Công văn 1729/CV-BCĐQG 2020 tạm ngừng chuyển tuyến về Bệnh viện Bạch Mai

Thuộc tính Nội dung VB gốc Liên quan Hiệu lực Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

BAN CHỈ ĐẠO QUỐC GIA PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19
__________

Số: 1729/CV-BCĐQG
V/v: Tạm ngừng chuyển tuyến và tiếp nhận người bệnh về BV Bạch Mai

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

______________________

Hà Nội, ngày 30 tháng 3 năm 2020

 

 

 

Kính gửi:           

- Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai

- Giám đốc các Bệnh viện trực thuộc Bộ (KV các tỉnh Phía Bắc)

- Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố (KV các tỉnh Phía Bắc)

 

Trước tình trạng phát hiện một số người bệnh và nhân viên y tế tại Bệnh viện Bạch Mai nhiễm SARS-CoV-2, Bộ Y tế đã có thông báo cách ly y tế đối với toàn bộ Bệnh viện Bạch Mai bắt đầu từ 0h00 ngày 28/3/2020. Thực hiện quy định này, Ban chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 đề nghị Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai, Giám đốc các Bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế và Sở Y tế các tỉnh khu vực phía Bắc thực hiện và chỉ đạo các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trực thuộc thực hiện:

- Tạm ngừng tiếp nhận người bệnh mới tới đăng ký khám bệnh, chữa bệnh nội trú, ngoại trú tại Bệnh viện Bạch Mai. Chỉ tập trung duy trì chăm sóc, điều trị cho những người bệnh nội trú đang được cách ly y tế tại bệnh viện.

- Các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có người bệnh nặng vượt quá khả năng chuyên môn sẽ chuyển người bệnh tới các bệnh viện đầu ngành đã được quy định tại Quyết định số 4026/QĐ-BYT ngày 20/10/2010 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc quy định phân công công tác chỉ đạo tuyến trong lĩnh vực khám, chữa bệnh; và các bệnh viện tuyến cuối trên địa bàn thành phố Hà Nội.

- Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai chỉ đạo các thầy thuốc, chuyên gia của bệnh viện hỗ trợ chuyên môn cho các bệnh viện này thông qua hình thức hội chẩn trực tuyến khi có đề nghị hỗ trợ từ các bệnh viện.

Đề nghị Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai và giám đốc các đơn vị liên quan nghiêm túc triển khai thực hiện và báo cáo về Bộ Y Tế (Cục Quản lý Khám, chữa bệnh)./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- PTTg Vũ Đức Đam, Trưởng BCĐ (để báo cáo);
- Các thành viên BCĐ;
- Bảo hiểm xã hội Việt Nam (để phối hợp);
- BYT: YTDP, KCB, QLD, MT, KHTC, TBCT, TTKT, PC, VPB;
- Lưu: VT, BCĐQG, BYT (KCB) (3).

KT. TRƯỞNG BAN
PHÓ TRƯỞNG BAN


 

Nguyễn Trường Sơn
Thứ trưởng Bộ Y tế

 

 

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản cùng lĩnh vực