Công văn 12926/QLD-ĐK năm 2018 Danh mục nguyên liệu dược chất làm thuốc NK không phải cấp phép

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Ghi chú

thuộc tính Công văn 12926/QLD-ĐK

Công văn 12926/QLD-ĐK của Cục Quản lý Dược về việc công bố Danh mục nguyên liệu dược chất làm thuốc không phải thực hiện cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký
Cơ quan ban hành: Cục Quản lý DượcSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:12926/QLD-ĐKNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Công vănNgười ký:Nguyễn Thị Thu Thủy
Ngày ban hành:05/07/2018Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe, Thực phẩm-Dược phẩm
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC

-------

Số:12926/QLD-ĐK
V
/v:Công bdanh mục nguyênliệu dược chất làm thuốc không phải thực hiện cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp SĐK.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Hà Nội, ngày05tháng7năm 2018

 

 

Kính gửi:Các cơ sở đăng ký, sản xuất thuốc trong nước.

 

Căn cứ Luật dược số 105/2016/QH13 ngày 06/4/2016;

Căn cứ Nghị định 54/2017/NĐ-CP ngày 08/5/2017;

Căn cứ các hồ sơ thay đổi, bổ sung thuốc trong nước đã có giấy đăng ký lưu hành đã được Cục Quản lý Dược phê duyệt nội dung thay đi, bổ sung;

Theo đề nghị công bố nguyên liệu tại văn thư số 498/ĐKT-TRA đề ngày 12/06/2018 và văn thư số 444/ĐKT-TRA đề ngày 28/05/2018 của Công ty CP Traphaco; văn thư số 31/2018/Cv ngày 06/06/2018 của Công ty CP dược phẩm Boston Việt Nam; Văn thư số 228/2018/ĐKT-ĐN ngày 12/06/2018 và văn thư số 227/2018/ĐKT-ĐN ngày 12/06/2018 của Công ty CP dược phẩm Imexpharm; Văn thư số 0618-108/DAV-RA đề ngày 13/06/2018 của Công ty CP Fresenius Kabi Bidiphar,

Cục Quản lý Dược thông báo:

Công bố Danh mục nguyên liệu dược chất làm thuốc để sản xuất thuốc theo hsơ đăng ký thuốc đã có giấy đăng ký lưu hành thuốc tại Việt Nam được nhập khu không phải thực hiện cấp phép nhập khẩu theo Danh mục đính kèm công văn này.

Danh mục nguyên liệu làm thuốc được công bố nêu trên đăng tải trên trang thông tin điện tử của Cục Quản lý Dược tại địa chỉ: www.dav.gov.vn.

Cục Quản lý Dược thông báo để các công ty sản xuất biết và thực hiện.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- CT. Vũ Tuấn Cường (để b/c);
- Tổng Cục Hải Quan (để phối hợp);
- Website Cục QLD;
- Lưu: VT, ĐK (Bi).

TUQ. CỤC TRƯỞNG
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG ĐĂNG KÝ THUỐC
Nguyễn Thị Thu Thủy

 

 

DANH MỤC

NGUYÊN LIỆU DƯỢC CHẤT ĐỂ SẢN XUẤT THUỐC THEO HỒ SƠ ĐĂNG KÝ THUỐC ĐÃ CÓ GIẤY ĐĂNG KÝ LƯU HÀNH THUỐC TẠI VIỆT NAM ĐƯỢC NHẬP KHẨU KHÔNG PHẢI THỰC HIỆN VIỆC CẤP PHÉP NHẬP KHẨU
(Ban hành kèm theo công văn số: 12926/QLD-ĐK ngày 05 tháng 7 năm 2018 của Cục Quản lý Dược)

 

STT

Tên thuốc

Số giấy đăng ký lưu hành thuốc

Ngày hết hiệu lực của giấy đăng ký lưu hành

Tên cơ ssản xuất thuốc

Tên nguyên liệu làm thuốc

Tiêu chuẩn chất lượng của nguyên liệu

Tên cơ sở sản xuất nguyên liệu

Địa chcơ sở sản xuất nguyên liệu

Tên nước sản xuất nguyên liệu

1.

DAFRAZOL(1)

VD-30008-18

27/03/2023

Công ty TNHH Traphaco Hưng Yên

Omeprazol enteric coated pellets 8.5% w/w

NSX

SAINOR Laboratoires PVT Ltd, UnitII- Pharma Division

Plot - No 31, Phase - V, IDA, Jeedimetla, Hyderabad, Telangana State

India

2.

Tratrison(2)

VD-23893-15

17/12/2020

Công ty TNHH Traphaco Hưng Yên

Clotrimazol

USP 37

Jiangsu Yunyang Group Pharmaceutical Co.,Ltd

8 Yinxing Road Economic Development Zone, Danyang, Jiangsu(13)

China

Betamethason dipropionat

USP 38

Zhejiang Xianju Xianle Pharmaceutical Co.,Ltd(13)

No.5, Chuancheng South Road, Xianju, Zhejiang 317300 China

China

Gentamicin(dưới dạng Gentamicin sulfat)

BP 2014

Yantai Justaware Pharceutical Co.,Ltd

No.1, YanfuRoad, Zhifu district, Yantai, Shandong Province, P.R

China

3.

PARALMAX EXTRA(3)

VD-21248-14

12/08/2019

Công ty CPDP Boston Việt Nam

Paracetamol

USP 38

Anqiu Lu an Pharmaceutical Co., Ltd.

No.35 Weixu North Road, Anqiu, Shandong, China

China

Caffeine

BP 2014

Aarti Industries Limited.

Unit-V, Plot No. L - 28/29, MIDC Area, Tarapur, Tal.Palghar, Dist. Thane - 401506 Maharashtra, India.

India

4.

Cefizoxim 2g(4)

VD-26844-17

22/06/2022

Chi nhánh 3 - Công ty CPDP Imexpharm

Ceftizoxime sodium

USP 40

Kyongbo Pharmaceutical Co., Ltd.

- Địa chỉ trên GMP: 174, Sirok-ro, Asan- si, Chungcheongnam- do, Republic of Korea.

-Địa chỉ trên phiếu kiểm nghiệm:

• 4F, ChongKunDang Bldg., 8, Chungjeong - Ro, Seodaemun- Gu, Seoul, 03742, Korea.

• 174, Sirok-ro, Asan-si,Chungcheongnam-do,31501, Korea.

Korea

5.

Chlorpheniramin 4mg(5)

VD-24211-16

23/03/2021

Công tyCPDP Imexpharm

Chlorpheniramine maleate

BP 2013

Supriya Lifescience Ltd.

A 5/2, Lote Parshuram Industrial Area, M.I.D.C, Tal. - Khed, Dist-Ratnagiri 415 722, Maharashtra, India.

India

6.

Gentamicin Kabi 40mg/ml(6)

VD-22590-15

26/05/2020

Công ty Cổ phần Fresenius Kabi Bidiphar

Gentamicin sulfate

EP 8.0

Fuan Pharmaceutical Group Yantai Justaware Pharmaceutical Co., Ltd.

No.1Yanfu road, Zhifu District, Yantai, China

China

 

 


(1)Thay đổi tên, điều chỉnh cách ghi địa chcủa cơ sở sản xuấtdược chất theo hồ sơ đăng ký thay đổi chyêu cu thông báo, mã hồ sơ tiếp nhận: 1401/TĐTN ngày 07/05/2018;

(2)Đính chính lại tên thuốc đã được công bnguyên liệu tại công văn số 7757/QLD-ĐKngày 07/05/2018 của Cục Quản lý Dược;

(3)Thay đổi tên thuốc theo công văn s16778/QLD-ĐK ngày 29/09/2014củaCục Qun lý Dược; thay đi cơ ssn xuất dược chất Paracetamol và Cafein tại công văn s10653/QLD-ĐK ngày 08/06/2018 của Cục Qun lý Dược;

(4)Bổ sung cơ sở sản xuất dược chất theo công văn số 10132/QLD-ĐK ngày 05/06/2018 của Cục Qun lý Dược.

(5)Cập nhập lại địa chỉ cơ sở sản xuất dược chất, thay đổi tiêu chuẩn dược chất tại công văn số 10617/QLD-ĐK ngày 07/06/2018 của Cục Quản lý Dược.

(6)Thay đổi tiêu chun chất lượng dược chất theo công văn số 10852/QLD-ĐKngày 011/06/2018của Cục Qun lý Dược; thay đi tên cơ sở sản xuất dược chất theo hồ sơ đăng ký thay đổi chỉ yêu cầu thông báo, mã hồ sơ tiếp nhận: 2645/TĐTN ngày 30/10/2017

 

 

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi