.

Heads of Departments, sectors and branches; Chairpersons of People’s Committees of Thu Duc City and districts are requested to strictly implement this Official Dispatch and take responsibilities before the Ho Chi Minh City People’s Committee for any violations within their units and localities./.

 

 

FOR THE CHAIRPERSON
THE DEPUTY VICE-CHAIRPERSON

 
Duong Anh Duc

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Nâng cao để xem đầy đủ bản dịch. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây.
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản này chưa có Chỉ dẫn thay đổi nên chưa có Nội dung MIX, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi
1900.6192 hoặc gửi câu hỏi tại đây

Tải ứng dụng LuatVietnam Miễn phí trên

Văn bản cùng lĩnh vực