Công văn 18959/QLD-KD của Cục Quản lý Dược báo cáo số liệu thống kê về tình hình sản xuất, xuất nhập khẩu thuốc

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Ghi chú

thuộc tính Công văn 18959/QLD-KD

Công văn 18959/QLD-KD của Cục Quản lý Dược báo cáo số liệu thống kê về tình hình sản xuất, xuất nhập khẩu thuốc
Cơ quan ban hành: Cục Quản lý DượcSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:18959/QLD-KDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Công vănNgười ký:Nguyễn Tất Đạt
Ngày ban hành:05/11/2014Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe, Thực phẩm-Dược phẩm
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC
_____________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________

Số: 18959/QLD-KD
V/v báo cáo số liệu thống kê về tình hình sản xuất, XNK thuốc

Hà Nội, ngày 05 tháng 11 năm 2014

 
 

Kính gửi:

- Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Các cơ sở xuất khẩu, nhập khẩu, sản xuất thuốc, vắc xin, sinh phẩm y tế (Sau đây gọi tắt là các cơ sở).

 

Trong thời gian qua, việc báo cáo chậm, báo cáo không đầy đủ theo quy định của các cơ sở xuất khẩu, nhập khẩu, sản xuất thuốc, vắc xin, sinh phẩm y tế đã gây khó khăn cho công tác thống kê phục vụ quản lý và quy hoạch ngành Dược.

Căn cứ các quy định về chế độ báo cáo việc sản xuất, xuất khẩu, nhập khẩu thuốc, vắc xin, sinh phẩm y tế tại Thông tư số 47/2010/TT-BYT ngày 29/12/2010 của Bộ Y tế hướng dẫn hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu thuốc và bao bì tiếp xúc trực tiếp với thuốc; Thông tư số 16/2011/TT-BYT ngày 19/04/2011 của Bộ Y tế quy định nguyên tắc sản xuất thuốc từ dược liệu và lộ trình áp dụng nguyên tắc, tiêu chuẩn Thực hành tốt sản xuất thuốc (GMP) đối với cơ sở sản xuất thuốc từ dược liệu; Cục Quản lý Dược đề nghị như sau:

1. Các cơ sở báo cáo giá trị sản xuất, xuất khẩu, nhập khẩu thuốc, vắc xin, sinh phẩm y tế năm 2014 (số liệu thực hiện đến hết ngày 31/10/2014 và ước thực hiện cả năm 2014).

Báo cáo bằng văn bản gửi về Cục Quản lý Dược (địa chỉ: 138A Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội) và đồng thời gửi bản báo cáo bằng file điện tử (sử dụng phần mềm MS. Excel hoặc MS. Word) về địa chỉ email: [email protected] trước ngày 30/11/2014.

Mẫu báo cáo được đăng tải trên website của Cục Quản lý Dược, theo địa chỉ: http://www.dav.gov.vn/ Biểu mẫu báo cáo KD dược.

2. Sở Y tế đôn đốc, chỉ đạo các cơ sở trên địa bàn thực hiện nghiêm túc và kịp thời các nội dung tại Công văn này. Cục Quản lý Dược sẽ tạm ngừng tiếp nhận hồ sơ đăng ký thuốc, tạm ngừng cấp số đăng ký thuốc, tạm ngừng tiếp nhận và xét duyệt đơn hàng xuất khẩu, nhập khẩu thuốc và đề nghị Sở Y tế xem xét tạm dừng hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu đối với các cơ sở không thực hiện chế độ báo cáo theo yêu cầu tại Công văn này.

Mọi thông tin đề nghị liên hệ Phòng Quản lý kinh doanh Dược theo số điện thoại 04.38461525, email: [email protected].

Cục Quản lý Dược thông báo để các Đơn vị triển khai thực hiện./.

 

 Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục trưởng Trương Quốc Cường (để b/cáo);
- Website Cục Quản lý Dược;
- Lưu: VT, KD (HH).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Tất Đạt

 

Đơn vị báo cáo:

 

Nơi nhận báo cáo:  Cục Quản lý Dược – Bộ Y tế

 

......, ngày       tháng        năm 2014

 

BÁO CÁO SẢN XUẤT, XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU THUỐC

I. Thông tin chung

1. Tên doanh nghiệp:

2. Địa chỉ liên hệ:

- Số điện thoại:                                                              Fax:

- Họ và tên người lập báo cáo:

Điện thoại di động:

3. Loại hình và phạm vi kinh doanh của doanh nghiệp (đánh dấu vào ô thích hợp):

Loại hình và phạm vi kinh doanh

Nguyên liệu hóa dược

Dược liệu để sản xuất thuốc

Thuốc thành phẩm do đơn vị sản xuất

Thuốc thành phẩm không do đơn vị sản xuất

Vắc xin

Sinh phẩm y tế

Sản xuất

 

 

 

 

 

 

Xuất khẩu

 

 

 

 

 

 

Nhập khẩu

 

 

 

 

 

 

Buôn bán

 

 

 

 

 

 

Dịch vụ bảo quản

 

Dịch vụ kiểm nghiệm

 

Khác (đề nghị ghi rõ)

 

4. Cơ cấu vốn của doanh nghiệp (tính đến hết ngày 31/10/2014):

- Tổng số vốn kinh doanh (triệu đồng):

Trong đó:

- Tỷ lệ vốn nhà nước (%):

- Tỷ lệ vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (%):

- Tỷ lệ góp vốn của cổ đông trong nước (không phải của nhà nước) (%):

- Tỷ lệ góp vốn của cổ đông nước ngoài thông qua sàn chứng khoán (%):

- Tỷ lệ nguồn vốn khác (nếu có) (%):

II. Báo cáo tổng quát sản xuất thuốc

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT

Doanh thu sản xuất thuốc

Thực hiện 2013

2014

Ghi chú

Thực hiện đến 31/10/2014

Ước thực hiện cả năm 2014

1.

Sản xuất nguyên liệu

 

- Nguyên liệu hóa dược

 

 

 

 

 

- NL sản xuất vắc xin, SPYT

 

 

 

 

 

Tổng:

 

 

 

 

2.

Sản xuất thành phẩm

 

- Thuốc hóa dược

 

 

 

 

 

- Thuốc từ dược liệu

 

 

 

 

 

- Vắc xin

 

 

 

 

 

- Sinh phẩm y tế

 

 

 

 

 

Tổng:

 

 

 

 

III. Báo cáo xuất khẩu, nhập khẩu thuốc:

Đơn vị tính: 1.000 USD

TT

Doanh thu xuất khẩu, nhập khẩu

Thực hiện 2013

2014

Ghi chú

Thực hiện đến 31/10/2014

Ước thực hiện cả năm 2014

1.

Xuất khẩu nguyên liệu

 

- Nguyên liệu hóa dược

 

 

 

 

 

- Dược liệu để sản xuất thuốc

 

 

 

 

 

- NL sản xuất vắc xin, SPYT

 

 

 

 

 

Tổng:

 

 

 

 

2.

Xuất khẩu thành phẩm

 

- Thuốc hóa dược

 

 

 

 

 

- Thuốc từ dược liệu

 

 

 

 

 

- Vắc xin

 

 

 

 

 

- Sinh phẩm y tế

 

 

 

 

 

Tổng:

 

 

 

 

3.

Nhập khẩu nguyên liệu

 

- Nguyên liệu hóa dược

 

 

 

 

 

- Dược liệu để sản xuất thuốc

 

 

 

 

 

- NL sản xuất vắc xin, SPYT

 

 

 

 

 

Tổng:

 

 

 

 

4.

Nhập khẩu thành phẩm

 

- Thuốc hóa dược

 

 

 

 

 

- Thuốc từ dược liệu

 

 

 

 

 

- Vắc xin

 

 

 

 

 

- Sinh phẩm y tế

 

 

 

 

 

Tổng:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Người lập biểu

Thủ trưởng đơn vị
(Ký tên, đóng dấu)

 

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Thông báo 323/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị của Thành phố Hà Nội sơ kết 6 tháng đầu năm thực hiện Đề án 06; đánh giá kết quả thí điểm lập hồ sơ sức khỏe điện tử, cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID và công bố vận hành một số nền tảng, ứng dụng của Đề án 06

Thông báo 323/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị của Thành phố Hà Nội sơ kết 6 tháng đầu năm thực hiện Đề án 06; đánh giá kết quả thí điểm lập hồ sơ sức khỏe điện tử, cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID và công bố vận hành một số nền tảng, ứng dụng của Đề án 06

Y tế-Sức khỏe, Tư pháp-Hộ tịch, Thông tin-Truyền thông

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi