Công điện 416/CĐ-TTg 2022 tạm dừng yêu cầu phải xét nghiệm virus SARS-CoV-2 trước khi nhập cảnh vào Việt Nam

Thuộc tính Nội dung VB gốc Tiếng Anh Liên quan Hiệu lực Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
_____________

Số: 416/CĐ-TTg

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_____________

Hà Nội, ngày 13 tháng 5 năm 2022

 

 

CÔNG ĐIỆN

về việc tạm dừng yêu cầu phi xét nghiệm virus SARS-CoV-2
trước khi nhập c
nh vào Việt Nam

_______________

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ điện:

 

- Các Bộ trưng, Th trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính ph;

- Chủ tịch y ban nhân dân tỉnh, thành ph trực thuộc Trung ương.

 

Theo thông báo của Tổ chức Y tế thế giới, hiện nay dịch COVID-19 bắt đầu có xu hướng giảm cả s ca mc và t vong trên phạm vi toàn cầu; vc xin phòng bệnh cơ bn vẫn có hiệu qu với các biến th của virus SARS-CoV-2. Nhiều quốc gia, vùng lãnh thổ đã từng bước ni lng các biện pháp chng dịch, trong đó có yêu cu về xét nghiệm COVID-19 đi với người nhập cnh.

Tại Việt Nam, sau thời gian triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng chống dịch, thích ứng an toàn, linh họat, kim soát hiệu quả dịch COVID-19, công tác phòng chống dịch đã đem lại những kết quả tích cực. Số ca mc mới trong nước gim liên tục kề t ngày 15 tháng 3 năm 2022 đến nay, s ca chuyển bệnh nặng, s ca t vong liên quan đến COVID-19 giảm thấp, tỷ lệ bao phủ vc xin phòng COVID-19 cao. Trong bối cnh đó, Bộ Y tế đã có văn bn ch đạo việc dừng thực hiện khai báo y tế đối với người nhập cảnh vào Việt Nam từ ngày 27 tháng 4 năm 2022.

Đ bo đảm áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi thúc đẩy các hoạt động phục hi phát trin kinh tế - xã hội theo đúng tinh thần của các Nghị quyết ca Chính ph, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo:

1. Tạm dừng yêu cầu phi xét nghiệm virus SARS-CoV-2 trước khi nhập cnh vào Việt Nam từ 00 gi ngày 15 tháng 5 năm 2022. Bộ Y tế theo dõi sát tình hình dịch bệnh, kịp thời hướng dn các biện pháp phòng, chống dịch phù hợp.

2. Bộ Ngoại giao chỉ đạo các cơ quan ca Việt Nam nước ngoài thông báo đến người có nhu cầu nhập cảnh vào Việt Nam thực hiện các yêu cầu về phòng, chng dịch theo hưng dẫn của Bộ Y tế.

3. Bộ Giao thông vận tải ch đạo các hãng hàng không thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch trên các phương tiện vận chuyn theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

4. Chủ tịch y ban nhân dân các tnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện nghiêm các biện pháp về phòng, chng dịch trên địa bàn theo hướng dn của Bộ Y tế và các bộ, ngành liên quan.

5. Yêu cu các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ch tịch y ban nhân dân tnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiếp tục tập trung ch đạo triển khai thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19; thường xuyên kiểm tra, kịp thời xử lý những vấn đề phát sinh theo thẩm quyền hoặc báo cáo cấp thẩm quyền theo quy định.//

 

Nơi nhận:
- Như trên;

- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;

- Văn phòng Tổng bí thư;

- Văn phòng Trung ương Đảng;

- Văn phòng Quốc hội;

- Văn phòng Chtịch nước;

- Ban Tun giáo Trung ương;

- Các thành viên BCĐ QG phòng, chống dịch

Covid-19;

- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg,

TGĐ Cng TTĐT, các Vụ: TH, CN, NC, PL, KTTH, QHQT, QHĐP, TKBT;

- Lưu: VT. KGVX (03)

KT.THỦ TƯỚNG

PHÓ THỦ TƯỚNG
Vũ Đức Đam

 

 

Thuộc tính văn bản
Công điện 416/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tạm dừng yêu cầu phải xét nghiệm virus SARS-CoV-2 trước khi nhập cảnh vào Việt Nam
Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủ Số công báo: Đang cập nhật
Số hiệu: 416/CĐ-TTg Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Công điện Người ký: Vũ Đức Đam
Ngày ban hành: 13/05/2022 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe , Xuất nhập cảnh , COVID-19
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

THE PRIME MINISTER
_____

No. 416/CD-TTg

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness _______________________

Hanoi, May 13, 2022


OFFICIAL TELEGRAM

On suspension of SARS-CoV-2 test requirement for persons entering Vietnam

_______________

THE PRIME MINISTER notifies:

 

- Ministers, Heads of ministerial-level agencies and government-attached agencies;

- Chairpersons of People's Committees of provinces and centrally-run cities.

 

According to the World Health Organization's notice, currently, the COVID-19 pandemic has started to decrease both in the number of cases and deaths on a global scale; vaccines are still effective against variants of the SARS-CoV-2 virus. Many countries and territories have gradually relaxed anti-pandemic measures, including the requirement for COVID-19 testing for people on entry.

Vietnam has achieved many positive results after a period of drastic and synchronous implementation of solutions for pandemic prevention, safe and flexible adaptation, and effective control of the COVID-19 pandemic. Specifically, the number of new infections has continuously decreased since March 15, 2022, and the number of severe cases and deaths related to the COVID-19 pandemic has decreased with the high rate of COVID-19 vaccination coverage. In that context, the Ministry of Health issued a direction to suspend health declaration requirements for people entering Vietnam from April 27, 2022.

In order to apply measures for pandemic prevention and control, and create favorable conditions to promote activities for socio-economic recovery and development while upholding the spirit of the Government’s Resolutions, the Prime Minister hereby requests to:

1. Suspend the SARS-CoV-2 test requirement for people entering Vietnam from 00:00 on May 15, 2022. The Ministry of Health shall closely follow the pandemic development and timely provide appropriate instructions on pandemic prevention and control.

2. The Ministry of Foreign Affairs shall direct overseas Vietnamese agencies to notify people that wish to enter Vietnam to follow requirements for pandemic prevention and control in accordance with the Ministry of Health's instructions.

3. The Ministry of Transport shall direct airlines to comply with measures for pandemic prevention and control for their means of transport according to the Ministry of Health’s instructions.

4. Chairpersons of People's Committees of provinces and centrally-run cities shall strictly comply with measures for pandemic prevention and control in their respective localities in accordance with instructions provided by the Ministry of Health and relevant ministries and sectors.

5. Ministers, Heads of ministerial-level agencies and government-attached agencies, and Chairpersons of People's Committees of provinces and centrally-run cities are requested to continue focusing on directing the implementation of COVID-19 prevention and control measures; regularly inspect and timely handle arising issues under their competence or report the competent authorities as prescribed./.

 

FOR THE PRIME MINISTER

THE DEPUTY PRIME MINISTERVu Duc Dam

 

 

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Nâng cao để xem đầy đủ bản dịch. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây.
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản này chưa có Chỉ dẫn thay đổi nên chưa có Nội dung MIX, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi
1900.6192 hoặc gửi câu hỏi tại đây

Tải ứng dụng LuatVietnam Miễn phí trên

Văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!