Công văn 1899/SGDĐT-CTrTT Đà Nẵng 2020 thực hiện giải pháp phòng, chống dịch COVID-19

Thuộc tính Nội dung VB gốc Liên quan Hiệu lực Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

UBND THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
_________

Số: 1899/SGDĐT-CTrTT
V/v: Tăng cường thực hiện các giải pháp phòng, chống dịch COVID-19

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________

Đà Nẵng, ngày 24 tháng 7 năm 2020

 

 

 

Kính gửi:

- Phòng giáo dục và đào tạo các quận, huyện;
- Các trường, trung tâm trực thuộc Sở;
- Các trường đại học ngoài công lập.

 

 

Nhằm tăng cường thực hiện các giải pháp phòng, chống dịch COVID-19, Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu, thủ trưởng các đơn vị, trường học thực hiện những nội dung sau:

1. Tiếp tục thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Thành ủy, UBND thành phố và Sở Giáo dục và Đào tạo về phòng, chống dịch COVID-19.

2. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ quản lý, giáo viên, giảng viên, nhân viên, học sinh, học viên, sinh viên trong phòng, chống dịch COVID-19 với tinh thần nghiêm túc, không chủ quan, không buông lỏng các chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 của Chính phủ, Bộ Y tế và các cơ quan chức năng liên quan.

3. Đảm bảo cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế, vệ sinh môi trường như: thiết bị đo thân nhiệt, khẩu trang, nước sát khuẩn, nơi rửa tay bằng nước sạch có xà phòng, nước uống theo quy định; các phương án bảo đảm sức khỏe theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

4. Tiếp tục thực hiện việc đo thân nhiệt, rửa tay bằng xà phòng, nước sát khuẩn, đeo khẩu trang… trong quá trình thực hiện nhiệm vụ thu nhận hồ sơ tuyển sinh năm học 2020-2021.

5. Thực hiện đúng các yêu cầu về phòng, chống dịch COVID-19 đối với cán bộ, giáo viên, giảng viên, học sinh, học viên, sinh viên, khách đến làm việc, liên hệ công tác, học tập, sinh hoạt tại các cơ sở giáo dục.

6. Các trường có đặt điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020 đảm bảo đầy đủ thiết bị đo thân nhiệt, khẩu trang, dung dịch sát khuẩn… thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19, đảm bảo an toàn cho cán bộ coi thi, nhân viên bảo vệ, phục vụ, thí sinh dự thi.

Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu thủ trưởng các đơn vị, trường học khẩn trương triển khai thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ Giáo dục và Đào tạo;
- Thành ủy, HĐND, UBND thành phố;
- Các Sở: Y tế, TT&TT;
- UBND các quận, huyện;
- GĐ, PGĐ;
- Lưu: VT, CTrTT.

GIÁM ĐỐC
Lê Thị Bích Thuận

 

 

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Thuộc tính văn bản
Công văn 1899/SGDĐT-CTrTT của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Đà Nẵng về việc tăng cường thực hiện các giải pháp phòng, chống dịch COVID-19
Cơ quan ban hành: Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Đà Nẵng Số công báo: Đang cập nhật
Số hiệu: 1899/SGDĐT-CTrTT Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Công văn Người ký: Lê Thị Bích Thuận
Ngày ban hành: 24/07/2020 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề , Y tế-Sức khỏe
Tải văn bản

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản cùng lĩnh vực