Công văn 155/BGTVT-CYT thực hiện Bản đồ chung sống an toàn với COVID-19 với phương tiện

Thuộc tính Nội dung VB gốc Tiếng Anh Liên quan Hiệu lực Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 155/BGTVT-CYT
V/v: Triển khai thực hiện Bản đồ chung sống an toàn với COVID - 19 đối với các phương tiện vận tải hành khách

Hà Nội, ngày 07 tháng 01 năm 2021

 

 

 

Kính gửi:

- Các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ;
- Sở Giao thông vận tải các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Sở Giao thông vận tải - Xây dựng Lào Cai;
- Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam.

 

 

Thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam tại cuộc họp Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống Covid-19 ngày 31 tháng 12 năm 2020 về việc khẩn trương thực hiện “Bản đồ chung sống an toàn với dịch COVID-19” đối với các phương tiện giao thông công cộng, theo đó trước mắt phải xây dựng các tiêu chí đánh giá an toàn về COVID-19 đối với các phương tiện vận chuyển (tàu hỏa, tàu thủy, xe khách tuyến cố định, xe buýt, xe taxi...) và các nhà ga, bến tàu, bến xe, cảng… để cập nhật thông tin lên ứng dụng “An toàn COVID -19” và website antoancovid.vn, Bộ Giao thông vận tải (GTVT) chỉ đạo và yêu cầu các cơ quan, đơn vị khẩn trương thực hiện một số nhiệm vụ, cụ thể như sau:

1. Nghiên cứu, truyền thông rộng rãi về ứng dụng “An toàn COVID - 19” và website antoancovid.vn

1.1. Mục đích và sự cần thiết của ứng dụng “An toàn COVID -19” và website antoancovid.vn

Bản đồ chung sống an toàn với COVID-19 (trên ứng dụng “An toàn COVID -19” và website antoancovid.vn) được xây dựng để đảm bảo chung sống an toàn với dịch COVID-19 tại các địa điểm công cộng (Trường học, Bệnh viện, Bến tàu, Bến xe, Nhà ga, trên các phương tiện giao thông công cộng...) trên toàn quốc. Bản đồ cung cấp thông tin công khai được cập nhật liên tục hàng ngày từ các địa điểm công cộng này. Mức độ an toàn tại từng cơ sở, khu vực (quận huyện, tỉnh, thành phố) được phân biệt bằng màu sắc để cung cấp hình ảnh khách quan, nhanh chóng, sinh động tới từng người dân, cán bộ, lãnh đạo theo dõi trên bản đồ.

Đồng thời, với thông tin cung cấp trên bản đồ chung sống an toàn với COVID-19, các lãnh đạo các địa phương, lãnh đạo các đơn vị kiểm soát, chỉ đạo việc thực hiện đảm bảo an toàn phòng, chống dịch trên phạm vi từng khu vực, từng cơ sở, đơn vị mình quản lý.

Bộ đánh giá đảm bảo an toàn phòng, chống dịch COVID-19 được các lãnh đạo, cán bộ, cá nhân tại từng cơ sở thực hiện trên Ứng dụng An toàn COVID-19. Hệ thống tiếp nhận thông tin và tự động phân tích, tính toán và đưa ra đánh giá theo màu sắc: Xanh - An toàn; Vàng - Có rủi ro; Đỏ - Không an toàn. Thông tin được công khai minh bạch trên bản đồ theo thời gian thực, người dân có thể chủ động giám sát, theo dõi và góp ý trực tiếp ngay trên bản đồ.

Trong lĩnh vực Giao thông vận tải, ứng dụng “An toàn COVID -19” nhằm phục vụ công tác phòng bệnh, sẵn sàng cho việc có dịch bệnh xảy ra tại địa phương và nhằm đánh giá các đơn vị kinh doanh vận tải đã thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 hay chưa, qua thông tin trên trang web antoancovid.vn người dân có thể nhận biết và lựa chọn doanh nghiệp/ loại phương tiện khi cần di chuyển.

1.2. Hướng dẫn cài đặt ứng dụng

- Truy cập vào trang https://antoancovid.vn/ bằng trình duyệt web.

- Nhấn chọn vào phần Hướng dẫn và thực hiện theo Hướng dẫn:

+ Hướng dẫn Đăng ký tài khoản để đăng nhập trên ứng dụng “An toàn COVID-19”.

+ Hướng dẫn sử dụng ứng dụng dành cho thiết bị di động Android và iOS.

(Các hướng dẫn được gửi kèm Công văn này).

1.3. Yêu cầu đối với các đơn vị kinh doanh khai thác (nhà ga, bến tàu, bến xe, cảng...) và các đơn vị kinh doanh vận tải hành khách:

- Bố trí người thực hiện: Người thực hiện tải ứng dụng “An toàn COVID - 19” trên thiết bị di động Android hoặc iOS (theo Hướng dẫn tại trang https://antoancovid.vn/).

- Sau khi được cung cấp tài khoản, đơn vị đăng nhập ứng dụng và thực hiện đánh giá trung thực các tiêu chí phòng chống dịch theo bảng Checklist đối với các địa điểm cố định (nhà ga, bến tàu, bến xe, cảng...) và Checklist đối với phương tiện (Các bản Checklist được gửi kèm Công văn này). Cập nhật thông tin hàng tuần (mỗi tuần 2 lần) theo Hướng dẫn tại ứng dụng.

- Sau khi người thực hiện nhập thông tin, ứng dụng sẽ tự động phân tích, tính toán và đưa ra đánh giá theo màu sắc: Xanh - An toàn; Vàng - Có rủi ro; Đỏ - Không an toàn để đánh giá địa điểm/doanh nghiệp đang ở mức độ nào. Kết quả đánh giá sẽ được hiển thị công khai trên bản đồ ở trang https://antoancovid.vn/ban-do.

* Các tổ chức, cá nhân và người dân đều có thể xem bản đồ, giám sát và theo dõi kết quả đánh giá này. Sau khi tham gia giao thông tại địa điểm (nhà ga, bến tàu, bến xe, cảng...) và trên phương tiện giao thông của đơn vị kinh doanh vận tải hành khách, người dân có thể góp ý trực tiếp hoặc phản ánh ngay trên phần mềm ứng dụng.

2. Đối tượng áp dụng

a) Lĩnh vực vận tải đường bộ:

Tổng cục Đường bộ Việt Nam chỉ đạo thực hiện đối với các đối tượng sau:

- Các đơn vị kinh doanh khai thác bến xe (áp dụng cho bến xe từ loại 1 đến loại 3).

- Các đơn vị kinh doanh tuyến cố định, xe buýt và taxi.

b) Lĩnh vực vận tải đường sắt:

Cục Đường sắt Việt Nam chỉ đạo thực hiện đối với các doanh nghiệp vận tải Đường sắt (02 doanh nghiệp) và các ga có hoạt động đón tiễn hành khách/ Bãi xếp dỡ hàng hóa có đông người lao động.

c) Lĩnh vực vận tải hàng hải và đường thủy nội địa:

Cục Hàng hải Việt Nam chỉ đạo việc thực hiện đối với các Cảng biển/Bến tàu và các tàu vận chuyển khách từ bờ ra đảo.

Cục Đường thủy nội địa Việt Nam chỉ đạo thực hiện đối với các phương tiện chuyên chở từ 13 hành khách trở lên và các bến tàu tại các thành phố lớn, các trung tâm du lịch.

3. Tổ chức thực hiện

3.1. Các Cục, Sở GTVT khẩn trương có văn bản chỉ đạo, yêu cầu các đơn vị kinh doanh vận tải hành khách, các đơn vị kinh doanh khai thác nhà ga, bến tàu, bến xe, cảng... cung cấp thông tin chi tiết gồm: tên đơn vị, địa chỉ (số nhà, phường/xã, quận/huyện, tỉnh/thành phố), điện thoại, email (theo Mẫu cung cấp thông tin gửi kèm Công văn này) và tổng hợp gửi về Trung tâm Công nghệ thông tin Bộ GTVT (địa chỉ: 80, Trần Hưng Đạo, Hà Nội) trước ngày 15/01/2021, kèm theo bản mềm gửi về địa chỉ email: chungnv@mt.gov.vn.

3.2. Trên cơ sở dữ liệu về đơn vị kinh doanh vận tải hành khách bằng xe ô tô, bến xe đã được cập nhật vào hệ thống an toàn https://antoancovid.vn/ban-do; Tổng cục Đường bộ Việt Nam khẩn trương tổ chức họp trực tuyến để tuyên truyền đến các Sở GTVT, các đơn vị có liên quan.

Thông tin chi tiết đề nghị liên hệ Trung tâm Công nghệ thông tin Bộ GTVT (số điện thoại tổng đài hỗ trợ: 1900 0318 hoặc ông Nguyễn Văn Chung, ĐT: 0978882939).

Bộ GTVT yêu cầu các cơ quan, đơn vị khẩn trương thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Văn phòng Chính phủ;
- Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam (để b/c);
- Ban Chỉ đạo Quốc gia PCD COVID-19;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Các Thứ trưởng;
- Văn phòng Bộ;
- Báo Giao thông;
- Cổng TTĐT Bộ GTVT;
- Lưu: VT, CYT(Thu3).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Lê Anh Tuấn

 

 

 

MẪU ĐIỀN THÔNG TIN

(Phụ lục kèm theo Công văn số: 155/BGTVT-CYT ngày 07/01/2021 của Bộ GTVT)

 

Tên cơ sở /doanh nghiệp

Loại cơ sở/ doanh nghiệp

S lượng phương tiện

Biển số xe, loại phương tiện, số chỗ/ghế ngồi

Tnh/Thành phố

Quận/Huyện

Phưng/Xã

Số nhà

Điện thoại

Email

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Checklist đối với nhà ga, bến tàu, bến xe

(Phụ lục kèm theo Công văn số: 155/BGTVT-CYT ngày 07/01/2021 của Bộ GTVT)

 

TT

Tiêu chí

Tình trạng: An toàn

Tình trạng: Đang có dịch

Định kỳ

Phân loại

Định kỳ

Có dịch

Hàng ngày

Hàng tuần

Hàng tháng

1 lần

Bắt buộc

Khuyến khích

Hàng ngày

Hàng tuần

Hàng tháng

1 lần

Bắt buộc

Khuyến khích

1

Bố trí đo thân nhiệt người điều khiển, người phục vụ trên phương tiện giao thông công cộng, hành khách và người lao động tại nhà ga, bến tàu, bến xe, bến cảng, sân bay

 

 

 

 

 

x

x

 

 

 

x

 

2

Thực hiện khai báo y tế đối với người điều khiển, người phục vụ trên phương tiện giao thông công cộng, hành khách và người lao động tại nhà ga, bến tàu, bến xe, bến cảng, sân bay

 

 

 

 

 

x

x

 

 

 

x

 

3

Bố trí dung dịch sát khuẩn tay để người lao động, khách hàng sát khuẩn tay tại khu vực công cộng

x

 

 

 

x

 

x

 

 

 

x

 

4

Người lao động, hành khách luôn đeo khẩu trang đúng cách theo hướng dẫn của Bộ Y tế

x

 

 

 

x

 

x

 

 

 

x

 

5

Khử khuẩn tại khu dịch vụ đối với vị trí có tiếp xúc thường xuyên như tay nắm cửa, tay vịn cầu thang, tay vịn lan can, bảng điều khiển thang máy, cabin thang máy, giỏ hàng, xe đẩy hàng

x

 

 

 

x

 

x

 

 

 

x

 

6

Nhà vệ sinh phải có đủ nước sạch, xà phòng rửa tay, giấy vệ sinh và được khử khuẩn

x

 

 

 

x

 

x

 

 

 

x

 

7

Hành khách không dùng chung các đồ dùng như cốc, chai nước, khăn tay... (nếu được cung cp)

x

 

 

 

x

 

x

 

 

 

x

 

8

Yêu cầu người điều khiển, người phục vụ trên phương tiện giao thông công cộng và hành khách thực hiện cài đặt và bật ứng dụng truy vết (BlueZone), ứng dụng khai báo y tế

 

 

 

 

 

x

x

 

 

 

x

 

9

Bố trí chỗ ngồi cho hành khách đảm bảo khoảng cách theo quy định

 

 

 

 

 

x

x

 

 

 

x

 

10

Tại các khu vực có xếp hàng phải kẻ vạch giãn cách giữa các hành khách theo quy định

x

 

 

 

 

x

x

 

 

 

x

 

11

Bố trí thùng đựng rác và chất thải có nắp đậy kín, đặt ở vị trí thuận tiện và thực hiện thu gom, xử lý hàng ngày

x

 

 

 

x

 

x

 

 

 

x

 

12

Tuyên truyền, nhắc nhở hành khách thực hiện công tác phòng, chống dịch

x

 

 

 

x

 

x

 

 

 

x

 

 

 

Checklist đối với phương tiện

(Phụ lục kèm theo Công văn số: 155/BGTVT-CYT ngày 07/01/2021 của Bộ GTVT)

 

STT

Tiêu chí

Tình trạng: An toàn

Tình trạng: Đang có dịch

Định kỳ

Phân loại

Định kỳ

Có dịch

Hàng ngày

Hàng tuần

Hàng tháng

1 lần

Bắt buộc

Khuyến khích

Hàng ngày

Hàng tuần

Hàng tháng

1 lần

Bắt buộc

Khuyến khích

1

Bố trí đo thân nhiệt người điều khiển, người phục vụ, hành khách trước khi lên phương tiện giao thông

 

 

 

 

 

x

x

 

 

 

x

 

2

Đeo khẩu trang đúng cách theo hướng dẫn của Bộ Y tế đối với người điều khiển, người phục vụ, hành khách trên phương tiện giao thông

x

 

 

 

x

 

x

 

 

 

x

 

3

Bố trí dung dịch sát khuẩn tay và có yêu cầu người điều khiển, người phục vụ, hành khách trên phương tiện giao thông sát khuẩn tay

x

 

 

 

x

 

x

 

 

 

x

 

4

Vệ sinh, lau khử khuẩn bề mặt thường xuyên tiếp xúc với người trên phương tiện giao thông trước khi kết thúc ca làm việc

x

 

 

 

x

 

x

 

 

 

x

 

5

Thực hiện khai báo y tế đối với người điều khiển, người phục vụ, hành khách trên phương tiện giao thông (không áp dụng đối với hành khách đi trên xe buýt, taxi).

 

 

 

x

 

x

x

 

 

 

x

 

6

Bố trí chỗ ngồi cho hành khách đảm bảo khoảng cách theo quy định

 

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

7

Người điều khiển, người phục vụ, hành khách trên phương tiện giao thông cài đặt và sử dụng ứng dụng BlueZone, ứng dụng khai báo y tế

 

 

 

 

 

x

x

 

 

 

x

 

8

Bố trí thùng đựng rác có nắp đậy kín hoặc túi đựng rác có dây buộc, đặt ở vị trí thuận tiện và thực hiện thu gom, xử lý hàng ngày trên phương tiện giao thông

x

 

 

 

x

 

x

 

 

 

x

 

9

Tuyên truyền, nhắc nhở hành khách thực hiện công tác phòng, chống dịch

x

 

 

 

x

 

x

 

 

 

x

 

 

MẪU ĐIỀN THÔNG TIN

(Phụ lục kèm theo Công văn số: 155/BGTVT-CYT ngày 07/01/2021 của Bộ GTVT)

Tên cơ sở /doanh nghiệp

Loại cơ sở/ doanh nghiệp

S lượng phương tiện

Biển số xe, loại phương tiện, số chỗ/ghế ngồi

Tỉnh/Thành phố

Quận/Huyện

Phưng/Xã

Số nhà

Điện thoại

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ỨNG DỤNG “AN TOÀN COVID-19”

Hướng dẫn Đăng ký tài khoản để đăng nhập trên ứng dụng “An toàn COVID-19

Phiên bản: 1.2.20201119

Hà Nội, 11/2020

NỘI DUNG

Bước

Mô tả

Hình ảnh

1

Truy cập vào trang https://antoancovid.vn bằng trình duyệt web.

2

Nhấn chọn vào menu "Bản đồ"

3

Với lần truy cập đầu tiên, trình duyệt sẽ yêu cầu truy cập vị trí hiện tại.

Nhấn nút "Allow" hoặc "Cho phép" tùy vào ngôn ngữ trình duyệt.

Bản đồ sẽ di chuyển tới vị trí hiện tại theo thiết bị.

4

Nếu địa điểm của bạn có hiển thị trên bản đồ, bạn nhấn vào địa điểm của mình.

Hoặc tìm kiếm địa điểm của bạn trên bản đồ và nhấn vào địa điểm cần đăng ký tài khoản, để sử dụng ứng dụng "An toàn COVID-19".

5

Nhấn vào nút "Đăng ký tài khoản đơn vị" để đăng ký tài khoản sử dụng ứng dụng "An toàn COVID-19".

Bạn sẽ được chuyển tới trang "Đăng ký" tài khoản.

(Bỏ qua bước 6, tiếp tục bước 7)

6

Nếu địa điểm của bạn không có trên bản đồ, hãy nhấn vào nút "Đăng ký" trên menu ngang.

Bạn sẽ được chuyển tới trang "Đăng ký" tài khoản.

7

Nhập thông tin địa điểm đăng ký và thông tin tài khoản đăng ký theo các nội dung yêu cầu:

- THÔNG TIN ĐỊA ĐIỂM ĐĂNG KÝ

- THÔNG TIN TÀI KHOẢN ĐĂNG KÝ

 

THÔNG TIN ĐỊA ĐIỂM ĐĂNG KÝ:

- Tên địa điểm: Tên địa điểm của bạn (VD: THPT Phan Huy Chú - Đống Đa - Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội)

- Loại địa điểm: Nhập loại địa điểm (trường học, mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, bệnh viện, phòng khám tư nhân, khách sạn, nhà nghỉ,...)

- Tỉnh, thành phố: chọn tỉnh thành phố của địa điểm của bạn

- Quận huyện: chọn quận huyện của địa điểm của bạn

- Phường xã: chọn phường xã của địa điểm của bạn

- Địa chỉ: Nhập địa chỉ chi tiết của địa điểm (không cần nhập Phường xã, Quận huyện, Tỉnh thành phố). VD: Số 34, Ngõ 49, Phố Huỳnh Thúc Kháng

- Tọa độ địa điểm: Dựa vào thông tin nhập ở trên hoặc chọn từ Bản đồ (bên phải), sẽ tự động hiển thị tọa độ của địa điểm này. Đây là thông tin tự động, không cần chỉnh sửa thông tin ở đây.

- Website: Nhập website của địa điểm của bạn.

 

Cách sử dụng “BẢN ĐỒ” ở bên phải:

- Đưa chuột vào vùng bản đồ đang hiển thị

- Sử dụng con lăn của chuột hoặc nhấn 2 nút [+] và [-] trên bản đồ để thay đổi mức độ hiển thị khu vực trên bản đồ

- Nhấn giữ chuột và di chuyển chuột để di chuyển khu vực hiển thị trên bản đồ.

Chọn địa điểm trên bản đồ:

- Chọn tỉnh, thành phố - Quận huyện - Phường xã trong danh sách (ở bên trái - nếu cần thiết), bản đồ sẽ tự động di chuyển tới khu vực vừa chọn.

- Nhấn chuột vào địa điểm cần chọn trên bản đồ, bản đồ sẽ hiển thị biểu tượng (màu xanh dương) tại vị trí vừa nhấn và thông tin Tỉnh thành phố - Quận huyện - Phường xã - Địa chỉ - Tọa độ sẽ tự động được điền vào

THÔNG TIN TÀI KHOẢN ĐĂNG KÝ:

- Tên tài khoản: Tên của bạn hoặc tên địa điểm.

(VD: Hiệu trưởng THPT Phan Huy Chú - Đống Đa - Hà Nội)

- Tài khoản đăng nhập: Tài khoản đăng ký để đăng nhập trên ứng dụng. Tài khoản phải viết liền, không có khoảng trắng, không dấu tiếng Việt, không có ký tự đặc biệt, trừ các dấu: gạch ngang (-), gạch dưới (_), dấu chấm (.)

VD: thpt.phanhuychu-dongda-hanoi

- Mật khẩu: Nhập mật khẩu cho tài khoản.

- Nhập lại mật khẩu: Nhập lại mật khẩu, tương tự với “Mật khẩu”.

Mật khẩu nên tối thiểu 8 ký tự, gồm chữ viết hoa, chữ viết thường, chữ số.

VD: matKhauTaiKhoan@1234

- Chức vụ: Chức vụ của bạn tại địa điểm

- Số điện thoại: Số điện thoại của bạn hoặc của địa điểm đăng ký

- Email: Email của bạn hoặc của địa điểm đăng ký

- Hình ảnh tại địa điểm: Đính kèm hình ảnh cá nhân của bạn đứng trước địa điểm, để xác nhận thông tin đăng ký.

Sau khi nhập thông tin đầy đủ, nhấn vào nút “Đăng ký tài khoản”

8

Sau khi đăng ký tài khoản thành công, hệ thống sẽ hiển thị thông báo xác nhận.

Bạn vui lòng đợi xác nhận kiểm duyệt tài khoản, trước khi sử dụng ứng dụng.

       
 

Trong thời gian đợi xác nhận tài khoản đăng ký từ quản trị hệ thống, bạn có thể tải trước ứng dụng “An toàn COVID-19” vào điện thoại của mình.

 

ỨNG DỤNG “AN TOÀN COVID-19”

Hướng dẫn sử dụng ứng dụng dành cho thiết bị di động Android và iOS

Phiên bản: 1.0.20201021

Hà Nội, 10/2020

NỘI DUNG

 

 

 

 

 

Thuộc tính văn bản
Công văn 155/BGTVT-CYT của Bộ Giao thông Vận tải về việc triển khai thực hiện Bản đồ chung sống an toàn với COVID-19 đối với các phương tiện vận tải hành khách
Cơ quan ban hành: Bộ Giao thông Vận tải Số công báo: Đang cập nhật
Số hiệu: 155/BGTVT-CYT Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Công văn Người ký: Lê Anh Tuấn
Ngày ban hành: 07/01/2021 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe , Giao thông , COVID-19
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nâng cấp gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao.

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản này chưa có Chỉ dẫn thay đổi nên chưa có Nội dung MIX, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!