Công văn 163/TTg-KGVX 2023 thực hiện Nghị quyết 80/2023/QH15 của Quốc hội

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Ghi chú

thuộc tính Công văn 163/TTg-KGVX

Công văn 163/TTg-KGVX của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện Nghị quyết 80/2023/QH15 của Quốc hội
Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:163/TTg-KGVXNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Công vănNgười ký:Trần Hồng Hà
Ngày ban hành:18/03/2023Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe, COVID-19
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
_______

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

__________________________

Số: 163/TTg-KGVX
V/v thực hiện Nghị quyết số 80/2023/QH15 của Quốc hội

Hà Nội, ngày 18 tháng 3 năm 2023

Kính gửi:

- Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ;
- Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Ngày 09 tháng 01 năm 2023, Quốc hội thông qua Nghị quyết số 80/2023/QH15 về việc tiếp tục thực hiện một số chính sách trong phòng, chống dịch COVID-19 và sử dụng giấy đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc hết thời hạn hiệu lực từ ngày 01/01/2023 đến ngày 31/12/2024 (sau đây gọi tắt là Nghị quyết số 80/2023/QH15). Để bảo đảm triển khai kịp thời, có hiệu quả Nghị quyết số 80/2023/QH15, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu:

1. Bộ Y tế:

a) Chủ trì hướng dẫn thực hiện khoản 1 và khoản 2 Điều 2 Nghị quyết số 80/2023/QH15, hoàn thành trước ngày 15 tháng 4 năm 2023;

b) Hướng dẫn việc rà soát, tổng hợp và phương án xử lý số lượng thuốc, vật tư, hoá chất sinh phẩm, trang thiết bị đã mua sắm cao hơn, hoàn thành trước ngày 01 tháng 7 năm 2023;

c) Trình Chính phủ trước ngày 01 tháng 7 năm 2023 phương án sử dụng số thuốc, vật tư, hoá chất sinh phẩm, trang thiết bị đã mua từ ngân sách nhà nước cho khám bệnh, chữa bệnh COVID-19 chuyển sang khám bệnh, chữa bệnh thông thường;

d) Hướng dẫn việc rà soát, tổng hợp và phương án xử lý số lượng mua sắm thuốc, vật tư, hoá chất, trang thiết bị phục vụ công tác phòng, chống COVID-19 đã thực hiện dưới các hình thức tạm ứng, vay, mượn, huy động và tiếp nhận tài trợ, viện trợ, hoàn thành trước ngày 01 tháng 7 năm 2023; phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn, xử lý theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền hướng dẫn, giải quyết để bảo đảm đáp ứng yêu cầu khám bệnh, chữa bệnh COVID-19 và quyền, lợi ích của người bệnh, cơ sở y tế.

2. Bộ Tài chính:

a) Chủ trì hướng dẫn thực hiện khoản 3 Điều 2 Nghị quyết số 80/2023/QH15;

b) Phối hợp với Bộ Y tế hướng dẫn, xử lý các vướng mắc trong việc: (1) thanh toán, quyết toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh cho người bệnh COVID-19; (2) thực hiện chế độ, chính sách cho các đối tượng tham gia phòng, chống COVID-19; (3) mua sắm thuốc, vật tư, hoá chất, trang thiết bị phục vụ công tác phòng, chống COVID-19 dưới các hình thức tạm ứng, vay, mượn, huy động và tiếp nhận tài trợ, viện trợ; (4) mua sắm với số lượng cao hơn nhu cầu thực tế; (5) việc sử dụng số thuốc, vật tư, hoá chất sinh phẩm, trang thiết bị đã mua từ ngân sách nhà nước cho khám bệnh, chữa bệnh COVID-19 chuyển sang khám bệnh, chữa bệnh thông thường.

3. Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn theo thẩm quyền và tham mưu cho cấp có thẩm quyền thực hiện khoản 2 Điều 5 Nghị quyết số 80/2023/QH15 phần nội dung thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ.

4. Bộ Tư pháp tổng hợp, đề xuất đưa vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh các dự án luật, pháp lệnh, văn bản quy phạm pháp luật có liên quan, bảo đảm bảo hành lang pháp lý triển khai Nghị quyết số 80/2023/QH15.

5. Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương:

a) Rà soát, thực hiện theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ các văn bản đã được ban hành theo Nghị quyết số 30/2021/QH15 (trừ các nội dung quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành được tiếp tục thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 4 của Nghị quyết số 80/2023/QH15) để thực hiện hiệu quả, đúng thời hạn Nghị quyết số 80/2023/QH15, hoàn thành trước ngày 01 tháng 7 năm 2023;

b) Chỉ đạo, đôn đốc các cơ sở y tế, cơ quan, đơn vị thuộc thẩm quyền quản lý khẩn trương thực hiện việc thanh toán các chế độ, chính sách, chi phí phòng, chống dịch COVID-19 quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 2 Nghị quyết số 80/2023/QH15 bảo đảm đúng thời hạn, đối tượng;

c) Rà soát, tổng hợp các vướng mắc trong thanh toán, quyết toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh cho người bệnh COVID-19, các chế độ, chính sách cho các đối tượng tham gia phòng, chống COVID-19 (nếu có) và khẩn trương xử lý, giải quyết theo thẩm quyền hoặc kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền để giải quyết.

6. Trường hợp có khó khăn, vướng mắc, phát sinh các vấn đề vượt thẩm quyền thì các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền giải quyết.

Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương gửi kết quả thực hiện Nghị quyết số 80/2023/QH15 về Bộ Y tế trước ngày 01 tháng 12 năm 2023 để tổng hợp, báo cáo Chính phủ./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Ủy ban Xã hội của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Các bộ, CQ ngang bộ, CQ thuộc CP;
- UBND tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Thành viên BCĐQG PCD COVID-19;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc;
- Lưu: VT, KGVX (2). Q

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Trần Hồng Hà

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi