Công văn 1332/BYT-VPB1 buổi làm việc với tỉnh Thừa Thiên Huế về phòng, chống dịch Covid

Thuộc tính Nội dung VB gốc Liên quan Hiệu lực Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

BỘ Y TẾ
_____

Số: 1332/BYT-VPB1
V/v: Buổi làm việc giữa Đoàn công tác Bộ Y tế với Ban Chỉ đạo của tỉnh Thừa Thiên Huế về phòng, chống dịch bệnh Covid-19

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

______________________

Hà Nội, ngày 17 tháng 3 năm 2020

 

 

 

Kính gửi: Ban Chỉ đạo của tỉnh Thừa Thiên Huế về phòng, chống dịch bệnh Covid-19

 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam, Trưởng Ban chỉ đạo Quốc gia, Bộ Y tế tổ chức Đoàn công tác làm việc với Ban Chỉ đạo của Tỉnh về công tác phòng, chng dịch bệnh Covid-19, cụ th như sau:

1. Thời gian: Từ 14h00, ngày 18/3/2020 (Thứ Tư).

2. Địa điểm: Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế.

2. Thành phần làm việc

2.1. Về phía Bộ Y tế:

- PGS.TS. Nguyễn Trường Sơn, Thứ trưởng Bộ Y tế, Phó trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia, Trưởng Tiểu ban Điều trị: Trưởng đoàn;

- Lãnh đạo: Cục Quản lý Khám chữa bệnh, Văn phòng Bộ;

- Bệnh viện Đa khoa Trung ương Huế.

2.2. Về phía tỉnh Thừa Thiên Huế, đề nghị mời:

- Lãnh đạo Ủy ban nhân dân Tỉnh;

- Thành viên Ban Chỉ đạo của Tỉnh về phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

3. Nội dung:

- Nghe báo cáo tình hình triển khai công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại tỉnh Thừa Thiên Huế;

- Thăm cơ sở khám chữa bệnh điều trị dịch bệnh Covid-19;

- Thăm cơ sở cách ly các trường hp nghi nhiễm dịch Covid-19.

Bộ Y tế trân trọng đề nghị Ban Chỉ đạo của Tỉnh và Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế bố trí lịch làm việc với Đoàn công tác của Bộ Y tế (Thông tin liên hệ đồng chí Nguyễn Đức Thành, Văn phòng Bộ Y tế, điện thoại 0912792579).

Rất mong nhận được sự phối hợp của Quý Ban./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- PTTg Vũ Đức Đam (để báo cáo);
- Các đ/c Thứ trưởng (để báo cáo);
- Sở Y tế tỉnh Thừa Thiên Huế (để phối h
p);
- Thành phần đoàn công tác (để ch/bị và th/dự);

- Lưu: VT, VPB1.

TL. BỘ TRƯỞNG
CHÁNH VĂN PHÒNG BỘ
Hà Anh Đức

 

 

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản cùng lĩnh vực