Công văn 1187/UBND-KSTTHC Hà Nội giải pháp tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính thời dịch

Thuộc tính Nội dung VB gốc Tiếng Anh Liên quan Hiệu lực Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI

___________

Số: 1187/UBND-KSTTHC
V/v: Thực hiện một số giải pháp tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính để phòng, chống dịch COVID-19

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________

Hà Nội, ngày 09 tháng 4 năm 2020

 

 

 

Kính gửi:           

- Các sở, ban, ngành;

- UBND các quận, huyện, thị xã;

- Bưu điện Thành phố Hà Nội.

 

Thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 và Chỉ thị số 05/CT-UBND ngày 31/3/2020 của Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19, để đảm bảo biện pháp cách ly xã hội đạt hiệu quả tối đa và không làm ảnh hưởng tới việc giải quyết các yêu cầu chính đáng của công dân tại các cơ quan hành chính nhà nước, Ủy ban nhân dân Thành phố yêu cầu Giám đốc, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã thực hiện một số nội dung sau:

Tăng cường tuyên truyền, khuyến khích và hướng dẫn người dân cân nhắc thời đim đ yêu cầu giải quyết các thủ tục, hành chính cấp bách, cần thiết và ưu tiên lựa chọn việc thực hiện, các thủ tục hành chính trên môi trường mạng, thông qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trên Cng dịch vụ công Quốc gia, Cổng dịch vụ công Thành phố hoặthực hiện thủ tục hành chính thông qua dịch vụ bưu chính công ích của Thành phố;

Chủ động xây dựng phương án bố trí cán bộ hướng dẫn, phân luồng công dân đến giao dịch; phân chia vị trí tiếp nhn, trả kết quả hợp lý, đảm bảo trong Bộ phận Một cửa không quá 10 người (k cả cán bộ, công chức, viên chức làm việc tại Bộ phận), bảo đảm việc giãn cách theo hướng dẫn của cơ quan y tế trong công tác phòng, chống dịch;

Khai thác các kênh, thông tin: Cng thông tin điện tử của đơn vị; của Thành phố và Chính ph; tổng đài điện thoại; loa truyền thanh; s dụng mạng xã hội hoặc các công cụ khác phù hợp với quy định đ công dân đặt lịch hoặc xếp số thứ tự, hướng dẫn hồ sơ và hẹn thi gian tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả;

Phối hợp chặt chẽ với Bưu điện thành phố Hà Nội thực hiện việc tiếp nhận và chuyển trả kết quả giải quyết TTHC cho công dân qua hệ thống bưu chính công ích đối với những TTHC không bắt buộc công dân phi đến nộp và nhận trực tiếp trong thời gian thực hiện các biện pháp cách ly xã hội theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ (trường hợp những th tục đã có kết qu giải quyết trước đó đơn vị liên hệ với công dân để chuyển trả kết quả qua hệ thống bưu chính công ích), hạn chế thấp nhất số lượng công dân đến giao dịch trực tiếp tại Bộ phận Một cửa;

- Bưu điện thành phố Hà Nội duy trì mở cửa các điểm giao dịch đồng thời tăng cường công tác phối hợp với các đơn vị trên địa bàn theo các hợp đồng và tha thuận hợp tác đã ký kết. Việc tiếp nhận bưu phẩm là hồ sơ và kết quả giải quyết TTHC tại Bộ phận Một cửa các đơn vị cũng như tiếp nhận và chuyển phát đến công dân phải được đảm bảo các biện pháp an toàn phòng, chống dịch bệnh theo quy định của Bộ Y tế.

Các sở, ban, ngành; UBND các quận, huyện, thị xã; UBND các xã, phường, thị trấn tiếp tục tích cực đổi mới, cải tiến các làm việc nhằm đáp ứng yêu cầu phòng, chống dịch; thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh theo chỉ đạo của Trung ương và Thành ph và đúng hưng dẫn của cơ quan y tế; Tăng cường việc ứng dụng công nghệ thông tin, các hoạt động trực tuyến trong chỉ đạo, điều hành việc thực hiện các TTHC; phối hợp chặt chẽ với Bưu điện thành phố Hà Nội trong việc t chức trin khai thực hiện đảm bảo giải quyết hiệu quả yêu cầu công việc cũng như các biện pháp phòng, chống dịch bệnh. Huy động sự tham gia của lực lượng đoàn viên, thanh niên và các lực lượng tình nguyện viên trên địa bàn, có nhiều phương án, cách thức linh hoạt phù hợp với tình hình thực tế tại đơn vị.

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc báo cáo gửi UBND Thành phố để được hướng dẫn./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Văn phòng Chính phủ;
- Chủ tịch UBND Thành phố;
- Các Phó Chủ tịch UBND TP;
- Đài PTTH HN, Báo HNM; Báo KTĐT, Cổng giao tiếp điện tử (để phối hợp TTTT);
- VPUBTP: CVP, PCVP Lê Tự Lực, các phòng: KSTTHC, TKBT, KGVX; HCTC, THCB;
- Lưu: VT, KSTTHC(Nga)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH


 

 
Nguyễn Đức Chung

 

 

Thuộc tính văn bản
Công văn 1187/UBND-KSTTHC của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thực hiện một số giải pháp tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính để phòng, chống dịch COVID-19
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân TP. Hà Nội Số công báo: Đang cập nhật
Số hiệu: 1187/UBND-KSTTHC Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Công văn Người ký: Nguyễn Đức Chung
Ngày ban hành: 09/04/2020 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe , Hành chính , COVID-19
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nâng cấp gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao.

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản này chưa có Chỉ dẫn thay đổi nên chưa có Nội dung MIX, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực