Công văn 1654/BYT-KH-TC đề nghị cung cấp vật tư y tế phòng chống dịch COVID

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ Y TẾ

_____

Số: 1654/BYT-KH-TC

V/v Đề nghị cung cấp số lượng và giá bán vật tư y tế phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 cho Bộ Y tế.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________

Hà Nội, ngày 27 tháng 3 năm 2020

 

 

 

Kính gửi: Các đơn vị sản xuất, cung ứng khẩu trang y tế, khẩu trang N95 và tương đương, bộ trang phục chống dịch, bộ trang phục Tyvek (hoặc tương đương)

 

Bộ Y tế đánh giá cao sự nỗ lực, trách nhiệm xã hội của các đơn vị cung ứng vật tư y tế trong thời gian vừa qua đã vượt qua các khó khăn để bảo đảm nguồn cung vật tư y tế cho ngành y tế và nhu cầu của người dân trong phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Tại Thông báo số 122/TB-VPCP ngày 24/3/2020 của Văn phòng Chính phủ thông báo Kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19, trong đó Thủ tướng Chính phủ đã giao Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Công Thương quyết định việc mua sắm khẩu trang y tế, bảo đảm cung cấp đủ cho cơ sở y tế; đồng thời Thủ tướng Chính phủ đã yêu cầu các doanh nghiệp sản xuất khẩu trang y tế chỉ cung ứng khẩu trang cho Bộ Y tế và cơ sở y tế.

Thực hiện nhiệm vụ Thủ tướng Chính phủ giao, để bảo đảm khẩu trang cung ứng cho các cơ sở y tế, đáp ứng kịp thời cho công tác phòng, chống dịch, bệnh COVID-19, Bộ Y tế đề nghị Quý Công ty bán cho Bộ Y tế tối thiểu 70% số lượng khẩu trang y tế sản xuất được và một số loại vật tư y tế khác mà công ty sản xuất (nếu có) như: khẩu trang N95 (hoặc tương đương), bộ trang phục chống dịch 7 món, bộ Tyvek (hoặc tương đương), sinh phẩm chẩn đoán (test kit) theo Bản chào giá (kèm thuyết minh cơ cấu giá) và số lượng các mặt hàng bán cho Bộ Y tế từ tháng 3 đến tháng 5/2020 (số còn lại yêu cầu các Công ty chỉ bán cho các cơ sở y tế theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo 122/TB-VPCP kèm theo).

Bản chào giá và thuyết minh cơ cấu giá đề nghị gửi về Bộ Y tế trước 09h ngày 31/03/2020, địa chỉ cụ thể: Vụ Kế hoạch - Tài chính - Bộ Y tế, số 138 A Giảng Võ - Quận Ba Đình- Hà Nội, điện thoại liên hệ 04262732319 đồng thời gửi file mềm trước về địa chỉ email: ninhhoaithu@yahoo.com, hungbyt@gmail.com.

Đề nghị Quý Công ty phát huy vai trò, trách nhiệm để tăng cường sản xuất, cam kết cung cấp và gửi bản chào giá về Bộ Y tế đúng thời hạn nêu trên để chung tay cùng ngành y tế và nhân dân cả nước trong công cuộc phòng, chống dịch, bệnh COVID-19.

Bộ Y tế xin trân trọng cảm ơn./.

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- PTT. Vũ Đức Đam (để b/c);

- Các đ/c Thứ trưởng (để phối hợp);

- Bộ Tài chính, Bộ Công Thương;

- Vụ TTB-CTYT, Cục QL KCB, Cục YTDP;

- Vụ TTTĐKT (để thông báo);

- Website Bộ Y tế;

- VTV, các phương tiện thông tin đại chúng;

- Báo đấu thầu;

- Lưu: VT, KH-TC.

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

 

 

 

 

 

Trương Quốc Cường

 

CÔNG TY/ĐƠN VỊ SẢN XUẤT …..

Phụ lục số: 01

 

 

BẢN CHÀO GIÁ VÀ SỐ LƯỢNG BÁN CHO BỘ Y TẾ, THỜI GIAN GIAO HÀNG
(Kèm theo Công văn Số 1654/BYT-KHTC ngày 27 tháng 3 năm 2020 của Bộ Y tế)

 

1. Số lượng cam kết bán cho Bộ Y tế tối thiểu 70% năng lực sản xuất hiện tại;

2. Giá bán (bao gồm các loại thuế, phí và giao hàng tại kho của Bộ Y tế tại Hà Nội, Đà Nẵng và TP Hồ Chí Minh

ST T

Tên, chủng loại sản phẩm, hàng hóa

Quy cách chất lượng

Năng lực sản giá

Đơn vị tính

Giá bán

(đồng/

c hiếc hoặc đ/bộ)

Số

lượng cam kết bán cho Bộ Y tế

Tiến độ giao hàng

Giao từ 31/3- 5/4/2020

Giao từ 6-

15/4/2020

Giao từ 16-

30/4/2020

Giao từ 1-

15/5/2020

Giao từ 16-

31/5/2020

I

Khẩu trang y tế các loại

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Khẩu trang y tế >= 03 lớp tiệt trùng

 

 

Chiếc

 

 

 

 

 

 

 

2

Khẩu trang y tế >= 03 lớp không tiệt trùng

 

 

Chiếc

 

 

 

 

 

 

 

II

Khẩu trang N95 hoặc tương đương (chào chi tiết theo từng chủng loại)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

Chiếc

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

Chiếc

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III

Bộ trang phục chống dịch các loại

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Bộ trang phục chống dịch (07 món, gồm: quần liền áo, bốt, mũ, kính, găng tay, khẩu trang y tế)

 

 

Bộ

 

 

 

 

 

 

 

2

Bộ trang phục chống dịch Tyvek hoặc tương đương

 

 

Bộ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                              …, ngày … tháng 3 năm 2020
                                                                                                                         GIÁM ĐỐC

 

Ký tên, đóng dấu

 

CÔNG TY/ĐƠN VỊ SẢN XUẤT …..

Phụ lục số: 02

 

 

BẢNG TỔNG HỢP TÍNH GIÁ VỐN, GIÁ BÁN HÀNG HÓA, DỊCH VỤ

 

Số TT

Khoản mục chi phí

ĐVT

Lượng

Đơn giá

Thành tiền

1

Chi phí sản xuất:

 

 

 

 

1.1

Chi phí nguyên liệu, vật liệu trực tiếp

 

 

 

 

 

Vải lọc

 

 

 

 

 

Màng lọc

 

 

 

 

 

Nẹp

 

 

 

 

 

Thun

 

 

 

 

 

Vải không dệt....

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2

Chi phí nhân công trực tiếp

 

 

 

 

1.3

Chi phí sản xuất chung:

 

 

 

 

a

Chi phí nhân viên phân xưởng

 

 

 

 

b

Chi phí vật liệu

 

 

 

 

c

Chi phí dụng cụ sản xuất

 

 

 

 

d

Chi phí khấu hao TSCĐ

 

 

 

 

đ

Chi phí dịch vụ mua ngoài

 

 

 

 

e

Chi phí bằng tiền khác

 

 

 

 

 

Tổng chi phí sản xuất:

 

 

 

 

2

Chi phí bán hàng

 

 

 

 

3

Chi phí quản lý doanh nghiệp

 

 

 

 

4

Chi phí tài chính

 

 

 

 

 

Tổng giá thành toàn bộ

 

 

 

 

5

Lợi nhuận dự kiến

 

 

 

 

 

Giá bán chưa thuế

 

 

 

 

6

Thuế tiêu thụ đặc biệt (nếu có)

 

 

 

 

7

Thuế giá trị gia tăng (nếu có)

 

 

 

 

 

Giá bán (đã có thuế)

 

 

 

 

 

 

                                                                      ..., ngày …tháng 3 năm 2020

GIÁM ĐỐC

 

 

 

Ký tên, đóng dấu

thuộc tính Công văn 1654/BYT-KH-TC

Công văn 1654/BYT-KH-TC của Bộ Y tế về việc đề nghị cung cấp số lượng và giá bán vật tư y tế phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 cho Bộ Y tế
Cơ quan ban hành: Bộ Y tếSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:1654/BYT-KH-TCNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Công vănNgười ký:Trương Quốc Cường
Ngày ban hành:27/03/2020Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Y tế-Sức khỏe , COVID-19
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi