Công văn 1391/BHXH-BT thực hiện Nghị quyết 42/NQ-CP và Quyết định 15/2020/QĐ-TTg

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Ghi chú

thuộc tính Công văn 1391/BHXH-BT

Công văn 1391/BHXH-BT của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc thực hiện một số nội dung theo Nghị quyết 42/NQ-CP của Chính phủ và Quyết định 15/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ
Cơ quan ban hành: Bảo hiểm xã hội Việt NamSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:1391/BHXH-BTNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Công vănNgười ký:Trần Đình Liệu
Ngày ban hành:06/05/2020Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe, Bảo hiểm, COVID-19
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
___________

Số: 1391/BHXH-BT
V/v:
Thực hiện một số nội dung theo Nghị quyết số 42/NQ-CP của Chính phủ và Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

______________________

Hà Nội, ngày 06 tháng 5 năm 2020

 

 

 

Kính gửi: Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

 

Căn cứ Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19, Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19, Công văn số 1511/LĐTBXH-BHXH ngày 04/5/2020 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn việc tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất (đính kèm), Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam yêu cầu BHXH tỉnh, thành phố thực hiện một số nội dung như sau:

1. Xác nhận Danh sách người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương của doanh nghiệp và Danh sách người lao động bị ngừng việc do ảnh hưởng của dịch Covid-19 của đơn vị, doanh nghiệp ban hành kèm theo Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg

1.1. Đối với Danh sách người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương của doanh nghiệp (Mẫu số 01): Cơ quan BHXH (BHXH tỉnh, thành phố, hoặc BHXH huyện, quận, thành phố thuộc tỉnh) nơi doanh nghiệp đóng BHXH thực hiện đối chiếu với hồ sơ báo giảm đóng BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) của doanh nghiệp và dữ liệu thu BHXH, BHYT, BHTN trên phần mềm quản lý Thu - Sổ, Thẻ (TST), nếu đảm bảo khớp đúng toàn bộ Danh sách thì xác nhận vào Mẫu số 01 đối với trường hợp doanh nghiệp gửi hồ sơ giấy; trường hợp doanh nghiệp gửi Mẫu số 01 điện tử thì ký, xác nhận gửi điện tử lại cho doanh nghiệp.

Không xác nhận đối với người lao động chấm dứt hợp đồng lao động nghỉ việc để hưởng lương hưu, hoặc bảo lưu thời gian đóng BHXH, hưởng trợ cấp thất nghiệp (nếu có).

1.2. Đối với Danh sách người lao động bị ngừng việc do ảnh hưởng của dịch Covid-19 (có hưởng tiền lương) của đơn vị, doanh nghiệp (Mẫu số 12): Cơ quan BHXH căn cứ dữ liệu thu BHXH, BHYT, BHTN trên phần mềm quản lý Thu - Sổ, Thẻ (TST) của đơn vị, doanh nghiệp vẫn đang đóng (không báo giảm) BHXH, BHYT, BHTN để thực hiện xác nhận. Người đại diện theo pháp luật của đơn vị, doanh nghiệp chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc lập Danh sách của mình. Phương thức xác nhận tương tự như nêu tại điểm 1.1 Mục này.

2. Tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất

BHXH nơi đơn vị, doanh nghiệp đóng BHXH căn cứ quy định của pháp luật, Công văn số 1511/LĐTBXH-BHXH của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội nêu trên, Công văn số 860/BHXH-BT ngày 17/3/2020 của BHXH Việt Nam về việc tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất đối với đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, thực hiện việc tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất đối với các đơn vị, doanh nghiệp đủ điều kiện.

3. Tổ chức thực hiện

3.1. Giám đốc BHXH tỉnh, thành phố đảm bảo việc thực hiện các nội dung trên đúng thời gian quy định, chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác trong việc xác nhận các Danh sách nêu tại Điểm 1 và việc thực hiện tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất đối với các đơn vị, doanh nghiệp nêu tại Điểm 2 Công văn này, tránh việc lạm dụng, trục lợi chính sách của Nhà nước.

3.2. Hàng ngày tổng hợp kết quả, báo cáo BHXH Việt Nam (qua Ban Thu), trong đó tích hợp và thay thế mẫu báo cáo tại Phụ lục II ban hành kèm theo Công văn số 1088/BHXH-BT ngày 03/4/2020 của BHXH Việt Nam (theo mẫu đính kèm).

Quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, BHXH tỉnh, thành phố báo cáo kịp thời về BHXH Việt Nam để xem xét, giải quyết./.

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Tổng Giám đốc (để báo cáo);

- Các Phó Tổng Giám đốc;

- Các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam;

- Lưu: VT, BT.

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

 

Trần Đình Liệu

 

 

 

Mẫu số: 01-BHXH

Ban hành kèm theo Công văn số: 1391/BHXH-BT

ngày 06/5/2020 của BHXH Việt Nam

 

BHXH VIỆT NAM

BHXH TỈNH, THÀNH PHỐ....

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

______________________

 

 

 

BÁO CÁO

Tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất và xác nhận Danh sách lao động tạm hoãn HĐLĐ, nghỉ việc không lương; ngừng việc

 

Số TT

Tên đơn vị1

Trong ngày

Lũy kế2

Ghi chú (ngành nghề, lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh)

Số lao động

Số tiền tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất

Số lao động

Số tiền tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất

I

Tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất theo quy định tại Khoản 1 Điều 16 Nghị định số 115/2015/NĐ-CP

1

Công ty...

 

 

 

 

 

...

...

 

 

 

 

 

II

Tạm dừng đóng theo điểm 1 Mục III Nghị quyết số 42/NQ-CP

1

Công ty...

 

 

 

 

 

...

...

 

 

 

 

 

III.

Xác nhận Danh sách lao động: tạm hoãn HĐLĐ, nghỉ việc không lương

1

Công ty...

 

Công văn 1391/BHXH-BT của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc thực hiện một số nội dung theo Nghị quyết 42/NQ-CP của Chính phủ và Quyết định 15/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

 

Công văn 1391/BHXH-BT của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc thực hiện một số nội dung theo Nghị quyết 42/NQ-CP của Chính phủ và Quyết định 15/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

 

....

...

 

Công văn 1391/BHXH-BT của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc thực hiện một số nội dung theo Nghị quyết 42/NQ-CP của Chính phủ và Quyết định 15/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

 

Công văn 1391/BHXH-BT của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc thực hiện một số nội dung theo Nghị quyết 42/NQ-CP của Chính phủ và Quyết định 15/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

 

IV

Xác nhận Danh sách lao động ngừng việc

1

Công ty...

 

Công văn 1391/BHXH-BT của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc thực hiện một số nội dung theo Nghị quyết 42/NQ-CP của Chính phủ và Quyết định 15/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

 

Công văn 1391/BHXH-BT của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc thực hiện một số nội dung theo Nghị quyết 42/NQ-CP của Chính phủ và Quyết định 15/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

 

...

...

 

Công văn 1391/BHXH-BT của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc thực hiện một số nội dung theo Nghị quyết 42/NQ-CP của Chính phủ và Quyết định 15/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

 

Công văn 1391/BHXH-BT của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc thực hiện một số nội dung theo Nghị quyết 42/NQ-CP của Chính phủ và Quyết định 15/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

 

           
 

 

Ngày   tháng   năm 2020

Giám đốc

 

 

--------------------

1 Sắp xếp đơn vị lần lượt theo thứ tự ngành nghề, lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh: (1) Sản xuất công nghiệp (may mặc, giày da,..,); (2) Sản xuất chế biến nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy hải sản,...; (3) Vận tải (hàng không, đường bộ, đường thủy,...); (4) Khách sạn, nhà hàng; (5) Du lịch; (6) Giáo dục, văn hóa, thể thao; (7) Khác của các mục I, II

2 Tích hợp số liệu báo cáo theo Công văn số 1088/BHXH-BT ngày 03/4/2020 của BHXH Việt Nam đối với các trường hợp tạm dừng đóng theo quy định tại Điều 16 Nghị định số 115/2015/NĐ-CP ngày 11/11/2015 của Chính phủ

 

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

tin liên quan

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi