Công văn 1271/BYT-DP 2020 về việc lấy mẫu xét nghiệm COVID-19

Thuộc tính Nội dung VB gốc Liên quan Hiệu lực Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

BỘ Y TẾ

-----------

Số: 1271/BYT-DP

V/v: Lấy mẫu xét nghiệm COVID-19

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

------------------------

Hà Nội, ngày 14 tháng 3 năm 2020

 

 

 

Kính gửi:

- Đng chí Viện trưởng các Viện Vệ sinh dịch tễ, Viện Pasteur;

- Đồng chí Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố;

- Trường Đại học Y Hà Nội.

 

Nhằm chủ động phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (COVID-19), Bộ Y tế đã chỉ đạo các Viện Vệ sinh dịch tễ, Viện Pasteur, các đơn vị xét nghiệm COVID-19 tích cực thực hiện việc giám sát, lấy mẫu và xét nghiệm các trường hợp nghi ngờ theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Để chuẩn bị ứng phó với diễn biến phức tạp của COVID-19 trong nước và trên thế giới cũng như không để dịch bệnh xâm nhập, lây truyền qua đường hàng không, đường bộ, đường thủy, Bộ Y tế đề nghị Đồng chí Viện trưởng Viện Vệ sinh dịch tễ, Viện Pasteur, Giám đốc Sở Y tế tỉnh, thành phố triển khai thực hiện các nội dung sau:

1. Sở Y tế tỉnh, thành phố khẩn trương chỉ đạo Trung tâm Y tế dự phòng/Trung tâm kiểm soát bệnh tật, Trung tâm Kiểm dịch y tế quốc tế trên địa bàn thực hiện lấy mẫu của các hành khách đến từ châu Âu, Anh, Mỹ khi nhập cảnh từ sân bay để xét nghiệm COVID-19; các đơn vị được Bộ Y tế cho phép xét nghiệm COVID-19 chủ động thực hiện xét nghiệm sàng lọc, nếu phát hiện trường hợp dương tính hoặc nghi ngờ cần chuyển ngay mẫu bệnh phẩm đến Viện Vệ sinh dịch tễ, Viện Pasteur trong khu vực phụ trách để làm xét nghiệm khẳng định; các đơn vị chưa được Bộ Y tế cho phép thực hiện xét nghiệm COVID-19 thì liên hệ với các Viện Vệ sinh dịch tễ, Viện Pasteur trong khu vực phụ trách để được hỗ trợ xét nghiệm.

2. Giao Đại học Y Hà Nội phối hợp với Trung tâm kiểm soát bệnh tật Hà Nội, giao Viện Pasteur TP. Hồ Chí Minh chủ trì, phổi hợp với Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP. Hồ Chí Minh và Trung tâm Kiểm dịch y tế quốc tế Hồ Chí Minh lấy mẫu và xét nghiệm COVID-19 đối với các hành khách đến từ châu Âu, Anh, Mỹ.

3. Việc lấy mẫu xét nghiệm và trả lời kết quả phải thực hiện trong vòng 24 giờ, báo cáo theo quy định tại Thông tư số 54/2015/TT-BYT ngày 28/12/2015 của Bộ Y tế hướng dẫn chế độ khai báo, thông tin, báo cáo bệnh truyền nhiễm và các quy định có liên quan.

Đề nghị Đồng chí Viện trưởng, Giám đốc Sở Y tế tỉnh, thành phố khẩn trương thực hiện và báo cáo kết quả về Bộ Y tế (Cục Y tế dự phòng).

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- PTTg Vũ Đức Đam (để báo cáo);

- Các đồng chí Thứ trưởng (phối hợp chỉ đạo);

- Trung tâm KSBT các tỉnh, thành phổ;

- Trung tâm Kiểm dịch y tế quốc tế;

- Lưu: VT. DP.

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

 

 

 

 

Nguyễn Thanh Long

 

 

DANH SÁCH GỬI

(Kèm theo Công văn số 1271/BYT-DP ngày 14/3/2020 của Bộ Y tế)

 

1. Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương;

2. Viện Pasteur TP. Hồ Chí Minh;

3. Viện Pasteur Nha Trang;

4. Viện Vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên;

5. Trường Đại học Y Hà Nội;

6. Sở Y tế, Trung tâm Y tế dự phòng/Trung tâm kiểm soát bệnh tật các tỉnh, thành phố: Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Hải Phòng, Thừa Thiên Huế, Khánh Hòa, Cần Thơ, Kiên Giang, Quảng Ninh, Nghệ An, Bà Rịa-Vũng Tàu.

7. Trung tâm Kiểm dịch y tế quốc tế các tỉnh, thành phố: TP. Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Quảng Ninh, Khánh Hòa.

 

                                                                    

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản cùng lĩnh vực